Windows Update увисва, когато изтегля или инсталира актуализации

Симптоми
Когато се опитвате да изтеглите или инсталирате актуализации на Windows, компютърът ви може да замръзне. Ако компютърът замръзне по време на инсталиране, е възможно да видите съобщение като:

Инсталиране на актуализации "X" от "X". Не изключвайте вашия компютър.

Забележка: “X“ може да представлява всяко число. Ако например инсталирате 16 актуализации, съобщението може да гласи "Инсталиране на актуализации 4 of 16".
Възможно е също компютърът ви да замръзне при извършване на сканиране за актуализации на Windows, като това да не е свързано с появата на съобщения за грешки.
Разрешение
Изберете вашата операционна система, за да прегледате съответните стъпки.

Windows 8

Метод 1: Изпълнете сканирането отново

Ако извършвате сканиране за актуализации и сканирането увисне и не завърши, опитайте се да го изпълните отново. Ако все още не можете да извършите успешно сканиране за актуализации, преминете към метод 2.
Метод 2: Стартирайте системата за отстраняване на неизправности в Windows Update


Ако Windows Update увисне по време на изтегляне, използвайте следния метод. За да поправите това, изпълнете стъпките в метод 2. Ако това не отстрани проблема, преминете към метод 3.
Решете моя проблем

За да решите автоматично този проблем, щракнете върху бутона Fix it. След това щракнете върху Изпълнение в диалоговия прозорец Изтегляне на файлове и следвайте стъпките в съветника Fix it.Забележки
 • Възможно е този съветник да е само на английски език. Въпреки това автоматичната корекция работи и за версии на Windows на други езици.
 • Ако не сте на проблемния компютър, можете да запишете решението на проблема на флаш устройство или компактдиск и след това да го изпълните на проблемния компютър.
Ако все още имате трудности при сканирането за актуализации, можете да задавате въпроси и да получавате отговори от други потребители в общността на Microsoft. За да зададете въпрос или да потърсите публикации на други потребители, щракнете тук.
Метод 3: Извършете възстановяване на системата
Ако имате проблеми с инсталирането на актуализации на Windows, следвайте стъпките по-долу. Ако този метод не отстрани вашия проблем, преминете към метод 4.

Забележка Ако компютърът ви не е конфигуриран да се стартира от компактдиск или от DVD диск, или ако сте получили компютъра си с предварително инсталиран Windows и без инсталационни компактдискове или DVD дискове, прегледайте предоставената с компютъра документация относно инструкции как да продължите.

Когато стартирате компютъра си чрез инсталационния диск за Windows, при стартирането можете да изпълните опции за възстановяване на системата. За целта изпълнете следните стъпки:
 1. Изключете ръчно компютъра си, като натиснете бутона за захранването.
 2. Включете ръчно компютъра си, като натиснете бутона за захранването.
 3. Когато се появи екранът за влизане в системата, натиснете или щракнете върху иконата за захранването в долния десен ъгъл.
 4. Натиснете клавиша Shift , след което натиснете или щракнете върху Рестартиране.
 5. На страницата Избор на опция натиснете или щракнете върху Отстраняване на неизправности, след което натиснете или щракнете върху Разширени опции.
 6. Натиснете или щракнете върху Възстановяване на системата. Компютърът ще се рестартира в режим на възстановяване на системата. Изберете своя акаунт, за да продължите.
 7. На страницата за възстановяване на системата натиснете или щракнете върху Напред.
 8. Ако получите подкана да укажете кой диск да бъде възстановен, изберете съответното твърдо дисково устройство, след което натиснете или щракнете върху Напред.
 9. Когато процесът по възстановяването завърши, натиснете или щракнете върху Рестартиране.
Метод 4: Извършете обновяване на компютъра


Забележка Извършването на обновяване на компютъра ще възстанови текущата инсталация на Windows към първоначалната версия на съответната инсталация.. Това ще направи необходимо и инсталирането на всички актуализации, които не са включени в първоначалната инсталация. Приложенията, които сте инсталирали от дискове или уеб сайтове, ще бъдат премахнати. На вашия работен плот ще бъде записан списък с премахнатите приложения.
 1. Изключете ръчно компютъра си, като натиснете бутона за захранването.
 2. Включете ръчно компютъра си, като натиснете бутона за захранването.
 3. Когато се появи екранът за влизане в системата, натиснете или щракнете върху иконата за захранването в долния десен ъгъл.
 4. Натиснете клавиша Shift , след което натиснете или щракнете върху Рестартиране.
 5. На страницата Избор на опция натиснете или щракнете върху Отстраняване на неизправности, след което натиснете или щракнете върху Разширени опции.
 6. Натиснете или щракнете върху Обновяване на компютъра.
 7. Под Обновяване на компютъра натиснете или щракнете върху Напред.
 8. Следвайте инструкциите, които се появяват на екрана.


Windows 7

Метод 1: Стартирайте системата за отстраняване на неизправности в Windows Update
Ако Windows Update увисне по време на изтегляне, използвайте следния метод. Ако това не отстрани проблема, преминете към метод 2.


Решете моя проблем

За да решите автоматично този проблем, щракнете върху бутона Fix it. След това щракнете върху Изпълнение в диалоговия прозорец Изтегляне на файлове и следвайте стъпките в съветника Fix it.
Забележки
 • Възможно е този съветник да е само на английски език. Въпреки това автоматичната корекция работи и за версии на Windows на други езици.
 • Ако не сте на проблемния компютър, можете да запишете решението на проблема на флаш устройство или компактдиск и след това да го изпълните на проблемния компютър.

Нека реша проблема сам

Важно Този раздел, метод или задача съдържа информация за модифициране на системния регистър. Имайте предвид, че при неправилна промяна на системния регистър е възможно да възникнат сериозни проблеми. Затова следвайте внимателно тези стъпки. За допълнителна сигурност направете резервно копие на системния регистър, преди да го промените. В случай на възникване на проблем чрез това копие ще можете да възстановите системния регистър. За допълнителна информация как да направите резервно копие на системния регистър или да го възстановите щракнете върху следния номер на статия, за да прегледате статията от Базата знания на Microsoft:
322756 Създаване на резервно копие и възстановяване на системния регистър в Windows XP
Архивиране на системния регистър ( За Windows Vista)
Архивиране на системния регистър ( За Windows 7)


За да върнете в начално състояние компонентите на Windows Update, изпълнете следните стъпки:
 1. Щракнете върху бутона Старт, а след това щракнете върху Изпълнение. Въведете cmd и след това натиснете Enter.
 2. Ще се появи команден прозорец. Въведете net stop bits и натиснете Enter, след което въведете net stop wuauserv и натиснете Enter.
 3. За да изтриете файловете qmgr*.dat, въведете Del "%ALLUSERSPROFILE%\Application Data\Microsoft\Network\Downloader\qmgr*.dat" и след това натиснете Enter.
 4. Въведете cd /d %windir%\system32 и след това натиснете Enter.
 5. За да пререгистрирате файловете на BITS и Windows Update, въведете всяка от следните команди. Натискайте Enter след всяка команда.
  • regsvr32.exe atl.dll
  • regsvr32.exe urlmon.dll
  • dasfdregsvr32.exe mshtml.dll
  • asdfasdregsvr32.exe shdocvw.dll
  • asdfasdregsvr32.exe browseui.dll
  • asdfasdregsvr32.exe jscript.dll
  • asdfasdregsvr32.exe vbscript.dll
  • sdfasregsvr32.exe scrrun.dll
  • asfdsafregsvr32.exe msxml.dll
  • asdfsadfregsvr32.exe msxml3.dll
  • asdfasdfregsvr32.exe msxml6.dll
  • asfdsadfregsvr32.exe actxprxy.dll
  • asdfasdfregsvr32.exe softpub.dll
  • asfdadfregsvr32.exe wintrust.dll
  • sadfasdfregsvr32.exe dssenh.dll
  • asdfasdfregsvr32.exe rsaenh.dll
  • asdfasdfregsvr32.exe gpkcsp.dll
  • asdfasdfregsvr32.exe sccbase.dll
  • asdfasdfregsvr32.exe slbcsp.dll
  • asfdasdfregsvr32.exe cryptdlg.dll
  • asdfasdfregsvr32.exe oleaut32.dll
  • asdfasdfregsvr32.exe ole32.dll
  • adfsadfregsvr32.exe shell32.dll
  • asdfasdfregsvr32.exe initpki.dll
  • asdfasdfregsvr32.exe wuapi.dll
  • adfsasdfregsvr32.exe wuaueng.dll
  • asdfasfdregsvr32.exe wuaueng1.dll
  • asdfasdfregsvr32.exe wucltui.dll
  • asdfasdfregsvr32.exe wups.dll
  • asdfasdfregsvr32.exe wups2.dll
  • asfdasdfregsvr32.exe wuweb.dll
  • asfdasdfregsvr32.exe qmgr.dll
  • afdsasdfregsvr32.exe qmgrprxy.dll
  • asdfasdfregsvr32.exe wucltux.dll
  • asfdasdfregsvr32.exe muweb.dll
  • asfdasfdregsvr32.exe wuwebv.dll
 6. За да възстановите първоначалното състояние на Winsock, въведете netsh reset winsock и след това натиснете Enter.
 7. Ако изпълнявате Windows XP, задайте настройки за прокси сървър. За да направите това, въведете в командния прозорец proxycfg.exe -d, след което натиснете Enter.
 8. За да рестартирате услугите на BITS и Windows Update, въведете следното в командния прозорец. Натискайте клавиша ENTER след въвеждане на всяка команда:
  • net start bits
  • net start wuauserv
 9. Ако изпълнявате Windows Vista или Windows 7, изчистете опашката на BITS. За да направите това, въведете в командния прозорец bitsadmin.exe /reset /allusers, след което натиснете Enter.
 10. Инсталирайте най-новия агент на Windows Update. За допълнителна информация щракнете върху следния номер на статия, за да прегледате статията в Базата знания на Microsoft: 949104 Как да изтеглите най-новата версия на агента на Windows Update, който да ви помогне с управлението на актуализациите на компютъра
 11. Рестартирайте компютъра.

Метод 2: Извършете възстановяване на системата
Ако имате проблеми с инсталирането на актуализации на Windows, следвайте стъпките по-долу. Ако този метод не отстрани вашия проблем, преминете към метод 3.

Забележка За да можете да използвате този метод, трябва да сте влезли в Windows с права на администратор. Ако компютърът е част от мрежа на вашето работно място, ще трябва да помолите за съдействие системния администратор. За да прегледате информация как да влезете в Windows с права на администратор, посетете: http://windows.microsoft.com/bg-bg/windows7/How-do-I-log-on-as-an-administrator (http://windows.microsoft.com/en-US/windows7/How-do-I-log-on-as-an-administrator)

Забележка Ако компютърът ви не е конфигуриран да се стартира от компактдиск или от DVD диск, или ако сте получили компютъра си с предварително инсталиран Windows и без инсталационни компактдискове или DVD дискове, прегледайте предоставената с компютъра документация относно инструкции как да продължите.

Когато стартирате компютъра си чрез инсталационния диск за Windows, при стартирането можете да изпълните опции за възстановяване на системата. За целта изпълнете следните стъпки:

Стартирайте Windows:
 1. Поставете инсталационния диск за Windows Vista или Windows 7 в дисковото устройство, след което рестартирайте компютъра.
 2. Когато получите подкана за стартиране от диска, натиснете произволен клавиш.
 3. Когато получите подкана, конфигурирайте желаните от вас опции за Език на инсталиране, Формат на часа и валутата и Клавиатура или метод за въвеждане, след което щракнете върху Напред.
 4. Щракнете върху Поправка на компютъра.
Изберете точка на възстановяване:
 1. На страницата Опции за възстановяване на системата щракнете върху версията на операционната система Windows, чиято инсталация искате да поправите, след което щракнете върху Напред.
 2. На страницата Опции за възстановяване на системата щракнете върху Възстановяване на системата.
 3. На страницата Възстановяване на системата щракнете върху Напред.
 4. Изберете точка на възстановяване към момент, за който се сигурни, че операционната система е работила правилно, след което щракнете върху Напред.

  Точката на възстановяване трябва да бъде дата, предшестваща момента на първоначалното възникване на грешката. За да изберете дата, използвайте опцията Избери друга точка на възстановяване, след което щракнете върху Напред.
 5. Ако получите подкана да укажете кой диск да бъде възстановен, изберете съответното твърдо дисково устройство, след което щракнете върху Напред.
 6. На страницата Потвърдете вашата точка на възстановяване щракнете върху Готово.
 7. Когато процесът по възстановяването завърши, щракнете върху Рестартиране.
Метод 3: Извършете надстройка на място
Извършването на надстройка на място ще възстанови текущата инсталация на Windows към версията на инсталационния DVD диск. Това ще направи необходимо и инсталирането на всички актуализации, които не са включени в инсталационния DVD диск. Ако сте получили компютъра си с предварително инсталиран Windows, прегледайте документацията на компютъра относно инструкции как да извършите надстройка на място. В противен случай изпълнете следните стъпки:

Забележка: Настоятелно се препоръчва да архивирате всички ваши лични файлове. За информация как да архивирате своите файлове посетете: http://windows.microsoft.com/bg-bg/windows7/Back-up-your-files
 1. Поставете инсталационния DVD диск за Windows Vista или Windows 7 в DVD устройството на компютъра.
  • Забележка Ако компютърът ви не е конфигуриран да се стартира от компактдиск или от DVD диск, или ако сте получили компютъра си с предварително инсталиран Windows и без инсталационни компактдискове или DVD дискове, прегледайте предоставената с компютъра документация относно инструкции как да продължите.
 2. В прозореца Инсталиране щракнете върху Инсталирай сега.
  • ЗабележкаАко Windows не разпознава автоматично DVD диска, изпълнете следните стъпки:
   • Щракнете върху Старт, след което въведете Устройство (Drive):\setup.exe в полето Начало на търсене. Забележка Контейнерът “Устройство (Drive)“ представлява буквата на DVD устройството на компютъра, обикновено D:\.
   • В списъка Програми щракнете върху Setup.exe.
   • В прозореца Инсталиране щракнете върху Инсталирай сега.
 3. Щракнете върху Премини онлайн за получаване на най-новите актуализации за инсталиране (препоръчително).
 4. Въведете CD ключа, ако се появи подкана за това.
 5. От страницата Инсталиране на Windows изберете операционната система, за която искате да извършите надстройка.
 6. Щракнете върху Да, за да приемете условията за лицензиране на софтуер на Microsoft.
 7. В екрана Какъв тип инсталация желаете? щракнете върху Надстройка.
 8. Когато инсталирането завърши, рестартирайте компютъра.


Допълнителна информация
За да прегледате допълнителна информация относно отстраняването на често срещани проблеми при инсталиране чрез Windows Update, посетете: http://windows.microsoft.com/bg-bg/windows7/Troubleshoot-problems-with-installing-updates
Свойства

ИД на статията: 2700567 – Последен преглед: 03/29/2013 12:02:00 – Редакция: 4.0

Microsoft Windows Update

 • consumertargetwinfy13 KB2700567
Обратна връзка