В момента сте офлайн в очакване на повторно свързване с интернет

Как се поправят файловете с лични папки (.pst) в Outlook

Поддръжката за Office 2003 завърши

Microsoft завърши поддръжката за Office 2003 на 8 април 2014 г. Тази промянa се отрази на актуализациите на софтуера ви и на опциите за защита. Научете какво означава това за вас и как да останете защитени.

Изпълнете следните стъпки, за да възстановите файла си с лични папки (.pst) на Outlook с помощта на инструмента за поправка на "Входящи", а можете да прегледате и Видео: Поправяне на файловете с лични папки (.pst) в Outlook (видеото е на английски) под секцията "За повече информация".

Стъпка 1: Излезте от Outlook и стартирайте инструмента за поправка на "Входящи"

Автоматично стартиране на инструмента за поправка на "Входящи"

Щракнете върху следните връзки. След това щракнете върху Отваряне или Изпълнение в диалоговия прозорец Изтегляне на файлове и изпълнете стъпките в съветника Fix it.След като инструментът за поправка на Входящи" бъде стартиран, продължете със Стъпка 2. (Не можете ли да стартирате инструмента за поправка на Входящи"?)

Ръчно стартиране на инструмента за поправка на Входящи"

За да стартирате инструмента за поправка на Входящи" ръчно, намерете една от папките с помощта на Microsoft Windows Explorer и след това щракнете двукратно върху файла Scanpst.exe.

Забележка Файлът или папките могат да бъдат скрити. За инструкции как да разкриете файловете и папките, вижте документацията на вашата операционна система.
Типично местоположениеЗабележка
<дисково устройство>\Program Files\Microsoft Office 15\root\office15За Outlook 2013 на 32-битова версия на Windows
<дисково устройство>\Program Files(x86)\Microsoft Office 15\root\office15За Outlook 2013 на 64-битова версия на Windows
<дисково устройство>:\Program Files\Microsoft Office\Office14За Outlook 2010 на 32-битова версия на Windows
<дисково устройство>:\Program Files\Microsoft Office(x86)\Office14За Outlook 2010 на 64-битова версия на Windows
<дисково устройство>:\Program Files\Microsoft Office\Office12За Outlook 2007 на 32-битова версия на Windows
<дисково устройство>:\Program Files(x86)\Microsoft Office\Office12За Outlook 2007 на 64-битова версия на Windows
<disk drive (“дисково устройство“)>:\Program Files\Common Files\System\Mapi\1033\Друго типично местоположение
<disk drive (“дисково устройство“)>:\Program Files\Common Files\System\MSMAPI\1033Друго типично местоположение
<disk drive (“дисково устройство“)>:\Program Files\Common Files\System\Mapi\1033\NT Друго типично местоположение (за Windows NT и Windows 2000)
<дисково устройство>:\Program Files\Common Files\System\Mapi\1033\95Друго типично местоположение (за Windows 95 и Windows 98)
(Не можете да намерите инструмента за поправка на "Входящи"?)
Стъпка 2: Поправка на файла .pst
В инструмента за поправка на "Входящи" въведете пътя и името на файла с лични папки (.pst) или щракнете върху Преглед, за да намерите файла с помощта на файловата система на Windows и след това щракнете върху Старт.
Забележка Ако не знаете къде се намира файла .pst, изпълнете стъпките в Как да намерите, преместите или архивирате .pst файла.
Снимка на екрана на инструмента за поправка на
Забележка Инструментът за поправка на "Входящи" не може да поправи всеки засечен проблем. В някои случаи елементите не могат да бъдат възстановени, ако те са изтрити окончателно или са повредени безвъзвратно.

Стъпка 3: Възстановяване на поправените елементи към нов .pst файл
След като изпълните инструмента за поправка на "Входящи", можете да стартирате Outlook и възстановяването на поправените елементи. По желание можете да се опитате да извлечете поправените елементи от архивната лична папка.

За да започнете, създайте нов запис за файла с лични папки (.pst) във вашия профил. След това можете да преместите поправените елементи в новия файл с лични папки (.pst).
 1. Стартирайте Outlook. Ако използвате няколко профила в Outlook, уверете се, че сте избрали профила, съдържащ файла с лични папки (.pst), който се опитахте да възстановите.
 2. Натиснете CTRL+6, за да активирате изгледа "Списък на папките".
 3. В списъка на папките би трябвало да виждате следните възстановени папки:
    Recovered Personal Folders ("Възстановени лични папки")   Календар   Контакти   Изтрити   Входящи   Дневник   Забележки   Изходящи   Изпратени   Задачи				
  Забележка Тези възстановени папки обикновено са празни, тъй като .pst файлът е възстановен. Също така трябва да виждате папка с име Lost and Found ("Загубени, но възстановени елементи"). Тази папка съдържа папки и елементи, възстановени от инструмента за поправка на "Входящи". За съжаление, липсващите в папката Lost and Found елементи са загубени безвъзвратно.
 4. Създайте нов файл с лични папки (.pst) във вашия профил. Стъпките може да са различни в зависимост от версията на Outlook, която използвате.

  Outlook 2010 и Outlook 2013
  1. Щракнете върху раздела Файл в лентата, след което щракнете върху раздела Информация от менюто.
  2. Щракнете върху раздела Настройки на акаунти, след което щракнете отново върху Настройки на акаунт.
  3. Щракнете върху раздела Файлове с данни.
  4. Щракнете върху Add ("Добави"), за да се отвори диалоговият прозорец Create or Open Outlook Data File ("Създаване или отваряне на файл с данни на Outlook").
  5. Въведете име за новия файл с данни на Outlook (.pst), след което натиснете OK.
  6. Във вашия профил вече трябва да присъства нов файл с данни на Outlook (.pst).
  Outlook 2007
  1. В менюто File ("Файл") щракнете върху Data File Management ("Управление на файл с данни").
  2. Щракнете върху Add ("Добави"), за да се отвори диалоговият прозорец New Outlook Data File ("Нов файл с данни на Outlook").
  3. В полето Types of storage ("Типове хранилища") изберете Office Outlook Personal Folders File (.pst) ("Файл с лични папки (.pst) на Office Outlook"), след което натиснете OK.
  4. В диалоговия прозорец Create or Open Outlook Data File ("Създаване или отваряне на файл с данни на Outlook") щракнете, за да изберете директория и име на вашия нов файл с лични папки (.pst), след което натиснете OK.
  5. Натиснете OK.
  6. Във вашия профил вече трябва да присъства нов файл с лични папки (.pst).
  Outlook 2003
  1. В менюто File ("Файл") посочете New ("Създай") и щракнете върху Outlook Data File("Файл с данни на Outlook").
  2. Щракнете върху OK, за да се отвори диалоговият прозорец Create or Open Outlook Data File ("Създаване или отваряне на файл с данни на Outlook").
  3. Въведете име за новия файл с лични папки (.pst), след което натиснете OK, за да се отвори диалоговият прозорец Create Microsoft Personal Folders ("Създаване на лични папки на Microsoft").
  4. Въведете име за новия файл с лични папки (.pst), след което натиснете OK.
  5. Във вашия профил вече трябва да присъства нов файл с лични папки (.pst).
  Outlook 2002
  1. В менюто File ("Файл") посочете New ("Създай") и щракнете върху Personal Folders File (.pst)("Файл с лични папки (.pst)").
  2. Натиснете Create ("Създай"), за да се отвори диалоговият прозорец Create Microsoft Personal Folders ("Създаване на лични папки на Microsoft").
  3. Въведете име за новия файл с лични папки (.pst), след което натиснете OK.
  4. Във вашия профил вече трябва да присъства нов файл с лични папки (.pst).
 5. Преместете възстановените елементи от папката Lost and Found ("Загубени, но възстановени елементи") в новия файл лични папки (.pst).
 6. Когато приключите с преместването на всички елементи, можете да премахнете от своя профил файла с възстановените лични папки (.pst). Това включва и папката Lost and Found ("Загубени, но възстановени елементи").
 7. Ако сте удовлетворени от възстановената информация, значи сте готови. Ако обаче искате да възстановите допълнителна информация, отидете на "Извличане на поправените елементи от архивния файл".

Допълнителна информация
Какво представлява инструментът за поправка на "Входящи"
Инструментът за поправка на "Входящи" (Scanpst.exe) е предназначен за отстраняване на проблеми, свързани с файлове с лични папки (.pst).
Инструментът за поправка на "Входящи" се инсталира автоматично с опциите за инсталиране на Microsoft Outlook на английски език в зависимост от вашата операционна система. Научете повече за инструмента за поправка на "Входящи".
Не можете да намерите или да стартирате инструмента за поправка на "Входящи"
Ако бе можете да стартирате инструмента за поправка на "Входящи" ръчно или автоматично, може да опитате да възстановите своите програми на Office.
Възстановяване на поправени елементи от архивния файл (по избор)
Забележка Ако не сте могли да отворите оригиналния файл с лични папки (.pst), преди да стартирате инструмента за поправка на "Входящи", е възможно описаните по-долу процедури да се окажат безполезни. Ако не проработи, за съжаление няма да можете да възстановите допълнителна информация. Ако можете да отворите файла, описаните по-долу процедури може да ви помогнат да възстановите допълнителни елементи от повредения файл с лични папки (.pst).

При стартирането на инструмента за поправка на "Входящи" автоматично се избира опцията за създаване на резервно копие на изходния файл с лични папки (.pst). Тази опция създава на твърдия диск файл с име "Име на файл.bak" (без кавички). Този файл е копие на изходния файл Име на файла.pst, но с различно разширение. Ако след изпълнението на стъпките в предишния раздел все още считате, че имате липсващи елементи, можете да опитате да възстановите допълнителна информация от този архивен файл, следвайки стъпките:

Намерете файла .bak. Намира се в папката на изходния файл с лични папки (.pst).
 1. Намерете файла .bak. Намира се в папката на изходния файл с лични папки (.pst).
 2. Направете копие на файла .bak и го кръстете с ново име с разширение .pst. Например кръстете файла "Ново име.pst" (без кавички).
 3. Импортирайте файла Ново име.pst, който сте създали в предната стъпка, използвайки Import and Export Wizard ("Съветник за импортиране и експортиране") в Outlook. За целта изпълнете следните стъпки:
  1. В менюто File ("Файл") щракнете върху Import And Export ("Импортиране и експортиране").
   Забележка При Outlook 2010 натиснете раздел File ("Файл") в лентата, натиснете Open ("Отвори") и след това натиснете Import ("Импортирай").
  2. Натиснете Import from another program or file ("Импортиране от друга програма или файл"), последвано от Next ("Следващ").
  3. Изберете Personal Folder File (.pst) ("Файл с лични папки (.pst)") и натиснете Next ("Следващ").
  4. Под File to import ("Файл за импортиране") натиснете Browse ("Преглед") и после щракнете двукратно върху файла Новоиме.pst.
  5. Под Options ("Опции") натиснете Do not import duplicates ("Не импортирай дубликатите"), след което натиснете Next ("Следващ").
  6. Под Select the folder to import from ("Импортиране от папка") изберете файла с лични папки (.pst) и после изберете Include subfolders ("Включи и подпапките").
  7. Изберете Import folders into the same folder in ("Импортирай папките в същата папка в") и после изберете новите лични папки (.pst).
  8. Щракнете върху Finish ("Готово").
  Забележка Помнете, че резервният файл е копие на изходния повреден файл и има вероятност да се окаже, че нищо, освен това, което е било възстановено в папката Lost And Found, не може да бъде възстановено. Ако не можете да импортирате файла Новоиме.pst в Outlook, това означава, че сте загубили цялата информация, която не присъства в папката Lost And Found.
Видео: Поправяне на файловете с лични папки (.pst) в Outlook (видеоклипът е на английски език)


fixit fix it fixme
Свойства

ИД на статията: 272227 – Последен преглед: 11/03/2015 18:41:00 – Редакция: 10.0

Microsoft Outlook 2013, Microsoft Outlook 2010, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft Outlook 2000 Standard Edition, Outlook 2016

 • kbrepair kbhowto kbcip kbvideocontent kbfixme kbmsifixme kbquadranttechsupp kbconsumer KB272227
Обратна връзка