XCCC: Клиенти за електронна поща, които не поддържат UTF-8, не могат да показват съобщения, изпратени от Exchange 2000

Тази статия е архивирана. Тя се предлага "както е" и вече няма да се актуализира.
СИМПТОМИ
Ако използвате Microsoft Internet Explorer 5 или по-късна версия за достъп до Microsoft Outlook Web Access (OWA) и изпратите съобщение, в случай че получателят използва клиент за електронна поща, който не поддържа формата UTF-8, съобщението няма да се покаже на екрана.
ЗАОБИКАЛЯНЕ
За да заобиколите този проблем, включете функцията за използване на регионални знаци.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Неправилното използване на редактора на системния регистър може да предизвика сериозни проблеми, които да наложат преинсталиране на вашата операционна система. Microsoft не може да гарантира, че ще сте в състояние да разрешите проблемите, възникнали вследствие на неправилното използване на редактора на системния регистър. Използвайте редактора на системния регистър на свой собствен риск.

За да включите функцията за използване на регионални знаци:
 1. Щракнете върху Start ("Старт"), посочете Settings ("Настройки") и щракнете върху Control Panel ("Контролен панел").
 2. Спрете услугата MSExchangeIS.
 3. Спрете услугата W3SVC.
 4. Щракнете върху Start ("Старт") и изберете Run ("Изпълни").
 5. В текстовото поле Open ("Отвори") въведете regedit.
 6. Намерете следния ключ в системния регистър:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeWEB
  \OWA\UseRegionalCharset
 7. В менюто Edit ("Редактиране") щракнете върху Modify ("Модифицирай").
 8. В полето Value Data ("Данни за стойността") въведете 1 и щракнете върху Exit ("Изход").
 9. В менюто Registry ("Регистър") щракнете върху Exit ("Изход").
 10. Рестартирайте услугата MSExchangeIS.
 11. Рестартирайте услугата W3SVC.
Забележка Ако ключът на системния регистър не съществува на сървъра, можете да го създаде. За да създадете ключ на системния регистър, изпълнете следните стъпки:
 1. Щракнете върху Start (Старт), изберете Run (Изпълни), въведете regedit и натиснете OK.
 2. Намерете и след това щракнете върху следния ключ в системния регистър:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeWEB\OWA
 3. Щракнете върху Edit ("Редактиране"), след това върху Add Value ("Добавяне на стойност") и въведете следните данни в полето Value ("Стойност") и в полето REG_DWORD Data:

  Value ("Стойност"): UseRegionalCharset
  REG_DWORD Data: 1
 4. Щракнете върху OK и след това излезте от редактора на системния регистър.
СТАТУС
Microsoft потвърждава, че това е проблем, открит в Microsoft Exchange 2000 Server.
Свойства

ИД на статията: 273615 – Последен преглед: 02/03/2014 10:02:22 – Редакция: 4.1

 • Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition
 • kbnosurvey kbarchive kbbug kbexchange2000presp1fix kbfix kbgraphxlinkcritical kbqfe KB273615
Обратна връзка