أنت غير متصل حاليًا، وفي انتظار الإنترنت الخاص بك ليقوم بإعادة الاتصال

Описание на Windows SharePoint Services 3.0 SP3 и на Windows SharePoint Services 3.0 Language Pack SP3

Въведение
Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 Service Pack 3 (SP3) и Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 Language Pack SP3 предоставят най-новите актуализации на Windows SharePoint Services 3.0 и на Windows SharePoint Services 3.0 Language Pack. Тези актуализации включват две основни категории корекции:
  • Корекции, които не са издавани преди, направени специално за този сервизен пакет. Освен общите корекции в продуктите, това включва подобрения в стабилността, в изпълнението, както и в областта на защитата.
  • Всички публични актуализации, актуализации на защитата, сборни актуализации и актуални корекции, публикувани до август 2011 г., включително.
Преди да инсталирате този сервизен пакет, посетете следния уеб сайт на Microsoft:
Тъй като сервизните пакети за Office са сборни, не е необходимо да инсталирате Service Pack 1 или Service Pack 2, преди да инсталирате Service Pack 3. Service Pack 3 включва всички корекции, съдържащи се в Service Pack 1 и Service Pack 2.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Как да получите и инсталирате сервизните пакети


Метод 1: Microsoft Update (препоръчително)

За да изтеглите сервизния пакет от Microsoft Update, посетете следния уеб сайт на Microsoft:

Microsoft Update

Регистрацията в Microsoft Update е препоръчителният начин за актуализиране на продуктите до SP3. Microsoft Update ще открие кои са инсталираните от вас продукти и ще приложи всички актуализации към тях.

Метод 2: Изтеглете пакета SP3 от Центъра на Microsoft за изтегляния

От Центъра на Microsoft за изтегляния можете да изтеглите следните файлове:

ИзтеглянеИзтеглете 32-битовия пакет Windows SharePoint Services 3.0 SP3 сега.
ИзтеглянеИзтеглете 64-битовия пакет Windows SharePoint Services 3.0 SP3 сега.
ИзтеглянеИзтеглете 32-битовия пакет Windows SharePoint Services 3.0 Language Pack SP3 сега.
ИзтеглянеИзтеглете 64-битовия пакет Windows SharePoint Services 3.0 Language Pack SP3 сега.

За повече информация за изтеглянето на файлове за поддръжка на Microsoft щракнете върху следния номер на статия, за да прегледате статията в Базата знания на Microsoft:
119591 Как да получите файлове на Microsoft за поддръжка от онлайн услуги
Този файл е проверен за вируси от Microsoft. Microsoft използва най-актуалния софтуер за откриване на вируси, който е достъпен към датата на публикуване на файла. Файлът се съхранява на сървъри с повишена защита, които възпрепятстват всички неупълномощени промени във файла.

Известни проблеми и промени в поведението
2591067 Известни проблеми, които можете да изпитате, когато инсталирате 2007 Office Suite SP3 и Windows SharePoint Services 3.0 SP3

Техническа информация

За допълнителна информация за този сервизен пакет, включително и списък на засегнати файлове, щракнете върху следния номер на статия от Базата знания на Microsoft:
2591054 Технически данни за изданията на Windows SharePoint Services 3.0 SP3


Премахване на сервизен пакет

2007 Microsoft Office Service Pack 3 поддържа премахване на актуализации за клиент с използване както на командния ред, така и на инструмента за деинсталиране на сервизен пакет на Microsoft за 2007 Microsoft Office Suite. Инструментът за деинсталиране на сервизен пакет трябва да бъде изтеглен отделно. За допълнителна информация за този инструмент щракнете върху следния номер на статия, за да видите съответната статия в Базата знания на Microsoft:

954914 Инструмент за деинсталиране на сервизни пакети на Microsoft за 2007 Microsoft Office Suite
Windows SharePoint Services 3.0 SP3
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.
خصائص

رقم الموضوع: 2526305 - آخر مراجعة: 11/25/2011 12:47:00 - المراجعة: 2.0

Microsoft Windows SharePoint Services 3.0

  • atdownload kbsurveynew kbexpertiseinter kbexpertisebeginner KB2526305
تعليقات
http://c1.microsoft.com/c.gif?">