Промени при оформлението на съдържанието между Word 2013 и по-стари версии на Word

Кратко изложение
Microsoft Word 2013 използва нова и подобрена система на оформление и режим на съвместимост за гарантиране, че оформлението е в съответствие между различните версии на Microsoft Word.

Когато документ, който е създаден в по-стара версия на Word, се отваря в Word 2013, той се отваря в режима на съвместимост. В този случай в заглавната лента след името на документа пише "[Режим на съвместимост]."

Когато записвате документа с ново име, Word 2013 ви подканва да поддържате съвместимост с по-стари версии на Word. В този случай, ако изберете OK за надстройване до най-новия файлов формат, е възможно в оформлението да се появят някой малки промени. Ако щракнете върху бутона Кажи ми повече в диалоговия прозорец, ще преминете на следния уеб сайт на Microsoft:
Допълнителна информация
В тази секция се посочват някои промени в оформлението между различни версии на Word, ако използвате режим на съвместимост или записвате документа в новия файлов формат на Word 2013.
 • Фигури (картини, фигури, текстови полета, диаграми, SmartArt и WordArt)
  • По-старите версии на Word разрешават фигури с приложено обтичане на текст да преливат през края на страницата или да бъдат позиционирани в долното поле на страница. Word 2013 вкарва фигурите с приложено обтичане на текст и имат разрешена опцията Мести обекта заедно с текста обратно в страницата. При наличие на фигури, преместени в долното поле, Word 2013 вкарва тези фигури в следващата страница.
  • Word 2013 използва нов графичен формат. Новият формат прилага леки промени спрямо размера на сенките и ширината на границите.
  • Word 2013 оформя поставен до фигура текст по различен начин.
 • Таблици
  • По-старите версии на Word подравняват текста в таблиците с този извън тях. В Word 2013 таблиците отчитат настройките на ПИ и текстът в таблиците не е принудително подравнен с този извън тях. В Word 2013 по подразбиране таблиците са ограничени от полето.
  • Word 2013 може леко да измести таблици (по подразбиране с .08 инча) и ги стеснява. Това може да предизвика по-ранно прекъсване на редове. От своя страна това прави клетките по-високи и евентуално става причина за по-ранно прекъсване на страницата.
 • Бележки под линия
  • Word 2013 по подразбиране позиционира бележките под линия в колони, когато документът има няколко колони. Също така бележките под линия започват в първата колона на страницата, независимо дали препратката към бележката под линия се показва в основния текст. Word 2013 балансира бележките под линия между колоните за бележки под линия.
 • Цялостно оформление
  • Алгоритъмът за балансиране на колони е подобрен в Word 2013. Това подобрение променя оформлението на текста в колони.
  • Word 2013 използва нов алгоритъм за определяне на оптималния начин за подравняване на текст и прекъсване на редове. Следователно има промени спрямо начина на прекъсване на редове и страници.
Забележка За повече информация относно актуализирането на оформлението в Word 2013 и поддържането на съвместимост с други версии на Word посетете следния уеб сайт на Microsoft:
Забележка Това е статия "БЪРЗА ПУБЛИКАЦИЯ", създадена директно в рамките на организацията за поддръжка на Microsoft. Информацията, съдържаща се тук, се ограничава до съдържащото се в нея и е дадена в отговор на появили се проблеми. В резултат на краткия срок до тяхното предлагане, материалите може да съдържат печатни грешки и могат да бъдат преработвани във всеки момент без предизвестие. Вижте Условия на ползване за други съображения.
Свойства

ИД на статията: 2740483 – Последен преглед: 01/28/2013 15:22:00 – Редакция: 1.0

Microsoft Word 2013

 • kbsurveynew kbinfo kbprb kbexpertiseinter KB2740483
Обратна връзка