Някои програми имат проблеми със съвместимостта със Service Pack 1 за Windows 7 и за Windows Server 2008 R2

СИМПТОМИ
След като инсталирате Service Pack 1 (SP1) за Windows 7 или за Windows Server 2008 R2 или след като инсталирате програми на компютър, работещ под Windows 7 SP1 или Windows Server 2008 R2 SP1, е възможно някои програми да не работят така, както се очаква.
ПРИЧИНА
Windows 7 SP1 и Windows Server 2008 R2 SP1 съдържат актуализации на функции и на защитата и надеждността за Windows 7 и за Windows Server 2008 R2. Някои програми може да загубят функционалност след инсталиране на SP1 за Windows 7 или за Windows Server 2008 R2. Повечето програми обаче продължават да работят според очакванията. Тази статия съдържа списък с програмите, за които е съобщено, че губят функционалност, когато бъдат инсталирани на компютър, на който работи Windows 7 SP1 или Windows Server 2008 R2 SP1.

Забележки
  • Списъците в раздел "Допълнителна информация" не бива да се считат за пълни списъци на програмите, които губят функционалност, когато бъдат инсталирани на компютър, работещ под Windows 7 SP1 или Windows Server 2008 R2 SP1.
  • Ако използвате програма, която се съдържа в тези списъци, може да се наложи да се обърнете към доставчика на софтуера за повече информация.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Следващите таблици съдържат програмите, за които е известно, че губят функционалност, когато се използват на компютър, на който работи Windows 7 SP1 или Windows Server 2008 R2 SP1.

Ако функционалността на програма, която не е включена в тази статия, се промени след инсталирането на SP1 за Windows 7 или за Windows Server 2008 R2, използвайте следните методи, за да заобиколите този проблем:
  • Когато забележите, че дадена програма не работи правилно, рестартирайте компютъра поне веднъж. Това може да реши проблема, като затвори принудително услугите или функциите в процес на изчакване.
  • Свържете се с доставчика на софтуера. Например посетете зоната за поддръжка на доставчика на софтуера. Може да успеете да намерите актуализация на приложението, която се отнася за Windows 7 SP1 и Windows Server 2008 R2 SP1. Или, може да намерите по-нова версия на програмата, издадена след издаването на SP1.
  • Съобщете за проблема на доставчика на софтуера. Може да използвате връзката за контакт в уеб сайта на доставчика на софтуера, за да съобщите за проблема и да поискате актуализирана версия на програмата.

Програми, които не работят след инсталирането на Service Pack 1

Програмите в следващата таблица не работят след инсталирането на SP1 за Windows 7 или за Windows Server 2008 R2.

Програма
Име
Програма
Версия
Софтуер
Доставчик
Уеб сайт за повече информация или за актуализиран софтуер
IncrediMail Xe2.0IncrediMail Ltdhttp://www.incredimail.com/
Ninja Trader7.0; 6.5Ninja Traderhttp://www.ninjatrader.com

Програми, които губят функционалност след инсталирането на Service Pack 1

Програмите в следващата таблица губят значителна или малка част от функционалността си след инсталирането на SP1 за Windows 7 или за Windows Server 2008 R2. Препоръчваме да се свържете с доставчика на софтуера. Или да посетите уеб сайта на доставчика на софтуера за препоръчително решение или актуализация на програмата.
Програма
Име
Програма
Версия
Софтуер
Доставчик
Уеб сайт за повече информация или за актуализиран софтуер
AlibreDesignExpress9.2Alibrehttps://www.alibre.com
Ideazon Z Engine2.5.0.29SteelSerieshttp://steelseries.com/support/downloads

За информация как да се свържете с производителя на софтуера посетете следния уеб сайт Microsoft: Microsoft предоставя информация за контакти с други производители, за да ви помогне да намерите техническа поддръжка. Тази информация за контакти може да се променя без уведомяване. Microsoft не гарантира точността на информацията за контакти с други производители.

Продуктите на други разработчици, обсъждани в тази статия, са произведени от независими от Microsoft фирми. Microsoft не дава никакви гаранции, подразбиращи се или от друго естество, за техническите показатели или надеждността на тези продукти.
win7
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.
خصائص

رقم الموضوع: 2492938 - آخر مراجعة: 05/14/2011 10:38:00 - المراجعة: 2.0

Windows 7 Service Pack 1, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1

  • kbinfo kbsurveynew kbprb KB2492938
تعليقات