Как да преместите лентата на задачите на Windows от положението й по подразбиране или да я върнете в положението й по подразбиране.

Поддръжката за Windows XP завърши

Microsoft завърши поддръжката за Windows XP на 8 април 2014 г. Тази промянa се отрази на актуализациите на софтуера ви и на опциите за защита. Научете какво означава това за вас и как да останете защитени.

Обобщена информация
В тази статия се описва как се премества лентата на задачите от положението по подразбиране. В тази статия се описва и как се възстановява лентата на задачите в положението по подразбиране.
Преместване на лентата със задачи от позицията по подразбиране
За да преместите лентата на задачите от положението по подразбиране в долния край на екрана в някой от другите три краища на екрана:
  1. Щракнете върху празна част на лентата на задачите.
  2. Задръжте основния бутон на мишката и плъзнете показалеца на мишката до мястото на екрана, където искате да е лентата на задачите. Например може да ви харесва лентата на задачите да е разположена вертикално на дясната страна на екрана.
  3. След като преместите показалеца на мишката на това място на екрана, където искате да е лентата на задачите, отпуснете бутона на мишката.
Ако използвате Windows 98 или Windows Me и вашата лента на задачите не се мести, уверете се, че е разрешена опцията за преместване на лентата на задачите. Ако използвате Windows XP или Windows Vista, уверете се, че не е разрешена опцията Заключи лентата на задачите. За да проверите състоянието на лентата на задачите:
  1. Щракнете върху Старт, посочете Настройки и щракнете върху Контролен панел.
  2. Щракнете върху Лента на задачите и меню „Старт“
    • В Windows ME щракнете върху Разширени и се уверете, че има отметка до Разреши преместване и преоразмеряване в списъка на менюто „Старт“ и лентата на задачите под заглавието „Лента на задачите“. Ако там няма отметка, щракнете в полето, за да изберете тази функция, щракнете върху OK и затворете прозореца на контролния панел. Ако има отметка, щракнете върху Отказ и затворете прозореца на контролния панел.
    • В Windows XP и Windows Vista изберете раздела Лента на задачите и се уверете, че няма отметка до Заключи лентата на задачите. Ако там има отметка, щракнете в полето, за да отмените избора на тази функция, щракнете върху OK и затворете прозореца на контролния панел. Ако няма отметка, щракнете върху Отказ и затворете прозореца на контролния панел.
ЗАБЕЛЕЖКА: Лентата на задачите може да бъде закачена на лявата страна, на дясната страна, долу или горе на екрана. Не можете да премествате бутона Старт или кръглата емблема Windows на друго място на лентата на задачите.
Възстановяване на лентата на задачите на позиция по подразбиране
За да възстановете своята лента на задачите в позицията по подразбиране, рестартирайте компютъра си в безопасен режим. За да стартирате компютъра си в безопасен режим, рестартирайте компютъра, натиснете и задръжте клавиша CTRL, след като компютърът изпълни самодиагностиката след включване (Power On Self Test, POST), а след това изберете „Безопасен режим“ от менюто за стартиране. Лентата на задачите ще се върне в положението по подразбиране, след като рестартирате компютъра.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако натиснете и задръжте клавиша CTRL, когато компютърът ви стартира, може да получите съобщение за грешка. Ако се случи това, можете без никаква опасност да игнорирате съобщението за грешка на клавиатурата.
бързо стартиране меню старт лента на задачите по подразбиране долу горе закачена страна преместване
Забележка Това е статия "БЪРЗА ПУБЛИКАЦИЯ", създадена директно в рамките на организацията за поддръжка на Microsoft. Информацията, съдържаща се тук, се ограничава до съдържащото се в нея и е дадена в отговор на появили се проблеми. В резултат на краткия срок до тяхното предлагане, материалите може да съдържат печатни грешки и могат да бъдат преработвани във всеки момент без предизвестие. Вижте Условия на ползване за други съображения.
Propiedades

Id. de artículo: 253679 - Última revisión: 08/25/2016 14:30:00 - Revisión: 6.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate

  • kbhowto kbprod2web kbui KB253679
Comentarios