В момента сте офлайн в очакване на повторно свързване с интернет

Информация за системния регистър на Windows за напреднали потребители

Поддръжката за Windows XP завърши

Microsoft завърши поддръжката за Windows XP на 8 април 2014 г. Тази промянa се отрази на актуализациите на софтуера ви и на опциите за защита. Научете какво означава това за вас и как да останете защитени.

Поддръжката за Windows Server 2003 приключи на 14 юли 2015 г.

Microsoft прекрати поддръжката за Windows Server 2003 на 14 юли 2015 г. Тази промянa се отрази на актуализациите на софтуера ви и на опциите за защита. Научете какво означава това за вас и как да останете защитени.

КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ
В тази статия се описва системният регистър. Освен това в статията се съдържа и информация за това как се редактира системният регистър, както и списък на източници на още информация.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Описание на системния регистър

Речникът на компютърни термини на Microsoft (пето издание) дефинира системния регистър като:
Централна йерархична база данни, която се използва от Microsoft Windows 98, Windows CE, Windows NT и Windows 2000 за съхраняване на информация, която е необходима за конфигуриране на системата за един или повече потребители, приложения и хардуерни устройства.

Системният регистър съдържа информация, която Windows непрекъснато използва за справки по време на операции, като например профилите на всеки потребител, инсталираните приложения и типове документи, които всеки потребител може да създава, настройките на прозорците за редактиране на свойства на папки и икони на приложения, хардуерните устройства в системата и използваните портове.

Системният регистър заменя повечето базирани на текст .ini файлове, използвани в конфигурационните файлове на Windows 3.x и MS-DOS, като Autoexec.bat и Config.sys. Въпреки че системният регистър се среща в няколко операционни системи Windows, между системните регистри в тези системи има някои разлики.
"Кошерът" на регистъра е група от ключове, подключове и стойности в системния регистър, която има набор от поддържащи файлове, съдържащи резервни копия на неговите данни. Поддържащите файлове за всички "кошери" освен HKEY_CURRENT_USER са в папката %SystemRoot%\System32\Config в Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP и Windows Server 2003 и Windows Vista. Поддържащите файлове за HKEY_CURRENT_USER са в папката %SystemRoot%\Profiles\Име_на_потребител. Разширенията на имената на файловете в тези папки показват вида на данните, съдържащи се в тях. При това, и липсата на разширение може понякога да покаже типа на съдържащите се в тях данни.
"Кошер" на архивПоддържащи файлове
HKEY_LOCAL_MACHINE\SAMSam, Sam.log, Sam.sav
HKEY_LOCAL_MACHINE\SecuritySecurity, Security.log, Security.sav
HKEY_LOCAL_MACHINE\SoftwareSoftware, Software.log, Software.sav
HKEY_LOCAL_MACHINE\SystemSystem, System.alt, System.log, System.sav
HKEY_CURRENT_CONFIGSystem, System.alt, System.log, System.sav, Ntuser.dat, Ntuser.dat.log
HKEY_USERS\DEFAULTDefault, Default.log, Default.sav
В Windows 98 файловете на системния регистър се наричат User.dat и System.dat. В Windows Millennium Edition тези файлове се наричат Classes.dat, User.dat и System.dat.

Забележка Функциите за защита в Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 и Windows Vista позволяват на администратора да контролира достъпа до ключовете на системния регистър.

Следната таблица съдържа списък с предварително дефинираните ключове, използвани от системата. Максималната дължина на име на ключ е 255 знака.
Папка/предварително дефиниран ключОписание
HKEY_CURRENT_USERСъдържа корена на конфигурационната информация за потребителя, който в момента е влязъл в системата. Тук се съхраняват папките, екранните цветове и настройките на контролния панел на потребителя. Тази информация е свързана с профила на потребителя. Понякога наименованието на този ключ се съкращава като "HKCU".
HKEY_USERSСъдържа всички заредени потребителски профили, съдържащи се на компютъра. HKEY_CURRENT_USER е подключ на HKEY_USERS. Понякога наименованието HKEY_USERS се съкращава като "HKU".
HKEY_LOCAL_MACHINEСъдържа специфична за конкретния компютър конфигурационна информация (за който и да е потребител). Понякога наименованието на този ключ се съкращава като "HKLM".
HKEY_CLASSES_ROOTТова е подключ на HKEY_LOCAL_MACHINE\Software. Съхраняваната тук информация осигурява стартирането на правилната програма при отваряне на файл с помощта на Windows Explorer. Понякога наименованието на този ключ се съкращава като "HKCR". В Windows 2000 и в по-късните версии на Windows тази информация се съхранява както под ключа HKEY_LOCAL_MACHINE, така и под HKEY_CURRENT_USER. Ключът HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes съдържа настройките по подразбиране, които могат да се прилагат към всички потребители на локалния компютър. Ключът HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes съдържа настройките по подразбиране, които могат да се прилагат към всички потребители на локалния компютър. Ключът HKEY_CLASSES_ROOT предоставя изглед на системния регистър, в който се слива информацията от тези два източника. HKEY_CLASSES_ROOT предоставя този общ вид и за програми, разработени за по-ранните версии на Windows. За да се променят настройките за интерактивния потребител, промените трябва да бъдат направени под HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes, вместо под HKEY_CLASSES_ROOT. За да промените настройките по подразбиране, промените трябва да бъдат направени под HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes. Ако записвате ключове към някой ключ под HKEY_CLASSES_ROOT, системата запаметява информацията под HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes. Ако задавате стойности на ключ под HKEY_CLASSES_ROOT и ключът вече съществува под HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes, системата ще съхрани информацията там, вместо под HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes.
HKEY_CURRENT_CONFIGСъдържа информация за хардуерния профил, използван от локалния компютър по време на стартиране на системата.
Забележка Системният регистър в 64-битовите версии на Windows XP, Windows Server 2003 и Windows Vista е разделен на 32-битови и 64-битови ключове. Много от 32-битовите ключове имат същите имена като техните 64-битови еквиваленти и обратно. 64-битовата версия на редактора на системния регистър, включена по подразбиране в 64-битовите версии на Windows XP, Windows Server 2003 и Windows Vista показва 32-битовите ключове под следния възел:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\WOW6432Node
За допълнителна информация как да разгледате системния регистър на 64-битовите версии на Windows щракнете върху следния номер на статия, за да видите съответната статия в Базата знания на Microsoft:
305097 Разглеждане на системния регистър на 64-битовите версии на Windows (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)

Следната таблица съдържа списък с видовете данни, които са дефинирани към настоящия момент и се използват от Windows. Максималната дължина на име на стойност е:
 • Windows Server 2003, Windows XP и Windows Vista: 16383 знака
 • Windows 2000: 260 ANSI знака или 16383 Unicode знака
 • Windows Millennium Edition/Windows 98/Windows 95: 255 знака
Дълги стойности (над 2048 байта) трябва да се съхраняват като файлове, а имената на тези файлове се пазят в системния регистър. Това помага за ефективната работа на системния регистър. Максималната дължина на стойност е:
 • Windows NT 4.0/Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003/Windows Vista: Наличната памет
 • Windows Millennium Edition/Windows 98/Windows 95: 16300 байта
Забележка Съществува лимит от 64K за общия размер на всички стойности на ключ.
ИмеВид данниОписание
Двоична стойностREG_BINARYНеструктурирани двоични данни По-голямата част на информацията за хардуерните компоненти се съхранява като двоични данни и се показва в редактора на системния регистър (Registry Editor) в шестнадесетичен формат.
DWORD стойностREG_DWORDДанни, представяни с число с дължина 4 байта (32-битово цяло число). От този тип са много параметри за драйвери на устройства и услуги. Те се показват в редактора на системния регистър (Registry Editor) в двоичен, шестнадесетичен или десетичен формат. Свързаните с тях стойности са DWORD_LITTLE_ENDIAN (най-маловажният бит е в най-ниския адрес) и REG_DWORD_BIG_ENDIAN (най-маловажният бит е в най-високия адрес).
Стойност на низ, която може да се увеличаваREG_EXPAND_SZНиз от данни с променлива дължина. Този вид данни включва променливи, които се разрешават, когато програма или услуга използва данните.
Многонизова стойностREG_MULTI_SZСъставен низ. Обикновено от този тип са стойности, които съдържат списъци или множество от стойности във форма, която хората могат да прочетат. Записите се разделят чрез шпации, запетаи или други маркиращи знаци.
Низова стойностREG_SZТекстов низ с фиксирана дължина.
Двоична стойностREG_RESOURCE_LISTСерия от вложени масиви, създадена да съхранява списък с ресурси, който се използва от драйвер на хардуерно устройство или от едно от контролираните от него физически устройства. Тези данни се разпознават и записват от системата в дървото \ResourceMap. Те се показват в редактора на системния регистър (Registry Editor) в шестнадесетичен формат като двоична стойност.
Двоична стойностREG_RESOURCE_REQUIREMENTS_LISTСерия от вложени масиви, създадена да съхранява списък с драйвери на възможни хардуерни ресурси, които могат да се използват от драйвера или от едно от контролираните от него физически устройства. Системата записва подмножество на този списък в дървото \ResourceMap. Тези данни се разпознават от системата и се показват в редактора на системния регистър (Registry Editor) в шестнадесетичен формат като двоична стойност.
Двоична стойностREG_FULL_RESOURCE_DESCRIPTORСерия от вложени масиви, създадена да съхранява списък с ресурси, който се използва от физическо хардуерно устройство. Тези данни се разпознават и записват от системата в дървото \HardwareDescription, и се показват в редактора на системния регистър (Registry Editor) в шестнадесетичен формат като двоична стойност.
НямаREG_NONEДанни без определен тип. Тези данни се записват в системния регистър от системата или приложни програми и се показват в редактора на системния регистър (Registry Editor) в шестнадесетичен формат като двоична стойност.
ПрепраткаREG_LINKСимволична препратка във формат Unicode.
QWORD стойностREG_QWORDДанни, представяни във вид на 64-битово цяло число. Тези данни се показват в редактора на системния регистър като двоични стойности, като за първи път са въведени в Windows 2000.

Създаване на резервно копие на системния регистър

Преди да редактирате системния регистър, експортирайте ключовете, които планирате да редактирате, или направете резервно копие на целия регистър. В случай на възникване на проблем ще можете да изпълните стъпките, описани в раздела "Възстановяване на системния регистър" в тази статия, за да го възстановите регистъра в предишното му състояние. За да създадете резервно копие на целия системен регистър, използвайте помощната програма Архивиране, за да направите резервно копие на състоянието на системата. Състоянието на системата включва системния регистър, регистрационната база данни на COM+ класовете и файловете ви за начално зареждане. За още информация относно как да се използва помощната програма Архивиране за създаване на копие на състоянието на системата щракнете върху следните номера на статии, за да видите тези статии в базата знания на Microsoft:
308422 Използване на включената в Windows XP помощна програма за резервно копиране (Backup utility) с цел създаване на резервни копия на файлове и папки
320820 Използване на помощната програма за резервно копиране с цел създаване на резервни копия на файлове и папки в Windows XP Home Edition
326216 Как да се използва функцията за архивиране за създаване на резервни копия и възстановяване на данните за състоянието на системата в Windows Server 2003 (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)

Редактиране на системния регистър

За да се променят данни в системния регистър, програмите трябва да използват функциите на регистъра, дефинирани на следния уеб сайт на MSDN: Администраторите могат да нанасят промени в системния регистър с помощта на редактора на регистъра (Regedit.exe или Regedt32.exe), груповите правила, системните правила, файловете на системния регистър (.reg) или чрез стартиране на скриптове, например файлове във формат VisualBasic script.

Използване на потребителския интерфейс на Windows

Препоръчваме да използвате потребителския интерфейс на Windows за смяна на системните настройки, а не да редактирате системния регистър ръчно. Но понякога редактирането на системния регистър може да се окаже най-добрият метод за разрешаване на проблем с продукта. Ако проблемът е документиран в базата знания на Microsoft, ще има статия с поетапни инструкции как да се редактира системният регистър за този проблем. Препоръчваме ви да следвате стриктно тези инструкции.

Използване на редактора на системния регистър

Предупреждение При неправилна промяна на системния регистър посредством редактора на системния регистър или по друг начин е възможно да възникнат сериозни проблеми. Тези проблеми могат да наложат преинсталиране на операционната система. Microsoft не може да гарантира, че тези проблеми ще са разрешими. Променяйте регистъра на свой собствен риск.
Можете да използвате редактора на системния регистър, за да направите следното:
 • Да намерите поддърво, ключ, подключ или стойност
 • Да добавите подключ или стойност
 • Да промените стойност
 • Да изтриете подключ или стойност
 • Да преименувате подключ или стойност
Зоната за навигация на редактора на системния регистър съдържа папки. Всяка папка представлява предварително дефиниран ключ на локалния компютър. При дистанционен достъп до системния регистър на отдалечен компютър се появяват само два предварително дефинирани ключа: HKEY_USERS и HKEY_LOCAL_MACHINE.

Използване на групови правила

Конзолата на Microsoft за управление (MMC) съдържа административни инструменти, които можете да използвате за администриране на мрежи, компютри, услуги и други системни компоненти. Конзолната добавка на MMC за групови правила позволява на администраторите да задават групови правила, прилагани към компютри или потребители. Можете да приложите групови правила на локални компютри, като използвате локалната конзолна добавка на MMC за групови правила - Gpedit.msc. Можете да приложите групови правила в Active Directory, като използвате конзолната добавка на MMC за потребители и компютри на Active Directory. За още информация как да използвате групови правила вж. помощните теми в съответната конзолна добавка на MMC за групови правила.

Използване на файл за регистрационни записи (.reg)

Създайте файл за регистрационни записи (.reg), съдържащ промените в системния регистър, след което изпълнете .reg файла на компютъра, на който желаете да направите промените. Можете да изпълните .reg файла ръчно или с използване на скрипт за влизане в системата. За допълнителна информация щракнете върху следния номер на статия от базата знания на Microsoft, за да я прегледате:
310516 Добавяне, промяна или изтриване на подключове и стойности на системния регистър с помощта на файла за регистрационни записи (.reg)

Използване на Windows Script Host

Windows Script Host ви позволява да изпълнявате скриптове на VBScript и JScript направо в операционната система. Можете да създавате VBScript и JScript файлове, които използват методи на Windows Script Host за изтриване, прочитане и записване на ключове и стойности в системния регистър. За повече информация относно тези методи посетете следните уеб сайтове на Microsoft:
Метод RegDelete
Метод RegRead
Метод RegWrite

Използване на инструментите на Windows за управление

Инструментите на Windows за управление (WMI) е компонент на операционната система Microsoft Windows и е реализация от Microsoft на уеб базирано управление на корпоративно ниво (WBEM). WBEM е отраслов стандарт за разработване на стандартна технология за достъп до информация за управление в корпоративна среда. Можете да използвате WMI за автоматизиране на задачи за администриране (например редактиране на системния регистър) в корпоративна среда. Можете да използвате WMI в езици за скриптове, които имат изпълнимо ядро в Windows и могат да работят с обекти на Microsoft ActiveX. Също така можете да използвате помощната програма за команден ред на WMI (Wmic.exe) за промени в системния регистър на Windows.
За повече информация относно WMI посетете следния уеб сайт на Microsoft: За допълнителна информация относно помощната програма за команден ред WMIC щракнете върху следния номер на статия, за да видите статията в базата знания на Microsoft:
290216 Описание на помощната програма за командна среда на инструментите на Windows за управление (WMI) (Wmic.exe) (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)

Използване на конзолния инструмент за системния регистър на Windows

Можете да използвате конзолния инструмент за системния регистър на Windows (Reg.exe) за редактиране на системния регистър. За помощ за инструмента Reg.exe напишете reg /? в командния прозорец, след което натиснете OK.

Възстановяване на системния регистър

За да възстановите системния регистър, използвайте съответния метод.

Възстановяване на ключовете в системния регистър

За да възстановите експортираните от вас подключове в системния регистър, щракнете двукратно върху файла за регистрационни записи (.reg), който сте записали в раздела за експортиране на подключове на системния регистър. Или пък можете да възстановите целия системен регистър от резервно копие. За повече информация как да възстановите целия системен регистър вж. раздела "Възстановяване на целия системен регистър" по-нататък в тази статия.

Възстановяване на целия системен регистър

За да възстановите целия системен регистър, възстановете състоянието на системата от резервно копие. За повече информация относно как да се възстанови състоянието на системата от резервно копие щракнете върху следния номер на статия, за да видите статията в базата знания на Microsoft:
309340 Използване на помощната програма за резервно копиране (Backup) за възстановяване на файлове и папки на компютър, работещ под Windows XP

Забележка Създаването на резервно копие на състоянието на системата създава и копия на файловете на системния регистър в папката %SystemRoot%\Repair. ако не можете да стартирате Windows XP, след като сте редактирали системния регистър, можете ръчно да замените файловете на регистъра с използване на последователността в "Част едно" на следната статия в базата знания на Microsoft:
307545 Възстановяване на повреден системен регистър, непозволяващ стартиране на Windows XP
БИБЛИОГРАФИЯ
За повече информация посетете следните сайтове на Microsoft: Каталогът на Windows Server с преминали тестовете продукти е справочник за продукти, преминали тестове за съвместимост с Windows Server. За още информация относно продукти за архивиране, които са преминали тестове за съвместимост с Windows Server посетете следния уеб сайт на Microsoft:Диспечерът за защита на данни (DPM) е основен член на фамилията продукти за управление Microsoft System Center и е предназначен да помага на ИТ професионалистите да управляват Windows средата. DPM е новият стандарт за архивиране и възстановяване в Windows и осигурява непрекъсната защита на данните за приложни и файлови сървъри на Microsoft, ползващи напълно интегрирани дискови и лентови носители. За повече информация относно DPM посетете следния уеб сайт на Microsoft: За още информация относно възстановяването на данни посетете следния уеб сайт на Microsoft: За допълнителна информация как да направите резервно копие на системния регистър или да възстановите регистъра щракнете върху следните номера на статии от базата знания на Microsoft:
322756 Създаване на резервно копие и възстановяване на системния регистър в Windows XP и Windows Vista (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
322755 Създаване на резервно копие, редактиране и възстановяване на системния регистър в Windows 2000
323170 Създаване на резервно копие, редактиране и възстановяване на системния регистър в Windows NT 4.0 (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
322754 Създаване на резервно копие, редактиране и възстановяване на системния регистър в Windows 95, Windows 98 и Windows Me (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
За повече информация относно разликите между Regedit.exe и Regedt32.exe щракнете върху номера на статия по-долу, за да я отворите в базата знания на Microsoft:
141377 Разликите между Regedit.exe и Regedt32.exe (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
регистър система регистрация база данни .reg
Свойства

ИД на статията: 256986 – Последен преглед: 12/23/2009 23:55:29 – Редакция: 12.3

Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Starter, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Microsoft Windows Server 2003, 64-Bit Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows 98 Standard Edition, Microsoft Windows 95, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition

 • kbresolve kbenv kbfaq kbinfo kbregistry KB256986
Обратна връзка