"Достъпът отказан" или други грешки при достъп или работа с файлове и папки в Windows

Поддръжката за Windows XP завърши

Microsoft завърши поддръжката за Windows XP на 8 април 2014 г. Тази промянa се отрази на актуализациите на софтуера ви и на опциите за защита. Научете какво означава това за вас и как да останете защитени.

Кратко изложение
Когато се опитвате да осъществите достъп до или да работите с файлове и папки, може да получите "Достъпът отказан" или др. грешки. Може да се натъкнете на следните проблеми при работа с файлове и папки в Windows.

Проблем 1: Възможно е да получите съобщение за грешка "Достъпът отказан"

Проблем 2: Възможно е да не можете да осъществите достъп до, да редактирате, записвате или да изтривате файлове и папки

Проблем 3: Възможно е да не можете да отворите папка след инсталирането на нова версия на Windows

Проблем 4: Възможно е да работите с файлове и папки

Проблеми с работата с файлове и папки в Windows може да се причинят от проблеми с разрешения, повредени потребителски акаунти и дори от повредени файлове. Тези проблеми често се появяват след надстройване към друга версия на Windows, свързване към други компютри през мрежа или дори след свързване на външен твърд диск с компютъра.
Разрешение
За да разрешите проблема, прегледайте раздела, който най-добре описва вашия сценарий, и следвайте стъпките, изброени в него.

Забележка: Възможно е невинаги да получавате съобщение за грешка "Достъпът отказан" за тези типове проблеми, ако стъпките за вашия конкретен сценарий не могат да разрешат проблема, пробвайте стъпките за други сценарии.

Моля, изберете версията на Windows, с която разполагате, за съответните инструкции.
Съобщение за грешка "Достъпът отказан" може да се появи поради една или повече от следните причини:
 • Собствеността върху папката може да се е променила
 • Не разполагате с правилните разрешения
 • Файлът може да е шифрован

Следват три неща, които можете да опитате, за да разрешите проблемите със съобщенията за грешка "Достъпът отказан":

1. Може да не разполагате със собствеността върху файла или папката

Ако наскоро сте надстроили компютъра си към Windows 8 от предишна версия на Windows, част от информацията за акаунта ви може да се е променила и е възможно да не притежавате вече собствеността върху някои файлове или папки. Възможно е да успеете да разрешите проблема, като придобиете собствеността върху файла или папката. За да придобиете собствеността върху файла или папката, изпълнете следните стъпки:
 1. Натиснете продължително папката, върху която желаете да придобиете собствеността, след което натиснете Свойства.
  (Ако използвате мишка, щракнете с десен бутон върху папката, след което изберете Свойства.)
 2. Натиснете или щракнете върху раздела Защита, изберете Разширена, след което натиснете или щракнете върху Промени.
 3. Натиснете или щракнете върху Редактирай. Ако се появи подкана за въвеждане на администраторска парола или за потвърждение, въведете паролата или съответно потвърдете.
 4. Въведете името на лицето, на което искате да предоставите собствеността, след което щракнете върху Провери имената.
 5. Акаунтът на лицето, на което ще предоставите собствеността, ще се появи в полето, щракнете върху OK.
 6. Ако искате това лице да е собственикът на файловете и подпапките в тази папка, изберете квадратчето за отметка Заместване на собственика на подконтейнерите и обектите.
 7. Щракнете върху OK.

2. Възможно е да не разполагате с правилните разрешения

Проблемите с достъпа до файлове или папки може да са свързани с разрешения. Разрешенията са правила, свързани с файлове и папки, които определят дали можете да осъществявате достъп до или да правите промени във файловете или папките. За да проверите разрешението на файла или папката, изпълнете следните стъпки:
 1. Натиснете продължително или щракнете с десния бутон върху файла или папката, след което изберете Свойства.
 2. Натиснете или щракнете върху раздела Защита.
 3. Под Имена на потребители или групи натиснете или щракнете върху името си, за да видите с какви разрешения разполагате.

За да отворите файл, се нуждаете от разрешение за четене. За да промените разрешенията за файл или папка, изпълнете следните стъпки:

Важно: Възможно е задължително да трябва да сте влезли в системата като администратор, за да промените разрешенията за файл и папка:

 1. Натиснете продължително или щракнете с десния бутон върху файла или папката, след което изберете Свойства.
 2. Натиснете или щракнете върху раздела Защита.
 3. Под Имена на потребители или групи натиснете или щракнете върху името си, за да видите с какви разрешения разполагате.
 4. Натиснете или щракнете върху Редактирай, след което маркирайте квадратчетата за отметка за разрешенията, от които се нуждаете, и щракнете върху OK.

3. Файлът или папката може да е шифрован(а)

Шифроването на файлове е начин да ги защитите срещу нежелан достъп; няма да можете да отворите шифрован файл без сертификата, който е използван за шифроването му. За да разберете дали файлът или папката е шифрован(а), изпълнете следните стъпки:
 1. Натиснете продължително или щракнете с десния бутон върху файла, след което изберете Свойства.
 2. Натиснете или щракнете върху раздела Общи, след което изберете Разширени.

Ако квадратчето за отметка Шифровай съдържанието за защита на данните е маркирано, се нуждаете от сертификата, който е използван за шифроване на файла, за да го отворите.

Трябва да получите сертификата от лицето, което е създало или шифровало файла или папката, или да го накарате да дешифрова файла/папката.


Съобщение за грешка "Достъпът отказан" може да се появи поради една или повече от следните причини:
 • Собствеността върху папката може да се е променила
 • Не разполагате с правилните разрешения
 • Файлът може да е шифрован

Следват три неща, които можете да опитате, за да разрешите проблемите със съобщенията за грешка "Достъпът отказан":

1. Може да не разполагате със собствеността върху файла или папката

Ако наскоро сте надстроили компютъра си към Windows 7 от предишна версия на Windows, част от информацията за акаунта ви може да се е променила и е възможно да не притежавате вече собствеността върху някои файлове или папки. Възможно е да успеете да разрешите проблема, като придобиете собствеността върху файла или папката. За да придобиете собствеността върху файла или папката, изпълнете следните стъпки:
 1. Щракнете с десния бутон на мишката върху папката, за която искате да получите право на собственост, след което щракнете върху Свойства.
 2. Щракнете върху раздела Защита, щракнете върху Разширени, след което щракнете върху раздела Собственик.
 3. Щракнете върху Редактиране. Ако се появи подкана за въвеждане на администраторска парола или за потвърждение, въведете паролата или съответно потвърдете.
 4. Щракнете върху името на лицето, на което искате да дадете право на собственост.
 5. Ако искате това лице да е собственикът на файловете и подпапките в тази папка, изберете квадратчето за отметка Заместване на собственика на подконтейнерите и обектите.
 6. Щракнете върху OK.

2. Възможно е да не разполагате с правилните разрешения

Проблемите с достъпа до файлове или папки може да са свързани с разрешения. Разрешенията са правила, свързани с файлове и папки, които определят дали можете да осъществявате достъп до или да правите промени във файловете или папките. За да проверите разрешението на файла или папката, изпълнете следните стъпки:
 1. С десния бутон на мишката щракнете върху файла или папката, след което щракнете върху Свойства.
 2. Щракнете върху раздела Защита.
 3. Под Имена на потребители или групи щракнете върху името си, за да видите с какви разрешения разполагате.

За да отворите файл, се нуждаете от разрешение за четене. За да промените разрешенията за файл или папка, изпълнете следните стъпки:

Важно: Възможно е задължително да трябва да сте влезли в системата като администратор, за да промените разрешенията за файл и папка:

 1. С десния бутон на мишката щракнете върху файла или папката, след което щракнете върху Свойства.
 2. Щракнете върху раздела Защита.
 3. Под Имена на потребители или групи щракнете върху името си, за да видите с какви разрешения разполагате.
 4. Щракнете върху Редактиране, след което отметнете квадратчетата, за да изберете правата, които са ви необходими. Щракнете върху OK.

За повече информация относно разрешенията вж. Какво представляват разрешенията?

3. Файлът или папката може да е шифрован(а)

Шифроването на файлове е начин да ги защитите срещу нежелан достъп; няма да можете да отворите шифрован файл без сертификата, който е използван за шифроването му. За да разберете дали файлът или папката е шифрован(а), изпълнете следните стъпки:
 1. С десния бутон на мишката щракнете върху файла, след което щракнете върху Свойства.
 2. Щракнете върху раздела Общи, след което щракнете върху Разширени.

Ако квадратчето за отметка Шифровай съдържанието за защита на данните е маркирано, се нуждаете от сертификата, който е използван за шифроване на файла, за да го отворите.

Трябва да получите сертификата от лицето, което е създало или шифровало файла или папката, или да помолите лицето да ги разшифрова.

За повече информация вж. Импортиране или експортиране на сертификати и лични ключове
Изберете вашата версия на Windows, за да прегледате съответните инструкции.
Проблеми с достъпа до файлове или папки или с тяхното редактиране, записване или изтриване може да се получат поради една или повече от следните причини:
 • Собствеността върху папката може да се е променила
 • Не разполагате с правилните разрешения
 • Файлът може да е шифрован
 • Файлът може да е повреден
 • Потребителският профил може да е повреден

Следват някои неща, които можете да пробвате, за да разрешите проблема:

1. Придобийте собствеността върху дадена папка

Ако наскоро сте надстроили компютъра си към Windows 8 от предишна версия на Windows, част от информацията за акаунта ви може да се е променила и е възможно да не притежавате вече собствеността върху файловете или папките си. Възможно е да успеете да разрешите проблема, като придобиете собствеността върху папката. За да придобиете собствеността върху папка, изпълнете следните стъпки:
 1. Натиснете продължително папката, върху която желаете да придобиете собствеността, след което натиснете Свойства.
  (Ако използвате мишка, щракнете с десен бутон върху папката, след което изберете Свойства.)
 2. Натиснете или щракнете върху раздела Защита, изберете Разширена, след което натиснете или щракнете върху Промени.
 3. Въведете името на лицето, на което искате да предоставите собствеността, след което щракнете върху Провери имената.
 4. Потребителското име, на което предоставяте собствеността, следва да се визуализира, щракнете върху OK.
 5. Ако искате това лице да е собственикът на файловете и подпапките в тази папка, изберете квадратчето за отметка Заместване на собственика на подконтейнерите и обектите.
 6. Щракнете върху OK.

2. Възможно е да не разполагате с правилните разрешения

Проблемите с достъпа до файлове може да са свързани с разрешения. Разрешенията са правила, свързани с файлове и папки, които определят дали можете да осъществявате достъп до или да правите промени в тях. За да проверите разрешението на файла или папката, изпълнете следните стъпки:

 1. Натиснете продължително или щракнете с десния бутон върху файла или папката, след което изберете Свойства.
 2. Натиснете или щракнете върху раздела Защита.
 3. Под "Имена на потребители или групи" натиснете или щракнете върху името си, за да видите с какви разрешения разполагате.
За да отворите файл, се нуждаете от разрешение за четене. За да промените разрешенията за файл или папка, изпълнете следните стъпки:

Важно: Възможно е задължително да трябва да сте влезли в системата като администратор, за да промените разрешенията за файл и папка:

 1. Натиснете продължително или щракнете с десния бутон върху файла или папката, след което изберете Свойства.
 2. Натиснете или щракнете върху раздела Защита.
 3. Под Имена на потребители или групи натиснете или щракнете върху името си, за да видите с какви разрешения разполагате.
 4. Натиснете или щракнете върху Редактирай, след което изберете квадратчетата за отметка за разрешенията, от които се нуждаете. Натиснете или щракнете върху OK.

За повече информация относно разрешенията вж. Какво представляват разрешенията?

3. Файлът може да е шифрован

Шифроването на файлове е начин да ги защитите срещу нежелан достъп и няма да можете да отворите шифрован файл без сертификата, който е използван за шифроването му. За да разберете дали файлът е шифрован, изпълнете следните стъпки:
 1. Натиснете продължително или щракнете с десния бутон върху файла, след което изберете Свойства.
 2. Натиснете или щракнете върху раздела Общи, след което изберете Разширени.

Ако квадратчето за отметка "Шифровай съдържанието за защита на данните" е маркирано, се нуждаете от сертификата, който е използван за шифроване на файла, за да го отворите.

Трябва да получите сертификата от лицето, което е създало файла.

4. Файлът може да се е повредил.
Файлът може да се повреди поради няколко причини. Най-честата причина е, когато даден файл е отворен и компютърът замръзне или се изключи поради някаква причина. Повечето повредени файлове не могат да се поправят и трябва или да изтриете файла, или, ако преди сте архивирали твърдия диск на компютъра си, да се опитате да извлечете по-стара версия на файла, за да замените повредената.

За повече информация относно често задавани въпроси за повредени файлове и за начина на коригирането им вж. Повредени файлове: често задавани въпроси

5. Вашият профил на локален потребител може да се е повредил
Понякога Windows може да не прочита правилно вашия профил на локален потребител, това може да предизвика проблеми при достъпа до файлове и папки. Може да се наложи да създадете нов профил на локален потребител. За да създадете нов профил на локален потребител, трябва първо да създадете нов акаунт на локален потребител. Когато се създаде акаунтът, профилът също е създаден. За да създадете нов акаунт на локален потребител, изпълнете следните стъпки:

 1. Плъзнете от десния край на екрана, натиснете Настройки и след това изберете Промяна на настройките на компютъра.
  (Ако използвате мишка, посочете горния десен ъгъл на екрана, преместете показалеца на мишката надолу, щракнете върху "Настройки", след което изберете Промяна на настройките на компютъра)
 2. В навигационния екран натиснете или щракнете върху Потребители.
 3. Натиснете или щракнете върху Добавяне на потребител, след което върху Могат ли да влизат без акаунт в Microsoft?
 4. Натиснете или щракнете върху Локален акаунт.
 5. Въведете новото си име на акаунта.
 6. Ако искате да използвате парола, въведете и потвърдете желаната парола. Ако изберете да не използвате парола, натиснете или щракнете върху Напред, без да въвеждате парола.
 7. Натиснете или щракнете върху Готово.


Проблеми с достъпа до файлове или папки или с тяхното редактиране, записване или изтриване може да се получат поради една или повече от следните причини:
 • Собствеността върху папката може да се е променила
 • Не разполагате с правилните разрешения
 • Файлът може да е шифрован
 • Файлът може да е повреден
 • Потребителският профил може да е повреден

Следват някои неща, които можете да пробвате, за да разрешите проблема:

1. Придобийте собствеността върху дадена папка

Ако наскоро сте надстроили компютъра си към Windows 7 от предишна версия на Windows, част от информацията за акаунта ви може да се е променила и е възможно да не притежавате вече собствеността върху файловете или папките си. Възможно е да успеете да разрешите проблема, като придобиете собствеността върху папката. За да придобиете собствеността върху папка, изпълнете следните стъпки:
 1. Щракнете с десния бутон на мишката върху папката, за която искате да получите право на собственост, след което изберете Свойства.
 2. Щракнете върху раздела Защита, щракнете върху Разширени и след това върху раздела Собственик.
 3. Щракнете Редактирай. Ако се появи подкана за въвеждане на администраторска парола или за потвърждение, въведете паролата или съответно потвърдете.
 4. Щракнете върху името на лицето, на което искате да предоставите собствеността.
 5. Ако искате това лице да е собственикът на файловете и подпапките в тази папка, изберете квадратчето за отметка Заместване на собственика на подконтейнерите и обектите.
 6. Щракнете върху OK.

2. Възможно е да не разполагате с правилните разрешения

Проблемите с достъпа до файлове може да са свързани с разрешения. Разрешенията са правила, свързани с файлове и папки, които определят дали можете да осъществявате достъп до или да правите промени в тях. За да проверите разрешението на файла или папката, изпълнете следните стъпки:

 1. Щракнете с десен бутон върху файла или папката и след това изберете Свойства.
 2. Щракнете върху раздела Защита.
 3. Под "Имена на потребители или групи" изберете името си, за да видите разрешенията, които имате.
За да отворите файл, се нуждаете от разрешение за четене. За да промените разрешенията за файл или папка, изпълнете следните стъпки:

Важно: Възможно е задължително да трябва да сте влезли в системата като администратор, за да промените разрешенията за файл и папка:

 1. Щракнете с десен бутон върху файла или папката и след това изберете Свойства.
 2. Щракнете върху раздела Защита.
 3. Под Имена на потребители или групи щракнете върху името си, за да видите с какви разрешения разполагате.
 4. Щракнете върху Редактирай и след това поставете отметки в квадратчетата за разрешенията, които ви трябват, след което щракнете върху OK.

За повече информация относно разрешенията вж. Какво представляват разрешенията?

3. Файлът може да е шифрован

Шифроването на файлове е начин да ги защитите срещу нежелан достъп и няма да можете да отворите шифрован файл без сертификата, който е използван за шифроването му. За да разберете дали файлът е шифрован, изпълнете следните стъпки:
 1. С десния бутон на мишката щракнете върху файла, след което щракнете върху Свойства.
 2. Щракнете върху раздела Общи, след което изберете Разширени.

Ако квадратчето за отметка "Шифровай съдържанието за защита на данните" е маркирано, се нуждаете от сертификата, който е използван за шифроване на файла, за да го отворите.

Трябва да получите сертификата от лицето, което е създало файла. За повече информация вж. Импортиране или експортиране на сертификати и лични ключове

4. Файлът може да се е повредил
Файлът може да се повреди поради няколко причини. Най-честата причина е, когато даден файл е отворен и компютърът замръзне или се изключи поради някаква причина. Повечето повредени файлове не могат да се поправят и трябва или да изтриете файла, или, ако преди сте архивирали твърдия диск на компютъра си, да се опитате да извлечете по-стара версия на файла, за да замените повредената.

За повече информация относно често задавани въпроси за повредени файлове и за начина на коригирането им вж. Повредени файлове: често задавани въпроси

5. Вашият профил на потребител може да се е повредил
Понякога Windows може да не прочита правилно вашия профил на потребител, това може да предизвика проблеми при достъпа до файлове и папки. Може да се наложи да създадете нов профил на потребител. За да създадете нов профил на потребител, трябва първо да създадете нов акаунт на потребител. Когато се създаде акаунтът, профилът също е създаден. За повече информация за създаването на потребителски профили вж. Поправяне на повреден потребителски профил След създаването на новия потребителски профил можете да копирате потребителските си файлове и ще имате достъп до тях.
Изберете вашата версия на Windows, за да прегледате съответните инструкции.
Проблеми с получаването на достъп до файлове и папки след надстройването до нова версия на Windows могат да възникнат поради една или повече от следните причини:
 • Собствеността върху папката може да се е променила
 • Файловете се съхраняват в папка Windows.old от предишната ви система

Следват две неща, които можете да пробвате, за да разрешите проблема:

1. Може да не разполагате със собствеността върху папката

Ако наскоро сте надстроили компютъра си към Windows 8 от предишна версия на Windows, част от информацията за акаунта ви може да се е променила и е възможно да не притежавате вече собствеността върху файловете или папките си. Възможно е да успеете да разрешите проблема, като придобиете собствеността върху папката. За да придобиете собствеността върху дадена папка

 1. Натиснете продължително папката, върху която желаете да придобиете собствеността, след което натиснете Свойства.
  (Ако използвате мишка, щракнете с десен бутон върху папката, след което изберете Свойства.)
 2. Натиснете или щракнете върху раздела Защита, изберете Разширена, след което натиснете или щракнете върху Промени.
 3. Натиснете или щракнете върху Редактирай. Ако се появи подкана за въвеждане на администраторска парола или за потвърждение, въведете паролата или съответно потвърдете.
 4. Въведете името на лицето, на което искате да предоставите собствеността, след което щракнете върху Провери имената.
 5. Акаунтът на лицето, на което ще предоставите собствеността, ще се появи в полето, щракнете върху OK.
 6. Ако искате това лице да е собственикът на файловете и подпапките в тази папка, изберете квадратчето за отметка Заместване на собственика на подконтейнерите и обектите.
 7. Щракнете върху OK.


2. Трябва да възстановите файловете от папката Windows.old

Ако наскоро сте надстроили компютъра си до Windows 8 от предишна версия на Windows и не сте преформатирали твърдия си диск, възможно е все пак да имате достъп до старите си файлове от папката Windows.old.

Решете моя проблем

За да решите автоматично този проблем, щракнете върху бутона или връзката Fix it. В диалоговия прозорец Изтегляне на файлове щракнете върху Изпълнение и следвайте стъпките в съветника за решаване на проблема.


Възстановяване на лични файлове
Microsoft Fix it 50582

Извлечете ръчно файловете си, като изпълните следните стъпки:
 1. Натиснете иконата на папката от класически работен плот, след което изберете Компютър или натиснете Windows+E от клавиатурата.
 2. Натиснете или щракнете двукратно върху устройството, на което е инсталиран Windows (обикновено това е C: устройство).
 3. Натиснете или щракнете двукратно върху папката Windows.old.
 4. Натиснете или щракнете двукратно върху папката Потребители.
 5. Натиснете или щракнете двукратно върху потребителското си име.
 6. Отворете папките, съдържащи файловете, които искате да извлечете.
  Например, за да извлечете файлове от папката "Документи", натиснете или щракнете двукратно върху Документи.
 7. Копирайте и поставете файловете, които искате от всяка папка, в папка в Windows 8.
  Ако например искате да извлечете всичко от папката "Документи", копирайте всички файлове и папки и след това ги поставете в библиотеката "Документи" в Windows 8.
 8. Повторете стъпки 5-7 за всеки потребителски акаунт на компютъра си.

За повече информация за извличането на файлове от предишна версия вж. Възстановяване на загубени или изтрити файлове

Проблеми с получаването на достъп до файлове и папки след надстройването до нова версия на Windows могат да възникнат поради една или повече от следните причини:
 • Собствеността върху папката може да се е променила
 • Файловете се съхраняват в папка Windows.old от предишната ви система

Следват две неща, които можете да пробвате, за да разрешите проблема:

1. Може да не разполагате със собствеността върху папката

Ако наскоро сте надстроили компютъра си към Windows 7 от предишна версия на Windows, част от информацията за акаунта ви може да се е променила и е възможно да не притежавате вече собствеността върху файловете или папките си. Възможно е да успеете да разрешите проблема, като придобиете собствеността върху папката. За да придобиете собствеността върху дадена папка
 1. Щракнете с десния бутон на мишката върху папката, за която искате да получите право на собственост, след което изберете Свойства.
 2. Щракнете върху раздела Защита, щракнете върху Разширени и след това върху раздела Собственик.
 3. Щракнете Редактирай. Ако се появи подкана за въвеждане на администраторска парола или за потвърждение, въведете паролата или съответно потвърдете.
 4. Щракнете върху името на лицето, на което искате да предоставите собствеността.
 5. Ако искате това лице да е собственикът на файловете и подпапките в тази папка, изберете квадратчето за отметка Заместване на собственика на подконтейнерите и обектите.
 6. Щракнете върху OK.

2. Трябва да възстановите файловете от папката Windows.old

Ако наскоро сте надстроили компютъра си до Windows 7 от предишна версия на Windows и не сте преформатирали твърдия си диск, възможно е все пак да имате достъп до старите си файлове от папката Windows.old.


Решете моя проблем

За да решите автоматично този проблем, щракнете върху бутона или връзката Fix it. В диалоговия прозорец Изтегляне на файлове щракнете върху Изпълнение и следвайте стъпките в съветника за решаване на проблема.


Възстановяване на лични файлове
Microsoft Fix it 50582
Извлечете ръчно файловете си, като изпълните следните стъпки:
 1. Щракнете върху бутона Старт и след това върху Компютър.
 2. Щракнете двукратно върху устройството, на което е инсталиран Windows (обикновено това е C: устройство).
 3. Щракнете двукратно върху папката Windows.old.
 4. Щракнете двукратно върху папката Потребители.
 5. Щракнете двукратно върху потребителското си име.
 6. Отворете папките, съдържащи файловете, които искате да извлечете.
  Например, за да извлечете файлове от папката "Документи", щракнете двукратно върху Документи.
 7. Копирайте и поставете файловете, които искате от всяка папка, в папка в Windows 7.
  Ако например искате да извлечете всичко от папката "Документи", копирайте всички файлове и папки и след това ги поставете в библиотеката "Документи" в Windows 7.
 8. Повторете стъпки 5-7 за всеки потребителски акаунт на компютъра си.

За повече информация за извличането на файлове от предишна версия вж. Възстановяване на загубени или изтрити файлове

За да научите как да намирате, организирате и използвате файлове и папки на компютъра си, вж. Работа с файлове и папки

За отговори на често задавани въпроси за прилагането на разрешения към файл или папка вж. Както трябва да знаете, преди да приложите разрешения към файл или папка
Допълнителна информация
Забележка Това е статия "БЪРЗА ПУБЛИКАЦИЯ", създадена директно в рамките на организацията за поддръжка на Microsoft. Информацията, съдържаща се тук, се ограничава до съдържащото се в нея и е дадена в отговор на появили се проблеми. В резултат на краткия срок до тяхното предлагане, материалите може да съдържат печатни грешки и могат да бъдат преработвани във всеки момент без предизвестие. Вижте Условия на ползване за други съображения.
Свойства

ИД на статията: 2623670 – Последен преглед: 03/29/2013 12:00:00 – Редакция: 2.0

Microsoft Windows XP Starter Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Windows Vista Starter, Windows Vista Business, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows 7 Starter, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro

 • KB2623670
Обратна връзка