В момента сте офлайн в очакване на повторно свързване с интернет

Инсталиране на изцяло изтеглени от Интернет браузъри Internet Explorer 6.0, Internet Explorer 5.5 или Internet Explorer 5.1 в Windows XP или в Windows 2000

Тази статия е архивирана. Тя се предлага "както е" и вече няма да се актуализира.
СИМПТОМИ
В Microsoft Windows 2000 или Microsoft Windows XP не можете да извършите инсталиране на изтеглен изцяло от Интернет Microsoft Internet Explorer.
ПРИЧИНА
Това се дължи на промяна в инсталационната програма на Internet Explorer, която позволява инсталация в Windows 2000 или Windows XP. Тъй като в Windows 2000 или Windows XP Internet Explorer инсталира само основните файлове на браузъра и скриптове, опцията Install Minimal, or customize your browser ("Минимална инсталация или персонализиране на браузъра") липсва по време на инсталацията. Затова диалоговият прозорец Component Options ("Опции за компоненти") не се предлага за използване в опцията Download only ("Само с изтегляне").
РАЗРЕШЕНИЕ
За извършване на инсталация само чрез изтегляне от Интернет изпълнете следните стъпки:
 1. На следната страница за изтегляне на Internet Explorer намерете желаната версия на браузъра и щракнете върху нея:
 2. Изпълнете инструкциите на уеб страницата, за да изтеглите Internet Explorer.
 3. Щракнете върху Save to Disk ("Запиши на диск") (или Save ("Запиши")), след което запаметете файла IExSetup.exe в папка, намираща се на вашия компютър.
 4. Щракнете върху Start ("Старт") и изберете Run ("Изпълни").
 5. Натиснете Browse ("Преглед"), придвижете се към папката, в която сте запаметили файла Ie5setup.exe или Ie6setup.exe, щракнете върху файла, за да го маркирате, след което натиснете Open ("Отвори").
 6. В полето Open ("Отваряне") щракнете в края на командата, добавете интервал, след което въведете една от следните команди:
  За Internet Explorer 5 въведете следното:
  /c:"ie5wzd.exe /d /s:""#E"""
  За Internet Explorer 6 въведете следното:
  /c:"ie6wzd.exe /d /s:""#E"""
  Например ако сте запаметили инсталационния файл Ie5setup.exe в папката C:\Windows Update Setup Files, командата ще изглежда по следния начин:
  "C:\Windows Update Setup Files\ie5setup.exe" /c:"ie5wzd.exe /d /s:""C:\Windows Update Setup Files\ie5setup.exe"""
  Забележка Двойните кавички около променливата #E са задължителни, защото #E отбелязва изходния път, включително до изпълнимия файл, съответно на Ie5setup.exe или Ie6setup.exe. По-долу следва обяснение на използваните параметри на командния ред:
  • /d - Изтегля Internet Explorer само за текущата платформа. За да изтеглите файлове за всички платформи, използвайте параметъра /d:1. Този параметър може да има само два значения: /d и /d:1.
  • /s:""#E"" - Посочва изходния път към Ie5setup.exe. Стойността ""#E"" обозначава пълния път и името на .exe файла. Забележете, че двойните кавички трябва да обгръщат пътя от двете страни.
 7. Натиснете ENTER. Изберете подходящите елементи за операционната система.
Забележка За да изтеглите Internet Explorer на мрежово устройство, е необходимо да съпоставите мрежовото устройство с буква на устройство на компютъра. За изтеглянето на Internet Explorer не можете да използвате UNC (универсална конвенция за именуване) път.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
За допълнителна информация относно параметрите на командния ред щракнете върху следните номера на статии в базата знания на Microsoft:
200007 Параметри за зареждане на инсталационната програма на Internet Explorer в пакетен режим (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
223371 Инсталиране на Internet Explorer 5 в Windows NT 4.0 с помощта на SMS 1.2 (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
Свойства

ИД на статията: 257249 – Последен преглед: 12/05/2015 19:05:34 – Редакция: 4.2

Microsoft Internet Explorer 6.0, Microsoft Internet Explorer 5.5, Microsoft Internet Explorer 5.01

 • kbnosurvey kbarchive kbsetup kbprb kbpubtypekc kbmsccsearch KB257249
Обратна връзка