В момента сте офлайн в очакване на повторно свързване с интернет

Не може да се спре HTTP услугата, когато е инсталирана уеб услугата за разполагане на Microsoft

СИМПТОМИ
Нека да разгледаме следната ситуация: Опитвате се да спрете HTTP услугата на сървър, на който се изпълнява Internet Information Services (IIS) 6, 7 или 7.5. На сървъра е инсталирана и уеб услугата за разполагане на Microsoft (MSDEPSVC). Когато се опитате да спрете HTTP услугата чрез инструкцията за команден ред NET STOP HTTP, в командния прозорец се показва следното съобщение за грешка:

The HTTP service is stopping... (Спира се HTTP услугата...)
The HTTP service could not be stopped. (HTTP услугата не можа да бъде спряна.)


Ако изпълните отново командата NET STOP HTTP, се показва следното съобщение:

The service is starting or stopping. (Спира се или се стартира услугата.) Please try again later. (Опитайте отново по-късно.)ПРИЧИНА
Този проблем възниква, тъй като уеб услугата за разполагане на Microsoft (MSDEPSVC) зависи от HTTP услугата, но при първоначалното инсталиране на MSDEPSVC тази зависимост не е записана в диспечера за управление на услуги. Когато HTTP услугата се опитва да спре, тя трябва да спре и зависимите от нея услуги. Обаче HTTP услугата не знае, че трябва да спре MSDEPSVC поради незаписана зависимост, и затова спирането на услугата е неуспешно.
РАЗРЕШЕНИЕ
За да решим проблема вместо вас, отидете на раздела "Решете моя проблем". Ако предпочитате да решите проблема сами, отидете на раздела "Нека реша проблема сам".

Решете моя проблемЗа да решите автоматично този проблем, щракнете върху бутона или връзката Fix it. След това щракнете върху Изпълнение в диалоговия прозорец Изтегляне на файлове и следвайте стъпките в съветника Fix it.
Забележки
 • Възможно е този съветник да е само на английски език. Автоматичната корекция обаче работи и за други езикови версии на Windows.
 • Ако не сте на проблемния компютър, можете да запишете решението на проблема на флаш устройство или компактдиск и след това да го изпълните на проблемния компютър.

След това отидете на раздела "Това реши ли проблема?".Нека реша проблема сам

За да разрешите проблема сами, копирайте следния скрипт и го изпълнете като скрипт на PowerShell на сървъра. Скриптът ще гарантира, че всички зависимости на HTTP са записани правилно.$bFoundHttp = $false$msdepsvc = Get-Service -name MsDepSvc$reqsvcs = "HTTP"$msdepsvc.ServicesDependedOn | ForEach-Object `{  if($_.Name -eq "HTTP")  { $bFoundHttp = $true  }  else  {  if($_.Name -ne "") {   $reqsvcs += "/" + $_.Name }  }}if ($bFoundHttp -eq $false){  $status = $msdepsvc.Status  if($status -eq "Running")  { Stop-Service -name MsDepSvc  }    sc.exe config MsDepSvc depend= $reqsvcs  if($status -eq "Running")  { Start-Service -name MsDepSvc  }}


Това реши ли проблема?

 • Проверете дали проблемът е решен. Ако е решен, не е необходимо да четете по-нататък в този раздел. Ако проблемът не е решен, може да се обърнете към поддръжката.
 • Ще ви бъдем признателни за предоставената от вас обратна информация. За да предоставите обратна информация или да съобщите за проблеми с това решение, добавете коментар в блога "Решете моя проблем" или ни изпратете имейл съобщение.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
За информация относно инсталирането на Windows PowerShell 1.0 на сървър с Windows Server 2003 вж. следната връзка:

Инсталационни пакети за англоезичната версия на Windows PowerShell 1.0 за Windows Server 2003 и за Windows XP
http://support.microsoft.com/kb/926139
За информация относно използването на Windows PowerShell на Windows Server 2003, Windows Server 2008 и Windows Server 2008 R2 вж. следната връзка:

Windows PowerShell
http://technet.microsoft.com/bg-bg/library/bb978526(en-us).aspx
За повече информация за уеб инструмента за разполагане на Microsoft вж. следната връзка:

Web Deploy 2.0
http://www.iis.net/download/WebDeploy

fixit fix it fixme
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.
Свойства

ИД на статията: 2597817 – Последен преглед: 11/22/2011 15:18:00 – Редакция: 1.0

Microsoft Internet Information Services 6.0, Microsoft Internet Information Services 7.0, Microsoft Internet Information Services 7.5

 • kbfixme kbmsifixme KB2597817
Обратна връзка
html>body>