You are currently offline, waiting for your internet to reconnect

Наличен е пакет с актуални корекции за Windows 7 SP1 и Windows Server 2008 R2 SP1

Съобщение
След като се инсталира тази актуализация, трябва да инсталирате актуализация 2732673, за да поправите проблем с регресията във файла Rdbss.sys. За да направите това, инсталирайте актуализация 2732673 от следната статия от базата знания на Microsoft:

2732673 Съобщение за грешка „Неуспешно отложено записване“ при .pst файлове, които са съхранени на файлов сървър на мрежата, който изпълнява Windows Server 2008 R2 (Това може да е на английски)
След като се инсталира тази актуализация, трябва да инсталирате актуализация 2728738, за да коригирате проблем с регресията във файла Profsvc.dll. За да направите това, инсталирайте актуализация 2728738 от следната статия от базата знания на Microsoft:
2728738 Отнема ви продължително време, когато опитвате да влезете в компютър на клиент с Windows 7 или Windows Server 2008 R2, който използва обновяващи се профили (Това може да е на английски)
След като се инсталира тази актуализация, трябва да инсталирате актуализацията 2878378, която е повторно издадена на 11 ноември 2013 г., за да коригирате проблем с регресията във файла Advapi32.dll. За да направите това, инсталирайте актуализация 2878378 от следната статия от базата знания на Microsoft:
2878378 OpsMgr 2012 или OpsMgr 2007 R2 генерира съобщение „Неуспешна пулсация“, след което преминава в посивено състояние в Windows Server 2008 R2 SP1 (Това може да е на английски)
Актуализираните версии на Rdbss.sys, Profsvc.dll и Advapi32.dll са налични и в каталога на Microsoft Update, след като въведете всеки от номерата на споменатите статии от базата знания в полето за търсене в уеб сайта на каталога на Microsoft Update. По-долу са предварително попълнените URL адреси за споменатите по-горе поправки:
Въведение
Тази статия описва пакет с актуални корекции за компютри с Windows 7 Service Pack 1 (SP1) и Windows Server 2008 R2 SP1. Пакетът с актуални корекции съдържа 90 актуални корекции, които са издадени след издаването на SP1 за Windows 7 и Windows Server 2008 R2. Тези актуални корекции подобряват цялостната производителност на надеждността на системата на компютрите с Windows 7 SP1 и Windows Server 2008 R2 SP1. Препоръчваме да приложите пакета с актуални корекции като част от редовните ви процедури по поддръжка и изградени процеси за компютрите с Windows 7 и Windows Server 2008 R2.

Забележка Този пакет с актуални корекции е насочен главно към проблемите, които възникват на клиентски компютри и сървъри, свързани с домейни. Така този пакет с актуални корекции е достъпен само от каталога на Microsoft Update. Можете да инсталирате този пакет с актуални корекции на компютри, които изпълняват Windows 7 SP1 в некорпоративна среда. След като инсталирате пакета с актуални корекции, може да се подобри производителността на компютрите.

Пакетът с актуални корекции включва следните подобрения:
 • Подобрява компонентите на файловата система на отдалечен клиент на Windows. Тези компоненти включват следното:
  • Базиран в уеб протокол Web Distributed Authoring and Versioning (WebDAV)
  • DFSN клиент
  • Пренасочване на папки
  • Офлайн файлове и папки (CSC)
  • SMB клиент
  • Подсистема за буфериране на пренасочени устройства (RDB)
  • Доставчик до няколко UNC (MUP)
 • Подобрява компонентите на услугата SMB и TCP протокола. Тези подобрения работят заедно с други подобрения на общата мрежова производителност на компютри с Windows 7 SP1 и Windows Server 2008 R2 SP1.

  Бележки
  • За да се възползвате изцяло от това подобрение за клиентите на Windows 7, които влизат в сървърите на Windows Server 2008 R2, инсталирайте тази актуализация на пакет на клиентите на Windows 7. Освен това инсталирайте тази актуализация на пакет на сървърите на Windows Server 2008 R2, които клиентите удостоверяват, и извлечете потребителските профили, правила и данни за скриптове от процеса на стартиране и влизане. Можете да актуализирате средата си, като инсталирате пакета с актуални корекции на клиентите и на сървърите, без да има значение в какъв ред ще направите това.
  • Подобрения на мрежата може да се инсталират на клиента или сървъра. Може да не забележите промени в производителността, преди тази актуализация да се инсталира на компютрите на клиента и на сървъра.
 • Подобрява обработката на груповите правила и предпочитанията на груповите правила. Производителността на компютрите се подобрява, след като инсталирате тази актуализация на пакет на компютрите с Windows 7, които имат няколко конфигурирани предпочитания на групови правила. Освен това натоварването на мрежата и използването на контролера на домейна може да се намалят. Препоръчваме да инсталирате този пакет с актуални корекции на всеки компютър с Windows 7, на който има конфигурирани предпочитания на групови правила.
 • Подобрява компонентите на инструментите за управление на Windows (WMI) за намаляване на употребата на централния процесор и за подобряване на производителността на проверката на хранилище.
Тази актуализация на пакет съдържа най-новата версия на системните файлове на Windows, които са актуализирани след издаването на SP1. Следните актуални корекции са включени в тази актуализация на пакет:

Актуални корекции, които са включени в този пакет с актуализации

Номер ЗаглавиеИзпълними файлове
2434932 (Това може да е на английски)Временните файлове не се синхронизират правилно при споделяне, което не включва DFS, на сървър от компютъра на клиент с Windows 7 или Windows Server 2008 R2csc.sys;rdbss.sys
2394911 (Това може да е на английски)Стоп грешка 0x000000D1 или 0x0000007E в SMB2 среда в Windows 7 или в Windows Server 2008 R2srv2.sys
2468345 (Това може да е на английски)Компютърът периодично работи зле или престава да реагира, когато се използва драйверът на Storport в Windows Server 2008 R2storport.sys
2460922 (Това може да е на английски)Набелязването на нивото на елементите на предпочитанията на групови правила не работи за 64-битовите версии на Windows 7gpprefcl.dll
2444328 (Това може да е на английски)Нямате достъп до споделени файлове или споделени принтери в Windows 7 или в Windows Server 2008 R2mrxsmb10.sys
2481614 (Това може да е на английски)Windows 7 може да се свърже с мрежа за гости вместо корпоративна мрежаdot3svc.dll;dot3gpclnt.dll
2493869 (Това може да е на английски)Сесия на SMBv2 се нулира неправилно, ако функцията FindCloseChangeNotification се повика след повикването на функцията FindFirstChangeNotification в Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista или Windows 7srv2.sys
2480118 (Това може да е на английски)Не можете да печатате резултати до файлове с помощта на уеб приложения в Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 или Windows Server 2008 R2, след като инсталирате актуализацията на защитата MS10-061spoolsv.exe
981070 (Това може да е на английски)Грешка „ Windows не може да отвори Добавяне на принтер“ в 64-битова версия на Win7 или на Windows Server 2008 R2tcpmib.dll; tcpmonui.dll;winspool.drv
2496820 (Това може да е на английски)Приложенията, които използват технологията Virtual WiFi, не работят, след като рестартирате компютър с Windows 7 или Windows Server 2008 R2vwififlt.sys
2492806 (Това може да е на английски)Компютър с Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 или Windows Server 2008 R2, който не споделя някои файлове или папки, може да не отговаря на заявките за споделяне на файловеsrv.sys;srv2.sys
2505454 (Това може да е на английски)Процесът на стартиране се забавя на компютър с инсталиран голям твърд диск и с Windows 7 или Windows Server 2008 R2volsnap.sys
2511305 (Това може да е на английски)Мащабът на пропускателната способност на мрежата не се увеличава правилно, ако се използват адаптерите на PCI Express с висока пропускателна способност и четири или повече от гнездата на процесора в Windows Server 2008 R2tcpip.sys
2528614 (Това може да е на английски)Операционната система се срива периодично със съобщение за стоп грешка 0x0000007E на компютър с Windows 7 или Windows Server 2008 R2srv2.sys
2510636 (Това може да е на английски)Налична е актуализация, която подобрява производителността при стартиране на Windows 7 и Windows Server 2008 R2svchost.exe
2537549 (Това може да е на английски)Не може да се разположи принтер с помощта на GPO, ако контролерите на домейните, които са само за четене, са използват монополно в средата на домейн в Windows 7 или в Windows Server 2008 R2.gpprnext.dll
2537556 (Това може да е на английски)Когато използвате GPO за разполагане на приложения в Windows 7 или в Windows Server 2008 R2, разполагането е неуспешно или се бавиappmgmts.dll
2555428 (Това може да е на английски)Процесът на стартиране на Windows 7 е бавен, когато създавате много точки на възстановяванеrdyboost.sys;sysmain.dll
2528357 (Това може да е на английски)Изтичане в набор извън виртуалната памет, когато забраните или разрешите някои контролери за съхранение в Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 или Windows Server 2008 R2storport.sys
2523887 (Това може да е на английски)Може да възникнат проблеми с повреден файл при употреба на функцията Offline Files (Офлайн файлове) за синхронизиране на данни в Windows 7cscsvc.dll
2551503 (Това може да е на английски)Назначено устройство, което има зададен непостоянен флаг, се показва като несвръзано устройство в Windows 7 или Windows Server 2008 R2gpprefcl.dll
2537589 (Това може да е на английски)Изтичане на SMB/CIFS сесии в Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 и Windows Server 2008 R2dfsc.sys
2618096 (Това може да е на английски)Повреда на данни, когато даден потребител на компютър с Windows 7 или Windows Server 2008 R2 актуализира споделен файл, който е отворен на няколко компютри, с помощта на SMB Version 2mrxsmb20.sys
2547244 (Това може да е на английски)WMI услугата и доставчиците на WMI спират да отговарят, когато използвате класове за производителност на WMI за наблюдение на производителността на компютър с Windows 7 или Windows Server 2008 R2wmiperfclass.dll
2459530 (Това може да е на английски)Събитие ID 5719 и събитие ID 1129 може да се регистрират, когато се използва DHCP Relay Agent, който не е на Microsoftdhcpcore.dll
2526870 (Това може да е на английски)Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 или Windows Server 2008 R2 може да спре да отговаря в приветстващия екран, след като въведете идентификационните данни на потребителя за влизане в компютъраgpprefcl.dll
2578133 (Това може да е на английски)Услугата за шлюз на отдалечен работен плот блокира неправилно потребителски акаунт, чието име съдържа локализирани знаци в Windows Server 2008 R2 aaedge.dll
2459530 (Това може да е на английски)Събитие ID 5719 и събитие ID 1129 може да се регистрират, когато се използва DHCP Relay Agent, който не е на Microsofttcpip.sys
2550581 (Това може да е на английски)Когато се опитвате да получите достъп до файлове на мрежов дял, Windows Explorer престава да отговаря на компютър с Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Vista или Windows Server 2008mrxsmb20.sys
2581464Актуализация на драйвер за увеличаване на размера на USB трансфер в Windows 7 и Windows Server 2008 R2usbstor.sys
2561708 (Това може да е на английски)Офлайн синхронизацията на файлове може да не завърши на компютри с Windows 7 или Windows Server 2008 R2csc.sys
2578159 (Това може да е на английски)Процесът на влизане престава да отговаря в Windows Server 2008 R2 или Windows 7ADVAPI32.DLL
2530309 (Това може да е на английски)Предпочитанията за групови правила на Internet Explorer не се прилагат на Internet Explorer 9 в среда на домейн на Windows Server 2008 R2gppref.dll
2580119 (Това може да е на английски)Операционната система не може да установи защитен канал след неуспешно разполагане на Windows 7 или Windows Server 2008 R2 на компютър на клиентnetlogon.dll
2552033 (Това може да е на английски)Стоп грешка 0x00000044 на компютър с Windows 7 или Windows Server 2008 R2srv2.sys
2582112 (Това може да е на английски)Windows 7 или Windows Server 2008 R2 спира да отговаря, когато дадено приложение извърши много I/O операции на мрежов дялumpo.dll
2618914 (Това може да е на английски)Налична е актуална корекция, която добавя класа на информация FileFsSectorSizeInformation в Windows 7 и Windows Server 2008 R2ntfs.sys;ntkrnlmp.exe;ntkrpamp.exe;srv2.sys
2561285 (Това може да е на английски)Изчаквате прекалено дълго за влизане в домейн в Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 или Windows Server 2008 R2, след като разположите предпочитания за груповите правила на компютъраgpprefcl.dll
2601014 (Това може да е на английски)Получавате подкана за идентификационни данни, когато опитвате да получите достъп до мрежов дял на устройство със Samba от компютър с Windows 7 или Windows Server 2008 R2mrxsmb10.sys
2563210 (Това може да е на английски)SMB връзката се нулира, ако отмените файлова операция през мрежова връзка в Windows 7 или Windows Server 2008 R2mrxsmb.sys
2579274 (Това може да е на английски)Съобщение за стоп грешка 0x0000007E при нулиране на връзка на компютър с Windows 7 или Windows Server 2008 R2afd.sys
2571388 (Това може да е на английски)Сесия на услугите на отдалечен работен плот спира да отговаря по време на процеса за излизане в Windows Server 2008 или Windows Server 2008 R2win32k.sys
2590550 (Това може да е на английски)Работният плот не се зарежда и показва само черен или син фон, след като влезете в компютър с Windows 7 или Windows Server 2008 R2srvsvc.dll
2618190 (Това може да е на английски)Не можете да получите достъп до споделен файл с помощта на протокол на SMB Version 2 поради състезание на сигналите в Windows Server 2008 R2 или Windows 7srv2.sys
2496290Съобщение за грешка "ERROR_IO_DEVICE", когато използвате функцията DeviceIoControl заедно с кода за управление IOCTL_DISK_IS_WRITABLE в Windows 7 или в Windows Server 2008 R2usbstor.sys
2612966 (Това може да е на английски)Изтичане на набора във виртуалната памет при достъп до някои споделени файлове в Windows 7 или Windows Server 2008 R2mrxsmb10.sys;mrxsmb20.sys
2610379 (Това може да е на английски)Правилата за пренасочване на папки не работят, ако предишен потребител е задал пренасочена папка в офлайн режим в Windows 7 или Windows Server 2008 R2shell32.dll;cscsvc.dll;cscobj.dll;cscdll.dll
2616471 (Това може да е на английски)Може да не сте в състояние да печатате на IPP опашка за печат в Windows 7 или Windows Server 2008 R2inetpp.dll
2617858 (Това може да е на английски)Неочаквано бавен процес на стартиране или влизане в Windows Server 2008 R2 или Windows 7repdrvfs.dll
2637924 (Това може да е на английски)Стоп грешка 0x00000050, когато прекъсвате връзката на HID по време на процеса на стартиране на системата в Windows 7 или Windows Server 2008 R2hidclass.sys
976373 (Това може да е на английски)Компютър, който е свързан с мрежа с IEEE 802.1x удостоверение през друго устройство с 802.1x разрешение, не се свързва в правилната мрежаndisuio.sys
2581608 (Това може да е на английски)Скриптовете за влизане се изпълняват прекалено дълго в Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 или Windows Server 2008 R2gpsvc.dll
2625434 (Това може да е на английски)Съобщение за грешка ERROR_SHARING_VIOLATION в Windows XP или Windows Server 2003, когато опитвате да отворите файл на SMB дял на сървър с Windows 7 или Windows Server 2008 R2srv.sys
2649905 (Това може да е на английски)Съобщение за грешка „Възникна неочаквана грешка на мрежата“, когато опитвате да прегледате DFS папка в Windows 7 или Windows Server 2008 R2csc.sys;cscsvc.dll;cscapi.dll;cscdll.dll
2627007 (Това може да е на английски)DFS връзка, която води до ресурс на WebDav, спира да отговаря в Windows 7 или Windows Server 2008 R2mrxdav.sys
2647954 (Това може да е на английски)Диалоговият прозорец на PIN не се появява или ви се представят всички сертификати в хранилището, когато опитвате да получите достъп до сървър на WebDAV в Windows 7 или Windows Server 2008 R2webclnt.dll;davclnt.dll;mrxdav.sys
2628582 (Това може да е на английски)Съобщение за грешка STATUS_OBJECT_NAME_NOT_FOUND, когато отваряте новосъздаден файл в споделена папка в Windows 7 или Windows Server 2008 R2mrxsmb20.sys
2636613 (Това може да е на английски)Изтичане на памет при процеса на Rdpshell.exe в Windows Server 2008 R2, когато премествате прозорец на публикувано приложение RemoteApp от стрaната на клиентаrdpshell.exe
2645611 (Това може да е на английски)Windows 7 или Windows Server 2008 R2 спира да отговаря, когато опитате да влезете в компютър, който има няколко монитораwin32k.sys
2646563 (Това може да е на английски)Кешът на SMB2 директорията не се актуализира правилно, ако се изтрие файл в Windows 7 или Windows Server 2008 R2mrxsmb20.sys
2666938 (Това може да е на английски)Компютър на клиента използва SRV записи без сайтове, след като рестартирате компютъра в Windows 7 или Windows Server 2008 R2netlogon.dll
2524478 (Това може да е на английски)Профилът на местоположението на мрежата се променя от „Домейн“ в „Публичен“ в Windows 7 или в Windows Server 2008 R2nlasvc.dll
2549724 (Това може да е на английски)Стоп грешка 0x00000044, когато получавате достъп до споделени файлове в Windows Server 2008 R2 или Windows 7mrxsmb.sys
2655998 (Това може да е на английски)Продължително време за влизане при установяване на RD сесия на сървър на хоста на RD сесията с Windows Server 2008 R2, ако е разрешено пренасочване на принтерumrdp.dll
2647452 (Това може да е на английски)Изтичане на набори във виртуалната памет, когато назначавате устройство, чиято връзка след това прекъсвате често в Windows 7 и Windows Server 2008 R2rdbss.sys;dfsc.sys
2646060 (Това може да е на английски)Налична е актуализация, която забранява избирателно функцията за паркирани ядра в Windows 7 или Windows Server 2008 R2disablecoreparking.man
2553549 (Това може да е на английски)Всички TCP/IP портове в състояние TIME_WAIT не са затворени 497 дни след стартирането на системата в Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 и Windows Server 2008 R2tcpip.sys
2661001 (Това може да е на английски)Съобщение „Изчакайте диспечера на локални сесии“ остава в продължение на няколко минути, след като прекъснете връзката с компютър с Windows Server 2008 или Windows Server 2008 R2 по време на процеса на влизанеwin32k.sys;rpcss.dll
2684965 (Това може да е на английски)Свойството за тип на стартиране в услугата за DHCP клиент е променено на „Автоматично“ в Windows 7 или в Windows Server 2008 R2nettcpip.inf
2665362 (Това може да е на английски)Преместена папка от откачено местоположение в закачено местоположение не е достъпна офлайн в Windows 7 или Windows Server 2008 R2csc.sys
2752259 (Това може да е на английски)Не е налична актуализация, която подобрява производителността на инструмента на командния ред на Printbrm.exe в Windows 7 или Windows Server 2008 R2localspl.dll; printbrmengine.exe
2692929 (Това може да е на английски)Грешка 0x80041001, когато класът на Win32_Environment WMI получава заявки от няколко податели на заявки в Windows 7 или Windows Server 2008 R2cimwin32.dll
2683817 (Това може да е на английски)Съобщение за грешка, когато назначите устройство към WebDAV дял, който се хоства на ISA Server 2006 в Windows 7webclnt.dll
2726399 (Това може да е на английски)Не можете да промените DPI настройката чрез сесия на отдалечен работен плот на компютър с Windows 7 или Windows Server 2008 R2win32k.sys;display.dll;rdpdd.dll
2680464 (Това може да е на английски)Функцията за откриване на местоположение в DirectAccess е забранена периодично в Windows 7 или Windows Server 2008 R2ncsi.dll
2686921 (Това може да е на английски)Неуспешна IPsec връзка, която използва режим на IKEv2 тунел, на компютър с Windows 7 или Windows Server 2008 R2ikeext.dll
2681116 (Това може да е на английски)Актуализация на лятното часово време (DST) за ЧилиTzres.dll;tzres.dll.mui
2624677 (Това може да е на английски)Стоп грешка 0x00000027, когато получавате достъп до споделен мрежов ресурс, който се хоства на компютър с Windows Server 2008 R2 или Windows 7rdbss.sys
2689311 (Това може да е на английски)SMB команди се изпълняват серийно, когато функцията за подписване на SMB пакет е разрешена в Windows 7 SP1 или Windows Server 2008 R2 SP1mrxsmb.sys
2693010 (Това може да е на английски)Продължително време за стартиране или влизане на клиентски компютър с Windows 7 или Windows Server 2008 R2, когато прилагате предпочитание за групови правила с OU филтриранеgpprefcl.dll
2719375 (Това може да е на английски)Компютърът изпраща допълнителни пакети от мрежов трафик, когато влизате или излизате на компютър с Windows 7 или Windows Server 2008 R2profsvc.dll
2728738 (Това може да е на английски)Отнема ви продължително време, когато опитвате да влезете в компютър на клиент с Windows 7 или Windows Server 2008 R2, който използва обновяващи се профилиprofsvc.dll;UseSMBBasedBandwidthAndLatency.man
2709630 (Това може да е на английски)Възниква забавяне, когато влизате в домейн от компютър с Windows 7 или Windows Server 2008 R2profsvc.dll
2673042 (Това може да е на английски)Продължително време за стартиране или влизане, когато не са налични контролери на домейна на компютър на член на домейна с Windows 7 или Windows Server 2008 R2gpsvc.dll
2717541 (Това може да е на английски)Отчетът на груповите правила показва неправилна информация на компютър с Windows 7 или Windows Server 2008 R2Microsoft.GroupPolicy.Reporting.dll; Microsoft.GroupPolicy.Reporting.Resources.dll
2725279 (Това може да е на английски)Функцията за автоматично влизане опитва да влезе при потребител, след като се промени паролата на потребителя на друг компютър с Windows 7 или Windows Server 2008 R2authui.dll
2634907 (Това може да е на английски)TCP/IP пакетите, които се получават непоследователно се отхвърлят в Windows 7 или Windows Server 2008 R2tcpip.sys
2734642 (Това може да е на английски)Базирани на RDS приложения се сриват в Windows 7 SP1 или Windows Server 2008 R2 SP1msadcf.dll;msdarem.dll;msadcs.dll
2749262 (Това може да е на английски)Услугата за конфигурация на отдалечен работен плот се срива заедно със събитие ID 1000 в Windows Server 2008 R2SessEnv.dll
Допълнителна информация
Каталог на Microsoft Update
Tази актуализация е наличнa от Каталога на Microsoft Update. Въведете 2775511 в полето за търсене, което се намира в горния десен ъгъл на уеб страницата на каталога.

Предварителни изисквания

За да приложите тази актуална корекция, компютърът ви трябва да изпълнява Windows 7 SP1 или Windows Server 2008 R2 SP1. За допълнителна информация за придобиването на сервизен пакет за Windows 7 или Windows Server 2008 R2 щракнете върху следния номер на статия, за да я прегледате в базата знания на Microsoft:
976932 Информация относно Service Pack 1 за Windows 7 и за Windows Server 2008 R2

Информация на системния регистър

Този пакет с актуални на корекции съдържа две актуални корекции. Ключовете на системния регистър за тези актуални корекции не са конфигурирани от програмата за инсталиране на пакета с корпоративни актуални корекции. Следователно тези актуални корекции не са разрешени по подразбиране, след като инсталирате пакета с актуални корекции. За да разрешите тези две актуални корекции, има две опции:

Можете да изтеглите и инсталирате тези актуални корекции директно от следните статии на базата знания на Microsoft:
 • 2581608 Скриптовете за влизане се изпълняват прекалено дълго в Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 или Windows Server 2008 R2 (Това може да е на английски)
 • 2752259 Не е налична актуализация, която подобрява производителността на инструмента на командния ред на Printbrm.exe в Windows 7 или Windows Server 2008 R2 (Това може да е на английски)
Също така можете ръчно или програмно да зададете два ключа на системния регистър с помощта на следните стъпки:
 • За да разрешите актуализация 2581608, конфигурирайте стойност на REG_DWORD с името RunLogonScriptsNormally в следното местоположение, след което задайте стойността на десетична стойност на 1:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
 • За да разрешите актуализация 2752259, конфигурирайте стойност на REG_DWORD с името BrmDisableOpc в следното местоположение, след което задайте стойността на десетична стойност на 0:
  HKEY_LOCAL_MACHINE \SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print
Забележки за актуализация 2752259, след като актуализацията е разрешена
 • Архивният файл е експортиран като .cab файл. Размерът на .cab файла по проект не може да надвишава 2 ГБ.
 • След като инсталирате актуализацията на компютъра, архивният файл се експортира като .opc файл. Експортираният .opc файл може да бъде по-голям от 2 ГБ.
 • Архивен файл, който е експортиран като .opc файл, не може да се използва от по-старите версии на инструмента на командния ред на Printbrm.exe.
Тази актуализация също съдържа актуална корекция, която променя поведението по подразбиране на компонента на услугата за профил. Актуалната корекция и записът в системния регистър са описани в следната статия от базата знания (KB):
 • 2728738 (Това може да е на английски) Отнема ви продължително време, когато опитвате да влезете в компютър на клиент с Windows 7 или Windows Server 2008 R2, който използва обновяващи се профили
За да забраните актуализация 2728738, задайте ръчно или програмно ключ в системния регистър. Изпълнете следните инструкции:
 • Конфигурирайте стойност на REG_DWORD с името UseSMBBasedBandwidthAndLatency в следното местоположение. След това задайте стойността на REG_DWORD на десетичната стойност на 0:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ProfSvc\Parameters
Забележка По подразбиране стойността на REG_DWORD е зададена на 1, след като инсталирате пакета с актуалните корекции.

Изискване за рестартиране

След като приложите тази актуална корекция, трябва да рестартирате компютъра.

Информация за заместване на актуални корекции

Тази актуална корекция не замества издадена по-рано актуална корекция.

Информация за файловете

Глобалната версия на тази актуална корекция инсталира файлове, които имат атрибути, изброени в таблиците по-долу. Датите и часовете на тези файлове са изброени в координирано световно време (UTC). Датите и часовете на тези файлове се показват в локалния ви компютър в локалното ви време с отчитане на текущото отместване за лятно часово време (DST). Освен това датите и часовете могат да се променят, когато изпълните определени операции върху файловете.
Бележки за файлове на Windows 7 и Windows Server 2008 R2
Важно Актуалните корекции за Windows 7 и Windows Server 2008 R2 се съдържат в едни и същи пакети. Обаче актуалните корекции в страницата „Искане за актуална корекция“ са изброени и под двете операционни системи. За да заявите пакета с актуални корекции, който се отнася до едната или и двете операционни системи, изберете актуалната корекция, която е в списъка под „Windows 7/Windows Server 2008 R2“ на страницата. Винаги проверявайте в секцията „Отнася се за“ в статиите, за да определите действителната операционна система, за която се отнася всяка актуална корекция.
 • Файловете, които се отнасят до конкретен продукт, контролна точка (RTM, SPn) или клон на услуга (LDR, GDR), могат да бъдат идентифицирани чрез преглеждане на номерата на версиите на файла, както е показано в таблицата по-долу:
  ВерсияПродуктКонтролна точкаКлон на услуга
  6.1.760 0.16xxxWindows 7 и Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.760 1.17xxxWindows 7 и Windows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.760 1.22xxxWindows 7 и Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • GDR клоновете на услугата съдържат само онези корекции, които са за широко разпространение и решават често срещани критични проблеми. Клоновете на услуга LDR съдържат актуални корекции в допълнение към корекциите за широко разпространение.
За всички поддържани версии на Windows 7, базирани на x86
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformService branch
Microsoft.grouppolicy.reporting.resources.dll6.1.7601.22149520,19201-Nov-201207:15x86Not applicable
Microsoft.grouppolicy.reporting.resources.dll6.1.7601.22149487,42401-Nov-201207:31x86Not applicable
Microsoft.grouppolicy.reporting.resources.dll6.1.7601.22149483,32801-Nov-201207:29x86Not applicable
Microsoft.grouppolicy.reporting.resources.dll6.1.7601.22149487,42401-Nov-201205:16x86Not applicable
Microsoft.grouppolicy.reporting.resources.dll6.1.7601.22149561,15201-Nov-201207:27x86Not applicable
Microsoft.grouppolicy.reporting.resources.dll6.1.7601.22149471,04001-Nov-201205:14x86Not applicable
Microsoft.grouppolicy.reporting.resources.dll6.1.7601.22149487,42401-Nov-201207:42x86Not applicable
Microsoft.grouppolicy.reporting.resources.dll6.1.7601.22149483,32801-Nov-201207:23x86Not applicable
Microsoft.grouppolicy.reporting.resources.dll6.1.7601.22149495,61601-Nov-201205:05x86Not applicable
Microsoft.grouppolicy.reporting.resources.dll6.1.7601.22149507,90401-Nov-201207:27x86Not applicable
Microsoft.grouppolicy.reporting.resources.dll6.1.7601.22149495,61601-Nov-201207:32x86Not applicable
Microsoft.grouppolicy.reporting.resources.dll6.1.7601.22149487,42401-Nov-201207:31x86Not applicable
Microsoft.grouppolicy.reporting.resources.dll6.1.7601.22149503,80801-Nov-201206:16x86Not applicable
Microsoft.grouppolicy.reporting.resources.dll6.1.7601.22149479,23201-Nov-201206:16x86Not applicable
Microsoft.grouppolicy.reporting.resources.dll6.1.7601.22149479,23201-Nov-201207:30x86Not applicable
Microsoft.grouppolicy.reporting.resources.dll6.1.7601.22149487,42401-Nov-201207:34x86Not applicable
Microsoft.grouppolicy.reporting.resources.dll6.1.7601.22149491,52001-Nov-201207:30x86Not applicable
Microsoft.grouppolicy.reporting.resources.dll6.1.7601.22149487,42401-Nov-201207:42x86Not applicable
Microsoft.grouppolicy.reporting.resources.dll6.1.7601.22149487,42401-Nov-201207:34x86Not applicable
Microsoft.grouppolicy.reporting.resources.dll6.1.7601.22149548,86401-Nov-201207:29x86Not applicable
Microsoft.grouppolicy.reporting.resources.dll6.1.7601.22149483,32801-Nov-201207:30x86Not applicable
Microsoft.grouppolicy.reporting.resources.dll6.1.7601.22149487,42401-Nov-201207:34x86Not applicable
Microsoft.grouppolicy.reporting.resources.dll6.1.7601.22149466,94401-Nov-201206:07x86Not applicable
Microsoft.grouppolicy.reporting.resources.dll6.1.7601.22149466,94401-Nov-201206:14x86Not applicable
Microsoft.grouppolicy.reporting.dll6.1.7601.221371,851,39218-Oct-201220:27x86Not applicable
Hidclass.sys6.1.7601.2213755,80818-Oct-201218:10x86Not applicable
Hidparse.sys6.1.7600.1638525,72813-Jul-200923:51Not applicableNot applicable
Hidusb.sys6.1.7601.1751424,06420-Nov-201009:59x86Not applicable
Advapi32.dll6.1.7601.22137640,51218-Oct-201219:34x86Not applicable
Authui.dll6.1.7601.221371,792,51218-Oct-201219:34x86Not applicable
Authui.ptxmlNot applicable2,72113-Jul-200920:41Not applicableNot applicable
Bootfix.binNot applicable1,02412-Nov-201023:37Not applicableNot applicable
Expand.exe.mui6.1.7601.221496,14401-Nov-201206:47Not applicableNot applicable
Netmsg.dll.mui6.1.7601.22149197,63201-Nov-201206:41Not applicableNot applicable
Bootfix.binNot applicable1,02412-Nov-201023:37Not applicableNot applicable
Expand.exe.mui6.1.7601.221497,16801-Nov-201206:47Not applicableNot applicable
Netmsg.dll.mui6.1.7601.22149197,63201-Nov-201206:41Not applicableNot applicable
Bootfix.binNot applicable1,02412-Nov-201023:37Not applicableNot applicable
Expand.exe.mui6.1.7601.221496,65601-Nov-201206:47Not applicableNot applicable
Netmsg.dll.mui6.1.7601.22149207,36001-Nov-201206:41Not applicableNot applicable
Bootfix.binNot applicable1,02412-Nov-201023:37Not applicableNot applicable
Expand.exe.mui6.1.7601.221497,68001-Nov-201204:54Not applicableNot applicable
Netmsg.dll.mui6.1.7601.22149231,93601-Nov-201204:54Not applicableNot applicable
Bootfix.binNot applicable1,02412-Nov-201023:37Not applicableNot applicable
Expand.exe.mui6.1.7601.221497,68001-Nov-201206:47Not applicableNot applicable
Netmsg.dll.mui6.1.7601.22149247,80801-Nov-201206:41Not applicableNot applicable
Bootfix.binNot applicable1,02412-Nov-201023:37Not applicableNot applicable
Expand.exe.mui6.1.7601.221496,14401-Nov-201204:43Not applicableNot applicable
Netmsg.dll.mui6.1.7601.22149197,63201-Nov-201204:41Not applicableNot applicable
Bootfix.binNot applicable1,02412-Nov-201023:37Not applicableNot applicable
Expand.exe.mui6.1.7601.221497,68001-Nov-201206:59Not applicableNot applicable
Netmsg.dll.mui6.1.7601.22149226,81601-Nov-201206:51Not applicableNot applicable
Bootfix.binNot applicable1,02412-Nov-201023:37Not applicableNot applicable
Expand.exe.mui6.1.7601.221496,65601-Nov-201206:47Not applicableNot applicable
Netmsg.dll.mui6.1.7601.22149196,60801-Nov-201206:41Not applicableNot applicable
Bootfix.binNot applicable1,02412-Nov-201023:37Not applicableNot applicable
Expand.exe.mui6.1.7601.221497,68001-Nov-201204:55Not applicableNot applicable
Netmsg.dll.mui6.1.7601.22149231,93601-Nov-201204:41Not applicableNot applicable
Bootfix.binNot applicable1,02412-Nov-201023:37Not applicableNot applicable
Expand.exe.mui6.1.7601.221496,14401-Nov-201206:47Not applicableNot applicable
Netmsg.dll.mui6.1.7601.22149197,12001-Nov-201206:41Not applicableNot applicable
Bootfix.binNot applicable1,02412-Nov-201023:37Not applicableNot applicable
Expand.exe.mui6.1.7601.221497,16801-Nov-201206:47Not applicableNot applicable
Netmsg.dll.mui6.1.7601.22149215,04001-Nov-201206:41Not applicableNot applicable
Bootfix.binNot applicable1,02412-Nov-201023:37Not applicableNot applicable
Expand.exe.mui6.1.7601.221497,16801-Nov-201206:47Not applicableNot applicable
Netmsg.dll.mui6.1.7601.22149216,57601-Nov-201206:41Not applicableNot applicable
Bootfix.binNot applicable1,02412-Nov-201023:37Not applicableNot applicable
Expand.exe.mui6.1.7601.221495,12001-Nov-201205:43Not applicableNot applicable
Netmsg.dll.mui6.1.7601.22149125,95201-Nov-201205:49Not applicableNot applicable
Bootfix.binNot applicable1,02412-Nov-201023:37Not applicableNot applicable
Expand.exe.mui6.1.7601.221495,12001-Nov-201205:42Not applicableNot applicable
Netmsg.dll.mui6.1.7601.22149120,32001-Nov-201205:41Not applicableNot applicable
Bootfix.binNot applicable1,02412-Nov-201023:37Not applicableNot applicable
Expand.exe.mui6.1.7601.221496,14401-Nov-201206:47Not applicableNot applicable
Netmsg.dll.mui6.1.7601.22149193,02401-Nov-201206:41Not applicableNot applicable
Bootfix.binNot applicable1,02412-Nov-201023:37Not applicableNot applicable
Expand.exe.mui6.1.7601.221497,16801-Nov-201206:47Not applicableNot applicable
Netmsg.dll.mui6.1.7601.22149215,55201-Nov-201206:41Not applicableNot applicable
Bootfix.binNot applicable1,02412-Nov-201023:37Not applicableNot applicable
Expand.exe.mui6.1.7601.221497,16801-Nov-201206:47Not applicableNot applicable
Netmsg.dll.mui6.1.7601.22149217,08801-Nov-201206:41Not applicableNot applicable
Bootfix.binNot applicable1,02412-Nov-201023:37Not applicableNot applicable
Expand.exe.mui6.1.7601.221497,16801-Nov-201206:58Not applicableNot applicable
Netmsg.dll.mui6.1.7601.22149215,55201-Nov-201206:50Not applicableNot applicable
Bootfix.binNot applicable1,02412-Nov-201023:37Not applicableNot applicable
Expand.exe.mui6.1.7601.221497,68001-Nov-201206:47Not applicableNot applicable
Netmsg.dll.mui6.1.7601.22149225,79201-Nov-201206:41Not applicableNot applicable
Bootfix.binNot applicable1,02412-Nov-201023:37Not applicableNot applicable
Expand.exe.mui6.1.7601.221496,65601-Nov-201206:47Not applicableNot applicable
Netmsg.dll.mui6.1.7601.22149203,77601-Nov-201206:42Not applicableNot applicable
Bootfix.binNot applicable1,02412-Nov-201023:37Not applicableNot applicable
Expand.exe.mui6.1.7601.221496,65601-Nov-201206:47Not applicableNot applicable
Netmsg.dll.mui6.1.7601.22149199,16801-Nov-201206:41Not applicableNot applicable
Bootfix.binNot applicable1,02412-Nov-201023:37Not applicableNot applicable
Expand.exe.mui6.1.7601.221496,65601-Nov-201206:47Not applicableNot applicable
Netmsg.dll.mui6.1.7601.22149194,56001-Nov-201206:41Not applicableNot applicable
Bootfix.binNot applicable1,02412-Nov-201023:37Not applicableNot applicable
Expand.exe.mui6.1.7601.221494,60801-Nov-201205:51Not applicableNot applicable
Netmsg.dll.mui6.1.7601.2214986,52801-Nov-201205:49Not applicableNot applicable
Bootfix.binNot applicable1,02412-Nov-201023:37Not applicableNot applicable
Expand.exe.mui6.1.7601.221494,60801-Nov-201205:51Not applicableNot applicable
Netmsg.dll.mui6.1.7601.2214989,08801-Nov-201205:50Not applicableNot applicable
Rpcss.dll6.1.7601.22137376,83218-Oct-201219:38x86Not applicable
Dhcpcmonitor.dll.mui6.1.7600.163854,09614-Jul-200901:32Not applicableNot applicable
Dhcpcore.dll.mui6.1.7600.1638518,94414-Jul-200901:39Not applicableNot applicable
Dhcpcore6.dll.mui6.1.7601.2213716,38418-Oct-201221:16Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc.dll.mui6.1.7600.163852,56014-Jul-200901:41Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc6.dll.mui6.1.7601.2213717,92018-Oct-201221:41Not applicableNot applicable
Dhcpcmonitor.dll.mui6.1.7600.163854,60814-Jul-200901:42Not applicableNot applicable
Dhcpcore.dll.mui6.1.7600.1638520,99214-Jul-200901:41Not applicableNot applicable
Dhcpcore6.dll.mui6.1.7601.2213717,92018-Oct-201221:21Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc.dll.mui6.1.7600.163852,56014-Jul-200901:43Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc6.dll.mui6.1.7601.2213717,92018-Oct-201221:48Not applicableNot applicable
Dhcpcmonitor.dll.mui6.1.7600.163854,09614-Jul-200901:41Not applicableNot applicable
Dhcpcore.dll.mui6.1.7600.1638521,50414-Jul-200901:32Not applicableNot applicable
Dhcpcore6.dll.mui6.1.7601.2213718,94418-Oct-201221:15Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc.dll.mui6.1.7600.163852,56014-Jul-200901:35Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc6.dll.mui6.1.7601.2213718,94418-Oct-201221:41Not applicableNot applicable
Dhcpcmonitor.dll.mui6.1.7600.163854,60814-Jul-200901:36Not applicableNot applicable
Dhcpcore.dll.mui6.1.7600.1638526,11214-Jul-200901:43Not applicableNot applicable
Dhcpcore6.dll.mui6.1.7601.2213722,52818-Oct-201219:43Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc.dll.mui6.1.7600.163853,07214-Jul-200901:37Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc6.dll.mui6.1.7601.2213722,52818-Oct-201219:42Not applicableNot applicable
Dhcpcmonitor.dll.mui6.1.7600.163854,60814-Jul-200901:40Not applicableNot applicable
Dhcpcore.dll.mui6.1.7600.1638524,57614-Jul-200901:31Not applicableNot applicable
Dhcpcore6.dll.mui6.1.7601.2213720,99218-Oct-201221:15Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc.dll.mui6.1.7600.163853,07214-Jul-200901:33Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc6.dll.mui6.1.7601.2213720,99218-Oct-201221:41Not applicableNot applicable
Dhcpcmonitor.dll.mui6.1.7600.163854,09614-Jul-200901:03Not applicableNot applicable
Dhcpcore.dll.mui6.1.7601.1751420,99220-Nov-201012:09Not applicableNot applicable
Dhcpcore6.dll.mui6.1.7601.2213717,92018-Oct-201219:31Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc.dll.mui6.1.7600.163852,56014-Jul-200901:02Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc6.dll.mui6.1.7601.2213717,92018-Oct-201219:53Not applicableNot applicable
Dhcpcmonitor.dll.mui6.1.7600.163854,60814-Jul-200901:43Not applicableNot applicable
Dhcpcore.dll.mui6.1.7600.1638523,55214-Jul-200901:42Not applicableNot applicable
Dhcpcore6.dll.mui6.1.7601.2213720,48018-Oct-201221:08Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc.dll.mui6.1.7600.163852,56014-Jul-200901:37Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc6.dll.mui6.1.7601.2213720,48018-Oct-201221:47Not applicableNot applicable
Dhcpcmonitor.dll.mui6.1.7600.163854,60814-Jul-200901:32Not applicableNot applicable
Dhcpcore.dll.mui6.1.7600.1638521,50414-Jul-200901:38Not applicableNot applicable
Dhcpcore6.dll.mui6.1.7601.2213718,43218-Oct-201221:15Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc.dll.mui6.1.7600.163852,56014-Jul-200901:33Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc6.dll.mui6.1.7601.2213718,43218-Oct-201221:41Not applicableNot applicable
Dhcpcmonitor.dll.mui6.1.7600.163854,60814-Jul-200901:36Not applicableNot applicable
Dhcpcore.dll.mui6.1.7600.1638524,06414-Jul-200901:42Not applicableNot applicable
Dhcpcore6.dll.mui6.1.7601.2213720,48018-Oct-201219:42Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc.dll.mui6.1.7600.163852,56014-Jul-200901:38Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc6.dll.mui6.1.7601.2213720,48018-Oct-201219:43Not applicableNot applicable
Dhcpcmonitor.dll.mui6.1.7600.163854,09614-Jul-200901:32Not applicableNot applicable
Dhcpcore.dll.mui6.1.7600.1638517,92014-Jul-200901:31Not applicableNot applicable
Dhcpcore6.dll.mui6.1.7601.2213715,36018-Oct-201221:15Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc.dll.mui6.1.7600.163852,56014-Jul-200901:41Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc6.dll.mui6.1.7601.2213717,92018-Oct-201221:41Not applicableNot applicable
Dhcpcmonitor.dll.mui6.1.7600.163854,60814-Jul-200901:44Not applicableNot applicable
Dhcpcore.dll.mui6.1.7600.1638522,52814-Jul-200901:43Not applicableNot applicable
Dhcpcore6.dll.mui6.1.7601.2213719,96818-Oct-201221:21Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc.dll.mui6.1.7600.163852,56014-Jul-200901:45Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc6.dll.mui6.1.7601.2213719,96818-Oct-201221:48Not applicableNot applicable
Dhcpcmonitor.dll.mui6.1.7600.163854,60814-Jul-200901:42Not applicableNot applicable
Dhcpcore.dll.mui6.1.7600.1638522,01614-Jul-200901:42Not applicableNot applicable
Dhcpcore6.dll.mui6.1.7601.2213719,96818-Oct-201221:21Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc.dll.mui6.1.7600.163852,56014-Jul-200901:37Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc6.dll.mui6.1.7601.2213719,96818-Oct-201221:48Not applicableNot applicable
Dhcpcmonitor.dll.mui6.1.7600.163853,58414-Jul-200903:10Not applicableNot applicable
Dhcpcore.dll.mui6.1.7600.1638515,36014-Jul-200902:29Not applicableNot applicable
Dhcpcore6.dll.mui6.1.7601.2213712,80018-Oct-201220:31Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc.dll.mui6.1.7600.163852,56014-Jul-200902:40Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc6.dll.mui6.1.7601.2213712,80018-Oct-201220:47Not applicableNot applicable
Dhcpcmonitor.dll.mui6.1.7600.163853,58414-Jul-200902:56Not applicableNot applicable
Dhcpcore.dll.mui6.1.7600.1638515,36014-Jul-200902:49Not applicableNot applicable
Dhcpcore6.dll.mui6.1.7601.2213713,31218-Oct-201220:30Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc.dll.mui6.1.7600.163852,56014-Jul-200902:51Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc6.dll.mui6.1.7601.2213713,31218-Oct-201220:39Not applicableNot applicable
Dhcpcmonitor.dll.mui6.1.7600.163854,09614-Jul-200901:33Not applicableNot applicable
Dhcpcore.dll.mui6.1.7600.1638520,99214-Jul-200901:39Not applicableNot applicable
Dhcpcore6.dll.mui6.1.7601.2213718,43218-Oct-201221:15Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc.dll.mui6.1.7600.163852,56014-Jul-200901:41Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc6.dll.mui6.1.7601.2213718,43218-Oct-201221:41Not applicableNot applicable
Dhcpcmonitor.dll.mui6.1.7600.163854,60814-Jul-200901:46Not applicableNot applicable
Dhcpcore.dll.mui6.1.7600.1638523,04014-Jul-200901:45Not applicableNot applicable
Dhcpcore6.dll.mui6.1.7601.2213719,45618-Oct-201221:21Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc.dll.mui6.1.7600.163852,56014-Jul-200901:47Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc6.dll.mui6.1.7601.2213719,45618-Oct-201221:48Not applicableNot applicable
Dhcpcmonitor.dll.mui6.1.7600.163854,60814-Jul-200901:46Not applicableNot applicable
Dhcpcore.dll.mui6.1.7600.1638521,50414-Jul-200901:45Not applicableNot applicable
Dhcpcore6.dll.mui6.1.7601.2213718,43218-Oct-201221:21Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc.dll.mui6.1.7600.163852,56014-Jul-200901:39Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc6.dll.mui6.1.7601.2213718,43218-Oct-201221:48Not applicableNot applicable
Dhcpcmonitor.dll.mui6.1.7600.163854,09614-Jul-200901:47Not applicableNot applicable
Dhcpcore.dll.mui6.1.7600.1638522,01614-Jul-200901:37Not applicableNot applicable
Dhcpcore6.dll.mui6.1.7601.2213719,45618-Oct-201221:08Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc.dll.mui6.1.7600.163852,56014-Jul-200901:39Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc6.dll.mui6.1.7601.2213719,45618-Oct-201221:46Not applicableNot applicable
Dhcpcmonitor.dll.mui6.1.7600.163854,60814-Jul-200901:37Not applicableNot applicable
Dhcpcore.dll.mui6.1.7600.1638522,01614-Jul-200901:44Not applicableNot applicable
Dhcpcore6.dll.mui6.1.7601.2213719,45618-Oct-201221:21Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc.dll.mui6.1.7601.175143,07220-Nov-201012:44Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc6.dll.mui6.1.7601.2213719,45618-Oct-201221:48Not applicableNot applicable
Dhcpcmonitor.dll.mui6.1.7600.163854,60814-Jul-200901:43Not applicableNot applicable
Dhcpcore.dll.mui6.1.7600.1638523,04014-Jul-200901:42Not applicableNot applicable
Dhcpcore6.dll.mui6.1.7601.2213719,96818-Oct-201221:17Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc.dll.mui6.1.7600.163852,56014-Jul-200901:44Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc6.dll.mui6.1.7601.2213719,96818-Oct-201221:42Not applicableNot applicable
Dhcpcmonitor.dll.mui6.1.7600.163854,60814-Jul-200901:43Not applicableNot applicable
Dhcpcore.dll.mui6.1.7600.1638520,99214-Jul-200901:35Not applicableNot applicable
Dhcpcore6.dll.mui6.1.7601.2213718,94418-Oct-201221:21Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc.dll.mui6.1.7600.163852,56014-Jul-200901:45Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc6.dll.mui6.1.7601.2213718,94418-Oct-201221:48Not applicableNot applicable
Dhcpcmonitor.dll.mui6.1.7600.163854,60814-Jul-200901:38Not applicableNot applicable
Dhcpcore.dll.mui6.1.7600.1638520,99214-Jul-200901:37Not applicableNot applicable
Dhcpcore6.dll.mui6.1.7601.2213717,92018-Oct-201221:21Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc.dll.mui6.1.7600.163852,56014-Jul-200901:39Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc6.dll.mui6.1.7601.2213717,92018-Oct-201221:48Not applicableNot applicable
Dhcpcmonitor.dll.mui6.1.7600.163853,58414-Jul-200902:56Not applicableNot applicable
Dhcpcore.dll.mui6.1.7600.1638512,80014-Jul-200902:55Not applicableNot applicable
Dhcpcore6.dll.mui6.1.7601.2213711,26418-Oct-201220:30Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc.dll.mui6.1.7600.163852,56014-Jul-200902:57Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc6.dll.mui6.1.7601.2213711,26418-Oct-201220:47Not applicableNot applicable
Dhcpcmonitor.dll.mui6.1.7600.163853,58414-Jul-200902:56Not applicableNot applicable
Dhcpcore.dll.mui6.1.7600.1638512,80014-Jul-200902:55Not applicableNot applicable
Dhcpcore6.dll.mui6.1.7601.2213711,26418-Oct-201220:31Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc.dll.mui6.1.7600.163852,56014-Jul-200902:51Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc6.dll.mui6.1.7601.2213711,26418-Oct-201220:47Not applicableNot applicable
Dfsc.sys6.1.7601.2213778,33618-Oct-201217:34x86Not applicable
Dhcpclientdll.ptxmlNot applicable5,59713-Jul-200920:24Not applicableNot applicable
Dhcpcmonitor.dll6.1.7600.1638511,26414-Jul-200901:15x86Not applicable
Dhcpcore.dll6.1.7601.22137256,00018-Oct-201219:35x86Not applicable
Dhcpcore6.dll6.1.7601.22137194,04818-Oct-201219:35x86Not applicable
Dhcpcsvc.dll6.1.7600.1638561,95214-Jul-200901:15x86Not applicable
Dhcpcsvc6.dll6.1.7601.2213743,52018-Oct-201219:35x86Not applicable
Display.dll6.1.7601.221371,039,87218-Oct-201219:35x86Not applicable
Display.ptxmlNot applicable1,07313-Jul-200920:41Not applicableNot applicable
Dot3gpclnt.dll6.1.7601.2213774,75218-Oct-201219:35x86Not applicable
Dot3.mofNot applicable6,07212-Nov-201023:41Not applicableNot applicable
Dot3api.dll6.1.7601.1751491,13620-Nov-201012:18x86Not applicable
Dot3dlg.dll6.1.7600.1638547,10414-Jul-200901:15x86Not applicable
Dot3msm.dll6.1.7601.22137115,20018-Oct-201219:35x86Not applicable
Dot3svc.dll6.1.7601.22137215,55218-Oct-201219:35x86Not applicable
Report.system.netdiagframework.xmlNot applicable29,35610-Jun-200921:20Not applicableNot applicable
Report.system.wired.xmlNot applicable19,29010-Jun-200921:20Not applicableNot applicable
Rules.system.netdiagframework.xmlNot applicable57,28610-Jun-200921:20Not applicableNot applicable
Rules.system.wired.xmlNot applicable40,90210-Jun-200921:20Not applicableNot applicable
Appmgmts.dll6.1.7601.22137149,50418-Oct-201219:34x86Not applicable
Gpprefcl.dll6.1.7601.22137588,80018-Oct-201219:35x86Not applicable
Gpme.dll6.1.7601.17514728,57620-Nov-201012:19x86Not applicable
Gppref.dll6.1.7601.221374,342,78418-Oct-201219:35x86Not applicable
Gpprefbr.dll6.1.7601.22137627,71218-Oct-201219:35x86Not applicable
Gpprefcn.dll6.1.7601.22137166,40018-Oct-201219:35x86Not applicable
Gpregistrybrowser.dll6.1.7601.17514225,28020-Nov-201012:19x86Not applicable
Propshts.dll6.1.7601.221372,549,24818-Oct-201219:35x86Not applicable
Gpapi.dll6.1.7600.1638579,87214-Jul-200901:15x86Not applicable
Gpsvc.dll6.1.7601.22137593,40818-Oct-201219:35x86Not applicable
Tzres.dll6.1.7601.221372,04818-Oct-201219:39x86Not applicable
Tzupd.exe6.1.7601.1751440,44820-Nov-201012:17x86Not applicable
Tzres.dll.mui6.1.7601.2213730,72018-Oct-201221:17Not applicableNot applicable
Tzres.dll.mui6.1.7601.2213731,23218-Oct-201221:06Not applicableNot applicable
Tzres.dll.mui6.1.7601.2213729,69618-Oct-201221:22Not applicableNot applicable
Tzres.dll.mui6.1.7601.2213728,67218-Oct-201221:16Not applicableNot applicable
Tzres.dll.mui6.1.7601.2213729,18418-Oct-201219:32Not applicableNot applicable
Tzres.dll.mui6.1.7601.2213730,20818-Oct-201221:16Not applicableNot applicable
Tzres.dll.mui6.1.7601.2213729,69618-Oct-201219:31Not applicableNot applicable
Tzres.dll.mui6.1.7601.2213731,23218-Oct-201221:11Not applicableNot applicable
Tzres.dll.mui6.1.7601.2213728,16018-Oct-201221:07Not applicableNot applicable
Tzres.dll.mui6.1.7601.2213729,69618-Oct-201221:16Not applicableNot applicable
Tzres.dll.mui6.1.7601.2213727,64818-Oct-201219:32Not applicableNot applicable
Tzres.dll.mui6.1.7601.2213727,64818-Oct-201221:16Not applicableNot applicable
Tzres.dll.mui6.1.7601.2213730,72018-Oct-201221:06Not applicableNot applicable
Tzres.dll.mui6.1.7601.2213729,18418-Oct-201221:22Not applicableNot applicable
Tzres.dll.mui6.1.7601.2213729,18418-Oct-201221:22Not applicableNot applicable
Tzres.dll.mui6.1.7601.2213720,99218-Oct-201220:40Not applicableNot applicable
Tzres.dll.mui6.1.7601.2213722,01618-Oct-201220:40Not applicableNot applicable
Tzres.dll.mui6.1.7601.2213732,76818-Oct-201221:07Not applicableNot applicable
Tzres.dll.mui6.1.7601.2213731,74418-Oct-201221:07Not applicableNot applicable
Tzres.dll.mui6.1.7601.2213729,69618-Oct-201221:16Not applicableNot applicable
Tzres.dll.mui6.1.7601.2213730,20818-Oct-201221:22Not applicableNot applicable
Tzres.dll.mui6.1.7601.2213731,23218-Oct-201221:22Not applicableNot applicable
Tzres.dll.mui6.1.7601.2213731,23218-Oct-201221:10Not applicableNot applicable
Tzres.dll.mui6.1.7601.2213730,72018-Oct-201221:22Not applicableNot applicable
Tzres.dll.mui6.1.7601.2213729,18418-Oct-201221:06Not applicableNot applicable
Tzres.dll.mui6.1.7601.2213729,18418-Oct-201221:18Not applicableNot applicable
Tzres.dll.mui6.1.7601.2213730,20818-Oct-201221:06Not applicableNot applicable
Tzres.dll.mui6.1.7601.2213730,20818-Oct-201221:06Not applicableNot applicable
Tzres.dll.mui6.1.7601.2213731,23218-Oct-201221:06Not applicableNot applicable
Tzres.dll.mui6.1.7601.2213728,67218-Oct-201221:22Not applicableNot applicable
Tzres.dll.mui6.1.7601.2213729,69618-Oct-201221:15Not applicableNot applicable
Tzres.dll.mui6.1.7601.2213729,18418-Oct-201221:22Not applicableNot applicable
Tzres.dll.mui6.1.7601.2213729,69618-Oct-201221:06Not applicableNot applicable
Tzres.dll.mui6.1.7601.2213719,45618-Oct-201220:31Not applicableNot applicable
Tzres.dll.mui6.1.7601.2213720,48018-Oct-201220:31Not applicableNot applicable
Msadcs.dll6.1.7601.2213781,92018-Oct-201219:36x86Not applicable
Msadcf.dll6.1.7601.2213794,20818-Oct-201219:36x86Not applicable
Msdarem.dll6.1.7601.22137192,51218-Oct-201219:36x86Not applicable
Bfe.dll.mui6.1.7601.2214926,11201-Nov-201206:28Not applicableNot applicable
Fwpuclnt.dll.mui6.1.7600.1638572,19214-Jul-200901:35Not applicableNot applicable
Ikeext.dll.mui6.1.7600.163853,07214-Jul-200901:31Not applicableNot applicable
Nshwfp.dll.mui6.1.7600.1638561,44014-Jul-200901:34Not applicableNot applicable
Bfe.dll.mui6.1.7601.2214928,16001-Nov-201206:28Not applicableNot applicable
Fwpuclnt.dll.mui6.1.7600.1638581,92014-Jul-200901:38Not applicableNot applicable
Ikeext.dll.mui6.1.7600.163853,58414-Jul-200901:34Not applicableNot applicable
Nshwfp.dll.mui6.1.7600.1638569,12014-Jul-200901:43Not applicableNot applicable
Bfe.dll.mui6.1.7601.2214928,67201-Nov-201206:28Not applicableNot applicable
Fwpuclnt.dll.mui6.1.7600.1638581,40814-Jul-200901:36Not applicableNot applicable
Ikeext.dll.mui6.1.7600.163853,58414-Jul-200901:31Not applicableNot applicable
Nshwfp.dll.mui6.1.7600.1638565,53614-Jul-200901:41Not applicableNot applicable
Bfe.dll.mui6.1.7601.2214931,23201-Nov-201204:36Not applicableNot applicable
Fwpuclnt.dll.mui6.1.7601.1751488,06420-Nov-201012:00Not applicableNot applicable
Ikeext.dll.mui6.1.7600.163853,58414-Jul-200901:42Not applicableNot applicable
Nshwfp.dll.mui6.1.7600.1638574,75214-Jul-200901:45Not applicableNot applicable
Bfe.dll.mui6.1.7601.2214932,25601-Nov-201206:28Not applicableNot applicable
Fwpuclnt.dll.mui6.1.7600.1638593,69614-Jul-200901:34Not applicableNot applicable
Ikeext.dll.mui6.1.7600.163853,58414-Jul-200901:39Not applicableNot applicable
Nshwfp.dll.mui6.1.7600.1638570,14414-Jul-200901:34Not applicableNot applicable
Bfe.dll.mui6.1.7601.2214926,62401-Nov-201204:36Not applicableNot applicable
Fwpuclnt.dll.mui6.1.7600.1638575,26414-Jul-200901:05Not applicableNot applicable
Ikeext.dll.mui6.1.7600.163853,58414-Jul-200901:07Not applicableNot applicable
Nshwfp.dll.mui6.1.7600.1638561,44014-Jul-200901:03Not applicableNot applicable
Bfe.dll.mui6.1.7601.2214932,76801-Nov-201206:31Not applicableNot applicable
Fwpuclnt.dll.mui6.1.7600.1638587,55214-Jul-200901:45Not applicableNot applicable
Ikeext.dll.mui6.1.7600.163853,58414-Jul-200901:42Not applicableNot applicable
Nshwfp.dll.mui6.1.7600.1638573,72814-Jul-200901:44Not applicableNot applicable
Bfe.dll.mui6.1.7601.2214929,18401-Nov-201206:28Not applicableNot applicable
Fwpuclnt.dll.mui6.1.7600.1638578,33614-Jul-200901:34Not applicableNot applicable
Ikeext.dll.mui6.1.7600.163853,58414-Jul-200901:31Not applicableNot applicable
Nshwfp.dll.mui6.1.7600.1638566,56014-Jul-200901:41Not applicableNot applicable
Bfe.dll.mui6.1.7601.2214931,23201-Nov-201204:36Not applicableNot applicable
Fwpuclnt.dll.mui6.1.7600.1638589,08814-Jul-200901:39Not applicableNot applicable
Ikeext.dll.mui6.1.7600.163853,58414-Jul-200901:42Not applicableNot applicable
Nshwfp.dll.mui6.1.7600.1638568,09614-Jul-200901:44Not applicableNot applicable
Bfe.dll.mui6.1.7601.2214924,57601-Nov-201206:28Not applicableNot applicable
Fwpuclnt.dll.mui6.1.7600.1638564,51214-Jul-200901:42Not applicableNot applicable
Ikeext.dll.mui6.1.7600.163853,07214-Jul-200901:38Not applicableNot applicable
Nshwfp.dll.mui6.1.7600.1638561,44014-Jul-200901:34Not applicableNot applicable
Bfe.dll.mui6.1.7601.2214929,69601-Nov-201206:28Not applicableNot applicable
Fwpuclnt.dll.mui6.1.7600.1638577,82414-Jul-200901:39Not applicableNot applicable
Ikeext.dll.mui6.1.7600.163853,07214-Jul-200901:35Not applicableNot applicable
Nshwfp.dll.mui6.1.7600.1638572,70414-Jul-200901:45Not applicableNot applicable
Bfe.dll.mui6.1.7601.2214932,76801-Nov-201206:28Not applicableNot applicable
Fwpuclnt.dll.mui6.1.7600.1638584,48014-Jul-200901:45Not applicableNot applicable
Ikeext.dll.mui6.1.7600.163853,58414-Jul-200901:41Not applicableNot applicable
Nshwfp.dll.mui6.1.7600.1638570,65614-Jul-200901:44Not applicableNot applicable
Bfe.dll.mui6.1.7601.2214919,45601-Nov-201205:45Not applicableNot applicable
Fwpuclnt.dll.mui6.1.7600.1638556,32014-Jul-200902:49Not applicableNot applicable
Ikeext.dll.mui6.1.7600.163853,07214-Jul-200903:08Not applicableNot applicable
Nshwfp.dll.mui6.1.7600.1638549,15214-Jul-200903:23Not applicableNot applicable
Bfe.dll.mui6.1.7601.2214917,92001-Nov-201205:36Not applicableNot applicable
Fwpuclnt.dll.mui6.1.7600.1638552,73614-Jul-200902:52Not applicableNot applicable
Ikeext.dll.mui6.1.7600.163853,07214-Jul-200902:55Not applicableNot applicable
Nshwfp.dll.mui6.1.7600.1638547,61614-Jul-200902:58Not applicableNot applicable
Bfe.dll.mui6.1.7601.2214926,62401-Nov-201206:28Not applicableNot applicable
Fwpuclnt.dll.mui6.1.7600.1638577,82414-Jul-200901:35Not applicableNot applicable
Ikeext.dll.mui6.1.7600.163853,58414-Jul-200901:31Not applicableNot applicable
Nshwfp.dll.mui6.1.7600.1638561,95214-Jul-200901:34Not applicableNot applicable
Bfe.dll.mui6.1.7601.2214928,16001-Nov-201206:28Not applicableNot applicable
Fwpuclnt.dll.mui6.1.7600.1638594,20814-Jul-200901:49Not applicableNot applicable
Ikeext.dll.mui6.1.7600.163853,58414-Jul-200901:44Not applicableNot applicable
Nshwfp.dll.mui6.1.7600.1638571,16814-Jul-200901:40Not applicableNot applicable
Bfe.dll.mui6.1.7601.2214937,37601-Nov-201206:28Not applicableNot applicable
Fwpuclnt.dll.mui6.1.7600.1638590,11214-Jul-200901:49Not applicableNot applicable
Ikeext.dll.mui6.1.7600.163853,58414-Jul-200901:37Not applicableNot applicable
Nshwfp.dll.mui6.1.7600.1638570,14414-Jul-200901:48Not applicableNot applicable
Bfe.dll.mui6.1.7601.2214931,74401-Nov-201206:31Not applicableNot applicable
Fwpuclnt.dll.mui6.1.7600.1638581,92014-Jul-200901:49Not applicableNot applicable
Ikeext.dll.mui6.1.7600.163853,58414-Jul-200901:37Not applicableNot applicable
Nshwfp.dll.mui6.1.7600.1638568,09614-Jul-200901:48Not applicableNot applicable
Bfe.dll.mui6.1.7601.2214930,72001-Nov-201206:28Not applicableNot applicable
Fwpuclnt.dll.mui6.1.7600.1638586,01614-Jul-200901:39Not applicableNot applicable
Ikeext.dll.mui6.1.7600.163853,58414-Jul-200901:43Not applicableNot applicable
Nshwfp.dll.mui6.1.7600.1638569,63214-Jul-200901:45Not applicableNot applicable
Bfe.dll.mui6.1.7601.2214933,28001-Nov-201206:29Not applicableNot applicable
Fwpuclnt.dll.mui6.1.7600.1638583,96814-Jul-200901:45Not applicableNot applicable
Ikeext.dll.mui6.1.7600.163853,58414-Jul-200901:42Not applicableNot applicable
Nshwfp.dll.mui6.1.7600.1638571,16814-Jul-200901:44Not applicableNot applicable
Bfe.dll.mui6.1.7601.2214929,69601-Nov-201206:28Not applicableNot applicable
Fwpuclnt.dll.mui6.1.7600.1638578,33614-Jul-200901:46Not applicableNot applicable
Ikeext.dll.mui6.1.7600.163853,58414-Jul-200901:35Not applicableNot applicable
Nshwfp.dll.mui6.1.7600.1638562,97614-Jul-200901:37Not applicableNot applicable
Bfe.dll.mui6.1.7601.2214927,64801-Nov-201206:28Not applicableNot applicable
Fwpuclnt.dll.mui6.1.7600.1638574,24014-Jul-200901:41Not applicableNot applicable
Ikeext.dll.mui6.1.7600.163853,58414-Jul-200901:37Not applicableNot applicable
Nshwfp.dll.mui6.1.7600.1638564,51214-Jul-200901:39Not applicableNot applicable
Bfe.dll.mui6.1.7601.2214914,33601-Nov-201205:37Not applicableNot applicable
Fwpuclnt.dll.mui6.1.7600.1638547,10414-Jul-200902:59Not applicableNot applicable
Ikeext.dll.mui6.1.7600.163852,56014-Jul-200902:55Not applicableNot applicable
Nshwfp.dll.mui6.1.7600.1638540,44814-Jul-200902:58Not applicableNot applicable
Bfe.dll.mui6.1.7601.2214914,33601-Nov-201205:46Not applicableNot applicable
Fwpuclnt.dll.mui6.1.7600.1638546,59214-Jul-200902:52Not applicableNot applicable
Ikeext.dll.mui6.1.7600.163852,56014-Jul-200902:55Not applicableNot applicable
Nshwfp.dll.mui6.1.7600.1638541,47214-Jul-200902:58Not applicableNot applicable
Ndisuio.sys6.1.7601.2213746,08018-Oct-201218:13x86Not applicable
Netio.sys6.1.7601.22149240,47201-Nov-201205:03x86Not applicable
Bfe.dll6.1.7601.22137496,12818-Oct-201219:34x86Not applicable
Fwpuclnt.dll6.1.7601.17514216,57620-Nov-201012:19x86Not applicable
Ikeext.dll6.1.7601.22137675,32818-Oct-201219:35x86Not applicable
Networksecurity-ppdlic.xrm-msNot applicable3,02818-Oct-201220:29Not applicableNot applicable
Nshwfp.dll6.1.7601.22137657,92018-Oct-201219:38x86Not applicable
Wfp.mofNot applicable82210-Jun-200921:32Not applicableNot applicable
Ncsi.dll6.1.7601.22137160,76818-Oct-201219:37x86Not applicable
Nlaapi.dll6.1.7601.2213752,22418-Oct-201219:37x86Not applicable
Nlasvc.dll6.1.7601.22137242,17618-Oct-201219:37x86Not applicable
Nlasvc.ptxmlNot applicable2,49413-Jul-200920:54Not applicableNot applicable
Ntfs.sys6.1.7601.221371,213,27218-Oct-201220:17x86Not applicable
Cscapi.dll6.1.7601.2213734,30418-Oct-201217:34x86Not applicable
Cscdll.dll6.1.7601.2213723,04018-Oct-201219:34x86Not applicable
Cscobj.dll6.1.7601.22137138,75218-Oct-201219:34x86Not applicable
Offlinefileswmiprovider.mofNot applicable14,56818-Oct-201214:17Not applicableNot applicable
Offlinefileswmiprovider_uninstall.mofNot applicable14,56818-Oct-201214:17Not applicableNot applicable
Cscsvc.dll.mui6.1.7601.2214922,01601-Nov-201206:29Not applicableNot applicable
Microsoft-windows-offlinefiles.mflNot applicable2,04814-Jul-200901:34Not applicableNot applicable
Cscsvc.dll.mui6.1.7601.2214920,48001-Nov-201206:35Not applicableNot applicable
Microsoft-windows-offlinefiles.mflNot applicable2,04814-Jul-200901:28Not applicableNot applicable
Cscsvc.dll.mui6.1.7601.2214922,52801-Nov-201206:30Not applicableNot applicable
Microsoft-windows-offlinefiles.mflNot applicable2,04814-Jul-200901:37Not applicableNot applicable
Cscsvc.dll.mui6.1.7601.2214921,50401-Nov-201206:29Not applicableNot applicable
Microsoft-windows-offlinefiles.mflNot applicable2,04814-Jul-200901:35Not applicableNot applicable
Cscsvc.dll.mui6.1.7601.2214923,04001-Nov-201204:37Not applicableNot applicable
Microsoft-windows-offlinefiles.mflNot applicable2,04814-Jul-200901:45Not applicableNot applicable
Cscsvc.dll.mui6.1.7601.2214924,06401-Nov-201206:29Not applicableNot applicable
Microsoft-windows-offlinefiles.mflNot applicable2,04814-Jul-200901:34Not applicableNot applicable
Cscsvc.dll.mui6.1.7601.2214920,48001-Nov-201204:36Not applicableNot applicable
Microsoft-windows-offlinefiles.mflNot applicable2,04814-Jul-200901:02Not applicableNot applicable
Cscsvc.dll.mui6.1.7601.2214923,55201-Nov-201206:33Not applicableNot applicable
Microsoft-windows-offlinefiles.mflNot applicable2,04814-Jul-200901:37Not applicableNot applicable
Cscsvc.dll.mui6.1.7601.2214920,48001-Nov-201206:30Not applicableNot applicable
Microsoft-windows-offlinefiles.mflNot applicable2,04814-Jul-200902:08Not applicableNot applicable
Cscsvc.dll.mui6.1.7601.2214922,01601-Nov-201206:29Not applicableNot applicable
Microsoft-windows-offlinefiles.mflNot applicable2,04814-Jul-200901:42Not applicableNot applicable
Cscsvc.dll.mui6.1.7601.2214923,55201-Nov-201204:49Not applicableNot applicable
Microsoft-windows-offlinefiles.mflNot applicable2,04814-Jul-200901:38Not applicableNot applicable
Cscsvc.dll.mui6.1.7601.2214919,45601-Nov-201206:29Not applicableNot applicable
Microsoft-windows-offlinefiles.mflNot applicable2,04814-Jul-200901:41Not applicableNot applicable
Cscsvc.dll.mui6.1.7601.2214920,48001-Nov-201206:35Not applicableNot applicable
Microsoft-windows-offlinefiles.mflNot applicable2,04814-Jul-200902:08Not applicableNot applicable
Cscsvc.dll.mui6.1.7601.2214923,55201-Nov-201206:30Not applicableNot applicable
Microsoft-windows-offlinefiles.mflNot applicable2,04814-Jul-200901:45Not applicableNot applicable
Cscsvc.dll.mui6.1.7601.2214922,52801-Nov-201206:30Not applicableNot applicable
Microsoft-windows-offlinefiles.mflNot applicable2,04814-Jul-200901:37Not applicableNot applicable
Cscsvc.dll.mui6.1.7601.2214917,40801-Nov-201205:37Not applicableNot applicable
Microsoft-windows-offlinefiles.mflNot applicable2,04814-Jul-200903:28Not applicableNot applicable
Cscsvc.dll.mui6.1.7601.2214916,89601-Nov-201205:37Not applicableNot applicable
Microsoft-windows-offlinefiles.mflNot applicable2,04814-Jul-200902:58Not applicableNot applicable
Cscsvc.dll.mui6.1.7601.2214920,48001-Nov-201206:30Not applicableNot applicable
Microsoft-windows-offlinefiles.mflNot applicable2,04814-Jul-200901:31Not applicableNot applicable
Cscsvc.dll.mui6.1.7601.2214920,48001-Nov-201206:30Not applicableNot applicable
Microsoft-windows-offlinefiles.mflNot applicable2,04814-Jul-200901:34Not applicableNot applicable
Cscsvc.dll.mui6.1.7601.2214920,99201-Nov-201206:29Not applicableNot applicable
Microsoft-windows-offlinefiles.mflNot applicable2,04814-Jul-200901:34Not applicableNot applicable
Cscsvc.dll.mui6.1.7601.2214923,04001-Nov-201206:30Not applicableNot applicable
Microsoft-windows-offlinefiles.mflNot applicable2,04814-Jul-200901:40Not applicableNot applicable
Cscsvc.dll.mui6.1.7601.2214924,06401-Nov-201206:30Not applicableNot applicable
Microsoft-windows-offlinefiles.mflNot applicable2,04814-Jul-200901:48Not applicableNot applicable
Cscsvc.dll.mui6.1.7601.2214922,52801-Nov-201206:33Not applicableNot applicable
Microsoft-windows-offlinefiles.mflNot applicable2,04814-Jul-200901:49Not applicableNot applicable
Cscsvc.dll.mui6.1.7601.2214923,04001-Nov-201206:30Not applicableNot applicable
Microsoft-windows-offlinefiles.mflNot applicable2,04814-Jul-200901:38Not applicableNot applicable
Cscsvc.dll.mui6.1.7601.2214920,48001-Nov-201206:35Not applicableNot applicable
Microsoft-windows-offlinefiles.mflNot applicable2,04814-Jul-200901:39Not applicableNot applicable
Cscsvc.dll.mui6.1.7601.2214922,01601-Nov-201206:31Not applicableNot applicable
Microsoft-windows-offlinefiles.mflNot applicable2,04814-Jul-200901:45Not applicableNot applicable
Cscsvc.dll.mui6.1.7601.2214920,48001-Nov-201206:35Not applicableNot applicable
Microsoft-windows-offlinefiles.mflNot applicable2,04814-Jul-200901:34Not applicableNot applicable
Cscsvc.dll.mui6.1.7601.2214920,48001-Nov-201206:35Not applicableNot applicable
Microsoft-windows-offlinefiles.mflNot applicable2,04814-Jul-200902:45Not applicableNot applicable
Cscsvc.dll.mui6.1.7601.2214920,48001-Nov-201206:35Not applicableNot applicable
Microsoft-windows-offlinefiles.mflNot applicable2,04814-Jul-200901:33Not applicableNot applicable
Cscsvc.dll.mui6.1.7601.2214921,50401-Nov-201206:30Not applicableNot applicable
Microsoft-windows-offlinefiles.mflNot applicable2,04814-Jul-200901:37Not applicableNot applicable
Cscsvc.dll.mui6.1.7601.2214920,48001-Nov-201206:29Not applicableNot applicable
Microsoft-windows-offlinefiles.mflNot applicable2,04814-Jul-200901:39Not applicableNot applicable
Cscsvc.dll.mui6.1.7601.2214921,50401-Nov-201206:30Not applicableNot applicable
Microsoft-windows-offlinefiles.mflNot applicable2,04814-Jul-200901:48Not applicableNot applicable
Cscsvc.dll.mui6.1.7601.2214920,48001-Nov-201206:35Not applicableNot applicable
Microsoft-windows-offlinefiles.mflNot applicable2,04814-Jul-200901:39Not applicableNot applicable
Cscsvc.dll.mui6.1.7601.2214915,36001-Nov-201205:46Not applicableNot applicable
Microsoft-windows-offlinefiles.mflNot applicable2,04814-Jul-200902:58Not applicableNot applicable
Cscsvc.dll.mui6.1.7601.2214915,36001-Nov-201204:36Not applicableNot applicable
Microsoft-windows-offlinefiles.mflNot applicable2,04814-Jul-200901:37Not applicableNot applicable
Cscsvc.dll.mui6.1.7601.2214915,36001-Nov-201205:37Not applicableNot applicable
Microsoft-windows-offlinefiles.mflNot applicable2,04814-Jul-200902:51Not applicableNot applicable
Csc.sys6.1.7601.22137389,63218-Oct-201217:34x86Not applicable
Cscmig.dll6.1.7601.22137109,56818-Oct-201219:34x86Not applicable
Microsoft-windows-offlinefiles-core-ppdlic.xrm-msNot applicable3,14418-Oct-201220:29Not applicableNot applicable
Cscsvc.dll6.1.7601.22137549,37618-Oct-201219:34x86Not applicable
Microsoft-windows-offlinefiles.mofNot applicable1,77618-Oct-201214:17Not applicableNot applicable
Ntkrnlpa.exe6.1.7601.221373,971,92818-Oct-201220:17Not applicableNot applicable
Ntoskrnl.exe6.1.7601.221373,916,63218-Oct-201220:17Not applicableNot applicable
Localspl.dll6.1.7601.22137775,16818-Oct-201219:36x86X86_MICROSOFT-WINDOWS-P..OOLER-CORE-LOCALSP
Winprint.dll6.1.7601.1751430,20820-Nov-201012:21x86X86_MICROSOFT-WINDOWS-P..OOLER-CORE-LOCALSP
Inetpp.dll6.1.7601.22137126,46418-Oct-201219:36x86Not applicable
Inetppui.dll6.1.7600.1638518,94414-Jul-200901:15x86Not applicable
Wpnpinst.exe6.1.7601.2213739,42418-Oct-201218:41x86Not applicable
Tcpmib.dll6.1.7601.2213731,23218-Oct-201219:39x86Not applicable
Tcpbidi.xmlNot applicable1,04110-Jun-200921:39Not applicableNot applicable
Tcpmonui.dll6.1.7601.2213761,44018-Oct-201218:41x86Not applicable
Printbrm.exe6.1.7601.2213720,99218-Oct-201218:41x86Not applicable
Printbrmengine.exe6.1.7601.22137243,20018-Oct-201218:41x86Not applicable
Printbrmps.dll6.1.7600.1638513,31214-Jul-200901:16x86Not applicable
Printbrmui.exe1.0.0.066,04818-Oct-201218:42x86Not applicable
Spoolsv.exe6.1.7601.22149317,44001-Nov-201203:45x86Not applicable
Gpprnext.dll6.1.7601.2213733,79218-Oct-201218:41x86Not applicable
Ppcrsopcompschema.mofNot applicable1,99410-Jun-200921:40Not applicableNot applicable
Ppcrsopuserschema.mofNot applicable1,99010-Jun-200921:40Not applicableNot applicable
Profprov.dll6.1.7601.1751428,67220-Nov-201012:20x86Not applicable
Profsvc.dll6.1.7601.22137176,12818-Oct-201219:38x86Not applicable
Profsvc.ptxmlNot applicable64813-Jul-200920:36Not applicableNot applicable
Userprofilewmiprovider.mofNot applicable10,70813-Jul-200920:36Not applicableNot applicable
Rdvghelper.exe1.1.0.082,94401-Nov-201203:27x86Not applicable
Rdbss.sys6.1.7601.22137246,27218-Oct-201217:34x86Not applicable
Rdyboost.sys6.1.7601.22137173,40018-Oct-201220:17x86Not applicable
Readyboostperfcounters.hNot applicable90510-Jun-200921:46Not applicableNot applicable
Readyboostperfcounters.iniNot applicable4,28410-Jun-200921:46Not applicableNot applicable
Sysmain.dll6.1.7601.221371,158,65618-Oct-201219:39x86Not applicable
Systemsf.ebdNot applicable146,85205-Nov-201002:20Not applicableNot applicable
Netlogon.dll6.1.7601.22137566,78418-Oct-201219:37x86Not applicable
Nlsvc.mofNot applicable2,87310-Jun-200921:29Not applicableNot applicable
Svchost.exe6.1.7601.2213721,50418-Oct-201217:40x86Not applicable
Shell32.dll6.1.7601.2213712,874,24018-Oct-201219:39x86Not applicable
Mrxsmb10.sys6.1.7601.22137223,74418-Oct-201217:34x86Not applicable
Mrxsmb20.sys6.1.7601.2213796,76818-Oct-201217:34x86Not applicable
Mrxsmb.sys6.1.7601.22137123,90418-Oct-201217:34x86Not applicable
Srv.sys6.1.7601.22137311,80818-Oct-201217:34x86Not applicable
Srv2.sys6.1.7601.22137312,83218-Oct-201217:34x86Not applicable
Smbserver-ppdlic.xrm-msNot applicable3,22918-Oct-201220:30Not applicableNot applicable
Srvsvc.dll6.1.7601.22137167,93618-Oct-201219:39x86Not applicable
Sscore.dll6.1.7601.175149,72820-Nov-201012:21x86Not applicable
Storport.sys6.1.7601.22137149,35218-Oct-201220:17x86Not applicable
Umrdp.dll6.1.7601.22137172,03218-Oct-201219:39x86Not applicable
Rdpinit.exe6.1.7601.22137162,30418-Oct-201218:22x86Not applicable
Rdpinit.mofNot applicable1,19710-Jun-200921:26Not applicableNot applicable
Rdpshell.exe6.1.7601.22137262,14418-Oct-201218:22x86Not applicable
Rdpshell.mofNot applicable1,20010-Jun-200921:26Not applicableNot applicable
Terminalservices-remoteapplications-clientsku-ppdlic.xrm-msNot applicable3,06718-Oct-201220:30Not applicableNot applicable
Tserrredir.dll6.1.7600.1638511,26414-Jul-200901:16x86Not applicable
Rdpdd.dll6.1.7601.22137213,50418-Oct-201218:21x86Not applicable
Sessenv.dll6.1.7601.22137118,27218-Oct-201219:38x86Not applicable
Fwpkclnt.sys6.1.7601.22137187,73618-Oct-201220:17x86Not applicable
Tcpip.sys6.1.7601.221371,308,00818-Oct-201220:17x86Not applicable
Umpo.dll6.1.7601.22137119,29618-Oct-201219:39x86Not applicable
Vwifibus.sys6.1.7600.1638519,96813-Jul-200923:52x86Not applicable
Vwififlt.sys6.1.7601.2213748,64018-Oct-201218:11x86Not applicable
Vwifimp.sys6.1.7601.2213714,84818-Oct-201218:11x86Not applicable
Cimwin32.dll6.1.7601.221371,341,95218-Oct-201219:34x86Not applicable
Davclnt.dll6.1.7601.2213787,55218-Oct-201219:34x86Not applicable
Mrxdav.sys6.1.7601.22137116,22418-Oct-201217:34x86Not applicable
Webclnt.dll6.1.7601.22137206,84818-Oct-201219:39x86Not applicable
Win32k.sys6.1.7601.221372,354,17618-Oct-201217:47x86Not applicable
Afd.sys6.1.7601.22137338,94418-Oct-201217:32x86Not applicable
Repdrvfs.dll6.1.7601.22137301,56818-Oct-201219:38x86Not applicable
Wmiperfclass.dll6.1.7601.2213790,11218-Oct-201219:40x86Not applicable
Wmiperfclass.mofNot applicable98010-Jun-200921:31Not applicableNot applicable
Wmiperfinst.dll6.1.7600.1638550,17614-Jul-200901:16x86Not applicable
Wmiperfinst.mofNot applicable80410-Jun-200921:31Not applicableNot applicable
Rdvgkmd.sys6.1.7601.2214994,55201-Nov-201205:03x86Not applicable
Rdvgumd32.dll6.1.7601.2214979,19201-Nov-201205:03x86Not applicable
Usbstor.sys6.1.7601.2213776,28818-Oct-201218:10x86Not applicable
Volsnap.sys6.1.7601.22137246,10418-Oct-201220:17x86Not applicable
За всички поддържани версии на Windows 7, базирани на x64, и на Windows Server 2008 R2
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformService branch
Hidclass.sys6.1.7601.2213776,80018-Oct-201218:49x64Not applicable
Hidparse.sys6.1.7600.1638532,89614-Jul-200900:06x64Not applicable
Hidusb.sys6.1.7601.1751430,20820-Nov-201010:43x64Not applicable
Advapi32.dll6.1.7601.22137876,54418-Oct-201220:27x64Not applicable
Authui.dll6.1.7601.221371,927,68018-Oct-201220:27x64Not applicable
Authui.ptxmlNot applicable2,72113-Jul-200920:33Not applicableNot applicable
Expand.exe.mui6.1.7601.221496,14401-Nov-201207:44Not applicableNot applicable
Netmsg.dll.mui6.1.7601.22149197,63201-Nov-201207:39Not applicableNot applicable
Expand.exe.mui6.1.7601.221497,16801-Nov-201207:54Not applicableNot applicable
Netmsg.dll.mui6.1.7601.22149197,63201-Nov-201207:48Not applicableNot applicable
Expand.exe.mui6.1.7601.221496,65601-Nov-201207:44Not applicableNot applicable
Netmsg.dll.mui6.1.7601.22149207,36001-Nov-201207:39Not applicableNot applicable
Expand.exe.mui6.1.7601.221497,68001-Nov-201205:38Not applicableNot applicable
Netmsg.dll.mui6.1.7601.22149231,93601-Nov-201205:47Not applicableNot applicable
Expand.exe.mui6.1.7601.221497,68001-Nov-201207:44Not applicableNot applicable
Netmsg.dll.mui6.1.7601.22149247,80801-Nov-201207:39Not applicableNot applicable
Expand.exe.mui6.1.7601.221496,14401-Nov-201205:50Not applicableNot applicable
Netmsg.dll.mui6.1.7601.22149197,63201-Nov-201205:48Not applicableNot applicable
Expand.exe.mui6.1.7601.221497,68001-Nov-201207:41Not applicableNot applicable
Netmsg.dll.mui6.1.7601.22149226,81601-Nov-201207:36Not applicableNot applicable
Expand.exe.mui6.1.7601.221496,65601-Nov-201207:44Not applicableNot applicable
Netmsg.dll.mui6.1.7601.22149196,60801-Nov-201207:39Not applicableNot applicable
Expand.exe.mui6.1.7601.221497,68001-Nov-201205:49Not applicableNot applicable
Netmsg.dll.mui6.1.7601.22149231,93601-Nov-201205:36Not applicableNot applicable
Expand.exe.mui6.1.7601.221496,14401-Nov-201207:44Not applicableNot applicable
Netmsg.dll.mui6.1.7601.22149197,12001-Nov-201207:39Not applicableNot applicable
Expand.exe.mui6.1.7601.221497,16801-Nov-201207:54Not applicableNot applicable
Netmsg.dll.mui6.1.7601.22149215,04001-Nov-201207:48Not applicableNot applicable
Expand.exe.mui6.1.7601.221497,16801-Nov-201207:54Not applicableNot applicable
Netmsg.dll.mui6.1.7601.22149216,57601-Nov-201207:48Not applicableNot applicable
Expand.exe.mui6.1.7601.221495,12001-Nov-201206:39Not applicableNot applicable
Netmsg.dll.mui6.1.7601.22149125,95201-Nov-201206:45Not applicableNot applicable
Expand.exe.mui6.1.7601.221495,12001-Nov-201206:47Not applicableNot applicable
Netmsg.dll.mui6.1.7601.22149120,32001-Nov-201206:45Not applicableNot applicable
Expand.exe.mui6.1.7601.221496,14401-Nov-201207:44Not applicableNot applicable
Netmsg.dll.mui6.1.7601.22149193,02401-Nov-201207:39Not applicableNot applicable
Expand.exe.mui6.1.7601.221497,16801-Nov-201207:54Not applicableNot applicable
Netmsg.dll.mui6.1.7601.22149215,55201-Nov-201207:48Not applicableNot applicable
Expand.exe.mui6.1.7601.221497,16801-Nov-201207:54Not applicableNot applicable
Netmsg.dll.mui6.1.7601.22149217,08801-Nov-201207:48Not applicableNot applicable
Expand.exe.mui6.1.7601.221497,16801-Nov-201207:40Not applicableNot applicable
Netmsg.dll.mui6.1.7601.22149215,55201-Nov-201207:35Not applicableNot applicable
Expand.exe.mui6.1.7601.221497,68001-Nov-201207:54Not applicableNot applicable
Netmsg.dll.mui6.1.7601.22149225,79201-Nov-201207:48Not applicableNot applicable
Expand.exe.mui6.1.7601.221496,65601-Nov-201207:45Not applicableNot applicable
Netmsg.dll.mui6.1.7601.22149203,77601-Nov-201207:40Not applicableNot applicable
Expand.exe.mui6.1.7601.221496,65601-Nov-201207:54Not applicableNot applicable
Netmsg.dll.mui6.1.7601.22149199,16801-Nov-201207:48Not applicableNot applicable
Expand.exe.mui6.1.7601.221496,65601-Nov-201207:54Not applicableNot applicable
Netmsg.dll.mui6.1.7601.22149194,56001-Nov-201207:48Not applicableNot applicable
Expand.exe.mui6.1.7601.221494,60801-Nov-201206:39Not applicableNot applicable
Netmsg.dll.mui6.1.7601.2214986,52801-Nov-201206:44Not applicableNot applicable
Expand.exe.mui6.1.7601.221494,60801-Nov-201206:47Not applicableNot applicable
Netmsg.dll.mui6.1.7601.2214989,08801-Nov-201206:46Not applicableNot applicable
Rpcss.dll6.1.7601.22137512,00018-Oct-201220:33x64AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-COM-BASE-QFE
Dhcpcmonitor.dll.mui6.1.7600.163854,09614-Jul-200902:00Not applicableNot applicable
Dhcpcore.dll.mui6.1.7600.1638518,94414-Jul-200901:59Not applicableNot applicable
Dhcpcore6.dll.mui6.1.7601.2213716,38419-Oct-201202:39Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc.dll.mui6.1.7600.163852,56014-Jul-200901:53Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc6.dll.mui6.1.7601.2213717,92019-Oct-201203:03Not applicableNot applicable
Dhcpcmonitor.dll.mui6.1.7600.163854,60814-Jul-200901:55Not applicableNot applicable
Dhcpcore.dll.mui6.1.7600.1638520,99214-Jul-200902:02Not applicableNot applicable
Dhcpcore6.dll.mui6.1.7601.2213717,92019-Oct-201202:45Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc.dll.mui6.1.7600.163852,56014-Jul-200901:57Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc6.dll.mui6.1.7601.2213717,92019-Oct-201203:12Not applicableNot applicable
Dhcpcmonitor.dll.mui6.1.7600.163854,09614-Jul-200901:52Not applicableNot applicable
Dhcpcore.dll.mui6.1.7600.1638521,50414-Jul-200901:58Not applicableNot applicable
Dhcpcore6.dll.mui6.1.7601.2213718,94419-Oct-201202:38Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc.dll.mui6.1.7600.163852,56014-Jul-200901:53Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc6.dll.mui6.1.7601.2213718,94419-Oct-201203:03Not applicableNot applicable
Dhcpcmonitor.dll.mui6.1.7600.163854,60814-Jul-200902:04Not applicableNot applicable
Dhcpcore.dll.mui6.1.7600.1638526,11214-Jul-200902:03Not applicableNot applicable
Dhcpcore6.dll.mui6.1.7601.2213722,52818-Oct-201220:29Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc.dll.mui6.1.7600.163853,07214-Jul-200901:58Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc6.dll.mui6.1.7601.2213722,52818-Oct-201220:49Not applicableNot applicable
Dhcpcmonitor.dll.mui6.1.7600.163854,60814-Jul-200902:00Not applicableNot applicable
Dhcpcore.dll.mui6.1.7600.1638524,57614-Jul-200901:59Not applicableNot applicable
Dhcpcore6.dll.mui6.1.7601.2213720,99219-Oct-201202:38Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc.dll.mui6.1.7600.163853,07214-Jul-200902:01Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc6.dll.mui6.1.7601.2213720,99219-Oct-201203:03Not applicableNot applicable
Dhcpcmonitor.dll.mui6.1.7600.163854,09614-Jul-200901:30Not applicableNot applicable
Dhcpcore.dll.mui6.1.7601.1751420,99220-Nov-201012:55Not applicableNot applicable
Dhcpcore6.dll.mui6.1.7601.2213717,92018-Oct-201220:39Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc.dll.mui6.1.7600.163852,56014-Jul-200901:28Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc6.dll.mui6.1.7601.2213717,92018-Oct-201220:39Not applicableNot applicable
Dhcpcmonitor.dll.mui6.1.7600.163854,60814-Jul-200902:02Not applicableNot applicable
Dhcpcore.dll.mui6.1.7600.1638523,55214-Jul-200902:02Not applicableNot applicable
Dhcpcore6.dll.mui6.1.7601.2213720,48019-Oct-201202:36Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc.dll.mui6.1.7600.163852,56014-Jul-200902:03Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc6.dll.mui6.1.7601.2213720,48019-Oct-201202:59Not applicableNot applicable
Dhcpcmonitor.dll.mui6.1.7600.163854,60814-Jul-200901:59Not applicableNot applicable
Dhcpcore.dll.mui6.1.7600.1638521,50414-Jul-200901:58Not applicableNot applicable
Dhcpcore6.dll.mui6.1.7601.2213718,43219-Oct-201202:38Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc.dll.mui6.1.7600.163852,56014-Jul-200902:01Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc6.dll.mui6.1.7601.2213718,43219-Oct-201203:03Not applicableNot applicable
Dhcpcmonitor.dll.mui6.1.7600.163854,60814-Jul-200902:04Not applicableNot applicable
Dhcpcore.dll.mui6.1.7600.1638524,06414-Jul-200901:55Not applicableNot applicable
Dhcpcore6.dll.mui6.1.7601.2213720,48018-Oct-201220:29Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc.dll.mui6.1.7600.163852,56014-Jul-200901:57Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc6.dll.mui6.1.7601.2213720,48018-Oct-201220:41Not applicableNot applicable
Dhcpcmonitor.dll.mui6.1.7600.163854,09614-Jul-200901:52Not applicableNot applicable
Dhcpcore.dll.mui6.1.7600.1638517,92014-Jul-200901:58Not applicableNot applicable
Dhcpcore6.dll.mui6.1.7601.2213715,36019-Oct-201202:39Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc.dll.mui6.1.7600.163852,56014-Jul-200902:00Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc6.dll.mui6.1.7601.2213717,92019-Oct-201203:03Not applicableNot applicable
Dhcpcmonitor.dll.mui6.1.7600.163854,60814-Jul-200901:56Not applicableNot applicable
Dhcpcore.dll.mui6.1.7600.1638522,52814-Jul-200902:02Not applicableNot applicable
Dhcpcore6.dll.mui6.1.7601.2213719,96819-Oct-201202:45Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc.dll.mui6.1.7600.163852,56014-Jul-200902:04Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc6.dll.mui6.1.7601.2213719,96819-Oct-201203:12Not applicableNot applicable
Dhcpcmonitor.dll.mui6.1.7600.163854,60814-Jul-200902:02Not applicableNot applicable
Dhcpcore.dll.mui6.1.7600.1638522,01614-Jul-200901:55Not applicableNot applicable
Dhcpcore6.dll.mui6.1.7601.2213719,96819-Oct-201202:45Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc.dll.mui6.1.7600.163852,56014-Jul-200901:57Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc6.dll.mui6.1.7601.2213719,96819-Oct-201203:12Not applicableNot applicable
Dhcpcmonitor.dll.mui6.1.7600.163853,58414-Jul-200902:17Not applicableNot applicable
Dhcpcore.dll.mui6.1.7600.1638515,36014-Jul-200902:11Not applicableNot applicable
Dhcpcore6.dll.mui6.1.7601.2213712,80018-Oct-201221:37Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc.dll.mui6.1.7600.163852,56014-Jul-200902:18Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc6.dll.mui6.1.7601.2213712,80018-Oct-201221:36Not applicableNot applicable
Dhcpcmonitor.dll.mui6.1.7600.163853,58414-Jul-200903:05Not applicableNot applicable
Dhcpcore.dll.mui6.1.7600.1638515,36014-Jul-200903:05Not applicableNot applicable
Dhcpcore6.dll.mui6.1.7601.2213713,31218-Oct-201221:28Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc.dll.mui6.1.7600.163852,56014-Jul-200903:06Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc6.dll.mui6.1.7601.2213713,31218-Oct-201221:44Not applicableNot applicable
Dhcpcmonitor.dll.mui6.1.7600.163854,09614-Jul-200901:52Not applicableNot applicable
Dhcpcore.dll.mui6.1.7600.1638520,99214-Jul-200901:59Not applicableNot applicable
Dhcpcore6.dll.mui6.1.7601.2213718,43219-Oct-201202:39Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc.dll.mui6.1.7600.163852,56014-Jul-200902:01Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc6.dll.mui6.1.7601.2213718,43219-Oct-201203:03Not applicableNot applicable
Dhcpcmonitor.dll.mui6.1.7600.163854,60814-Jul-200901:54Not applicableNot applicable
Dhcpcore.dll.mui6.1.7600.1638523,04014-Jul-200901:53Not applicableNot applicable
Dhcpcore6.dll.mui6.1.7601.2213719,45619-Oct-201202:45Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc.dll.mui6.1.7600.163852,56014-Jul-200901:55Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc6.dll.mui6.1.7601.2213719,45619-Oct-201203:12Not applicableNot applicable
Dhcpcmonitor.dll.mui6.1.7600.163854,60814-Jul-200901:47Not applicableNot applicable
Dhcpcore.dll.mui6.1.7600.1638521,50414-Jul-200901:46Not applicableNot applicable
Dhcpcore6.dll.mui6.1.7601.2213718,43219-Oct-201202:45Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc.dll.mui6.1.7600.163852,56014-Jul-200901:48Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc6.dll.mui6.1.7601.2213718,43219-Oct-201203:12Not applicableNot applicable
Dhcpcmonitor.dll.mui6.1.7600.163854,09614-Jul-200901:47Not applicableNot applicable
Dhcpcore.dll.mui6.1.7600.1638522,01614-Jul-200901:54Not applicableNot applicable
Dhcpcore6.dll.mui6.1.7601.2213719,45619-Oct-201202:36Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc.dll.mui6.1.7600.163852,56014-Jul-200901:56Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc6.dll.mui6.1.7601.2213719,45619-Oct-201202:59Not applicableNot applicable
Dhcpcmonitor.dll.mui6.1.7600.163854,60814-Jul-200901:55Not applicableNot applicable
Dhcpcore.dll.mui6.1.7600.1638522,01614-Jul-200901:55Not applicableNot applicable
Dhcpcore6.dll.mui6.1.7601.2213719,45619-Oct-201202:45Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc.dll.mui6.1.7601.175143,07220-Nov-201013:38Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc6.dll.mui6.1.7601.2213719,45619-Oct-201203:12Not applicableNot applicable
Dhcpcmonitor.dll.mui6.1.7600.163854,60814-Jul-200902:04Not applicableNot applicable
Dhcpcore.dll.mui6.1.7600.1638523,04014-Jul-200902:03Not applicableNot applicable
Dhcpcore6.dll.mui6.1.7601.2213719,96819-Oct-201202:40Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc.dll.mui6.1.7600.163852,56014-Jul-200901:57Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc6.dll.mui6.1.7601.2213719,96819-Oct-201203:04Not applicableNot applicable
Dhcpcmonitor.dll.mui6.1.7600.163854,60814-Jul-200902:03Not applicableNot applicable
Dhcpcore.dll.mui6.1.7600.1638520,99214-Jul-200902:02Not applicableNot applicable
Dhcpcore6.dll.mui6.1.7601.2213718,94419-Oct-201202:45Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc.dll.mui6.1.7600.163852,56014-Jul-200901:56Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc6.dll.mui6.1.7601.2213718,94419-Oct-201203:12Not applicableNot applicable
Dhcpcmonitor.dll.mui6.1.7600.163854,60814-Jul-200901:47Not applicableNot applicable
Dhcpcore.dll.mui6.1.7600.1638520,99214-Jul-200901:46Not applicableNot applicable
Dhcpcore6.dll.mui6.1.7601.2213717,92019-Oct-201202:45Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc.dll.mui6.1.7600.163852,56014-Jul-200901:55Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc6.dll.mui6.1.7601.2213717,92019-Oct-201203:12Not applicableNot applicable
Dhcpcmonitor.dll.mui6.1.7600.163853,58414-Jul-200903:11Not applicableNot applicable
Dhcpcore.dll.mui6.1.7600.1638512,80014-Jul-200903:10Not applicableNot applicable
Dhcpcore6.dll.mui6.1.7601.2213711,26418-Oct-201221:28Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc.dll.mui6.1.7600.163852,56014-Jul-200903:06Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc6.dll.mui6.1.7601.2213711,26418-Oct-201221:37Not applicableNot applicable
Dhcpcmonitor.dll.mui6.1.7600.163853,58414-Jul-200903:11Not applicableNot applicable
Dhcpcore.dll.mui6.1.7600.1638512,80014-Jul-200903:05Not applicableNot applicable
Dhcpcore6.dll.mui6.1.7601.2213711,26418-Oct-201221:28Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc.dll.mui6.1.7600.163852,56014-Jul-200903:12Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc6.dll.mui6.1.7601.2213711,26418-Oct-201221:45Not applicableNot applicable
Dfsc.sys6.1.7601.22137102,91218-Oct-201217:54x64Not applicable
Dhcpclientdll.ptxmlNot applicable5,59713-Jul-200920:19Not applicableNot applicable
Dhcpcmonitor.dll6.1.7600.1638513,82414-Jul-200901:40x64Not applicable
Dhcpcore.dll6.1.7601.22137317,95218-Oct-201220:29x64Not applicable
Dhcpcore6.dll6.1.7601.22137225,79218-Oct-201220:29x64Not applicable
Dhcpcsvc.dll6.1.7600.1638587,04014-Jul-200901:40x64Not applicable
Dhcpcsvc6.dll6.1.7601.2213754,78418-Oct-201220:29x64Not applicable
Display.dll6.1.7601.221371,065,98418-Oct-201220:29x64Not applicable
Display.ptxmlNot applicable1,07313-Jul-200920:33Not applicableNot applicable
Dot3gpclnt.dll6.1.7601.2213756,83218-Oct-201220:29x64Not applicable
Dot3.mofNot applicable6,07212-Nov-201023:42Not applicableNot applicable
Dot3api.dll6.1.7601.1751484,99220-Nov-201013:26x64Not applicable
Dot3dlg.dll6.1.7600.1638557,85614-Jul-200901:40x64Not applicable
Dot3msm.dll6.1.7601.22137103,93618-Oct-201220:29x64Not applicable
Dot3svc.dll6.1.7601.22137253,95218-Oct-201220:29x64Not applicable
Report.system.netdiagframework.xmlNot applicable29,35610-Jun-200920:37Not applicableNot applicable
Report.system.wired.xmlNot applicable19,29010-Jun-200920:37Not applicableNot applicable
Rules.system.netdiagframework.xmlNot applicable57,28610-Jun-200920:37Not applicableNot applicable
Rules.system.wired.xmlNot applicable40,90210-Jun-200920:37Not applicableNot applicable
Appmgmts.dll6.1.7601.22137193,53618-Oct-201220:27x64Not applicable
Gpprefcl.dll6.1.7601.22137788,48018-Oct-201220:29x64Not applicable
Gpme.dll6.1.7601.17514774,65620-Nov-201013:26x64Not applicable
Gppref.dll6.1.7601.221374,888,57618-Oct-201220:29x64Not applicable
Gpprefbr.dll6.1.7601.22137901,12018-Oct-201220:29x64Not applicable
Gpprefcn.dll6.1.7601.22137236,03218-Oct-201220:29x64Not applicable
Gpregistrybrowser.dll6.1.7601.17514302,08020-Nov-201013:26x64Not applicable
Propshts.dll6.1.7601.221373,787,77618-Oct-201220:29x64Not applicable
Gpapi.dll6.1.7600.1638596,76814-Jul-200901:40x64Not applicable
Gpsvc.dll6.1.7601.22137777,21618-Oct-201220:29x64Not applicable
Tzres.dll6.1.7601.221372,04818-Oct-201220:34x64Not applicable
Tzupd.exe6.1.7601.1751449,66420-Nov-201013:25x64Not applicable
Tzres.dll.mui6.1.7601.2213730,72019-Oct-201202:40Not applicableNot applicable
Tzres.dll.mui6.1.7601.2213731,23219-Oct-201202:43Not applicableNot applicable
Tzres.dll.mui6.1.7601.2213729,69619-Oct-201202:46Not applicableNot applicable
Tzres.dll.mui6.1.7601.2213728,67219-Oct-201202:39Not applicableNot applicable
Tzres.dll.mui6.1.7601.2213729,18418-Oct-201220:40Not applicableNot applicable
Tzres.dll.mui6.1.7601.2213730,20819-Oct-201202:39Not applicableNot applicable
Tzres.dll.mui6.1.7601.2213729,69618-Oct-201220:42Not applicableNot applicable
Tzres.dll.mui6.1.7601.2213731,23219-Oct-201202:37Not applicableNot applicable
Tzres.dll.mui6.1.7601.2213728,16019-Oct-201202:36Not applicableNot applicable
Tzres.dll.mui6.1.7601.2213729,69619-Oct-201202:39Not applicableNot applicable
Tzres.dll.mui6.1.7601.2213727,64818-Oct-201220:41Not applicableNot applicable
Tzres.dll.mui6.1.7601.2213727,64819-Oct-201202:40Not applicableNot applicable
Tzres.dll.mui6.1.7601.2213730,72019-Oct-201202:43Not applicableNot applicable
Tzres.dll.mui6.1.7601.2213729,18419-Oct-201202:46Not applicableNot applicable
Tzres.dll.mui6.1.7601.2213729,18419-Oct-201202:46Not applicableNot applicable
Tzres.dll.mui6.1.7601.2213720,99218-Oct-201221:28Not applicableNot applicable
Tzres.dll.mui6.1.7601.2213722,01618-Oct-201221:37Not applicableNot applicable
Tzres.dll.mui6.1.7601.2213732,76819-Oct-201202:35Not applicableNot applicable
Tzres.dll.mui6.1.7601.2213731,74419-Oct-201202:36Not applicableNot applicable
Tzres.dll.mui6.1.7601.2213729,69619-Oct-201202:40Not applicableNot applicable
Tzres.dll.mui6.1.7601.2213730,20819-Oct-201202:46Not applicableNot applicable
Tzres.dll.mui6.1.7601.2213731,23219-Oct-201202:46Not applicableNot applicable
Tzres.dll.mui6.1.7601.2213731,23219-Oct-201202:37Not applicableNot applicable
Tzres.dll.mui6.1.7601.2213730,72019-Oct-201202:46Not applicableNot applicable
Tzres.dll.mui6.1.7601.2213729,18419-Oct-201202:43Not applicableNot applicable
Tzres.dll.mui6.1.7601.2213729,18419-Oct-201202:41Not applicableNot applicable
Tzres.dll.mui6.1.7601.2213730,20819-Oct-201202:43Not applicableNot applicable
Tzres.dll.mui6.1.7601.2213730,20819-Oct-201202:43Not applicableNot applicable
Tzres.dll.mui6.1.7601.2213731,23219-Oct-201202:43Not applicableNot applicable
Tzres.dll.mui6.1.7601.2213728,67219-Oct-201202:46Not applicableNot applicable
Tzres.dll.mui6.1.7601.2213729,69619-Oct-201202:38Not applicableNot applicable
Tzres.dll.mui6.1.7601.2213729,18419-Oct-201202:46Not applicableNot applicable
Tzres.dll.mui6.1.7601.2213729,69619-Oct-201202:43Not applicableNot applicable
Tzres.dll.mui6.1.7601.2213719,45618-Oct-201221:37Not applicableNot applicable
Tzres.dll.mui6.1.7601.2213720,48018-Oct-201221:37Not applicableNot applicable
Msadcs.dll6.1.7601.2213798,30418-Oct-201220:30x64Not applicable
Msadcf.dll6.1.7601.22137114,68818-Oct-201220:30x64Not applicable
Msdarem.dll6.1.7601.22137249,85618-Oct-201220:30x64Not applicable
Bfe.dll.mui6.1.7601.2214926,11201-Nov-201207:27Not applicableNot applicable
Fwpuclnt.dll.mui6.1.7600.1638572,19214-Jul-200901:55Not applicableNot applicable
Ikeext.dll.mui6.1.7600.163853,07214-Jul-200901:50Not applicableNot applicable
Nshwfp.dll.mui6.1.7600.1638561,44014-Jul-200902:02Not applicableNot applicable
Bfe.dll.mui6.1.7601.2214928,16001-Nov-201207:35Not applicableNot applicable
Fwpuclnt.dll.mui6.1.7600.1638581,92014-Jul-200902:05Not applicableNot applicable
Ikeext.dll.mui6.1.7600.163853,58414-Jul-200902:01Not applicableNot applicable
Nshwfp.dll.mui6.1.7600.1638569,12014-Jul-200902:04Not applicableNot applicable
Bfe.dll.mui6.1.7601.2214928,67201-Nov-201207:27Not applicableNot applicable
Fwpuclnt.dll.mui6.1.7600.1638581,40814-Jul-200901:55Not applicableNot applicable
Ikeext.dll.mui6.1.7600.163853,58414-Jul-200901:58Not applicableNot applicable
Nshwfp.dll.mui6.1.7600.1638565,53614-Jul-200901:54Not applicableNot applicable
Bfe.dll.mui6.1.7601.2214931,23201-Nov-201205:44Not applicableNot applicable
Fwpuclnt.dll.mui6.1.7601.1751488,06420-Nov-201012:58Not applicableNot applicable
Ikeext.dll.mui6.1.7600.163853,58414-Jul-200901:55Not applicableNot applicable
Nshwfp.dll.mui6.1.7600.1638574,75214-Jul-200901:58Not applicableNot applicable
Bfe.dll.mui6.1.7601.2214932,25601-Nov-201207:27Not applicableNot applicable
Fwpuclnt.dll.mui6.1.7600.1638593,69614-Jul-200902:02Not applicableNot applicable
Ikeext.dll.mui6.1.7600.163853,58414-Jul-200901:58Not applicableNot applicable
Nshwfp.dll.mui6.1.7600.1638570,14414-Jul-200901:53Not applicableNot applicable
Bfe.dll.mui6.1.7601.2214926,62401-Nov-201205:42Not applicableNot applicable
Fwpuclnt.dll.mui6.1.7600.1638575,26414-Jul-200901:24Not applicableNot applicable
Ikeext.dll.mui6.1.7600.163853,58414-Jul-200901:29Not applicableNot applicable
Nshwfp.dll.mui6.1.7600.1638561,44014-Jul-200901:26Not applicableNot applicable
Bfe.dll.mui6.1.7601.2214932,76801-Nov-201207:24Not applicableNot applicable
Fwpuclnt.dll.mui6.1.7600.1638587,55214-Jul-200902:05Not applicableNot applicable
Ikeext.dll.mui6.1.7600.163853,58414-Jul-200901:54Not applicableNot applicable
Nshwfp.dll.mui6.1.7600.1638573,72814-Jul-200902:04Not applicableNot applicable
Bfe.dll.mui6.1.7601.2214929,18401-Nov-201207:27Not applicableNot applicable
Fwpuclnt.dll.mui6.1.7600.1638578,33614-Jul-200902:02Not applicableNot applicable
Ikeext.dll.mui6.1.7600.163853,58414-Jul-200901:58Not applicableNot applicable
Nshwfp.dll.mui6.1.7600.1638566,56014-Jul-200901:53Not applicableNot applicable
Bfe.dll.mui6.1.7601.2214931,23201-Nov-201205:43Not applicableNot applicable
Fwpuclnt.dll.mui6.1.7600.1638589,08814-Jul-200901:59Not applicableNot applicable
Ikeext.dll.mui6.1.7600.163853,58414-Jul-200901:55Not applicableNot applicable
Nshwfp.dll.mui6.1.7600.1638568,09614-Jul-200902:05Not applicableNot applicable
Bfe.dll.mui6.1.7601.2214924,57601-Nov-201207:27Not applicableNot applicable
Fwpuclnt.dll.mui6.1.7600.1638564,51214-Jul-200901:54Not applicableNot applicable
Ikeext.dll.mui6.1.7600.163853,07214-Jul-200901:51Not applicableNot applicable
Nshwfp.dll.mui6.1.7600.1638561,44014-Jul-200902:01Not applicableNot applicable
Bfe.dll.mui6.1.7601.2214929,69601-Nov-201207:35Not applicableNot applicable
Fwpuclnt.dll.mui6.1.7600.1638577,82414-Jul-200902:05Not applicableNot applicable
Ikeext.dll.mui6.1.7600.163853,07214-Jul-200902:01Not applicableNot applicable
Nshwfp.dll.mui6.1.7600.1638572,70414-Jul-200902:04Not applicableNot applicable
Bfe.dll.mui6.1.7601.2214932,76801-Nov-201207:35Not applicableNot applicable
Fwpuclnt.dll.mui6.1.7600.1638584,48014-Jul-200902:04Not applicableNot applicable
Ikeext.dll.mui6.1.7600.163853,58414-Jul-200901:54Not applicableNot applicable
Nshwfp.dll.mui6.1.7600.1638570,65614-Jul-200902:04Not applicableNot applicable
Bfe.dll.mui6.1.7601.2214919,45601-Nov-201206:41Not applicableNot applicable
Fwpuclnt.dll.mui6.1.7600.1638556,32014-Jul-200902:19Not applicableNot applicable
Ikeext.dll.mui6.1.7600.163853,07214-Jul-200902:16Not applicableNot applicable
Nshwfp.dll.mui6.1.7600.1638549,15214-Jul-200902:12Not applicableNot applicable
Bfe.dll.mui6.1.7601.2214917,92001-Nov-201206:41Not applicableNot applicable
Fwpuclnt.dll.mui6.1.7600.1638552,73614-Jul-200903:13Not applicableNot applicable
Ikeext.dll.mui6.1.7600.163853,07214-Jul-200903:10Not applicableNot applicable
Nshwfp.dll.mui6.1.7600.1638547,61614-Jul-200903:13Not applicableNot applicable
Bfe.dll.mui6.1.7601.2214926,62401-Nov-201207:27Not applicableNot applicable
Fwpuclnt.dll.mui6.1.7600.1638577,82414-Jul-200902:02Not applicableNot applicable
Ikeext.dll.mui6.1.7600.163853,58414-Jul-200901:58Not applicableNot applicable
Nshwfp.dll.mui6.1.7600.1638561,95214-Jul-200902:01Not applicableNot applicable
Bfe.dll.mui6.1.7601.2214928,16001-Nov-201207:35Not applicableNot applicable
Fwpuclnt.dll.mui6.1.7600.1638594,20814-Jul-200901:49Not applicableNot applicable
Ikeext.dll.mui6.1.7600.163853,58414-Jul-200901:52Not applicableNot applicable
Nshwfp.dll.mui6.1.7600.1638571,16814-Jul-200901:55Not applicableNot applicable
Bfe.dll.mui6.1.7601.2214937,37601-Nov-201207:35Not applicableNot applicable
Fwpuclnt.dll.mui6.1.7600.1638590,11214-Jul-200901:49Not applicableNot applicable
Ikeext.dll.mui6.1.7600.163853,58414-Jul-200901:53Not applicableNot applicable
Nshwfp.dll.mui6.1.7600.1638570,14414-Jul-200901:48Not applicableNot applicable
Bfe.dll.mui6.1.7601.2214931,74401-Nov-201207:24Not applicableNot applicable
Fwpuclnt.dll.mui6.1.7600.1638581,92014-Jul-200901:49Not applicableNot applicable
Ikeext.dll.mui6.1.7600.163853,58414-Jul-200901:46Not applicableNot applicable
Nshwfp.dll.mui6.1.7600.1638568,09614-Jul-200901:48Not applicableNot applicable
Bfe.dll.mui6.1.7601.2214930,72001-Nov-201207:35Not applicableNot applicable
Fwpuclnt.dll.mui6.1.7600.1638586,01614-Jul-200901:58Not applicableNot applicable
Ikeext.dll.mui6.1.7600.163853,58414-Jul-200902:01Not applicableNot applicable
Nshwfp.dll.mui6.1.7600.1638569,63214-Jul-200901:57Not applicableNot applicable
Bfe.dll.mui6.1.7601.2214933,28001-Nov-201207:29Not applicableNot applicable
Fwpuclnt.dll.mui6.1.7600.1638583,96814-Jul-200901:59Not applicableNot applicable
Ikeext.dll.mui6.1.7600.163853,58414-Jul-200902:03Not applicableNot applicable
Nshwfp.dll.mui6.1.7600.1638571,16814-Jul-200902:05Not applicableNot applicable
Bfe.dll.mui6.1.7601.2214929,69601-Nov-201207:35Not applicableNot applicable
Fwpuclnt.dll.mui6.1.7600.1638578,33614-Jul-200902:05Not applicableNot applicable
Ikeext.dll.mui6.1.7600.163853,58414-Jul-200901:54Not applicableNot applicable
Nshwfp.dll.mui6.1.7600.1638562,97614-Jul-200901:57Not applicableNot applicable
Bfe.dll.mui6.1.7601.2214927,64801-Nov-201207:35Not applicableNot applicable
Fwpuclnt.dll.mui6.1.7600.1638574,24014-Jul-200901:57Not applicableNot applicable
Ikeext.dll.mui6.1.7600.163853,58414-Jul-200901:46Not applicableNot applicable
Nshwfp.dll.mui6.1.7600.1638564,51214-Jul-200901:56Not applicableNot applicable
Bfe.dll.mui6.1.7601.2214914,33601-Nov-201206:42Not applicableNot applicable
Fwpuclnt.dll.mui6.1.7600.1638547,10414-Jul-200903:13Not applicableNot applicable
Ikeext.dll.mui6.1.7600.163852,56014-Jul-200903:10Not applicableNot applicable
Nshwfp.dll.mui6.1.7600.1638540,44814-Jul-200903:13Not applicableNot applicable
Bfe.dll.mui6.1.7601.2214914,33601-Nov-201206:41Not applicableNot applicable
Fwpuclnt.dll.mui6.1.7600.1638546,59214-Jul-200903:13Not applicableNot applicable
Ikeext.dll.mui6.1.7600.163852,56014-Jul-200903:10Not applicableNot applicable
Nshwfp.dll.mui6.1.7600.1638541,47214-Jul-200903:06Not applicableNot applicable
Ndisuio.sys6.1.7601.2213756,83218-Oct-201218:52x64Not applicable
Netio.sys6.1.7601.22149376,66401-Nov-201205:51x64Not applicable
Bfe.dll6.1.7601.22137706,56018-Oct-201220:27x64Not applicable
Fwpuclnt.dll6.1.7601.22137324,09618-Oct-201220:29x64Not applicable
Ikeext.dll6.1.7601.22137855,04018-Oct-201220:29x64Not applicable
Networksecurity-ppdlic.xrm-msNot applicable3,02818-Oct-201222:12Not applicableNot applicable
Nshwfp.dll6.1.7601.22137832,00018-Oct-201220:32x64Not applicable
Wfp.mofNot applicable82210-Jun-200920:51Not applicableNot applicable
Ncsi.dll6.1.7601.22137222,20818-Oct-201220:31x64Not applicable
Nlaapi.dll6.1.7601.2213770,65618-Oct-201220:31x64Not applicable
Nlasvc.dll6.1.7601.22137303,10418-Oct-201220:31x64Not applicable
Nlasvc.ptxmlNot applicable2,49418-Oct-201214:47Not applicableNot applicable
Ntfs.sys6.1.7601.221371,687,89618-Oct-201222:00x64Not applicable
Cscapi.dll6.1.7601.2213745,56818-Oct-201220:28x64Not applicable
Cscdll.dll6.1.7601.2213730,20818-Oct-201220:28x64Not applicable
Cscobj.dll6.1.7601.22137240,12818-Oct-201220:28x64Not applicable
Offlinefileswmiprovider.mofNot applicable14,56818-Oct-201214:15Not applicableNot applicable
Offlinefileswmiprovider_uninstall.mofNot applicable14,56818-Oct-201214:15Not applicableNot applicable
Cscsvc.dll.mui6.1.7601.2214922,01601-Nov-201207:28Not applicableNot applicable
Microsoft-windows-offlinefiles.mflNot applicable2,04814-Jul-200901:54Not applicableNot applicable
Cscsvc.dll.mui6.1.7601.2214920,48001-Nov-201207:36Not applicableNot applicable
Microsoft-windows-offlinefiles.mflNot applicable2,04814-Jul-200901:51Not applicableNot applicable
Cscsvc.dll.mui6.1.7601.2214922,52801-Nov-201207:37Not applicableNot applicable
Microsoft-windows-offlinefiles.mflNot applicable2,04814-Jul-200901:57Not applicableNot applicable
Cscsvc.dll.mui6.1.7601.2214921,50401-Nov-201207:28Not applicableNot applicable
Microsoft-windows-offlinefiles.mflNot applicable2,04814-Jul-200902:01Not applicableNot applicable
Cscsvc.dll.mui6.1.7601.2214923,04001-Nov-201205:44Not applicableNot applicable
Microsoft-windows-offlinefiles.mflNot applicable2,04814-Jul-200901:58Not applicableNot applicable
Cscsvc.dll.mui6.1.7601.2214924,06401-Nov-201207:28Not applicableNot applicable
Microsoft-windows-offlinefiles.mflNot applicable2,04814-Jul-200901:53Not applicableNot applicable
Cscsvc.dll.mui6.1.7601.2214920,48001-Nov-201205:32Not applicableNot applicable
Microsoft-windows-offlinefiles.mflNot applicable2,04814-Jul-200901:29Not applicableNot applicable
Cscsvc.dll.mui6.1.7601.2214923,55201-Nov-201207:25Not applicableNot applicable
Microsoft-windows-offlinefiles.mflNot applicable2,04814-Jul-200902:04Not applicableNot applicable
Cscsvc.dll.mui6.1.7601.2214920,48001-Nov-201207:22Not applicableNot applicable
Microsoft-windows-offlinefiles.mflNot applicable2,04814-Jul-200901:52Not applicableNot applicable
Cscsvc.dll.mui6.1.7601.2214922,01601-Nov-201207:28Not applicableNot applicable
Microsoft-windows-offlinefiles.mflNot applicable2,04814-Jul-200902:01Not applicableNot applicable
Cscsvc.dll.mui6.1.7601.2214923,55201-Nov-201205:44Not applicableNot applicable
Microsoft-windows-offlinefiles.mflNot applicable2,04814-Jul-200901:58Not applicableNot applicable
Cscsvc.dll.mui6.1.7601.2214919,45601-Nov-201207:28Not applicableNot applicable
Microsoft-windows-offlinefiles.mflNot applicable2,04814-Jul-200902:01Not applicableNot applicable
Cscsvc.dll.mui6.1.7601.2214920,48001-Nov-201207:36Not applicableNot applicable
Microsoft-windows-offlinefiles.mflNot applicable2,04814-Jul-200901:51Not applicableNot applicable
Cscsvc.dll.mui6.1.7601.2214923,55201-Nov-201207:37Not applicableNot applicable
Microsoft-windows-offlinefiles.mflNot applicable2,04814-Jul-200901:57Not applicableNot applicable
Cscsvc.dll.mui6.1.7601.2214922,52801-Nov-201207:37Not applicableNot applicable
Microsoft-windows-offlinefiles.mflNot applicable2,04814-Jul-200901:57Not applicableNot applicable
Cscsvc.dll.mui6.1.7601.2214917,40801-Nov-201206:42Not applicableNot applicable
Microsoft-windows-offlinefiles.mflNot applicable2,04814-Jul-200902:13Not applicableNot applicable
Cscsvc.dll.mui6.1.7601.2214916,89601-Nov-201206:33Not applicableNot applicable
Microsoft-windows-offlinefiles.mflNot applicable2,04814-Jul-200903:07Not applicableNot applicable
Cscsvc.dll.mui6.1.7601.2214920,48001-Nov-201207:23Not applicableNot applicable
Microsoft-windows-offlinefiles.mflNot applicable2,04814-Jul-200901:51Not applicableNot applicable
Cscsvc.dll.mui6.1.7601.2214920,48001-Nov-201207:22Not applicableNot applicable
Microsoft-windows-offlinefiles.mflNot applicable2,04814-Jul-200901:46Not applicableNot applicable
Cscsvc.dll.mui6.1.7601.2214920,99201-Nov-201207:28Not applicableNot applicable
Microsoft-windows-offlinefiles.mflNot applicable2,04814-Jul-200902:01Not applicableNot applicable
Cscsvc.dll.mui6.1.7601.2214923,04001-Nov-201207:37Not applicableNot applicable
Microsoft-windows-offlinefiles.mflNot applicable2,04814-Jul-200901:55Not applicableNot applicable
Cscsvc.dll.mui6.1.7601.2214924,06401-Nov-201207:37Not applicableNot applicable
Microsoft-windows-offlinefiles.mflNot applicable2,04814-Jul-200901:48Not applicableNot applicable
Cscsvc.dll.mui6.1.7601.2214922,52801-Nov-201207:25Not applicableNot applicable
Microsoft-windows-offlinefiles.mflNot applicable2,04814-Jul-200901:56Not applicableNot applicable
Cscsvc.dll.mui6.1.7601.2214923,04001-Nov-201207:37Not applicableNot applicable
Microsoft-windows-offlinefiles.mflNot applicable2,04814-Jul-200901:57Not applicableNot applicable
Cscsvc.dll.mui6.1.7601.2214920,48001-Nov-201207:36Not applicableNot applicable
Microsoft-windows-offlinefiles.mflNot applicable2,04814-Jul-200901:50Not applicableNot applicable
Cscsvc.dll.mui6.1.7601.2214922,01601-Nov-201207:30Not applicableNot applicable
Microsoft-windows-offlinefiles.mflNot applicable2,04814-Jul-200902:06Not applicableNot applicable
Cscsvc.dll.mui6.1.7601.2214920,48001-Nov-201207:36Not applicableNot applicable
Microsoft-windows-offlinefiles.mflNot applicable2,04814-Jul-200901:49Not applicableNot applicable
Cscsvc.dll.mui6.1.7601.2214920,48001-Nov-201207:36Not applicableNot applicable
Microsoft-windows-offlinefiles.mflNot applicable2,04814-Jul-200902:01Not applicableNot applicable
Cscsvc.dll.mui6.1.7601.2214920,48001-Nov-201207:36Not applicableNot applicable
Microsoft-windows-offlinefiles.mflNot applicable2,04814-Jul-200901:51Not applicableNot applicable
Cscsvc.dll.mui6.1.7601.2214921,50401-Nov-201207:37Not applicableNot applicable
Microsoft-windows-offlinefiles.mflNot applicable2,04814-Jul-200901:57Not applicableNot applicable
Cscsvc.dll.mui6.1.7601.2214920,48001-Nov-201207:28Not applicableNot applicable
Microsoft-windows-offlinefiles.mflNot applicable2,04814-Jul-200901:52Not applicableNot applicable
Cscsvc.dll.mui6.1.7601.2214921,50401-Nov-201207:37Not applicableNot applicable
Microsoft-windows-offlinefiles.mflNot applicable2,04814-Jul-200901:56Not applicableNot applicable
Cscsvc.dll.mui6.1.7601.2214920,48001-Nov-201207:36Not applicableNot applicable
Microsoft-windows-offlinefiles.mflNot applicable2,04814-Jul-200901:51Not applicableNot applicable
Cscsvc.dll.mui6.1.7601.2214915,36001-Nov-201206:43Not applicableNot applicable
Microsoft-windows-offlinefiles.mflNot applicable2,04814-Jul-200903:07Not applicableNot applicable
Cscsvc.dll.mui6.1.7601.2214915,36001-Nov-201205:31Not applicableNot applicable
Microsoft-windows-offlinefiles.mflNot applicable2,04814-Jul-200901:55Not applicableNot applicable
Cscsvc.dll.mui6.1.7601.2214915,36001-Nov-201206:42Not applicableNot applicable
Microsoft-windows-offlinefiles.mflNot applicable2,04814-Jul-200903:07Not applicableNot applicable
Csc.sys6.1.7601.22137516,09618-Oct-201217:54x64Not applicable
Cscmig.dll6.1.7601.22137137,21618-Oct-201220:28x64Not applicable
Microsoft-windows-offlinefiles-core-ppdlic.xrm-msNot applicable3,14418-Oct-201222:12Not applicableNot applicable
Cscsvc.dll6.1.7601.22137695,80818-Oct-201220:28x64Not applicable
Microsoft-windows-offlinefiles.mofNot applicable1,77618-Oct-201214:15Not applicableNot applicable
Ntoskrnl.exe6.1.7601.221375,561,17618-Oct-201222:00x64Not applicable
Localspl.dll6.1.7601.22137965,12018-Oct-201220:30x64AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-P..OOLER-CORE-LOCALSP
Winprint.dll6.1.7601.1751439,42420-Nov-201013:27x64AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-P..OOLER-CORE-LOCALSP
Inetpp.dll6.1.7601.22137166,40018-Oct-201220:30x64Not applicable
Inetppui.dll6.1.7600.1638522,52814-Jul-200901:41x64Not applicable
Wpnpinst.exe6.1.7601.2213748,64018-Oct-201219:29x64Not applicable
Tcpmib.dll6.1.7601.2213738,91218-Oct-201220:34x64Not applicable
Tcpbidi.xmlNot applicable1,04110-Jun-200921:01Not applicableNot applicable
Tcpmonui.dll6.1.7601.2213773,21618-Oct-201220:34x64Not applicable
Printbrm.exe6.1.7601.2213721,50418-Oct-201219:30x64Not applicable
Printbrmengine.exe6.1.7601.22137295,93618-Oct-201219:30x64Not applicable
Printbrmps.dll6.1.7600.1638519,45614-Jul-200901:41x64Not applicable
Printbrmui.exe1.0.0.071,68018-Oct-201219:30x64Not applicable
Spoolsv.exe6.1.7601.22149559,61601-Nov-201204:33x64Not applicable
Gpprnext.dll6.1.7601.2213741,98418-Oct-201220:29x64Not applicable
Ppcrsopcompschema.mofNot applicable1,99410-Jun-200921:02Not applicableNot applicable
Ppcrsopuserschema.mofNot applicable1,99010-Jun-200921:02Not applicableNot applicable
Profprov.dll6.1.7601.1751433,79220-Nov-201013:27x64Not applicable
Profsvc.dll6.1.7601.22137223,74418-Oct-201220:32x64Not applicable
Profsvc.ptxmlNot applicable64813-Jul-200920:29Not applicableNot applicable
Userprofilewmiprovider.mofNot applicable10,70813-Jul-200920:29Not applicableNot applicable
Rdvghelper.exe1.1.0.097,79201-Nov-201204:05x64Not applicable
Rdbss.sys6.1.7601.22137315,39218-Oct-201217:55x64Not applicable
Rdyboost.sys6.1.7601.22137213,84818-Oct-201222:00x64Not applicable
Readyboostperfcounters.hNot applicable90510-Jun-200921:08Not applicableNot applicable
Readyboostperfcounters.iniNot applicable4,28410-Jun-200921:08Not applicableNot applicable
Sysmain.dll6.1.7601.221371,742,84818-Oct-201220:34x64Not applicable
Systemsf.ebdNot applicable347,90405-Nov-201002:20Not applicableNot applicable
Netlogon.dll6.1.7601.22137698,88018-Oct-201220:31x64Not applicable
Nlsvc.mofNot applicable2,87310-Jun-200920:47Not applicableNot applicable
Svchost.exe6.1.7601.2213727,13618-Oct-201218:02x64Not applicable
Shell32.dll6.1.7601.2213714,174,20818-Oct-201220:33x64Not applicable
Mrxsmb10.sys6.1.7601.22137288,76818-Oct-201217:54x64Not applicable
Mrxsmb20.sys6.1.7601.22137128,00018-Oct-201217:54x64Not applicable
Mrxsmb.sys6.1.7601.22137158,20818-Oct-201217:55x64Not applicable
Srv.sys6.1.7601.22137467,45618-Oct-201217:55x64Not applicable
Srv2.sys6.1.7601.22137408,57618-Oct-201217:55x64Not applicable
Smbserver-ppdlic.xrm-msNot applicable3,22918-Oct-201222:13Not applicableNot applicable
Srvsvc.dll6.1.7601.22137235,52018-Oct-201220:34x64Not applicable
Sscore.dll6.1.7601.1751413,31220-Nov-201013:27x64Not applicable
Storport.sys6.1.7601.22137190,82418-Oct-201222:00x64Not applicable
Rdpinit.exe6.1.7601.22137179,71218-Oct-201219:02x64Not applicable
Rdpinit.mofNot applicable1,19705-Nov-201002:01Not applicableNot applicable
Rdpshell.exe6.1.7601.22137300,54418-Oct-201219:02x64Not applicable
Rdpshell.mofNot applicable1,20005-Nov-201002:01Not applicableNot applicable
Tserrredir.dll6.1.7601.1751413,31220-Nov-201013:27x64Not applicable
Umrdp.dll6.1.7601.22137214,52818-Oct-201220:34x64Not applicable
Rdpinit.exe6.1.7601.22137179,71218-Oct-201219:02x64Not applicable
Rdpinit.mofNot applicable1,19710-Jun-200920:44Not applicableNot applicable
Rdpshell.exe6.1.7601.22137300,54418-Oct-201219:02x64Not applicable
Rdpshell.mofNot applicable1,20010-Jun-200920:44Not applicableNot applicable
Terminalservices-remoteapplications-clientsku-ppdlic.xrm-msNot applicable3,06718-Oct-201222:13Not applicableNot applicable
Tserrredir.dll6.1.7600.1638513,31214-Jul-200901:41x64Not applicable
Rdpdd.dll6.1.7601.22137275,45618-Oct-201219:02x64AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-T..S-RDP-DISP
Sessenv.dll6.1.7601.22137127,48818-Oct-201220:33x64Not applicable
Fwpkclnt.sys6.1.7601.22137288,60018-Oct-201222:00x64Not applicable
Tcpip.sys6.1.7601.221371,902,42418-Oct-201222:00x64Not applicable
Aaedge.dll6.1.7601.22137307,71218-Oct-201220:26x64Not applicable
Aaedge.mofNot applicable1,26805-Nov-201001:52Not applicableNot applicable
Aatspp.dll6.1.7601.2213765,02418-Oct-201220:26x64Not applicable
Aatspp.mofNot applicable1,27105-Nov-201001:52Not applicableNot applicable
Rap.xmlNot applicable89505-Nov-201001:52Not applicableNot applicable
Tsgateway.xmlNot applicable42905-Nov-201001:52Not applicableNot applicable
Tsgclean.exe6.1.7601.17514428,03220-Nov-201013:25x64Not applicable
Tsproxy-edgeadapter-ppdlic.xrm-msNot applicable3,01818-Oct-201222:13Not applicableNot applicable
Umpo.dll6.1.7601.22137164,86418-Oct-201220:34x64Not applicable
Vwifibus.sys6.1.7600.1638524,57614-Jul-200900:07x64Not applicable
Vwififlt.sys6.1.7601.2213760,41618-Oct-201218:50x64Not applicable
Vwifimp.sys6.1.7601.2213718,43218-Oct-201218:50x64Not applicable
Cimwin32.dll6.1.7601.221372,058,24018-Oct-201220:28x64Not applicable
Davclnt.dll6.1.7601.22137110,59218-Oct-201220:28x64Not applicable
Mrxdav.sys6.1.7601.22137141,31218-Oct-201217:54x64Not applicable
Webclnt.dll6.1.7601.22137262,65618-Oct-201220:34x64Not applicable
Win32k.sys6.1.7601.221373,151,87218-Oct-201218:14x64Not applicable
Afd.sys6.1.7601.22137498,17618-Oct-201217:51x64Not applicable
Repdrvfs.dll6.1.7601.22137453,63218-Oct-201220:33x64Not applicable
Wmiperfclass.dll6.1.7601.22137136,19218-Oct-201220:34x64Not applicable
Wmiperfclass.mofNot applicable98010-Jun-200920:49Not applicableNot applicable
Wmiperfinst.dll6.1.7600.1638564,51214-Jul-200901:41x64Not applicable
Wmiperfinst.mofNot applicable80410-Jun-200920:49Not applicableNot applicable
Rdvgkmd.sys6.1.7601.22149115,04801-Nov-201205:51x64Not applicable
Rdvgumd64.dll6.1.7601.2214999,67201-Nov-201205:51x64Not applicable
Usbstor.sys6.1.7601.2213791,64818-Oct-201218:49x64Not applicable
Volsnap.sys6.1.7601.22137296,80818-Oct-201222:00x64Not applicable
Microsoft.grouppolicy.reporting.resources.dll6.1.7601.22149520,19201-Nov-201207:15x86Not applicable
Microsoft.grouppolicy.reporting.resources.dll6.1.7601.22149487,42401-Nov-201207:31x86Not applicable
Microsoft.grouppolicy.reporting.resources.dll6.1.7601.22149483,32801-Nov-201207:29x86Not applicable
Microsoft.grouppolicy.reporting.resources.dll6.1.7601.22149487,42401-Nov-201205:16x86Not applicable
Microsoft.grouppolicy.reporting.resources.dll6.1.7601.22149561,15201-Nov-201207:27x86Not applicable
Microsoft.grouppolicy.reporting.resources.dll6.1.7601.22149471,04001-Nov-201205:14x86Not applicable
Microsoft.grouppolicy.reporting.resources.dll6.1.7601.22149487,42401-Nov-201207:42x86Not applicable
Microsoft.grouppolicy.reporting.resources.dll6.1.7601.22149483,32801-Nov-201207:23x86Not applicable
Microsoft.grouppolicy.reporting.resources.dll6.1.7601.22149495,61601-Nov-201205:05x86Not applicable
Microsoft.grouppolicy.reporting.resources.dll6.1.7601.22149507,90401-Nov-201207:27x86Not applicable
Microsoft.grouppolicy.reporting.resources.dll6.1.7601.22149495,61601-Nov-201207:32x86Not applicable
Microsoft.grouppolicy.reporting.resources.dll6.1.7601.22149487,42401-Nov-201207:31x86Not applicable
Microsoft.grouppolicy.reporting.resources.dll6.1.7601.22149503,80801-Nov-201206:16x86Not applicable
Microsoft.grouppolicy.reporting.resources.dll6.1.7601.22149479,23201-Nov-201206:16x86Not applicable
Microsoft.grouppolicy.reporting.resources.dll6.1.7601.22149479,23201-Nov-201207:30x86Not applicable
Microsoft.grouppolicy.reporting.resources.dll6.1.7601.22149487,42401-Nov-201207:34x86Not applicable
Microsoft.grouppolicy.reporting.resources.dll6.1.7601.22149491,52001-Nov-201207:30x86Not applicable
Microsoft.grouppolicy.reporting.resources.dll6.1.7601.22149487,42401-Nov-201207:42x86Not applicable
Microsoft.grouppolicy.reporting.resources.dll6.1.7601.22149487,42401-Nov-201207:34x86Not applicable
Microsoft.grouppolicy.reporting.resources.dll6.1.7601.22149548,86401-Nov-201207:29x86Not applicable
Microsoft.grouppolicy.reporting.resources.dll6.1.7601.22149483,32801-Nov-201207:30x86Not applicable
Microsoft.grouppolicy.reporting.resources.dll6.1.7601.22149487,42401-Nov-201207:34x86Not applicable
Microsoft.grouppolicy.reporting.resources.dll6.1.7601.22149466,94401-Nov-201206:07x86Not applicable
Microsoft.grouppolicy.reporting.resources.dll6.1.7601.22149466,94401-Nov-201206:14x86Not applicable
Microsoft.grouppolicy.reporting.dll6.1.7601.221371,851,39218-Oct-201220:27x86Not applicable
Dot3.mofNot applicable6,07212-Nov-201023:41Not applicableNot applicable
Dot3api.dll6.1.7601.2213791,13618-Oct-201219:35x86Not applicable
Dot3dlg.dll6.1.7601.2213747,10418-Oct-201218:11x86Not applicable
Dot3msm.dll6.1.7601.22137115,20018-Oct-201219:35x86Not applicable
Appmgmts.dll6.1.7601.22137149,50418-Oct-201219:34x86Not applicable
Gpprefcl.dll6.1.7601.22137588,80018-Oct-201219:35x86Not applicable
Gpapi.dll6.1.7601.2213779,36018-Oct-201219:35x86Not applicable
Tzres.dll6.1.7601.221372,04818-Oct-201219:39x86Not applicable
Fwpuclnt.dll6.1.7601.22137216,57618-Oct-201219:35x86Not applicable
Nshwfp.dll6.1.7601.22137657,92018-Oct-201219:38x86Not applicable
Wfp.mofNot applicable82212-Nov-201023:57Not applicableNot applicable
Ncsi.dll6.1.7601.22137160,76818-Oct-201219:37x86Not applicable
Nlaapi.dll6.1.7601.2213752,22418-Oct-201219:37x86Not applicable
Ncsi.dll6.1.7601.22137160,76818-Oct-201219:37x86Not applicable
Nlaapi.dll6.1.7601.2213752,22418-Oct-201219:37x86Not applicable
Wow64_nlasvc.ptxmlNot applicable2,49413-Jul-200920:54Not applicableNot applicable
Cscobj.dll6.1.7601.22137138,75218-Oct-201219:34x86Not applicable
Offlinefileswmiprovider.mofNot applicable14,56818-Oct-201214:17Not applicableNot applicable
Offlinefileswmiprovider_uninstall.mofNot applicable14,56818-Oct-201214:17Not applicableNot applicable
Netlogon.dll6.1.7601.22137566,78418-Oct-201219:37x86Not applicable
Nlsvc.mofNot applicable2,87310-Jun-200921:29Not applicableNot applicable
Shell32.dll6.1.7601.2213712,874,24018-Oct-201219:39x86Not applicable
Sscore.dll6.1.7601.221379,72818-Oct-201217:57x86Not applicable
Rdpinit.exe6.1.7601.22137162,30418-Oct-201218:22x86Not applicable
Rdpinit.mofNot applicable1,19705-Nov-201002:01Not applicableNot applicable
Rdpshell.exe6.1.7601.22137262,14418-Oct-201218:22x86Not applicable
Rdpshell.mofNot applicable1,20005-Nov-201002:01Not applicableNot applicable
Sessenv.dll6.1.7601.22137118,27218-Oct-201219:38x86Not applicable
Mrxdav.sys6.1.7601.22137116,22418-Oct-201217:34x86Not applicable
Repdrvfs.dll6.1.7601.22137301,56818-Oct-201219:38x86Not applicable
Advapi32.dll6.1.7601.22137640,51218-Oct-201219:34x86Not applicable
Authui.dll6.1.7601.221371,792,51218-Oct-201219:34x86Not applicable
Authui.ptxmlNot applicable2,72113-Jul-200920:41Not applicableNot applicable
Bootfix.binNot applicable1,02412-Nov-201023:37Not applicableNot applicable
Expand.exe.mui6.1.7601.221496,14401-Nov-201206:47Not applicableNot applicable
Netmsg.dll.mui6.1.7601.22149197,63201-Nov-201206:41Not applicableNot applicable
Bootfix.binNot applicable1,02412-Nov-201023:37Not applicableNot applicable
Expand.exe.mui6.1.7601.221497,16801-Nov-201206:47Not applicableNot applicable
Netmsg.dll.mui6.1.7601.22149197,63201-Nov-201206:41Not applicableNot applicable
Bootfix.binNot applicable1,02412-Nov-201023:37Not applicableNot applicable
Expand.exe.mui6.1.7601.221496,65601-Nov-201206:47Not applicableNot applicable
Netmsg.dll.mui6.1.7601.22149207,36001-Nov-201206:41Not applicableNot applicable
Bootfix.binNot applicable1,02412-Nov-201023:37Not applicableNot applicable
Expand.exe.mui6.1.7601.221497,68001-Nov-201204:54Not applicableNot applicable
Netmsg.dll.mui6.1.7601.22149231,93601-Nov-201204:54Not applicableNot applicable
Bootfix.binNot applicable1,02412-Nov-201023:37Not applicableNot applicable
Expand.exe.mui6.1.7601.221497,68001-Nov-201206:47Not applicableNot applicable
Netmsg.dll.mui6.1.7601.22149247,80801-Nov-201206:41Not applicableNot applicable
Bootfix.binNot applicable1,02412-Nov-201023:37Not applicableNot applicable
Expand.exe.mui6.1.7601.221496,14401-Nov-201204:43Not applicableNot applicable
Netmsg.dll.mui6.1.7601.22149197,63201-Nov-201204:41Not applicableNot applicable
Bootfix.binNot applicable1,02412-Nov-201023:37Not applicableNot applicable
Expand.exe.mui6.1.7601.221497,68001-Nov-201206:59Not applicableNot applicable
Netmsg.dll.mui6.1.7601.22149226,81601-Nov-201206:51Not applicableNot applicable
Bootfix.binNot applicable1,02412-Nov-201023:37Not applicableNot applicable
Expand.exe.mui6.1.7601.221496,65601-Nov-201206:47Not applicableNot applicable
Netmsg.dll.mui6.1.7601.22149196,60801-Nov-201206:41Not applicableNot applicable
Bootfix.binNot applicable1,02412-Nov-201023:37Not applicableNot applicable
Expand.exe.mui6.1.7601.221497,68001-Nov-201204:55Not applicableNot applicable
Netmsg.dll.mui6.1.7601.22149231,93601-Nov-201204:41Not applicableNot applicable
Bootfix.binNot applicable1,02412-Nov-201023:37Not applicableNot applicable
Expand.exe.mui6.1.7601.221496,14401-Nov-201206:47Not applicableNot applicable
Netmsg.dll.mui6.1.7601.22149197,12001-Nov-201206:41Not applicableNot applicable
Bootfix.binNot applicable1,02412-Nov-201023:37Not applicableNot applicable
Expand.exe.mui6.1.7601.221497,16801-Nov-201206:47Not applicableNot applicable
Netmsg.dll.mui6.1.7601.22149215,04001-Nov-201206:41Not applicableNot applicable
Bootfix.binNot applicable1,02412-Nov-201023:37Not applicableNot applicable
Expand.exe.mui6.1.7601.221497,16801-Nov-201206:47Not applicableNot applicable
Netmsg.dll.mui6.1.7601.22149216,57601-Nov-201206:41Not applicableNot applicable
Bootfix.binNot applicable1,02412-Nov-201023:37Not applicableNot applicable
Expand.exe.mui6.1.7601.221495,12001-Nov-201205:43Not applicableNot applicable
Netmsg.dll.mui6.1.7601.22149125,95201-Nov-201205:49Not applicableNot applicable
Bootfix.binNot applicable1,02412-Nov-201023:37Not applicableNot applicable
Expand.exe.mui6.1.7601.221495,12001-Nov-201205:42Not applicableNot applicable
Netmsg.dll.mui6.1.7601.22149120,32001-Nov-201205:41Not applicableNot applicable
Bootfix.binNot applicable1,02412-Nov-201023:37Not applicableNot applicable
Expand.exe.mui6.1.7601.221496,14401-Nov-201206:47Not applicableNot applicable
Netmsg.dll.mui6.1.7601.22149193,02401-Nov-201206:41Not applicableNot applicable
Bootfix.binNot applicable1,02412-Nov-201023:37Not applicableNot applicable
Expand.exe.mui6.1.7601.221497,16801-Nov-201206:47Not applicableNot applicable
Netmsg.dll.mui6.1.7601.22149215,55201-Nov-201206:41Not applicableNot applicable
Bootfix.binNot applicable1,02412-Nov-201023:37Not applicableNot applicable
Expand.exe.mui6.1.7601.221497,16801-Nov-201206:47Not applicableNot applicable
Netmsg.dll.mui6.1.7601.22149217,08801-Nov-201206:41Not applicableNot applicable
Bootfix.binNot applicable1,02412-Nov-201023:37Not applicableNot applicable
Expand.exe.mui6.1.7601.221497,16801-Nov-201206:58Not applicableNot applicable
Netmsg.dll.mui6.1.7601.22149215,55201-Nov-201206:50Not applicableNot applicable
Bootfix.binNot applicable1,02412-Nov-201023:37Not applicableNot applicable
Expand.exe.mui6.1.7601.221497,68001-Nov-201206:47Not applicableNot applicable
Netmsg.dll.mui6.1.7601.22149225,79201-Nov-201206:41Not applicableNot applicable
Bootfix.binNot applicable1,02412-Nov-201023:37Not applicableNot applicable
Expand.exe.mui6.1.7601.221496,65601-Nov-201206:47Not applicableNot applicable
Netmsg.dll.mui6.1.7601.22149203,77601-Nov-201206:42Not applicableNot applicable
Bootfix.binNot applicable1,02412-Nov-201023:37Not applicableNot applicable
Expand.exe.mui6.1.7601.221496,65601-Nov-201206:47Not applicableNot applicable
Netmsg.dll.mui6.1.7601.22149199,16801-Nov-201206:41Not applicableNot applicable
Bootfix.binNot applicable1,02412-Nov-201023:37Not applicableNot applicable
Expand.exe.mui6.1.7601.221496,65601-Nov-201206:47Not applicableNot applicable
Netmsg.dll.mui6.1.7601.22149194,56001-Nov-201206:41Not applicableNot applicable
Bootfix.binNot applicable1,02412-Nov-201023:37Not applicableNot applicable
Expand.exe.mui6.1.7601.221494,60801-Nov-201205:51Not applicableNot applicable
Netmsg.dll.mui6.1.7601.2214986,52801-Nov-201205:49Not applicableNot applicable
Bootfix.binNot applicable1,02412-Nov-201023:37Not applicableNot applicable
Expand.exe.mui6.1.7601.221494,60801-Nov-201205:51Not applicableNot applicable
Netmsg.dll.mui6.1.7601.2214989,08801-Nov-201205:50Not applicableNot applicable
Dhcpcmonitor.dll.mui6.1.7600.163854,09614-Jul-200901:32Not applicableNot applicable
Dhcpcore.dll.mui6.1.7600.1638518,94414-Jul-200901:39Not applicableNot applicable
Dhcpcore6.dll.mui6.1.7601.2213716,38418-Oct-201221:16Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc.dll.mui6.1.7600.163852,56014-Jul-200901:41Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc6.dll.mui6.1.7601.2213717,92018-Oct-201221:41Not applicableNot applicable
Dhcpcmonitor.dll.mui6.1.7600.163854,60814-Jul-200901:42Not applicableNot applicable
Dhcpcore.dll.mui6.1.7600.1638520,99214-Jul-200901:41Not applicableNot applicable
Dhcpcore6.dll.mui6.1.7601.2213717,92018-Oct-201221:21Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc.dll.mui6.1.7600.163852,56014-Jul-200901:43Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc6.dll.mui6.1.7601.2213717,92018-Oct-201221:48Not applicableNot applicable
Dhcpcmonitor.dll.mui6.1.7600.163854,09614-Jul-200901:41Not applicableNot applicable
Dhcpcore.dll.mui6.1.7600.1638521,50414-Jul-200901:32Not applicableNot applicable
Dhcpcore6.dll.mui6.1.7601.2213718,94418-Oct-201221:15Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc.dll.mui6.1.7600.163852,56014-Jul-200901:35Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc6.dll.mui6.1.7601.2213718,94418-Oct-201221:41Not applicableNot applicable
Dhcpcmonitor.dll.mui6.1.7600.163854,60814-Jul-200901:36Not applicableNot applicable
Dhcpcore.dll.mui6.1.7600.1638526,11214-Jul-200901:43Not applicableNot applicable
Dhcpcore6.dll.mui6.1.7601.2213722,52818-Oct-201219:43Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc.dll.mui6.1.7600.163853,07214-Jul-200901:37Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc6.dll.mui6.1.7601.2213722,52818-Oct-201219:42Not applicableNot applicable
Dhcpcmonitor.dll.mui6.1.7600.163854,60814-Jul-200901:40Not applicableNot applicable
Dhcpcore.dll.mui6.1.7600.1638524,57614-Jul-200901:31Not applicableNot applicable
Dhcpcore6.dll.mui6.1.7601.2213720,99218-Oct-201221:15Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc.dll.mui6.1.7600.163853,07214-Jul-200901:33Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc6.dll.mui6.1.7601.2213720,99218-Oct-201221:41Not applicableNot applicable
Dhcpcmonitor.dll.mui6.1.7600.163854,09614-Jul-200901:03Not applicableNot applicable
Dhcpcore.dll.mui6.1.7601.1751420,99220-Nov-201012:09Not applicableNot applicable
Dhcpcore6.dll.mui6.1.7601.2213717,92018-Oct-201219:31Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc.dll.mui6.1.7600.163852,56014-Jul-200901:02Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc6.dll.mui6.1.7601.2213717,92018-Oct-201219:53Not applicableNot applicable
Dhcpcmonitor.dll.mui6.1.7600.163854,60814-Jul-200901:43Not applicableNot applicable
Dhcpcore.dll.mui6.1.7600.1638523,55214-Jul-200901:42Not applicableNot applicable
Dhcpcore6.dll.mui6.1.7601.2213720,48018-Oct-201221:08Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc.dll.mui6.1.7600.163852,56014-Jul-200901:37Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc6.dll.mui6.1.7601.2213720,48018-Oct-201221:47Not applicableNot applicable
Dhcpcmonitor.dll.mui6.1.7600.163854,60814-Jul-200901:32Not applicableNot applicable
Dhcpcore.dll.mui6.1.7600.1638521,50414-Jul-200901:38Not applicableNot applicable
Dhcpcore6.dll.mui6.1.7601.2213718,43218-Oct-201221:15Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc.dll.mui6.1.7600.163852,56014-Jul-200901:33Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc6.dll.mui6.1.7601.2213718,43218-Oct-201221:41Not applicableNot applicable
Dhcpcmonitor.dll.mui6.1.7600.163854,60814-Jul-200901:36Not applicableNot applicable
Dhcpcore.dll.mui6.1.7600.1638524,06414-Jul-200901:42Not applicableNot applicable
Dhcpcore6.dll.mui6.1.7601.2213720,48018-Oct-201219:42Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc.dll.mui6.1.7600.163852,56014-Jul-200901:38Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc6.dll.mui6.1.7601.2213720,48018-Oct-201219:43Not applicableNot applicable
Dhcpcmonitor.dll.mui6.1.7600.163854,09614-Jul-200901:32Not applicableNot applicable
Dhcpcore.dll.mui6.1.7600.1638517,92014-Jul-200901:31Not applicableNot applicable
Dhcpcore6.dll.mui6.1.7601.2213715,36018-Oct-201221:15Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc.dll.mui6.1.7600.163852,56014-Jul-200901:41Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc6.dll.mui6.1.7601.2213717,92018-Oct-201221:41Not applicableNot applicable
Dhcpcmonitor.dll.mui6.1.7600.163854,60814-Jul-200901:44Not applicableNot applicable
Dhcpcore.dll.mui6.1.7600.1638522,52814-Jul-200901:43Not applicableNot applicable
Dhcpcore6.dll.mui6.1.7601.2213719,96818-Oct-201221:21Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc.dll.mui6.1.7600.163852,56014-Jul-200901:45Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc6.dll.mui6.1.7601.2213719,96818-Oct-201221:48Not applicableNot applicable
Dhcpcmonitor.dll.mui6.1.7600.163854,60814-Jul-200901:42Not applicableNot applicable
Dhcpcore.dll.mui6.1.7600.1638522,01614-Jul-200901:42Not applicableNot applicable
Dhcpcore6.dll.mui6.1.7601.2213719,96818-Oct-201221:21Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc.dll.mui6.1.7600.163852,56014-Jul-200901:37Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc6.dll.mui6.1.7601.2213719,96818-Oct-201221:48Not applicableNot applicable
Dhcpcmonitor.dll.mui6.1.7600.163853,58414-Jul-200903:10Not applicableNot applicable
Dhcpcore.dll.mui6.1.7600.1638515,36014-Jul-200902:29Not applicableNot applicable
Dhcpcore6.dll.mui6.1.7601.2213712,80018-Oct-201220:31Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc.dll.mui6.1.7600.163852,56014-Jul-200902:40Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc6.dll.mui6.1.7601.2213712,80018-Oct-201220:47Not applicableNot applicable
Dhcpcmonitor.dll.mui6.1.7600.163853,58414-Jul-200902:56Not applicableNot applicable
Dhcpcore.dll.mui6.1.7600.1638515,36014-Jul-200902:49Not applicableNot applicable
Dhcpcore6.dll.mui6.1.7601.2213713,31218-Oct-201220:30Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc.dll.mui6.1.7600.163852,56014-Jul-200902:51Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc6.dll.mui6.1.7601.2213713,31218-Oct-201220:39Not applicableNot applicable
Dhcpcmonitor.dll.mui6.1.7600.163854,09614-Jul-200901:33Not applicableNot applicable
Dhcpcore.dll.mui6.1.7600.1638520,99214-Jul-200901:39Not applicableNot applicable
Dhcpcore6.dll.mui6.1.7601.2213718,43218-Oct-201221:15Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc.dll.mui6.1.7600.163852,56014-Jul-200901:41Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc6.dll.mui6.1.7601.2213718,43218-Oct-201221:41Not applicableNot applicable
Dhcpcmonitor.dll.mui6.1.7600.163854,60814-Jul-200901:46Not applicableNot applicable
Dhcpcore.dll.mui6.1.7600.1638523,04014-Jul-200901:45Not applicableNot applicable
Dhcpcore6.dll.mui6.1.7601.2213719,45618-Oct-201221:21Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc.dll.mui6.1.7600.163852,56014-Jul-200901:47Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc6.dll.mui6.1.7601.2213719,45618-Oct-201221:48Not applicableNot applicable
Dhcpcmonitor.dll.mui6.1.7600.163854,60814-Jul-200901:46Not applicableNot applicable
Dhcpcore.dll.mui6.1.7600.1638521,50414-Jul-200901:45Not applicableNot applicable
Dhcpcore6.dll.mui6.1.7601.2213718,43218-Oct-201221:21Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc.dll.mui6.1.7600.163852,56014-Jul-200901:39Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc6.dll.mui6.1.7601.2213718,43218-Oct-201221:48Not applicableNot applicable
Dhcpcmonitor.dll.mui6.1.7600.163854,09614-Jul-200901:47Not applicableNot applicable
Dhcpcore.dll.mui6.1.7600.1638522,01614-Jul-200901:37Not applicableNot applicable
Dhcpcore6.dll.mui6.1.7601.2213719,45618-Oct-201221:08Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc.dll.mui6.1.7600.163852,56014-Jul-200901:39Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc6.dll.mui6.1.7601.2213719,45618-Oct-201221:46Not applicableNot applicable
Dhcpcmonitor.dll.mui6.1.7600.163854,60814-Jul-200901:37Not applicableNot applicable
Dhcpcore.dll.mui6.1.7600.1638522,01614-Jul-200901:44Not applicableNot applicable
Dhcpcore6.dll.mui6.1.7601.2213719,45618-Oct-201221:21Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc.dll.mui6.1.7601.175143,07220-Nov-201012:44Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc6.dll.mui6.1.7601.2213719,45618-Oct-201221:48Not applicableNot applicable
Dhcpcmonitor.dll.mui6.1.7600.163854,60814-Jul-200901:43Not applicableNot applicable
Dhcpcore.dll.mui6.1.7600.1638523,04014-Jul-200901:42Not applicableNot applicable
Dhcpcore6.dll.mui6.1.7601.2213719,96818-Oct-201221:17Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc.dll.mui6.1.7600.163852,56014-Jul-200901:44Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc6.dll.mui6.1.7601.2213719,96818-Oct-201221:42Not applicableNot applicable
Dhcpcmonitor.dll.mui6.1.7600.163854,60814-Jul-200901:43Not applicableNot applicable
Dhcpcore.dll.mui6.1.7600.1638520,99214-Jul-200901:35Not applicableNot applicable
Dhcpcore6.dll.mui6.1.7601.2213718,94418-Oct-201221:21Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc.dll.mui6.1.7600.163852,56014-Jul-200901:45Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc6.dll.mui6.1.7601.2213718,94418-Oct-201221:48Not applicableNot applicable
Dhcpcmonitor.dll.mui6.1.7600.163854,60814-Jul-200901:38Not applicableNot applicable
Dhcpcore.dll.mui6.1.7600.1638520,99214-Jul-200901:37Not applicableNot applicable
Dhcpcore6.dll.mui6.1.7601.2213717,92018-Oct-201221:21Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc.dll.mui6.1.7600.163852,56014-Jul-200901:39Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc6.dll.mui6.1.7601.2213717,92018-Oct-201221:48Not applicableNot applicable
Dhcpcmonitor.dll.mui6.1.7600.163853,58414-Jul-200902:56Not applicableNot applicable
Dhcpcore.dll.mui6.1.7600.1638512,80014-Jul-200902:55Not applicableNot applicable
Dhcpcore6.dll.mui6.1.7601.2213711,26418-Oct-201220:30Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc.dll.mui6.1.7600.163852,56014-Jul-200902:57Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc6.dll.mui6.1.7601.2213711,26418-Oct-201220:47Not applicableNot applicable
Dhcpcmonitor.dll.mui6.1.7600.163853,58414-Jul-200902:56Not applicableNot applicable
Dhcpcore.dll.mui6.1.7600.1638512,80014-Jul-200902:55Not applicableNot applicable
Dhcpcore6.dll.mui6.1.7601.2213711,26418-Oct-201220:31Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc.dll.mui6.1.7600.163852,56014-Jul-200902:51Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc6.dll.mui6.1.7601.2213711,26418-Oct-201220:47Not applicableNot applicable
Dhcpclientdll.ptxmlNot applicable5,59713-Jul-200920:24Not applicableNot applicable
Dhcpcmonitor.dll6.1.7600.1638511,26414-Jul-200901:15x86Not applicable
Dhcpcore.dll6.1.7601.22137256,00018-Oct-201219:35x86Not applicable
Dhcpcore6.dll6.1.7601.22137194,04818-Oct-201219:35x86Not applicable
Dhcpcsvc.dll6.1.7600.1638561,95214-Jul-200901:15x86Not applicable
Dhcpcsvc6.dll6.1.7601.2213743,52018-Oct-201219:35x86Not applicable
Display.dll6.1.7601.221371,039,87218-Oct-201219:35x86Not applicable
Display.ptxmlNot applicable1,07313-Jul-200920:41Not applicableNot applicable
Dot3gpclnt.dll6.1.7601.2213774,75218-Oct-201219:35x86Not applicable
Gpprefcl.dll6.1.7601.22137588,80018-Oct-201219:35x86Not applicable
Gpme.dll6.1.7601.17514728,57620-Nov-201012:19x86Not applicable
Gppref.dll6.1.7601.221374,342,78418-Oct-201219:35x86Not applicable
Gpprefbr.dll6.1.7601.22137627,71218-Oct-201219:35x86Not applicable
Gpprefcn.dll6.1.7601.22137166,40018-Oct-201219:35x86Not applicable
Gpregistrybrowser.dll6.1.7601.17514225,28020-Nov-201012:19x86Not applicable
Propshts.dll6.1.7601.221372,549,24818-Oct-201219:35x86Not applicable
Tzres.dll.mui6.1.7601.2213730,72018-Oct-201221:17Not applicableNot applicable
Tzres.dll.mui6.1.7601.2213731,23218-Oct-201221:06Not applicableNot applicable
Tzres.dll.mui6.1.7601.2213729,69618-Oct-201221:22Not applicableNot applicable
Tzres.dll.mui6.1.7601.2213728,67218-Oct-201221:16Not applicableNot applicable
Tzres.dll.mui6.1.7601.2213729,18418-Oct-201219:32Not applicableNot applicable
Tzres.dll.mui6.1.7601.2213730,20818-Oct-201221:16Not applicableNot applicable
Tzres.dll.mui6.1.7601.2213729,69618-Oct-201219:31Not applicableNot applicable
Tzres.dll.mui6.1.7601.2213731,23218-Oct-201221:11Not applicableNot applicable
Tzres.dll.mui6.1.7601.2213728,16018-Oct-201221:07Not applicableNot applicable
Tzres.dll.mui6.1.7601.2213729,69618-Oct-201221:16Not applicableNot applicable
Tzres.dll.mui6.1.7601.2213727,64818-Oct-201219:32Not applicableNot applicable
Tzres.dll.mui6.1.7601.2213727,64818-Oct-201221:16Not applicableNot applicable
Tzres.dll.mui6.1.7601.2213730,72018-Oct-201221:06Not applicableNot applicable
Tzres.dll.mui6.1.7601.2213729,18418-Oct-201221:22Not applicableNot applicable
Tzres.dll.mui6.1.7601.2213729,18418-Oct-201221:22Not applicableNot applicable
Tzres.dll.mui6.1.7601.2213720,99218-Oct-201220:40Not applicableNot applicable
Tzres.dll.mui6.1.7601.2213722,01618-Oct-201220:40Not applicableNot applicable
Tzres.dll.mui6.1.7601.2213732,76818-Oct-201221:07Not applicableNot applicable
Tzres.dll.mui6.1.7601.2213731,74418-Oct-201221:07Not applicableNot applicable
Tzres.dll.mui6.1.7601.2213729,69618-Oct-201221:16Not applicableNot applicable
Tzres.dll.mui6.1.7601.2213730,20818-Oct-201221:22Not applicableNot applicable
Tzres.dll.mui6.1.7601.2213731,23218-Oct-201221:22Not applicableNot applicable
Tzres.dll.mui6.1.7601.2213731,23218-Oct-201221:10Not applicableNot applicable
Tzres.dll.mui6.1.7601.2213730,72018-Oct-201221:22Not applicableNot applicable
Tzres.dll.mui6.1.7601.2213729,18418-Oct-201221:06Not applicableNot applicable
Tzres.dll.mui6.1.7601.2213729,18418-Oct-201221:18Not applicableNot applicable
Tzres.dll.mui6.1.7601.2213730,20818-Oct-201221:06Not applicableNot applicable
Tzres.dll.mui6.1.7601.2213730,20818-Oct-201221:06Not applicableNot applicable
Tzres.dll.mui6.1.7601.2213731,23218-Oct-201221:06Not applicableNot applicable
Tzres.dll.mui6.1.7601.2213728,67218-Oct-201221:22Not applicableNot applicable
Tzres.dll.mui6.1.7601.2213729,69618-Oct-201221:15Not applicableNot applicable
Tzres.dll.mui6.1.7601.2213729,18418-Oct-201221:22Not applicableNot applicable
Tzres.dll.mui6.1.7601.2213729,69618-Oct-201221:06Not applicableNot applicable
Tzres.dll.mui6.1.7601.2213719,45618-Oct-201220:31Not applicableNot applicable
Tzres.dll.mui6.1.7601.2213720,48018-Oct-201220:31Not applicableNot applicable
Msadcs.dll6.1.7601.2213781,92018-Oct-201219:36x86Not applicable
Msadcf.dll6.1.7601.2213794,20818-Oct-201219:36x86Not applicable
Msdarem.dll6.1.7601.22137192,51218-Oct-201219:36x86Not applicable
Bfe.dll.mui6.1.7601.2214926,11201-Nov-201206:28Not applicableNot applicable
Fwpuclnt.dll.mui6.1.7600.1638572,19214-Jul-200901:35Not applicableNot applicable
Ikeext.dll.mui6.1.7600.163853,07214-Jul-200901:31Not applicableNot applicable
Nshwfp.dll.mui6.1.7600.1638561,44014-Jul-200901:34Not applicableNot applicable
Bfe.dll.mui6.1.7601.2214928,16001-Nov-201206:28Not applicableNot applicable
Fwpuclnt.dll.mui6.1.7600.1638581,92014-Jul-200901:38Not applicableNot applicable
Ikeext.dll.mui6.1.7600.163853,58414-Jul-200901:34Not applicableNot applicable
Nshwfp.dll.mui6.1.7600.1638569,12014-Jul-200901:43Not applicableNot applicable
Bfe.dll.mui6.1.7601.2214928,67201-Nov-201206:28Not applicableNot applicable
Fwpuclnt.dll.mui6.1.7600.1638581,40814-Jul-200901:36Not applicableNot applicable
Ikeext.dll.mui6.1.7600.163853,58414-Jul-200901:31Not applicableNot applicable
Nshwfp.dll.mui6.1.7600.1638565,53614-Jul-200901:41Not applicableNot applicable
Bfe.dll.mui6.1.7601.2214931,23201-Nov-201204:36Not applicableNot applicable
Fwpuclnt.dll.mui6.1.7601.1751488,06420-Nov-201012:00Not applicableNot applicable
Ikeext.dll.mui6.1.7600.163853,58414-Jul-200901:42Not applicableNot applicable
Nshwfp.dll.mui6.1.7600.1638574,75214-Jul-200901:45Not applicableNot applicable
Bfe.dll.mui6.1.7601.2214932,25601-Nov-201206:28Not applicableNot applicable
Fwpuclnt.dll.mui6.1.7600.1638593,69614-Jul-200901:34Not applicableNot applicable
Ikeext.dll.mui6.1.7600.163853,58414-Jul-200901:39Not applicableNot applicable
Nshwfp.dll.mui6.1.7600.1638570,14414-Jul-200901:34Not applicableNot applicable
Bfe.dll.mui6.1.7601.2214926,62401-Nov-201204:36Not applicableNot applicable
Fwpuclnt.dll.mui6.1.7600.1638575,26414-Jul-200901:05Not applicableNot applicable
Ikeext.dll.mui6.1.7600.163853,58414-Jul-200901:07Not applicableNot applicable
Nshwfp.dll.mui6.1.7600.1638561,44014-Jul-200901:03Not applicableNot applicable
Bfe.dll.mui6.1.7601.2214932,76801-Nov-201206:31Not applicableNot applicable
Fwpuclnt.dll.mui6.1.7600.1638587,55214-Jul-200901:45Not applicableNot applicable
Ikeext.dll.mui6.1.7600.163853,58414-Jul-200901:42Not applicableNot applicable
Nshwfp.dll.mui6.1.7600.1638573,72814-Jul-200901:44Not applicableNot applicable
Bfe.dll.mui6.1.7601.2214929,18401-Nov-201206:28Not applicableNot applicable
Fwpuclnt.dll.mui6.1.7600.1638578,33614-Jul-200901:34Not applicableNot applicable
Ikeext.dll.mui6.1.7600.163853,58414-Jul-200901:31Not applicableNot applicable
Nshwfp.dll.mui6.1.7600.1638566,56014-Jul-200901:41Not applicableNot applicable
Bfe.dll.mui6.1.7601.2214931,23201-Nov-201204:36Not applicableNot applicable
Fwpuclnt.dll.mui6.1.7600.1638589,08814-Jul-200901:39Not applicableNot applicable
Ikeext.dll.mui6.1.7600.163853,58414-Jul-200901:42Not applicableNot applicable
Nshwfp.dll.mui6.1.7600.1638568,09614-Jul-200901:44Not applicableNot applicable
Bfe.dll.mui6.1.7601.2214924,57601-Nov-201206:28Not applicableNot applicable
Fwpuclnt.dll.mui6.1.7600.1638564,51214-Jul-200901:42Not applicableNot applicable
Ikeext.dll.mui6.1.7600.163853,07214-Jul-200901:38Not applicableNot applicable
Nshwfp.dll.mui6.1.7600.1638561,44014-Jul-200901:34Not applicableNot applicable
Bfe.dll.mui6.1.7601.2214929,69601-Nov-201206:28Not applicableNot applicable
Fwpuclnt.dll.mui6.1.7600.1638577,82414-Jul-200901:39Not applicableNot applicable
Ikeext.dll.mui6.1.7600.163853,07214-Jul-200901:35Not applicableNot applicable
Nshwfp.dll.mui6.1.7600.1638572,70414-Jul-200901:45Not applicableNot applicable
Bfe.dll.mui6.1.7601.2214932,76801-Nov-201206:28Not applicableNot applicable
Fwpuclnt.dll.mui6.1.7600.1638584,48014-Jul-200901:45Not applicableNot applicable
Ikeext.dll.mui6.1.7600.163853,58414-Jul-200901:41Not applicableNot applicable
Nshwfp.dll.mui6.1.7600.1638570,65614-Jul-200901:44Not applicableNot applicable
Bfe.dll.mui6.1.7601.2214919,45601-Nov-201205:45Not applicableNot applicable
Fwpuclnt.dll.mui6.1.7600.1638556,32014-Jul-200902:49Not applicableNot applicable
Ikeext.dll.mui6.1.7600.163853,07214-Jul-200903:08Not applicableNot applicable
Nshwfp.dll.mui6.1.7600.1638549,15214-Jul-200903:23Not applicableNot applicable
Bfe.dll.mui6.1.7601.2214917,92001-Nov-201205:36Not applicableNot applicable
Fwpuclnt.dll.mui6.1.7600.1638552,73614-Jul-200902:52Not applicableNot applicable
Ikeext.dll.mui6.1.7600.163853,07214-Jul-200902:55Not applicableNot applicable
Nshwfp.dll.mui6.1.7600.1638547,61614-Jul-200902:58Not applicableNot applicable
Bfe.dll.mui6.1.7601.2214926,62401-Nov-201206:28Not applicableNot applicable
Fwpuclnt.dll.mui6.1.7600.1638577,82414-Jul-200901:35Not applicableNot applicable
Ikeext.dll.mui6.1.7600.163853,58414-Jul-200901:31Not applicableNot applicable
Nshwfp.dll.mui6.1.7600.1638561,95214-Jul-200901:34Not applicableNot applicable
Bfe.dll.mui6.1.7601.2214928,16001-Nov-201206:28Not applicableNot applicable
Fwpuclnt.dll.mui6.1.7600.1638594,20814-Jul-200901:49Not applicableNot applicable
Ikeext.dll.mui6.1.7600.163853,58414-Jul-200901:44Not applicableNot applicable
Nshwfp.dll.mui6.1.7600.1638571,16814-Jul-200901:40Not applicableNot applicable
Bfe.dll.mui6.1.7601.2214937,37601-Nov-201206:28Not applicableNot applicable
Fwpuclnt.dll.mui6.1.7600.1638590,11214-Jul-200901:49Not applicableNot applicable
Ikeext.dll.mui6.1.7600.163853,58414-Jul-200901:37Not applicableNot applicable
Nshwfp.dll.mui6.1.7600.1638570,14414-Jul-200901:48Not applicableNot applicable
Bfe.dll.mui6.1.7601.2214931,74401-Nov-201206:31Not applicableNot applicable
Fwpuclnt.dll.mui6.1.7600.1638581,92014-Jul-200901:49Not applicableNot applicable
Ikeext.dll.mui6.1.7600.163853,58414-Jul-200901:37Not applicableNot applicable
Nshwfp.dll.mui6.1.7600.1638568,09614-Jul-200901:48Not applicableNot applicable
Bfe.dll.mui6.1.7601.2214930,72001-Nov-201206:28Not applicableNot applicable
Fwpuclnt.dll.mui6.1.7600.1638586,01614-Jul-200901:39Not applicableNot applicable
Ikeext.dll.mui6.1.7600.163853,58414-Jul-200901:43Not applicableNot applicable
Nshwfp.dll.mui6.1.7600.1638569,63214-Jul-200901:45Not applicableNot applicable
Bfe.dll.mui6.1.7601.2214933,28001-Nov-201206:29Not applicableNot applicable
Fwpuclnt.dll.mui6.1.7600.1638583,96814-Jul-200901:45Not applicableNot applicable
Ikeext.dll.mui6.1.7600.163853,58414-Jul-200901:42Not applicableNot applicable
Nshwfp.dll.mui6.1.7600.1638571,16814-Jul-200901:44Not applicableNot applicable
Bfe.dll.mui6.1.7601.2214929,69601-Nov-201206:28Not applicableNot applicable
Fwpuclnt.dll.mui6.1.7600.1638578,33614-Jul-200901:46Not applicableNot applicable
Ikeext.dll.mui6.1.7600.163853,58414-Jul-200901:35Not applicableNot applicable
Nshwfp.dll.mui6.1.7600.1638562,97614-Jul-200901:37Not applicableNot applicable
Bfe.dll.mui6.1.7601.2214927,64801-Nov-201206:28Not applicableNot applicable
Fwpuclnt.dll.mui6.1.7600.1638574,24014-Jul-200901:41Not applicableNot applicable
Ikeext.dll.mui6.1.7600.163853,58414-Jul-200901:37Not applicableNot applicable
Nshwfp.dll.mui6.1.7600.1638564,51214-Jul-200901:39Not applicableNot applicable
Bfe.dll.mui6.1.7601.2214914,33601-Nov-201205:37Not applicableNot applicable
Fwpuclnt.dll.mui6.1.7600.1638547,10414-Jul-200902:59Not applicableNot applicable
Ikeext.dll.mui6.1.7600.163852,56014-Jul-200902:55Not applicableNot applicable
Nshwfp.dll.mui6.1.7600.1638540,44814-Jul-200902:58Not applicableNot applicable
Bfe.dll.mui6.1.7601.2214914,33601-Nov-201205:46Not applicableNot applicable
Fwpuclnt.dll.mui6.1.7600.1638546,59214-Jul-200902:52Not applicableNot applicable
Ikeext.dll.mui6.1.7600.163852,56014-Jul-200902:55Not applicableNot applicable
Nshwfp.dll.mui6.1.7600.1638541,47214-Jul-200902:58Not applicableNot applicable
Cscapi.dll6.1.7601.2213734,30418-Oct-201217:34x86Not applicable
Cscdll.dll6.1.7601.2213723,04018-Oct-201219:34x86Not applicable
Ntkrnlpa.exe6.1.7601.221373,971,92818-Oct-201220:17Not applicableNot applicable
Ntoskrnl.exe6.1.7601.221373,916,63218-Oct-201220:17Not applicableNot applicable
Localspl.dll6.1.7601.22137775,16818-Oct-201219:36x86X86_MICROSOFT-WINDOWS-P..OOLER-CORE-LOCALSP
Winprint.dll6.1.7601.1751430,20820-Nov-201012:21x86X86_MICROSOFT-WINDOWS-P..OOLER-CORE-LOCALSP
Tcpmib.dll6.1.7601.2213731,23218-Oct-201219:39x86Not applicable
Tcpbidi.xmlNot applicable1,04110-Jun-200921:39Not applicableNot applicable
Tcpmonui.dll6.1.7601.2213761,44018-Oct-201218:41x86Not applicable
Gpprnext.dll6.1.7601.2213733,79218-Oct-201218:41x86Not applicable
Ppcrsopcompschema.mofNot applicable1,99410-Jun-200921:40Not applicableNot applicable
Ppcrsopuserschema.mofNot applicable1,99010-Jun-200921:40Not applicableNot applicable
Svchost.exe6.1.7601.2213721,50418-Oct-201217:40x86Not applicable
Davclnt.dll6.1.7601.2213787,55218-Oct-201219:34x86Not applicable
Webclnt.dll6.1.7601.22137206,84818-Oct-201219:39x86Not applicable
Wmiperfclass.dll6.1.7601.2213790,11218-Oct-201219:40x86Not applicable
Wmiperfclass.mofNot applicable98010-Jun-200921:31Not applicableNot applicable
Wmiperfinst.dll6.1.7600.1638550,17614-Jul-200901:16x86Not applicable
Wmiperfinst.mofNot applicable80410-Jun-200921:31Not applicableNot applicable
За всички поддържани версии на Windows Server 2008 R2, базирани на IA-64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformService branch
Hidclass.sys6.1.7601.22137176,12818-Oct-201218:15IA-64Not applicable
Hidparse.sys6.1.7600.1638572,70414-Jul-200900:21Not applicableNot applicable
Hidusb.sys6.1.7601.1751467,07220-Nov-201008:53IA-64Not applicable
Advapi32.dll6.1.7601.221371,561,60018-Oct-201219:28IA-64Not applicable
Authui.dll6.1.7601.221372,298,88018-Oct-201219:29IA-64Not applicable
Authui.ptxmlNot applicable2,72113-Jul-200920:34Not applicableNot applicable
Expand.exe.mui6.1.7601.221497,68001-Nov-201204:50Not applicableNot applicable
Netmsg.dll.mui6.1.7601.22149231,93601-Nov-201204:37Not applicableNot applicable
Expand.exe.mui6.1.7601.221496,14401-Nov-201204:50Not applicableNot applicable
Netmsg.dll.mui6.1.7601.22149197,63201-Nov-201204:37Not applicableNot applicable
Expand.exe.mui6.1.7601.221497,68001-Nov-201204:49Not applicableNot applicable
Netmsg.dll.mui6.1.7601.22149231,93601-Nov-201204:47Not applicableNot applicable
Expand.exe.mui6.1.7601.221495,12001-Nov-201205:47Not applicableNot applicable
Netmsg.dll.mui6.1.7601.22149125,95201-Nov-201205:39Not applicableNot applicable
Expand.exe.mui6.1.7601.221495,12001-Nov-201205:40Not applicableNot applicable
Netmsg.dll.mui6.1.7601.22149120,32001-Nov-201205:46Not applicableNot applicable
Expand.exe.mui6.1.7601.221494,60801-Nov-201205:48Not applicableNot applicable
Netmsg.dll.mui6.1.7601.2214986,52801-Nov-201205:46Not applicableNot applicable
Expand.exe.mui6.1.7601.221494,60801-Nov-201205:48Not applicableNot applicable
Netmsg.dll.mui6.1.7601.2214989,08801-Nov-201205:46Not applicableNot applicable
Rpcss.dll6.1.7601.221371,085,95218-Oct-201219:34IA-64IA64_MICROSOFT-WINDOWS-COM-BASE-QFE
Dhcpcmonitor.dll.mui6.1.7600.163854,60814-Jul-200902:08Not applicableNot applicable
Dhcpcore.dll.mui6.1.7600.1638526,11214-Jul-200902:07Not applicableNot applicable
Dhcpcore6.dll.mui6.1.7601.2213722,52818-Oct-201219:29Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc.dll.mui6.1.7600.163853,07214-Jul-200902:21Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc6.dll.mui6.1.7601.2213722,52818-Oct-201219:38Not applicableNot applicable
Dhcpcmonitor.dll.mui6.1.7600.163854,09614-Jul-200901:39Not applicableNot applicable
Dhcpcore.dll.mui6.1.7601.1751420,99220-Nov-201010:14Not applicableNot applicable
Dhcpcore6.dll.mui6.1.7601.2213717,92018-Oct-201219:29Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc.dll.mui6.1.7600.163852,56014-Jul-200901:33Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc6.dll.mui6.1.7601.2213717,92018-Oct-201219:37Not applicableNot applicable
Dhcpcmonitor.dll.mui6.1.7600.163854,60814-Jul-200902:08Not applicableNot applicable
Dhcpcore.dll.mui6.1.7600.1638524,06414-Jul-200902:20Not applicableNot applicable
Dhcpcore6.dll.mui6.1.7601.2213720,48018-Oct-201219:39Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc.dll.mui6.1.7600.163852,56014-Jul-200902:22Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc6.dll.mui6.1.7601.2213720,48018-Oct-201219:49Not applicableNot applicable
Dhcpcmonitor.dll.mui6.1.7600.163853,58414-Jul-200904:23Not applicableNot applicable
Dhcpcore.dll.mui6.1.7600.1638515,36014-Jul-200904:21Not applicableNot applicable
Dhcpcore6.dll.mui6.1.7601.2213712,80018-Oct-201220:32Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc.dll.mui6.1.7600.163852,56014-Jul-200904:05Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc6.dll.mui6.1.7601.2213712,80018-Oct-201220:47Not applicableNot applicable
Dhcpcmonitor.dll.mui6.1.7600.163853,58414-Jul-200904:02Not applicableNot applicable
Dhcpcore.dll.mui6.1.7600.1638515,36014-Jul-200904:20Not applicableNot applicable
Dhcpcore6.dll.mui6.1.7601.2213713,31218-Oct-201220:32Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc.dll.mui6.1.7600.163852,56014-Jul-200904:06Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc6.dll.mui6.1.7601.2213713,31218-Oct-201220:39Not applicableNot applicable
Dhcpcmonitor.dll.mui6.1.7600.163853,58414-Jul-200904:23Not applicableNot applicable
Dhcpcore.dll.mui6.1.7600.1638512,80014-Jul-200903:55Not applicableNot applicable
Dhcpcore6.dll.mui6.1.7601.2213711,26418-Oct-201220:39Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc.dll.mui6.1.7600.163852,56014-Jul-200904:26Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc6.dll.mui6.1.7601.2213711,26418-Oct-201220:39Not applicableNot applicable
Dhcpcmonitor.dll.mui6.1.7600.163853,58414-Jul-200904:23Not applicableNot applicable
Dhcpcore.dll.mui6.1.7600.1638512,80014-Jul-200903:56Not applicableNot applicable
Dhcpcore6.dll.mui6.1.7601.2213711,26418-Oct-201220:32Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc.dll.mui6.1.7600.163852,56014-Jul-200904:27Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc6.dll.mui6.1.7601.2213711,26418-Oct-201220:47Not applicableNot applicable
Dfsc.sys6.1.7601.22137247,29618-Oct-201217:22IA-64Not applicable
Dhcpclientdll.ptxmlNot applicable5,59713-Jul-200920:19Not applicableNot applicable
Dhcpcmonitor.dll6.1.7600.1638527,13614-Jul-200901:46IA-64Not applicable
Dhcpcore.dll6.1.7601.22137620,03218-Oct-201219:30IA-64Not applicable
Dhcpcore6.dll6.1.7601.22137465,40818-Oct-201219:30IA-64Not applicable
Dhcpcsvc.dll6.1.7600.16385162,30414-Jul-200901:46IA-64Not applicable
Dhcpcsvc6.dll6.1.7601.2213787,04018-Oct-201219:30IA-64Not applicable
Display.dll6.1.7601.221371,305,08818-Oct-201219:30IA-64Not applicable
Display.ptxmlNot applicable1,07313-Jul-200920:33Not applicableNot applicable
Dot3gpclnt.dll6.1.7601.22137120,32018-Oct-201219:30IA-64Not applicable
Appmgmts.dll6.1.7601.22137422,91218-Oct-201219:28IA-64Not applicable
Gpprefcl.dll6.1.7601.221371,518,08018-Oct-201219:30IA-64Not applicable
Gpme.dll6.1.7601.175141,063,42420-Nov-201010:26IA-64Not applicable
Gppref.dll6.1.7601.221376,577,15218-Oct-201219:30IA-64Not applicable
Gpprefbr.dll6.1.7601.221371,786,36818-Oct-201219:30IA-64Not applicable
Gpprefcn.dll6.1.7601.22137462,84818-Oct-201219:30IA-64Not applicable
Gpregistrybrowser.dll6.1.7601.17514581,12020-Nov-201010:26IA-64Not applicable
Propshts.dll6.1.7601.221377,068,67218-Oct-201219:30IA-64Not applicable
Gpapi.dll6.1.7601.22137168,44818-Oct-201219:30IA-64Not applicable
Gpsvc.dll6.1.7601.221371,323,00818-Oct-201219:30IA-64Not applicable
Tzres.dll6.1.7601.221372,04818-Oct-201219:36IA-64Not applicable
Tzupd.exe6.1.7601.1751478,84820-Nov-201010:23IA-64Not applicable
Tzres.dll.mui6.1.7601.2213729,18418-Oct-201219:40Not applicableNot applicable
Tzres.dll.mui6.1.7601.2213729,69618-Oct-201219:29Not applicableNot applicable
Tzres.dll.mui6.1.7601.2213727,64818-Oct-201219:30Not applicableNot applicable
Tzres.dll.mui6.1.7601.2213720,99218-Oct-201220:32Not applicableNot applicable
Tzres.dll.mui6.1.7601.2213722,01618-Oct-201220:32Not applicableNot applicable
Tzres.dll.mui6.1.7601.2213719,45618-Oct-201220:32Not applicableNot applicable
Tzres.dll.mui6.1.7601.2213720,48018-Oct-201220:32Not applicableNot applicable
Msadcs.dll6.1.7601.22137172,03218-Oct-201219:32IA-64Not applicable
Msadcf.dll6.1.7601.22137217,08818-Oct-201219:32IA-64Not applicable
Msdarem.dll6.1.7601.22137450,56018-Oct-201219:32IA-64Not applicable
Bfe.dll.mui6.1.7601.2214931,23201-Nov-201204:42Not applicableNot applicable
Fwpuclnt.dll.mui6.1.7601.1751488,06420-Nov-201010:08Not applicableNot applicable
Ikeext.dll.mui6.1.7600.163853,58414-Jul-200902:16Not applicableNot applicable
Nshwfp.dll.mui6.1.7600.1638574,75214-Jul-200902:21Not applicableNot applicable
Bfe.dll.mui6.1.7601.2214926,62401-Nov-201204:33Not applicableNot applicable
Fwpuclnt.dll.mui6.1.7600.1638575,26414-Jul-200901:37Not applicableNot applicable
Ikeext.dll.mui6.1.7600.163853,58414-Jul-200901:39Not applicableNot applicable
Nshwfp.dll.mui6.1.7600.1638561,44014-Jul-200901:33Not applicableNot applicable
Bfe.dll.mui6.1.7601.2214931,23201-Nov-201204:34Not applicableNot applicable
Fwpuclnt.dll.mui6.1.7600.1638589,08814-Jul-200902:12Not applicableNot applicable
Ikeext.dll.mui6.1.7600.163853,58414-Jul-200902:07Not applicableNot applicable
Nshwfp.dll.mui6.1.7600.1638568,09614-Jul-200902:10Not applicableNot applicable
Bfe.dll.mui6.1.7601.2214919,45601-Nov-201205:43Not applicableNot applicable
Fwpuclnt.dll.mui6.1.7600.1638556,32014-Jul-200904:31Not applicableNot applicable
Ikeext.dll.mui6.1.7600.163853,07214-Jul-200904:19Not applicableNot applicable
Nshwfp.dll.mui6.1.7600.1638549,15214-Jul-200904:28Not applicableNot applicable
Bfe.dll.mui6.1.7601.2214917,92001-Nov-201205:35Not applicableNot applicable
Fwpuclnt.dll.mui6.1.7600.1638552,73614-Jul-200904:09Not applicableNot applicable
Ikeext.dll.mui6.1.7600.163853,07214-Jul-200903:55Not applicableNot applicable
Nshwfp.dll.mui6.1.7600.1638547,61614-Jul-200904:28Not applicableNot applicable
Bfe.dll.mui6.1.7601.2214914,33601-Nov-201205:35Not applicableNot applicable
Fwpuclnt.dll.mui6.1.7600.1638547,10414-Jul-200904:09Not applicableNot applicable
Ikeext.dll.mui6.1.7600.163852,56014-Jul-200904:19Not applicableNot applicable
Nshwfp.dll.mui6.1.7600.1638540,44814-Jul-200904:07Not applicableNot applicable
Bfe.dll.mui6.1.7601.2214914,33601-Nov-201205:35Not applicableNot applicable
Fwpuclnt.dll.mui6.1.7600.1638546,59214-Jul-200904:32Not applicableNot applicable
Ikeext.dll.mui6.1.7600.163852,56014-Jul-200904:20Not applicableNot applicable
Nshwfp.dll.mui6.1.7600.1638541,47214-Jul-200904:28Not applicableNot applicable
Netio.sys6.1.7601.22149711,00001-Nov-201204:53IA-64Not applicable
Bfe.dll6.1.7601.221371,074,17618-Oct-201219:29IA-64Not applicable
Fwpuclnt.dll6.1.7601.22137566,27218-Oct-201219:30IA-64Not applicable
Ikeext.dll6.1.7601.221371,486,84818-Oct-201219:31IA-64Not applicable
Networksecurity-ppdlic.xrm-msNot applicable3,02818-Oct-201220:21Not applicableNot applicable
Nshwfp.dll6.1.7601.221371,113,60018-Oct-201219:33IA-64Not applicable
Wfp.mofNot applicable82210-Jun-200920:57Not applicableNot applicable
Ncsi.dll6.1.7601.22137482,81618-Oct-201219:33IA-64Not applicable
Nlaapi.dll6.1.7601.22137156,67218-Oct-201219:33IA-64Not applicable
Nlasvc.dll6.1.7601.22137603,13618-Oct-201219:33IA-64Not applicable
Nlasvc.ptxmlNot applicable2,49418-Oct-201214:40Not applicableNot applicable
Ntfs.sys6.1.7601.221373,558,76018-Oct-201220:05IA-64Not applicable
Cscapi.dll6.1.7601.2213790,62418-Oct-201219:29IA-64Not applicable
Cscdll.dll6.1.7601.2213768,60818-Oct-201219:29IA-64Not applicable
Cscsvc.dll.mui6.1.7601.2214923,04001-Nov-201204:42Not applicableNot applicable
Microsoft-windows-offlinefiles.mflNot applicable2,04814-Jul-200902:11Not applicableNot applicable
Cscsvc.dll.mui6.1.7601.2214920,48001-Nov-201204:34Not applicableNot applicable
Microsoft-windows-offlinefiles.mflNot applicable2,04814-Jul-200901:33Not applicableNot applicable
Cscsvc.dll.mui6.1.7601.2214923,55201-Nov-201204:43Not applicableNot applicable
Microsoft-windows-offlinefiles.mflNot applicable2,04814-Jul-200902:13Not applicableNot applicable
Cscsvc.dll.mui6.1.7601.2214917,40801-Nov-201205:36Not applicableNot applicable
Microsoft-windows-offlinefiles.mflNot applicable2,04814-Jul-200904:29Not applicableNot applicable
Cscsvc.dll.mui6.1.7601.2214916,89601-Nov-201205:36Not applicableNot applicable
Microsoft-windows-offlinefiles.mflNot applicable2,04814-Jul-200904:08Not applicableNot applicable
Cscsvc.dll.mui6.1.7601.2214915,36001-Nov-201205:36Not applicableNot applicable
Microsoft-windows-offlinefiles.mflNot applicable2,04814-Jul-200904:08Not applicableNot applicable
Cscsvc.dll.mui6.1.7601.2214915,36001-Nov-201205:43Not applicableNot applicable
Microsoft-windows-offlinefiles.mflNot applicable2,04814-Jul-200904:29Not applicableNot applicable
Ntoskrnl.exe6.1.7601.2213711,126,12018-Oct-201220:05IA-64Not applicable
Localspl.dll6.1.7601.221372,077,18418-Oct-201219:31IA-64IA64_MICROSOFT-WINDOWS-P..OOLER-CORE-LOCALSP
Winprint.dll6.1.7601.1751490,62420-Nov-201010:28IA-64IA64_MICROSOFT-WINDOWS-P..OOLER-CORE-LOCALSP
Inetpp.dll6.1.7601.22137398,33618-Oct-201219:31IA-64Not applicable
Inetppui.dll6.1.7600.1638551,71214-Jul-200901:46IA-64Not applicable
Wpnpinst.exe6.1.7601.22137127,48818-Oct-201218:50IA-64Not applicable
Tcpmib.dll6.1.7601.2213783,45618-Oct-201219:36IA-64Not applicable
Tcpbidi.xmlNot applicable1,04110-Jun-200921:06Not applicableNot applicable
Tcpmonui.dll6.1.7601.22137148,99218-Oct-201219:36IA-64Not applicable
Spoolsv.exe6.1.7601.221491,084,41601-Nov-201203:54IA-64Not applicable
Gpprnext.dll6.1.7601.2213790,11218-Oct-201219:30IA-64Not applicable
Ppcrsopcompschema.mofNot applicable1,99410-Jun-200921:07Not applicableNot applicable
Ppcrsopuserschema.mofNot applicable1,99010-Jun-200921:07Not applicableNot applicable
Profprov.dll6.1.7601.1751478,84820-Nov-201010:28IA-64Not applicable
Profsvc.dll6.1.7601.22137479,23218-Oct-201219:34IA-64Not applicable
Profsvc.ptxmlNot applicable64813-Jul-200920:29Not applicableNot applicable
Userprofilewmiprovider.mofNot applicable10,70813-Jul-200920:29Not applicableNot applicable
Rdbss.sys6.1.7601.22137735,74418-Oct-201217:23IA-64Not applicable
Netlogon.dll6.1.7601.221371,156,60818-Oct-201219:33IA-64Not applicable
Nlsvc.mofNot applicable2,87310-Jun-200920:52Not applicableNot applicable
Svchost.exe6.1.7601.2213754,78418-Oct-201217:33IA-64Not applicable
Shell32.dll6.1.7601.2213721,190,65618-Oct-201219:35IA-64Not applicable
Mrxsmb10.sys6.1.7601.22137678,40018-Oct-201217:23IA-64Not applicable
Mrxsmb20.sys6.1.7601.22137310,78418-Oct-201217:23IA-64Not applicable
Mrxsmb.sys6.1.7601.22137368,12818-Oct-201217:23IA-64Not applicable
Srv.sys6.1.7601.221371,028,60818-Oct-201217:23IA-64Not applicable
Srv2.sys6.1.7601.22137795,64818-Oct-201217:23IA-64Not applicable
Smbserver-ppdlic.xrm-msNot applicable3,22918-Oct-201220:21Not applicableNot applicable
Srvsvc.dll6.1.7601.22137417,28018-Oct-201219:35IA-64Not applicable
Sscore.dll6.1.7601.1751426,62420-Nov-201010:28IA-64Not applicable
Storport.sys6.1.7601.22137430,42418-Oct-201220:05IA-64Not applicable
Rdpinit.exe6.1.7601.22137415,74418-Oct-201218:32IA-64Not applicable
Rdpinit.mofNot applicable1,19705-Nov-201002:01Not applicableNot applicable
Rdpshell.exe6.1.7601.22137662,01618-Oct-201218:32IA-64Not applicable
Rdpshell.mofNot applicable1,20005-Nov-201002:01Not applicableNot applicable
Tserrredir.dll6.1.7601.1751427,13620-Nov-201010:28IA-64Not applicable
Umrdp.dll6.1.7601.22137194,04818-Oct-201219:36IA-64Not applicable
Rdpdd.dll6.1.7601.22137462,33618-Oct-201218:31IA-64IA64_MICROSOFT-WINDOWS-T..S-RDP-DISP
Sessenv.dll6.1.7601.22137253,44018-Oct-201219:34IA-64Not applicable
Fwpkclnt.sys6.1.7601.22137483,16018-Oct-201220:05IA-64Not applicable
Tcpip.sys6.1.7601.221373,819,88018-Oct-201220:05IA-64Not applicable
Umpo.dll6.1.7601.22137290,30418-Oct-201219:36IA-64Not applicable
Cimwin32.dll6.1.7601.221374,280,32018-Oct-201219:29IA-64Not applicable
Win32k.sys6.1.7601.221377,449,60018-Oct-201217:49IA-64Not applicable
Afd.sys6.1.7601.221371,115,64818-Oct-201217:20IA-64Not applicable
Repdrvfs.dll6.1.7601.221371,067,00818-Oct-201219:34IA-64Not applicable
Wmiperfclass.dll6.1.7601.22137308,73618-Oct-201219:36IA-64Not applicable
Wmiperfclass.mofNot applicable98010-Jun-200920:54Not applicableNot applicable
Wmiperfinst.dll6.1.7600.16385165,37614-Jul-200901:50IA-64Not applicable
Wmiperfinst.mofNot applicable80410-Jun-200920:54Not applicableNot applicable
Usbstor.sys6.1.7601.22137239,61618-Oct-201218:16IA-64Not applicable
Volsnap.sys6.1.7601.22137681,30418-Oct-201220:05IA-64Not applicable
Microsoft.grouppolicy.reporting.resources.dll6.1.7601.22149487,42401-Nov-201205:16x86Not applicable
Microsoft.grouppolicy.reporting.resources.dll6.1.7601.22149471,04001-Nov-201205:14x86Not applicable
Microsoft.grouppolicy.reporting.resources.dll6.1.7601.22149495,61601-Nov-201205:05x86Not applicable
Microsoft.grouppolicy.reporting.resources.dll6.1.7601.22149503,80801-Nov-201206:16x86Not applicable
Microsoft.grouppolicy.reporting.resources.dll6.1.7601.22149479,23201-Nov-201206:16x86Not applicable
Microsoft.grouppolicy.reporting.resources.dll6.1.7601.22149466,94401-Nov-201206:07x86Not applicable
Microsoft.grouppolicy.reporting.resources.dll6.1.7601.22149466,94401-Nov-201206:14x86Not applicable
Microsoft.grouppolicy.reporting.dll6.1.7601.221371,851,39218-Oct-201220:27x86Not applicable
Appmgmts.dll6.1.7601.22137149,50418-Oct-201219:34x86Not applicable
Gpapi.dll6.1.7601.2213779,36018-Oct-201219:35x86Not applicable
Tzres.dll6.1.7601.221372,04818-Oct-201219:39x86Not applicable
Fwpuclnt.dll6.1.7601.22137216,57618-Oct-201219:35x86Not applicable
Nshwfp.dll6.1.7601.22137657,92018-Oct-201219:38x86Not applicable
Wfp.mofNot applicable82212-Nov-201023:57Not applicableNot applicable
Ncsi.dll6.1.7601.22137160,76818-Oct-201219:37x86Not applicable
Nlaapi.dll6.1.7601.2213752,22418-Oct-201219:37x86Not applicable
Wow64_nlasvc.ptxmlNot applicable2,49413-Jul-200920:54Not applicableNot applicable
Netlogon.dll6.1.7601.22137566,78418-Oct-201219:37x86Not applicable
Nlsvc.mofNot applicable2,87310-Jun-200921:29Not applicableNot applicable
Shell32.dll6.1.7601.2213712,874,24018-Oct-201219:39x86Not applicable
Sscore.dll6.1.7601.221379,72818-Oct-201217:57x86Not applicable
Rdpinit.exe6.1.7601.22137162,30418-Oct-201218:22x86Not applicable
Rdpinit.mofNot applicable1,19705-Nov-201002:01Not applicableNot applicable
Rdpshell.exe6.1.7601.22137262,14418-Oct-201218:22x86Not applicable
Rdpshell.mofNot applicable1,20005-Nov-201002:01Not applicableNot applicable
Sessenv.dll6.1.7601.22137118,27218-Oct-201219:38x86Not applicable
Repdrvfs.dll6.1.7601.22137301,56818-Oct-201219:38x86Not applicable
Advapi32.dll6.1.7601.22137640,51218-Oct-201219:34x86Not applicable
Authui.dll6.1.7601.221371,792,51218-Oct-201219:34x86Not applicable
Authui.ptxmlNot applicable2,72113-Jul-200920:41Not applicableNot applicable
Bootfix.binNot applicable1,02412-Nov-201023:37Not applicableNot applicable
Expand.exe.mui6.1.7601.221497,68001-Nov-201204:54Not applicableNot applicable
Netmsg.dll.mui6.1.7601.22149231,93601-Nov-201204:54Not applicableNot applicable
Bootfix.binNot applicable1,02412-Nov-201023:37Not applicableNot applicable
Expand.exe.mui6.1.7601.221496,14401-Nov-201204:43Not applicableNot applicable
Netmsg.dll.mui6.1.7601.22149197,63201-Nov-201204:41Not applicableNot applicable
Bootfix.binNot applicable1,02412-Nov-201023:37Not applicableNot applicable
Expand.exe.mui6.1.7601.221497,68001-Nov-201204:55Not applicableNot applicable
Netmsg.dll.mui6.1.7601.22149231,93601-Nov-201204:41Not applicableNot applicable
Bootfix.binNot applicable1,02412-Nov-201023:37Not applicableNot applicable
Expand.exe.mui6.1.7601.221495,12001-Nov-201205:43Not applicableNot applicable
Netmsg.dll.mui6.1.7601.22149125,95201-Nov-201205:49Not applicableNot applicable
Bootfix.binNot applicable1,02412-Nov-201023:37Not applicableNot applicable
Expand.exe.mui6.1.7601.221495,12001-Nov-201205:42Not applicableNot applicable
Netmsg.dll.mui6.1.7601.22149120,32001-Nov-201205:41Not applicableNot applicable
Bootfix.binNot applicable1,02412-Nov-201023:37Not applicableNot applicable
Expand.exe.mui6.1.7601.221494,60801-Nov-201205:51Not applicableNot applicable
Netmsg.dll.mui6.1.7601.2214986,52801-Nov-201205:49Not applicableNot applicable
Bootfix.binNot applicable1,02412-Nov-201023:37Not applicableNot applicable
Expand.exe.mui6.1.7601.221494,60801-Nov-201205:51Not applicableNot applicable
Netmsg.dll.mui6.1.7601.2214989,08801-Nov-201205:50Not applicableNot applicable
Dhcpcmonitor.dll.mui6.1.7600.163854,60814-Jul-200901:36Not applicableNot applicable
Dhcpcore.dll.mui6.1.7600.1638526,11214-Jul-200901:43Not applicableNot applicable
Dhcpcore6.dll.mui6.1.7601.2213722,52818-Oct-201219:43Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc.dll.mui6.1.7600.163853,07214-Jul-200901:37Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc6.dll.mui6.1.7601.2213722,52818-Oct-201219:42Not applicableNot applicable
Dhcpcmonitor.dll.mui6.1.7600.163854,09614-Jul-200901:03Not applicableNot applicable
Dhcpcore.dll.mui6.1.7601.1751420,99220-Nov-201012:09Not applicableNot applicable
Dhcpcore6.dll.mui6.1.7601.2213717,92018-Oct-201219:31Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc.dll.mui6.1.7600.163852,56014-Jul-200901:02Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc6.dll.mui6.1.7601.2213717,92018-Oct-201219:53Not applicableNot applicable
Dhcpcmonitor.dll.mui6.1.7600.163854,60814-Jul-200901:36Not applicableNot applicable
Dhcpcore.dll.mui6.1.7600.1638524,06414-Jul-200901:42Not applicableNot applicable
Dhcpcore6.dll.mui6.1.7601.2213720,48018-Oct-201219:42Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc.dll.mui6.1.7600.163852,56014-Jul-200901:38Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc6.dll.mui6.1.7601.2213720,48018-Oct-201219:43Not applicableNot applicable
Dhcpcmonitor.dll.mui6.1.7600.163853,58414-Jul-200903:10Not applicableNot applicable
Dhcpcore.dll.mui6.1.7600.1638515,36014-Jul-200902:29Not applicableNot applicable
Dhcpcore6.dll.mui6.1.7601.2213712,80018-Oct-201220:31Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc.dll.mui6.1.7600.163852,56014-Jul-200902:40Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc6.dll.mui6.1.7601.2213712,80018-Oct-201220:47Not applicableNot applicable
Dhcpcmonitor.dll.mui6.1.7600.163853,58414-Jul-200902:56Not applicableNot applicable
Dhcpcore.dll.mui6.1.7600.1638515,36014-Jul-200902:49Not applicableNot applicable
Dhcpcore6.dll.mui6.1.7601.2213713,31218-Oct-201220:30Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc.dll.mui6.1.7600.163852,56014-Jul-200902:51Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc6.dll.mui6.1.7601.2213713,31218-Oct-201220:39Not applicableNot applicable
Dhcpcmonitor.dll.mui6.1.7600.163853,58414-Jul-200902:56Not applicableNot applicable
Dhcpcore.dll.mui6.1.7600.1638512,80014-Jul-200902:55Not applicableNot applicable
Dhcpcore6.dll.mui6.1.7601.2213711,26418-Oct-201220:30Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc.dll.mui6.1.7600.163852,56014-Jul-200902:57Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc6.dll.mui6.1.7601.2213711,26418-Oct-201220:47Not applicableNot applicable
Dhcpcmonitor.dll.mui6.1.7600.163853,58414-Jul-200902:56Not applicableNot applicable
Dhcpcore.dll.mui6.1.7600.1638512,80014-Jul-200902:55Not applicableNot applicable
Dhcpcore6.dll.mui6.1.7601.2213711,26418-Oct-201220:31Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc.dll.mui6.1.7600.163852,56014-Jul-200902:51Not applicableNot applicable
Dhcpcsvc6.dll.mui6.1.7601.2213711,26418-Oct-201220:47Not applicableNot applicable
Dhcpclientdll.ptxmlNot applicable5,59713-Jul-200920:24Not applicableNot applicable
Dhcpcmonitor.dll6.1.7600.1638511,26414-Jul-200901:15x86Not applicable
Dhcpcore.dll6.1.7601.22137256,00018-Oct-201219:35x86Not applicable
Dhcpcore6.dll6.1.7601.22137194,04818-Oct-201219:35x86Not applicable
Dhcpcsvc.dll6.1.7600.1638561,95214-Jul-200901:15x86Not applicable
Dhcpcsvc6.dll6.1.7601.2213743,52018-Oct-201219:35x86Not applicable
Display.dll6.1.7601.221371,039,87218-Oct-201219:35x86Not applicable
Display.ptxmlNot applicable1,07313-Jul-200920:41Not applicableNot applicable
Dot3gpclnt.dll6.1.7601.2213774,75218-Oct-201219:35x86Not applicable
Gpprefcl.dll6.1.7601.22137588,80018-Oct-201219:35x86Not applicable
Gpme.dll6.1.7601.17514728,57620-Nov-201012:19x86Not applicable
Gppref.dll6.1.7601.221374,342,78418-Oct-201219:35x86Not applicable
Gpprefbr.dll6.1.7601.22137627,71218-Oct-201219:35x86Not applicable
Gpprefcn.dll6.1.7601.22137166,40018-Oct-201219:35x86Not applicable
Gpregistrybrowser.dll6.1.7601.17514225,28020-Nov-201012:19x86Not applicable
Propshts.dll6.1.7601.221372,549,24818-Oct-201219:35x86Not applicable
Tzres.dll.mui6.1.7601.2213729,18418-Oct-201219:32Not applicableNot applicable
Tzres.dll.mui6.1.7601.2213729,69618-Oct-201219:31Not applicableNot applicable
Tzres.dll.mui6.1.7601.2213727,64818-Oct-201219:32Not applicableNot applicable
Tzres.dll.mui6.1.7601.2213720,99218-Oct-201220:40Not applicableNot applicable
Tzres.dll.mui6.1.7601.2213722,01618-Oct-201220:40Not applicableNot applicable
Tzres.dll.mui6.1.7601.2213719,45618-Oct-201220:31Not applicableNot applicable
Tzres.dll.mui6.1.7601.2213720,48018-Oct-201220:31Not applicableNot applicable
Msadcs.dll6.1.7601.2213781,92018-Oct-201219:36x86Not applicable
Msadcf.dll6.1.7601.2213794,20818-Oct-201219:36x86Not applicable
Msdarem.dll6.1.7601.22137192,51218-Oct-201219:36x86Not applicable
Bfe.dll.mui6.1.7601.2214931,23201-Nov-201204:36Not applicableNot applicable
Fwpuclnt.dll.mui6.1.7601.1751488,06420-Nov-201012:00Not applicableNot applicable
Ikeext.dll.mui6.1.7600.163853,58414-Jul-200901:42Not applicableNot applicable
Nshwfp.dll.mui6.1.7600.1638574,75214-Jul-200901:45Not applicableNot applicable
Bfe.dll.mui6.1.7601.2214926,62401-Nov-201204:36Not applicableNot applicable
Fwpuclnt.dll.mui6.1.7600.1638575,26414-Jul-200901:05Not applicableNot applicable
Ikeext.dll.mui6.1.7600.163853,58414-Jul-200901:07Not applicableNot applicable
Nshwfp.dll.mui6.1.7600.1638561,44014-Jul-200901:03Not applicableNot applicable
Bfe.dll.mui6.1.7601.2214931,23201-Nov-201204:36Not applicableNot applicable
Fwpuclnt.dll.mui6.1.7600.1638589,08814-Jul-200901:39Not applicableNot applicable
Ikeext.dll.mui6.1.7600.163853,58414-Jul-200901:42Not applicableNot applicable
Nshwfp.dll.mui6.1.7600.1638568,09614-Jul-200901:44Not applicableNot applicable
Bfe.dll.mui6.1.7601.2214919,45601-Nov-201205:45Not applicableNot applicable
Fwpuclnt.dll.mui6.1.7600.1638556,32014-Jul-200902:49Not applicableNot applicable
Ikeext.dll.mui6.1.7600.163853,07214-Jul-200903:08Not applicableNot applicable
Nshwfp.dll.mui6.1.7600.1638549,15214-Jul-200903:23Not applicableNot applicable
Bfe.dll.mui6.1.7601.2214917,92001-Nov-201205:36Not applicableNot applicable
Fwpuclnt.dll.mui6.1.7600.1638552,73614-Jul-200902:52Not applicableNot applicable
Ikeext.dll.mui6.1.7600.163853,07214-Jul-200902:55Not applicableNot applicable
Nshwfp.dll.mui6.1.7600.1638547,61614-Jul-200902:58Not applicableNot applicable
Bfe.dll.mui6.1.7601.2214914,33601-Nov-201205:37Not applicableNot applicable
Fwpuclnt.dll.mui6.1.7600.1638547,10414-Jul-200902:59Not applicableNot applicable
Ikeext.dll.mui6.1.7600.163852,56014-Jul-200902:55Not applicableNot applicable
Nshwfp.dll.mui6.1.7600.1638540,44814-Jul-200902:58Not applicableNot applicable
Bfe.dll.mui6.1.7601.2214914,33601-Nov-201205:46Not applicableNot applicable
Fwpuclnt.dll.mui6.1.7600.1638546,59214-Jul-200902:52Not applicableNot applicable
Ikeext.dll.mui6.1.7600.163852,56014-Jul-200902:55Not applicableNot applicable
Nshwfp.dll.mui6.1.7600.1638541,47214-Jul-200902:58Not applicableNot applicable
Cscapi.dll6.1.7601.2213734,30418-Oct-201217:34x86Not applicable
Cscdll.dll6.1.7601.2213723,04018-Oct-201219:34x86Not applicable
Ntkrnlpa.exe6.1.7601.221373,971,92818-Oct-201220:17Not applicableNot applicable
Ntoskrnl.exe6.1.7601.221373,916,63218-Oct-201220:17Not applicableNot applicable
Tcpmib.dll6.1.7601.2213731,23218-Oct-201219:39x86Not applicable
Tcpbidi.xmlNot applicable1,04110-Jun-200921:39Not applicableNot applicable
Tcpmonui.dll6.1.7601.2213761,44018-Oct-201218:41x86Not applicable
Gpprnext.dll6.1.7601.2213733,79218-Oct-201218:41x86Not applicable
Ppcrsopcompschema.mofNot applicable1,99410-Jun-200921:40Not applicableNot applicable
Ppcrsopuserschema.mofNot applicable1,99010-Jun-200921:40Not applicableNot applicable
Svchost.exe6.1.7601.2213721,50418-Oct-201217:40x86Not applicable
Wmiperfclass.dll6.1.7601.2213790,11218-Oct-201219:40x86Not applicable
Wmiperfclass.mofNot applicable98010-Jun-200921:31Not applicableNot applicable
Wmiperfinst.dll6.1.7600.1638550,17614-Jul-200901:16x86Not applicable
Wmiperfinst.mofNot applicable80410-Jun-200921:31Not applicableNot applicable
За допълнителна информация относно терминологията за софтуерна актуализация щракнете върху следния номер на статия, за да я прегледате в базата знания на Microsoft:
824684 Описание на стандартната терминология, използвана за описание на софтуерните актуализации на Microsoft
Статус
Microsoft потвърждава, че това е проблем в продуктите на Microsoft, изброени в раздела „Отнася се до“.
startup delay, slow logon, slow post logon, post sp1, SBSL
Забележка Това е статия "БЪРЗА ПУБЛИКАЦИЯ", създадена директно в рамките на организацията за поддръжка на Microsoft. Информацията, съдържаща се тук, се ограничава до съдържащото се в нея и е дадена в отговор на появили се проблеми. В резултат на краткия срок до тяхното предлагане, материалите може да съдържат печатни грешки и могат да бъдат преработвани във всеки момент без предизвестие. Вижте Условия на ползване за други съображения.
Properties

Article ID: 2775511 - Last Review: 05/07/2014 16:38:00 - Revision: 1.0

Windows 7 Service Pack 1, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1

 • kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew atdownload KB2775511
Maklum balas
ce(/x/g, function () { return Math.floor(Math.random() * 16).toString(16); })).replace("R", (8 | Math.floor(Math.random() * 3)).toString(16)); var m = document.createElement("meta"); m.content = guid; m.name = "ms.dqid"; document.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(m); >