Конфигуриране на антивирусни изключения в среда на System Center Service Manager

ВАЖНО: Тази статия е преведена с използване на софтуер за машинен превод на Microsoft и може да бъде коригирана чрез технологията Рамка за превод от общността (CTF). Microsoft предлага статии, преведени машинно, допълнително редактирани от общността, и статии, преведени от хора, за да може да предостави достъп на много езици до всички статии в нашата База знания. Статиите, преведени машинно и редактирани допълнително, може да съдържат грешки в лексиката, синтаксиса и/или граматиката. Microsoft не носи отговорност за каквито и да било неточности, грешки или вреди, предизвикани от неправилен превод на съдържанието или използването му от нашите клиенти. Повече за CTF – на http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/bg.

Щракнете тук, за да видите версия на тази статия на английски: 2787044
КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ

Антивирусни изключения трябва да бъде конфигуриран в System Center Service Manager 2010 (отвори SCSM 2010) или System Center 2012 Service Manager (отвори SCSM 2012) среда с цел избягване на потенциалните проблеми с производителността поради A / V сканирането. За да конфигурирате изключения за софтуерната среда на диспечера на услуги, трябва да конфигурирате изключения, документирани по-долу.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Service Manager сървъри

За сървъри за управление на диспечера на услуги и склад за данни на диспечера на услуги конфигуриране на изключения за следния процес изпълними файлове/папки:

%windir%\temp\smtrace
%windir%\temp\opsmgrtrace
%programfiles%\Microsoft system Center\Service Manager 2010\Health служба състояние и всички под-директории
%programfiles%\Microsoft system Center\Service Manager 2010\HealthService.exe
%programfiles%\Microsoft system Center\Service Manager 2010\MonitoringHost.exe
%programfiles%\Microsoft system Center\Service Manager 2010\Microsoft.Mom.Sdk.ServiceHost.exe
%programfiles%\Microsoft system Center\Service Manager 2010\Microsoft.Mom.ConfigServiceHost.exe

Забележка Service Manager 2012 посочено е "%programfiles%\Microsoft 2012\Service Manager System Center"

За конзоли на диспечера на услуги

За сървър или клиент, който е инсталиран Service Manager console конфигурирайте следните антивирусен изключването въз основа на процеса на изпълним:

%programfiles%\Microsoft system Center\Service Manager 2010\Microsoft.EnterpriseManagement.ServiceManager.UI.Console.exe

Забележка Service Manager 2012 посочено е "%programfiles%\Microsoft 2012\Service Manager System Center"

За сървъри за бази данни на диспечера на услуги

За SQL сървъри диспечера на услуги свързани с бази данни, конфигурирайте изключването на папката, съдържаща данни и регистрационните файлове в примера по-долу:

• E:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Data
• E:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Log

Освен това можете да конфигурирате изключения за следните файлови разширения:

• МДФ
• НУГ
• LDF
Забележка Това е статия "БЪРЗА ПУБЛИКАЦИЯ", създадена директно в рамките на организацията за поддръжка на Microsoft. Информацията, съдържаща се тук, се ограничава до съдържащото се в нея и е дадена в отговор на появили се проблеми. В резултат на краткия срок до тяхното предлагане, материалите може да съдържат печатни грешки и могат да бъдат преработвани във всеки момент без предизвестие. Вижте Условия на ползване за други съображения.

Предупреждение: Тази статия е преведена машинно

خصائص

رقم الموضوع: 2787044 - آخر مراجعة: 06/17/2015 06:27:00 - المراجعة: 1.0

Microsoft System Center 2012 Service Manager, Microsoft System Center 2012 Service Manager Service Pack 1, Microsoft System Center Service Manager 2010, Microsoft System Center Service Manager 2010 R2

  • kbmt KB2787044 KbMtbg
تعليقات