В момента сте офлайн в очакване на повторно свързване с интернет

Инструментът MetaAcl за модифициране на разрешения в метабазата на IIS Admin Objects е наличен

Важно Тази статия съдържа информация за начините за редактиране на метабазата. Преди да редактирате метабазата, проверете дали разполагате с архивно копие, което може да възстановите, ако възникне проблем. За информация как да направите това вижте темата за помощ "Конфигурация на архивиране/възстановяване" в конзолата на Microsoft за управление (MMC).
КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ
Може да използвате инструмента MetaAcl.vbs за модифициране на разрешенията по подразбиране, зададени в метабаза на Internet Information Services (IIS).

Може да сте били пренасочени към тази статия от базата знания на Microsoft от следното съобщение за грешка на IIS:
System.Web.Hosting.HostingEnvironmentException: Неуспешен достъп до метабазата на IIS. Акаунтът на процеса, използван за изпълнение на ASP.NET трябва да има достъп за четене до метабазата на IIS (например IIS://име на сървър/W3SVC). За информация относно модифицирането на разрешения в метабазата вижте http://support.microsoft.com/?kbid=267904.
Получавате това съобщение за грешка, тъй като разрешенията за метабазата са недостатъчни или неправилно зададени.

За да отстраните тази грешка, използвайте инструмента MetaAcl, за да модифицирате разрешенията в метабазата. За повече информация относно инструмента MetaAcl и начина на работа на списъците за контрол на достъпа (ACL) щракнете върху следния номер на статия, за да разгледате статията в базата знания на Microsoft:
326902 Списъци за контрол на достъпа (ACL) и използване на MetaAcl за промени на разрешенията в метабазата (Това може да е на английски)
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Следният файл е наличен за изтегляне от центъра за изтегляния на Microsoft:
Дата на издаване: 16 юли 2003 г.

За допълнителна информация за изтеглянето на файлове за поддръжка на Microsoft щракнете върху следния номер на статия, за да прегледате статията в базата знания на Microsoft:
119591 Как да получите файлове на Microsoft за поддръжка от онлайн услуги (Това може да е на английски)
Този файл е сканиран за вируси от Microsoft. Microsoft използва най-актуалния софтуер за откриване на вируси, който се предлага към датата на публикуване на файла. Файлът се съхранява на сървъри с повишена защита, които възпрепятстват всички неупълномощени промени по файла.

Файлът Metaacl.exe съдържа следните файлове:
File nameSize
Metaacl.vbs7,380 bytes
EULA.txt1,652 bytes


За цялостно обсъждане на начините за използване на инструмента MetaAcl.vbs, щракнете върху следната статия в базата знания на Microsoft:
326902 Списъци за контрол на достъпа (ACL) и използване на MetaAcl за промени на разрешенията в метабазата (Това може да е на английски)
Забележка Ако използвате ASP.Net 2.0 и трябва да предоставите разрешения в метабазата на потребителски акаунт на Windows, не използвайте инструмента MetaAcl. Вместо това изпълнете командата за регистрация на инструмент ASP.NET IIS, заедно с опцията -ga. Например, следната команда предоставя разрешения в метабазата на IIS на потребителския акаунт на Windows <WindowsUserAccount>:
aspnet_regiis -ga <WindowsUserAccount>
Предупреждение Ако редактирате неправилно метабазата, може да причините сериозни проблеми, които да наложат преинсталирането на всички продукти, използващи метабазата. Microsoft не гарантира, че могат да бъдат решени проблемите, които възникнат, ако редактирате неправилно метабазата. Редактирайте метабазата на свой собствен риск.

Забележка Винаги архивирайте метабазата, преди да я редактирате.
БИБЛИОГРАФИЯ
За повече информация вижте следната статия в базата знания на Microsoft или посетете някой от следните уеб сайтове на Microsoft:
326902 Списъци за контрол на достъпа (ACL) и използване на MetaAcl за промени на разрешенията в метабазата (Това може да е на английски)
Метабаза на IIS (IIS 6.0)AdminACL свойство на метабазата (IIS 6.0) Метабаза на IIS (IIS 5.0)Admin Base Objects в IIS
Metaacl
Забележка Това е статия "БЪРЗА ПУБЛИКАЦИЯ", създадена директно в рамките на организацията за поддръжка на Microsoft. Информацията, съдържаща се тук, се ограничава до съдържащото се в нея и е дадена в отговор на появили се проблеми. В резултат на краткия срок до тяхното предлагане, материалите може да съдържат печатни грешки и могат да бъдат преработвани във всеки момент без предизвестие. Вижте Условия на ползване за други съображения.
Свойства

ИД на статията: 267904 – Последен преглед: 05/31/2012 14:23:00 – Редакция: 1.0

Microsoft Internet Information Services 6.0

  • kbproductlink kbresolve kbdownload kbfile kbgraphxlinkcritical kbinfo KB267904
Обратна връзка
&t=">stForLargeScreens track by $index" class="col-sm-6 col-xs-24 ng-scope"> Venezuela - Español
0&did=1&t=">tps://c.microsoft.com/ms.js"> >>did=1&t=">.microsoft.com/ms.js'><\/script>"); &t=">