В момента сте офлайн в очакване на повторно свързване с интернет

Имена на функции, променени във версии на Excel 2010 SP1, различни от англоезичната

Кратко изложение
За да се осигури по-добра точност на функциите, непроменена функционалност в съответствие с очакванията и имена на функции, които по-точно описват функционалността им, много функции на Excel са актуализирани, преименувани или добавени към библиотеката с функции в Microsoft Excel 2010, Microsoft Excel Services 2010 и Microsoft Excel Online 2010.

Освен това, някои често използвани функции са локализирани отново на 10 различни езика (чешки, датски, нидерландски, италиански, норвежки, португалски, бразилски португалски, испански, шведски и турски). Това води до грешка #NAME?, когато се въведе познатото име на функция в Microsoft Excel 2007, а не актуализираното име на функция в Excel 2010. Когато отворите работна книга в Excel 2010, Excel Services 2010 или в Excel Online, която съдържа имена на функции от по-ранни версии на Excel, се появява актуализираното име на функция.

Вследствие на отзиви от клиенти, Microsoft реши да върне за тези често въвеждани функции локализираните им имена от Excel 2007. За да върнете имената на функции на техните имена от 2007, изтеглете Microsoft Office 2010 Service Pack 1.

Пример

Функцията VLOOKUP на испански е с име BUSCARV в Excel 2007. В Excel 2010 обаче името на испански беше променено на CONSULTAV. Ако въведете BUSCARV, вместо CONSULTAV във версия на Excel 2010 преди SP1, ще получите грешка #NAME?.

За да възпроизведете това поведение, изпълнете следните стъпки в испанска версия на Excel 2010:
  1. Създайте нова работна книга в Excel.
  2. В клетка A1 въведете 1, а в клетка A2 въведете 2.
  3. В клетка B1 въведете a, а в клетка B2 въведете b.
  4. В клетка D1 въведете 1, а в клетка D2 въведете =BUSCARV(D1,A1:B2,2).
Ако не сте инсталирали Service Pack 1, ще получите грешка #¿NOMBRE?, когато въведете =BUSCARV(D1,A1:B2,2) в Excel 2010. Правилната функция, която трябва да въведете във версия на Excel 2010 преди SP1, е =CONSULTAV(D1,A1:B2,2).

Когато обаче инсталирате Service Pack 1, ще получите грешка #¿NOMBRE?, ако въведете =CONSULTAV(D1,A1:B2,2) в Excel 2010. Правилната функция, която трябва да въведете във версия на Excel 2010 след SP1, е =BUSCARV(D1,A1:B2,2).
Допълнителна информация
След като бъде инсталиран Service Pack 1, всички работни книги, създадени в предишни версии на Excel, включително работни книги на Excel 2010 от версии преди SP1, автоматично ще показват актуализираните имена на функции. Функциите не трябва да се въвеждат отново, за да се видят актуализираните имена.

За да изтеглите и инсталирате Office 2010 SP1, прочетете следната статия от Базата знания на Microsoft:

2460049 - Описание на Office 2010 SP1


За корпоративни клиенти прочетете една или всички от следните статии от Базата знания на Microsoft, в зависимост от работната ви среда:

2460043 - Описание на Office 2010 Language Pack SP1
2460073 - Описание на Office Online SP1
2460056 - Описание на Office Servers 2010 Language Pack SP1
2460044 - Описание на Office Language Interface Pack 2010 SP1
2460045 - Описание на SharePoint Server 2010 SP1
2460047 - Описание на SharePoint и Project Server 2010 SP1

Таблици за функции и езици

В следващия раздел са дадени езиците и функциите, актуализирани от Service Pack 1.

Чешки
В таблицата по-долу са дадени функциите за работни листове на чешки, които са променени в Service Pack 1:

Функция на 2010 на английскиExcel 2010Excel 2010 SP1
IFERRORCHYBHODNIFERROR
LEFTVLEVOZLEVA
NOTNENÍNE
RIGHTVPRAVOZPRAVA
TEXTTEXTHODNOTA.NA.TEXT


Датски
В таблицата по-долу са дадени функциите за работни листове на датски, които са променени в Service Pack 1:
Функция на 2010 на английскиExcel 2010Excel 2010 SP1
AVERAGEGENNEMSNITMIDDEL
AVERAGEIFGENNEMSNIT.HVISMIDDEL.HVIS
AVERAGEIFSGENNEMSNIT.HVISSMIDDEL.HVISER
COUNTIFSTÆL.HVISSTÆL.HVISER
CUBEKPIMEMBERKUBEKPIMEDLEMKUBE.KPI.MEDLEM
CUBEMEMBERPROPERTYKUBEMEDLEMSEGENSKABKUBEMEDLEM.EGENSKAB
CUBERANKEDMEMBERKUBERANGERETMEDLEMKUBERANGERET.MEDLEM
CUBESETKUBE.ANGIVKUBESÆT
CUBESETCOUNTKUBE.ANGIV.ANTALKUBESÆT.ANTAL
DAVERAGEDGENNEMSNITDMIDDEL
DOLLARVALUTAKR
FLOORGULVAFRUND.GULV
GCDFÆLLES.DIVISORSTØRSTE.FÆLLES.DIVISOR
HYPERLINKLINKHYPERLINK
IFERRORHVISFEJLHVIS.FEJL
INTHELHELTAL
ISERRER.FEER.FJL
LOOKUPOPSLAGSLÅ.OP
MODETILSTANDHYPPIGST
NNTAL
OCT2DECOCT.TIL.DECOCT.TIL.DEC
RECEIVEDMODTAGETMODTAGET.VED.UDLØB
RIGHTBHØJRE_BHØJREB
SUMIFSSUM.HVISSSUM.HVISER

В таблицата по-долу са дадени функциите за листове с макроси на датски, които са променени в Service Pack 1:
Функция на 2010 на английскиExcel 2010Excel 2010 SP1
RESET.TOOLBARNULSTIL.VÆRKTØJSLINJEGENDAN.VÆRKTØJSLINJE
TEXT.BOXTEKSTFELTTEKSTBOKS

Холандски
В таблицата по-долу са дадени функциите за работни листове на холандски, които са променени в Service Pack 1:
Функция на 2010 на английскиExcel 2010Excel 2010 SP1
CHOOSEKIESKIEZEN
CLEANSCHOONWISSEN.CONTROL
DAVERAGEDGEMIDDELDEDBGEMIDDELDE
DAYS360D360DAGEN360
DCOUNTDAANTALDBAANTAL
DGETDHAALDBLEZEN
DOLLARVALUTAEURO
DSTDEVDSTDEVDBSTDEV
DSUMDSOMDBSOM
FINDVINDEN.ALLESVIND.ALLES
LOOKUPOPZOEKENZOEKEN
LOWERKLEINELETTKLEINE.LETTERS
MIDMIDDENDEEL
NPVHNWNHW
PMTAFLOSSINGBET
PROPERBEGINKAPBEGINLETTERS
REPLACEVERVANGVERVANGEN
ROUNDAFRONDINGAFRONDEN
SLNRAALIN.AFSCHR
SQRTVWORTELWORTEL
UPPERHOOFDLETTHOOFDLETTERS
VALUEGETALWAARDE
VDBVAPVDB

В таблицата по-долу са дадени функциите за листове с макроси на холандски, които са променени в Service Pack 1:
Функция на 2010 на английскиExcel 2010Excel 2010 SP1
BREAKEINDEONDERBREKEN
FORVOORVAN
GOTOGANAARGA.NAAR
GROUPGROEPGROEPEREN
NOTEOPMERKINGNOTITIE
RESTARTOPNIEUWOPNIEUW.STARTEN

Италиански
В таблицата по-долу са дадени функциите за работни листове на италиански, които са променени в Service Pack 1:
Функция на 2010 на английскиExcel 2010Excel 2010 SP1
FINDRICERTROVA
MINUTEMINUTIMINUTO
SECONDSECONDISECONDO


Норвежки
В таблицата по-долу са дадени функциите за работни листове на норвежки, които са променени в Service Pack 1:
Функция на 2010 на английскиExcel 2010Excel 2010 SP1
CHARTEGNTEGNKODE
CLEANRYDDRENSK
IPMTRANNUITETRAVDRAG
ISPMTER.ANNUITETER.AVDRAG
MAXMAKSSTØRST
PMTANNUITETAVDRAG

В таблицата по-долу са дадени функциите за листове с макроси на норвежки, които са променени в Service Pack 1:
Функция на 2010 на английскиExcel 2010Excel 2010 SP1
NEXTNEXTNESTE

Португалски
В таблицата по-долу са дадени функциите за работни листове на португалски, които са променени в Service Pack 1:
Функция на 2010 на английскиExcel 2010Excel 2010 SP1
FIXEDFIXOFIXA
NANDNÃO.DISP
USDOLLARMOEDA2MOEDA.EUA

Португалски (Бразилия)
В таблицата по-долу са дадени функциите за работни листове на португалски (Бразилия), които са променени в Service Pack 1:
Функция на 2010 на английскиExcel 2010Excel 2010 SP1
COLUMNCOLUNACOL
FACTFATOFATORIAL
FIXEDFIXODEF.NÚM.DEC
FREQUENCYFREQUÊNCIAFREQÜÊNCIA
MINMINMÍNIMO
PRODUCTPRODUTOMULT
RECEIVEDRECEBIDORECEBER
SEARCHPESQUISARLOCALIZAR
SERIESSUMSOMASÉRIESOMASEQÜÊNCIA
STDEVDESVPAD.NDESVPAD
TRUNCTRUNCTRUNCAR
VARVARESTVAR

В таблицата по-долу са дадени функциите за листове с макроси на португалски (Бразилия), които са променени в Service Pack 1:
Функция на 2010 на английскиExcel 2010Excel 2010 SP1
DATE.STRINGCADEIA.DATADATA.SÉRIE
ENABLE.COMMANDHABILITAR.COMANDOATIVAR.COMANDO
ENABLE.TOOLHABILITAR.FERRAMENTAATIVAR.FERRAMENTA
EXECUTEEXECUTAREXECUTE
FCLOSEARQ.FECHARARQN.FECHAR
GET.WORKSPACEINFO.ESPAÇO.TRABALHOINFO.ÁREA.TRABALHO
LINKSLINKSVÍNCULOS
NUMBER.STRINGCADEIA.NÚMEROSEQÜÊNCIA.NÚMERO
REGISTERREGISTRARREGISTRO
RESUMECONINTUARREINIC

Испански
В таблицата по-долу са дадени функциите за работни листове на испански, които са променени в Service Pack 1:
Функция на 2010 на английскиExcel 2010Excel 2010 SP1
CHARCARCARACTER
CONVERTCONVERTCONVERTIR
DATEVALUEVALFECHAFECHANUMERO
DAYS360DÍAS360DIAS360
DCOUNTBDCUENTABDCONTAR
HLOOKUPCONSULTAHBUSCARH
IFERRORSIERRORSI.ERROR
MIDMEDEXTRAE
MODRESTORESIDUO
MODEMODOMODA
NANDNOD
SQRTRCUADRAIZ
TBILLEQLETRA.DE.TES.EQV.A.BONOLETRA.DE.TEST.EQV.A.BONO
TIMETIEMPONSHORA
TIMEVALUEVALHORAHORANUMERO
TRIMRECORTARESPACIOS
VLOOKUPCONSULTAVBUSCARV

В таблицата по-долу са дадени функциите за листове с макроси на испански, които са променени в Service Pack 1:
Функция на 2010 на английскиExcel 2010Excel 2010 SP1
GOTOIRIR.A
NEXTSIGUIENTESALIR.BUCLE
RETURNDEVOLVERVOLVER

Шведски
В таблицата по-долу са дадени функциите за работни листове на шведски, които са променени в Service Pack 1:
Функция на 2010 на английскиExcel 2010Excel 2010 SP1
CLEANRENSASTÄDA
DAYS360D360DAGAR360
DDBDFAVDEGAVSKR
FALSEFALSKFALSKT
HLOOKUPHTSÖKLETAKOLUMN
HOURTIMTIMME
ISNAÄRETÄRSAKNAD
ISNUMBERÄRNUMÄRTAL
ISTHAIDIGITŽRTHAISIFFRAISTHAIDIGIT
LEFTVÄNSTERPILVÄNSTER
LOWERSMÅGEMENER
MIDMITTEXTEXT
MODELÄGETYPVÄRDE
NIN
NAETSAKNAS
NPVNVLFNETNUVÄRDE
PMTAVBETBETALNING
PVNVNUVÄRDE
RATEPRS\RANT
RIGHTHÖGERPILHÖGER
SLNLNALINAVSKR
SYDÅATPÅRSAVSKR
TRIMSTÄDARENSA
TRUESANNSANT
UPPERSTORAVERSALER
VLOOKUPVTSÖKLETARAD

Турски
В таблицата по-долу са дадени функциите за работни листове на турски, които са променени в Service Pack 1:
Функция на 2010 на английскиExcel 2010Excel 2010 SP1
SUMTOPLAMTOPLA

В таблицата по-долу са дадени функциите за листове с макроси на турски, които са променени в Service Pack 1:
Функция на 2010 на английскиExcel 2010Excel 2010 SP1
GET.MOVIEAL.FILMGET.MOVIE
MOVIE.COMMANDFILM.KOMUTMOVIE.COMMAND


function, names, excel 2010, sp1, service pack 1, languages, macro, excel 2007
Забележка Това е статия "БЪРЗА ПУБЛИКАЦИЯ", създадена директно в рамките на организацията за поддръжка на Microsoft. Информацията, съдържаща се тук, се ограничава до съдържащото се в нея и е дадена в отговор на появили се проблеми. В резултат на краткия срок до тяхното предлагане, материалите може да съдържат печатни грешки и могат да бъдат преработвани във всеки момент без предизвестие. Вижте Условия на ползване за други съображения.
Свойства

ИД на статията: 2551525 – Последен преглед: 04/17/2014 07:28:00 – Редакция: 3.1

Microsoft Excel 2010

  • KB2551525
Обратна връзка
>