Грешка при инсталиране на .NET Framework 3.5: 0x800F0906, 0x800F081F, 0x800F0907

Този проблем възниква, когато опитате да инсталирате Microsoft .NET Framework 3.5 на компютър с Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8 или Windows Server 2012.
Решения за код на грешка 0x800F0906
Този код на грешка възниква, защото компютърът не може да изтегли необходимите файлове от Windows Update.
Метод 1: Проверете вашата интернет връзка.
Това поведение може да бъде причинено от конфигурацията на защитната стена, мрежата или прокси сървъра, както и от неизправности на мрежата, прокси сървъра или защитната стена. За да разрешите този проблем, опитайте да се свържете с уеб сайта на Microsoft Update.

Ако не можете да получите достъп до този сайт, проверете връзката си с интернет или се свържете с администратора на мрежата, за да определите дали има конфигурация, която блокира достъпа до сайта.
Метод 2: Конфигуриране на настройката на груповите правила
Това поведение може да се причини и от системен администратор, който конфигурира компютъра да използва Windows Server Update Services (WSUS) вместо сървъра на Microsoft Windows Update за обслужване. В този случай се свържете със системния си администратор и поискайте да се разреши настройката на груповите правила Указване на настройки за инсталиране на компоненти по избор и поправка на компоненти и конфигурирайте стойността на Друг път на файл източник или изберете опцията Директна връзка с Windows Update за изтегляне на поправено съдържание вместо Windows Server Update Services (WSUS).

За да конфигурирате настройката за групови правила, изпълнете следните стъпки:
 1. Стартирайте редактора на локални групови правила или конзолата за управление на груповите правила.

  Windows 8 или Windows Server 2012: Насочете мишката към горния десен ъгъл на екрана, щракнете върху Търсене, въведете group policy, щракнете върху Настройки, след което щракнете върху Редактиране на групови правила.


  Windows 8.1 и Windows Server 2012 R2: Насочете мишката към горния десен ъгъл на екрана, щракнете върху Търсене, въведете group policy, след което щракнете върху Редактиране на групови правила.
 2. Разгънете Компютърна конфигурация, разгънете Административни шаблони, след което изберете Система. Снимката на екрана за тази стъпка е показана по-долу.
 3. Отворете настройката на групови правила Указване на настройки за инсталиране на компоненти по избор и поправка на компоненти, след което изберете Разрешено. Снимката на екрана за тази стъпка е показана по-долу.
 4. Ако желаете да укажете друг файл източник, в полето Друг път на файл източник укажете пълния път на споделената папка, която съдържа съдържанието на папката \sources\sxs от инсталационния носител.
  Пример на път до споделена папка: \\server_name\share\Win8sxs
  Или укажете WIM файл. За да зададете WIM файл като местоположение на алтернативен файл източник, добавете префикса WIM: към пътя, след което добавете индекса на изображението, което искате да използвате в WIM файла като суфикс.
  Пример за път на WIM файл: WIM:\\server_name\share\install.wim:3
  Забележка В този пример 3 представлява индексът на изображението, в което се намират файловете на функцията.
 5. Ако е приложимо, поставете отметка в квадратчето Директна връзка с Windows Update за изтегляне на поправено съдържание вместо Windows Server Update Services (WSUS).
 6. Натиснете или щракнете върху OK.
 7. В команден прозорец с администраторски права въведете следната команда, след което натиснете клавиша Enter, за да приложите правилата незабавно:
  gpupdate /force
Метод 3: Използвайте инсталационен носител на Windows
Можете да използвате инсталационния носител на Windows като файл източник, когато разрешите функцията .NET Framework 3.5. Изпълнете следните инструкции:
 1. Поставете инсталационния носител на Windows.
 2. В команден ред с повишени права изпълнете следната команда:
  Dism /online /enable-feature /featurename:NetFx3 /All /Source:<drive>:\sources\sxs /LimitAccess
  Забележка В тази команда <drive> е контейнер за буквата на устройството за DVD устройство или за инсталационния носител на Windows 8. Например изпълнявате следната команда:
  Dism /online /enable-feature /featurename:NetFx3 /All /Source:D:\sources\sxs /LimitAccess
Метод 4: Алтернативни стъпки за Windows Server 2012 и за Windows Server 2012 R2
В Windows Server 2012 и Windows Server 2012 R2 също така можете да укажете друг източник с помощта на Windows PowerShell cmdlts или на Съветника за добавяне на роли и функции.

За да използвате Windows PowerShell, изпълнете следните стъпки:
 1. Поставете инсталационния носител на Windows.
 2. В команден прозорец на Windows PowerShell с повишени права изпълнете следната команда:
  Install-WindowsFeature –name NET-Framework-Core –source <drive>:\sources\sxs
  Забележка В тази команда <drive> е контейнер за буквата на устройството за DVD устройството или за инсталационния носител на Windows. Например изпълнявате следната команда:
  Install-WindowsFeature –name NET-Framework-Core –source D:\sources\sxs
За да използвате съветника за добавяне на роли и функции, изпълнете следните стъпки:
 1. Поставете инсталационния носител на Windows.
 2. Стартирайте съветника за добавяне на роли и функции.
 3. На страницата Избиране на функции поставете отметка в квадратчето функции на .Net Framework 3.5, след което щракнете върху Напред.
 4. На страницата Потвърждаване на избора при инсталиране щракнете върху връзката Указване на дръг път на източник. Снимката на екрана за тази стъпка е показана по-долу.

  изображение
 5. На страницата Указване на друг път на източник въведете пътя на папката SxS като локален път или като път на мрежово споделяне. Снимката на екрана за тази стъпка е показана по-долу.

  imageimage
 6. Щракнете върху OK.
 7. Щракнете върху Инсталиране, за да затворите съветника.
Решение за код на грешка 0x800F081F
Този код на грешка възниква, когато е указан друг инсталационен източник, и е изпълнено едно от следните условия:
 • Указаното от пътя местоположение не съдържа файловете, които се изискват за инсталиране на функцията.
 • Потребителят, който се опитва да инсталира функцията, няма поне достъп за четене до местоположението и до файловете.
 • Наборът от инсталационни файлове е повреден, непълен или невалиден за версията ви на Windows.
За да разрешите този проблем, се уверете, че пълният път на източника е правилен (x:\sources\sxs) и че имате поне достъп за четене до местоположението. За да направите това, се опитайте да получите достъп до източника директно от засегнатия компютър. Проверете дали източникът на инсталиране съдържа валиден и пълен набор от файлове. Ако проблемът продължава, опитайте да използвате различен инсталационен източник.
Решение за код на грешка 0x800F0907
Този код на грешка възниква, когато даден друг инсталационен източник не е указан или е невалиден, както и когато настройката на груповите правила Указване на настройки за инсталиране на компоненти по избор и поправка на компоненти е конфигурирана на "Не се опитвай да изтегляш от полезен обем от Windows Update".

За да разрешите този проблем, прегледайте настройката на правилата, за да определите дали е подходяща за вашата среда. Ако не искате да изтегляте полезни обеми на функциите от Windows Update, обмислете конфигурирането на стойността "Друг път на файл източник" в настройката на груповите правила.

Забележка Трябва да сте член на групата на администраторите, за да променяте настройките на груповите правила на локален компютър. Ако настройките на груповите правила за компютъра, който искате да управлявате, се контролират на нивото на домейна, се свържете с вашия системен администратор.

Изпълнете следните инструкции:
 1. Стартирайте редактора на локални групови правила или конзолата за управление на груповите правила като приложими във вашата среда.
 2. Разгънете Компютърна конфигурация, разгънете Административни шаблони, след което изберете Система.
 3. Отворете настройката на групови правила Указване на настройки за инсталиране на компоненти по избор и поправка на компоненти, след което изберете Разрешено.
 4. Определете дали настройката на групови правила Не се опитвай да изтегляш от полезен обем от Windows Update е разрешена, след което определете желаната настройка за вашата среда.
 5. Ако желаете да укажете друг файл източник, в полето Друг път на файл източник укажете пълния път на споделената папка, която съдържа съдържанието на папката \sources\sxs от инсталационния носител. Или укажете WIM файл. За да зададете WIM файл като местоположение на алтернативен файл източник, добавете префикса WIM: към пътя, след което добавете индекса на изображението, което искате да използвате в WIM файла като суфикс. Ето примерни стойности, които можете да зададете:
  • Път на споделена папка: \\server_name\share\Win8sxs
  • Път на WIM файл, в който 3 представлява индексът на изображението, в което се намират файловете на функцията: WIM: \\server_name\share\install.wim:3
 6. Ако искате, поставете отметка в квадратчето Директна връзка с Windows Update за изтегляне на поправено съдържание вместо Windows Server Update Services (WSUS).
 7. Натиснете или щракнете върху OK.
 8. В команден прозорец с администраторски права въведете следната команда, след което натиснете клавиша Enter, за да приложите правилата незабавно:
  gpupdate /force

Допълнителна информация
Тези грешки може да се появят, когато използвате съветник за инсталиране, инструмента Deployment Image Servicing and Management (DISM) или командите на Windows PowerShell, за да разрешите .NET Framework 3.5.

.Net Framework 3.5 е функция при поискване в Windows 8.1, Windows 8, Windows Server 2012 R2 и Windows Server 2012. Метаданните за функции при поискване са включени. Въпреки това не са включени изпълними файлове и други файлове, свързани с функцията. Когато разрешете дадена функция, Windows се опитва да се свърже с Windows Update, за да изтегли липсващата информация за инсталиране на функцията. Конфигурацията на мрежата и това как компютрите са конфигурирани за инсталиране на актуализации в средата може да повлияе на този процес. Ето защо може да възникнат грешки, когато инсталирате тези функции за пръв път.
Съобщения за грешки, които са свързани с тези кодове за грешка
Код на грешкаСъобщения за грешка
0x800F0906
Файловете източник не могат да се изтеглят.
Използвайте опцията "източник" за задаване на местоположението на файловете, които са необходими за възстановяване на функцията. За повече информация за определяне на местоположението на източника вижте http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=243077.
Регистрационният файл на DISM може да бъде намерен в C:\Windows\Logs\DISM\dism.log
Windows не можа да завърши исканите промени.
Windows не можа да се свърже с интернет за изтегляне на необходимите файлове. Уверете се, че сте свързани към интернет, и щракнете върху "Опитай пак", за да опитате отново.
Неуспешно инсталиране на една или повече роли, услуги за роли или функции.
Файловете източник не могат да се намерят. Опитайте да инсталирате отново ролите, услугите за роли или функциите в нова сесия на съветника за добавяне на роли и функции и щракнете върху "Указване на друг път на източник" на страницата за потвърждение на съветника, за да укажете валидно местоположение на файловете източник, които са необходими за инсталирането. Местоположението трябва да бъде достъпно от акаунта на компютъра на сървъра на местоназначението.
0x800F0906 - CBS_E_DOWNLOAD_FAILURE
Код на грешка: 0x800F0906
Грешка: 0x800f0906
0x800F081F
Файловете източник не могат да се намерят.
Използвайте опцията "Източник" за задаване на местоположението на файловете, които са необходими за възстановяване на функцията. За повече информация за определяне на местоположението на източника вижте http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=243077.
Регистрационният файл на DISM може да бъде намерен в C:\Windows\Logs\DISM\dism.log
0x800F081F - CBS_E_SOURCE_MISSING
Код на грешка: 0x800F081F
Грешка: 0x800F081F
0x800F0907
DISM е неуспешно. Не е изпълнена операция.
За повече информация прегледайте регистрационния файл.
Регистрационният файл на DISM може да бъде намерен в C:\Windows\Logs\DISM\dism.log
Поради настройките на мрежовите правила, Windows не можа да се свърже с интернет, за да изтегли необходимите файлове за извършване на заявените промени. За повече информация се свържете с мрежовия администратор.
0x800F0907 - CBS_E_GROUPPOLICY_DISALLOWED
Код на грешка: 0x800F0907
Грешка: 0x800F0907
Библиография
За повече информация относно планирането за разполагането на Net Framework 3.5 във вашата среда проверете документа Съображения за разполагането на Microsoft .NET Framework 3.5.
Свойства

ИД на статията: 2734782 – Последен преглед: 06/30/2015 16:58:00 – Редакция: 4.0

Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows Server 2012 R2 Datacenter, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 R2 Foundation, Windows Server 2012 R2 Standard, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows Server 2012 Datacenter, Windows Server 2012 Essentials, Windows Server 2012 Foundation, Windows Server 2012 Standard, Windows 8.1 Pro for EDU, Windows 8.1 with Bing

 • kbquadrantinstall kbprb kbsurveynew kbexpertiseinter kbgraphxlink kbcip kbconsumer KB2734782
Обратна връзка