В момента сте офлайн в очакване на повторно свързване с интернет

Internet Explorer използва прокси сървър за локален IP адрес дори и ако опцията "Заобикаляй прокси сървъра за локални адреси" е включена

СИМПТОМИ
Когато се свързвате с уеб сървър, който използва интернет протокол (IP) адрес или потребителски домейн в пълен вид (FQDN) в локалната мрежа, Microsoft Internet Explorer или Windows Internet Explorer се свързва през зададен прокси сървър, дори и ако опцията Заобикаляй прокси сървъра за локални адреси е включена.

Обаче ако се свързвате към уеб сървър като използвате името на хоста (например http://webserver) вместо IP адреса (например http://10.0.0.1) или FQDN (например http://webserver.domainname.com), прокси сървърът се заобикаля и Internet Explorer се свързва директно към сървъра.
ПРИЧИНА
По подразбиране се проверяват само имена на хостове, когато опцията Заобикаляй прокси сървъра за локални адреси е включена.
РАЗРЕШЕНИЕ
За заобикаляне на набор от IP адреси или на конкретно име на домейн, посочете адресите в списъка с изключения за прокси:
  1. В менюто Инструменти на Internet Explorer щракнете върху Интернет опции.
  2. В раздела Свързвания щракнете върху LAN настройки.
  3. Щракнете върху Разширени и въведете съответната информация в областта Изключения.
СТАТУС
Това поведение се дължи на дизайна.
hostname hostnames
Свойства

ИД на статията: 262981 – Последен преглед: 04/28/2010 14:43:47 – Редакция: 4.12

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise N, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium N, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional N, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter N, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate N, Windows Internet Explorer 8, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 6.0, Windows Internet Explorer 7 for Windows XP, Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003, Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003 IA64

  • kbenv kbprb KB262981
Обратна връзка