Описание на сборна актуализация 3 за Microsoft System Center Service Manager 2010 Service Pack 1

КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ
Сборна актуализация 3 (CU3) KB 2588492 за Microsoft System Center Service Manager 2010 Service Pack 1 (SP1) е налична за изтегляне от уеб сайта за изтегляне на Microsoft.

Тази сборна актуализация представлява пакет от корекции за System Center Service Manager 2010 SP1. Тя заменя сервизен пакет 1 (SP1) за сборна актуализация 2 (CU2) и съдържа по-голямо множество от корекции, отколкото се предоставят в SP1 за CU2. Тя може да се приложи към SP1 за CU2 или директно към инсталацията на Service Manager 2010 SP1.

В тази актуализация са включени корекции за следните проблеми:
 • Импортиране на пакет за управление: Когато данните са от тип десетична дроб, понякога десетичната дроб става цяло число.
 • Повреда на таблицата ManagementEntity за тип при импортиране на разширение за тип
 • Актуализациите в свойствата не се разпространяват в DW, ако актуализациите в екземплярите се извършват в една транзакция или точно преди изтриването на екземпляра
 • AD Connector не внася нови актуализации
 • Когато създавате нов CR с използване на нов CR формуляр, щракване върху бутона "Приложи" понякога създава дублиран запис
 • Конзолата периодично застива, когато актуализирате/създавате събитие и щракнете върху "Приложи"
 • HealthService не спира в края на актуализацията на SP1 DW, ако предшестващото действие на стартиране трае прекалено дълго
 • Когато се отвори SCSM конзолата на компютри клиенти и на сървъра, Reporting Wunderbar не се появява
 • Възниква висока степен на използване на процесора за monitoringhost.exe, когато създавате или актуализирате събитие, което задейства работен поток на уведомяване
РАЗРЕШЕНИЕ

Информация за изтегляне

Сборна актуализация 3 за Microsoft System Center Service Manager 2010 Service Pack 1 (SP1) е налична за изтегляне от уеб сайта за изтегляне на Microsoft.

ИзтеглянеИзтеглете сборната актуализация 3 за Microsoft System Center Service Manager 2010 Service Pack 1 сега.

За повече информация за изтеглянето на файлове за поддръжка на Microsoft щракнете върху следния номер на статия, за да прегледате статията в Базата знания на Microsoft:
119591 Как да получите файлове на Microsoft за поддръжка от онлайн услуги
Този файл е проверен за вируси от Microsoft. Microsoft използва най-актуалния софтуер за откриване на вируси, който е достъпен към датата на публикуване на файла. Файлът се съхранява на сървъри с повишена защита, които възпрепятстват всички неупълномощени промени във файла.

Системни изисквания

За да инсталирате тази сборна актуализация, трябва в системата да е инсталиран System Center Service Manager 2010 Service Pack 1 (SP1).

Информация за заместване

Тази сборна актуализация замества следната сборна актуализация:
2542118 Описание на сборна актуализация 2 за Microsoft System Center Service Manager 2010 Service Pack 1

Информация за инсталиране

Компоненти, за които се отнася тази сборна актуализация

Тази сборна актуализация се отнася за следните компоненти на Service Manager:
 • Service Manager Management Server (SM Server)
 • Data Warehouse Management Server (DW Server)
 • Service Manager Console

Как се инсталира тази сборна актуализация

Важно Преди да инсталирате тази сборна актуализация, ви препоръчваме да изпълните следните стъпки:
 1. Архивирайте базата данни на ServiceManager, базата данни на DWDataMart, базата данни на DWRepository и базата данни на DWStagingAndConfig.
 2. Архивирайте ключовете за шифроване за SM Server и за DW Server.
Забележка Тази сборна актуализация не може да се деинсталира, след като я инсталирате.

За да инсталирате тази сборна актуализация, изпълнете следните стъпки:
 1. Затворете всички приложения, свързани със Service Manager, преди да приложите тази сборна актуализация. Например затворете Service Manager Console, връзките към Self-Service Portal и инструмента за авторство.
 2. Изтеглете сборната актуализация в целева папка.

  Забележка Тази сборна актуализация съдържа както версията за x86, така и версията за x64. Изтеглете подходящата версия за вашата система.
 3. Отворете целевата папка.
 4. Щракнете с десния бутон върху файла SCSM2010SP1_CU_KB2588492_i386_7.0.6555.128_EN.exe или файла SCSM2010SP1_CU_KB2588492_AMD64_7.0.6555.128_EN.exe, а след това щракнете върху Изпълнявай като администратор.
 5. Приемете Условията на Microsoft за лицензиране на софтуера, след което изпълнявайте стъпките в съветника за инсталиране.
 6. За Data Warehouse Management Server трябва ръчно да стартирате услугата System Center Management, след като инсталирането на сборната актуализация завърши.
Важно Ако не сте инсталирали сборна актуализация 2 (CU2), е необходима допълнителна стъпка, ако преди това сте импортирали персонализиран пакет за управление, който дефинира таблица от факти, съдържаща свойства. В такъв случай трябва да надстроите персонализирания пакет за управление. За да направите това, изпълнете следните стъпки:
 1. Повишете версията на пакета на управление.
 2. Пакетирайте отново пакета за управление.
 3. Импортирайте отново пакета за управление.

  След това заданието MPSyncJob автоматично синхронизира повторно импортирания пакет за управление в склада за данни при следващата синхронизация, а засегнатите процедури на преобразуване се актуализират.
На компютър, на който е инсталиран инструментът за авторство на Service Manager, актуализирайте пакетите за управление в папката "Библиотека" на инструмента за авторство. За да направите това, изпълнете следните стъпки:
 1. На страницата за изтегляне на сборната актуализация изтеглете следния файл на локалния компютър, на който е инсталиран инструментът за авторство:
  KB2588492_MPLibraryUpdate_AuthoringTool.exe
 2. Щракнете двукратно върху файла KB2588492_MPLibraryUpdate_AuthoringTool.exe, а след това изчакайте файловете да се разархивират.
 3. Намерете следната папка:
  %SystemDrive%\Microsoft System Center\Service Manager 2010\hotfix_KB2588492\AuthoringToolMPUpdate
  Забележка Това е мястото, където са разархивирани файловете на пакета за управление.
 4. Копирайте всички файлове от тази папка в следната папка, като заместите съществуващите файлове:
  Диск на инсталиране на инструмента за авторство\Program Files (x86)\Microsoft System Center\Service Manager 2010 Authoring\Library\
 5. Ако инструментът за авторство работи, рестартирайте го, за да се заредят актуализираните пакети за управление.
Забележка Ако не актуализирате пакетите за управление в папката Library на инструмента за авторство, а по-късно опитате да отворите пакета за управление в инструмента за авторство на Service Manager, който прави препратка към актуализираните пакети за управление, които са включени към тази сборна актуализация, получавате подкана да посочите местоположението на актуализираните пакети за управление. Диалоговият прозорец, който се показва, може да съдържа следния текст:
Service Manager Authoring Tool (Инструмент за авторство на Service Manager)
Referenced management pack not found: (Не е намерен пакетът за управление, към който е препратката:)
[Name=име на пакета за управление, Key Token=31bf3856ad364e35, Version=7.0.6555.101].
Щракнете върху OK, за да го намерите ръчно.

Как се проверява успешното инсталиране на тази сборна актуализация

Метод 1
 1. В контролния панел отворете Програми и компоненти.
 2. Щракнете върху Преглед на инсталирани актуализации.
 3. В списъка се съдържа следният елемент:
  Hotfix for Microsoft System Center Service Manager (Актуална корекция за Microsoft System Center Service Manager) (KB2588492)
  Забележки
  • Ако в системата работи SM Server, Self-Service Portal или Service Manager Console, този елемент се появява под Microsoft System Center Service Manager.
  • Ако в системата работи DW Server, този елемент се появява под Microsoft System Center Service Manager DataWarehouse.
Метод 2
Прегледайте регистрационните файлове, за да определите дали не е възникнала грешка по време на инсталирането на сборната актуализация. За да направите това, прегледайте регистрационните файлове в папката %temp%.

В система, базирана на x86, проверете следните регистрационни файлове в папката %temp%.
 • SCSM2010SP1_CU_KB2588492_x86_7.0.6555.128_EN.msp.0.log
 • SCSMPatcherSetupWizard01
В система, базирана на x64, проверете следните регистрационни файлове в папката %temp%.
 • SCSM2010SP1_CU_KB2588492_AMD64_7.0.6555.128_EN.msp.0.log
 • SCSMPatcherSetupWizard01

Информация за файлове

Тази сборна актуализация инсталира следната версия на файловете.
Име на файлаВерсияОтнася се за
Microsoft.EnterpriseManagement.Warehouse.Server.dll7.0.6555.128DW Server
Microsoft.EnterpriseManagement.ServiceManager.UI.Authoring.dll7.0.6555.115Console, SM Server
Microsoft.EnterpriseManagement.DataAccessLayer.dll7.0.6555.128SM Server, DW Server
Microsoft.EnterpriseManagement.DataAccessService.Core.dll7.0.6555.128SM Server, DW Server
Microsoft.EnterpriseManagement.ServiceManager.Connector.AD.dll7.0.6555.128SM Server, DW Server
Microsoft.EnterpriseManagement.ServiceManager.UI.Console.exe7.0.6555.128SM Server, Console
Microsoft.EnterpriseManagement.UI.SdkDataAccess.dll7.0.6555.128SM Server, Console
Microsoft.EnterpriseManagement.ServiceManager.ConfigurationManagement.Forms.dll7.0.6555.115SM Server, Console
Microsoft.EnterpriseManagement.UI.ConsoleFramework.dll7.0.6537.101SM Server, Console
Microsoft.EnterpriseManagement.UI.Controls.dll7.0.6537.101SM Server, Console
Microsoft.EnterpriseManagement.UI.ExtendedControls.dll7.0.6537.101SM Server, Console
Microsoft.EnterpriseManagement.UI.FormsInfra.dll7.0.6537.101SM Server, Console
Microsoft.EnterpriseManagement.UI.Foundation.dll7.0.6537.101SM Server, Console
Microsoft.EnterpriseManagement.UI.ViewFramework.dll7.0.6537.101SM Server, Console
Microsoft.EnterpriseManagement.UI.WpfViews.dll7.0.6537.101SM Server, Console
Microsoft.Mom.ImplicitUserRoleAdministratorDataSourceModule.dll7.0.6555.128SM Server, DW Server
Microsoft.Mom.Sdk.Authorization.dll7.0.6555.128SM Server, DW Server
Забележка Следният файл се изтегля от Service Manager Console при необходимост:
Microsoft.EnterpriseManagement.ServiceManager.UI.Authoring.dll
За да потвърдите, че този файл е актуализиран, изпълнете следните стъпки:
 1. Отворете Service Manager Console.
 2. Щракнете върху Library, а после щракнете върху Lists.
 3. Изберете свойства от Lists, щракнете върху Add Item (Добави елемента) и щракнете върху OK.
 4. Намерете следното:
  %UserProfile%\AppData\Local\Microsoft\System Center Service Manager 2010\SMServerName\ 7.0.6555.101
  Забележка Контейнерът SMServerName представлява името на Service Manager Server, с който е свързана конзолата.
Пакети за управление
Име на пакета за управлениеВерсия на пакета на управление
Service Manager Library Management Pack7.0.6555.115
Service Manager Configuration Management Library7.0.6555.115
СТАТУС
Microsoft потвърждава, че това е проблем в продуктите на Microsoft, изброени в раздела "Отнася се за".
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.
Свойства

ИД на статията: 2588492 – Последен преглед: 12/01/2011 16:39:00 – Редакция: 1.0

Microsoft System Center Service Manager 2010

 • kbqfe kbhotfixserver kbfix atdownload kbexpertiseadvanced kbpubtypekc KB2588492
Обратна връзка