Често задавани въпроси за Ctfmon.exe

Тази статия е архивирана. Тя се предлага "както е" и вече няма да се актуализира.
Кратко изложение
Когато работите с програма от пакета Microsoft Office XP, файлът Ctfmon.exe (Ctfmon) се изпълнява във фонов режим. Действието му продължава даже след като затворите всички програми на Office.

В тази статия се съдържат отговори на някои от често задаваните въпроси относно файла Ctfmon.exe на Microsoft Text Services (Текстови услуги на Microsoft), който се зарежда след инсталиране на функциите за Alternative User Input (Aлтернативно въвеждане от страна на потребителя) на Office XP. Тази статия съдържа отговори на следните въпроси:
 • Какво представлява файлът Ctfmon.exe (ctfmon)?
 • Какви функции има файлът Ctfmon.exe?
 • Може ли да бъде премахнат файлът Ctfmon.exe?
 • Защо Ctfmon.exe не изчезва, когато го премахвам от MSConfig?
 • След деинсталиране на елементите за алтернативно въвеждане от Office XP Ctfmon.exe продължава да се зарежда. Какво друго трябва да предприема, за да предотвратя изпълняването му?
 • Какво количество системни ресурси се използва при изпълнението на Ctfmon.exe?
 • Може ли да зареждам Ctfmon.exe при поискване, вместо той да се стартира винаги?
 • Дали натискането на End Task (Прекратяване на задачата) за процеса Ctfmon.exe ще доведе до възникване на проблеми?
 • Дали Ctfmon.exe функционира по същия начин на всички операционни системи?
Допълнителна информация

Какво представлява файлът Ctfmon.exe (Ctfmon.exe)?

Ctfmon.exe активира Text Input Processor (Процесора за текстово въвеждане, TIP) на компонента Alternative User Input (Алтернативно въвеждане от потребителя) и езиковата лента на Microsoft Office.

Какви функции има файлът Ctfmon.exe?

Ctfmon.exe следи активните прозорци и осигурява поддръжка за въвеждането на текстови данни от клавиатурата, от преводи, чрез разпознаване на реч, разпознаване на ръкопис, както и посредством други алтернативни технологии за въвеждане на текст.

Може ли да бъде премахнат файлът Ctfmon.exe?

Премахването на Ctfmon.exe може да предизвика проблеми в работата на програмите на Office XP, поради което не се препоръчва. За да предотвратите стартирането на Ctfmon.exe, изпълнете следните стъпки:

Стъпка 1: Деинсталирайте Alternative User Input (Алтернативно въвеждане от потребителя)

За да деинсталирате тази функция, в инсталационната програма на Office XP задайте състоянието на инсталацията да е Not Available (Недостъпно).

Microsoft Windows Millennium Edition (Me), Microsoft Windows 98 или Microsoft Windows NT 4.0:
 1. Затворете всички програми на Office.
 2. Щракнете върху Start (Старт), посочете Settings (Настройки) и щракнете върху Control Panel (Контролен панел).
 3. В Control Panel (Контролния панел) щракнете двукратно върху Add/Remove Programs (Добавяне/премахване на програми).
 4. В раздела Install/Uninstall (Инсталиране/деинсталиране) щракнете с мишката върху Microsoft Office XP продукт, където Office XP продукт е името на използвания продукт от пакета Office. Ако работите със самостоятелна версия на някоя от програмите на Office, изберете съответния продукт от списъка. Щракнете върху Add/Remove (Добавяне/премахване).
 5. В диалоговия прозорец Maintenance Mode Options (Опции на режима на поддръжка) изберете Add or Remove Features (Добавяне или премахване на компоненти) и натиснете бутона Next (Напред). Появява се диалоговият прозорец Choose installation options for all Office applications and tools (Избор на опции за инсталиране за всички приложения и инструменти на Office).
 6. Щракнете върху знака (+), намиращ се до Office Shared Features (Общи компоненти на Office), за да ги разгърнете.
 7. Щракнете върху иконата до Alternative User Input (Алтернативно въвеждане от потребителя) и изберете Not Available (Недостъпно).
 8. Натиснете бутона Update (Актуализирай).
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако имате инсталирани няколко продукта на Office XP, например Office XP Professional и Publisher 2002, ще е необходимо да повторите гореописаните стъпки за всеки от тях.

Microsoft Windows 2000 и Microsoft Windows XP:
 1. Затворете всички програми на Office.
 2. Щракнете върху Start (Старт), посочете Settings (Настройки) и щракнете върху Control Panel (Контролен панел). ЗАБЕЛЕЖКА: В Windows XP натиснете бутона Start (Старт) и изберете Control Panel (Контролен панел").

 3. В Control Panel (Контролния панел) щракнете двукратно върху Add/Remove Programs (Добавяне/премахване на програми).ЗАБЕЛЕЖКА: В Windows XP щракнете върху Add or Remove Programs (Добавяне или премахване на програми).

 4. В списъка Currently installed programs (Текущо инсталирани програми) изберете желания Microsoft Office XP продукт, където Office XP продукт е името на използвания продукт от пакета Office. Ако работите със самостоятелна версия на някоя от програмите на Office, изберете съответния продукт от списъка. Натиснете Change (Промени).
 5. В диалоговия прозорец Maintenance Mode Options (Опции за режим на поддръжка) изберете Add or Remove Features (Добавяне или премахване на компоненти) и натиснете бутона Next (Напред). Появява се диалоговият прозорец Choose installation options for all Office applications and tools (Избор на опции за инсталиране за всички приложения и инструменти на Office).
 6. Щракнете върху знака (+), намиращ се до Office Shared Features (Общи компоненти на Office), за да ги разгърнете.
 7. Щракнете върху иконата до Alternative User Input (Алтернативно въвеждане от потребителя) и изберете Not Available (Недостъпно).
 8. Натиснете бутона Update (Актуализирай).
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако имате инсталирани няколко продукта на Office XP, например Office XP Professional и Publisher 2002, ще е необходимо да повторите гореописаните стъпки за всеки от тях.

Стъпка 2: Премахнете услугите за Alternative User Input (Алтернативно въвеждане от потребителя) от Text Services (Текстовите услуги)

 1. Щракнете върху Start (Старт), посочете Settings (Настройки) и щракнете върху Control Panel (Контролен панел).
 2. В Control Panel (Контролния панел) щракнете двукратно върху Text Services (Текстови услуги).ЗАБЕЛЕЖКА: В Windows XP щракнете върху Date, Time, Language, and Regional Options (Дата, час, език и регионални опции), а след това върху Regional and Language Options (Регионални и езикови опции). В раздела Languages (Езици) натиснете върху Details (Подробни данни).

 3. Под Installed Services (Инсталирани услуги) изберете един по един всички елементи за въвеждане, налични в списъка, натискайки бутона Remove (Премахни) за премахване на избрания компонент. Всички елементи трябва да бъдат премахнати последователно, освен следната услуга за въвеждане:
English (United States)- default Keyboard United States 101 (Английски (САЩ) - Клавиатура по подразбиране САЩ 101)

Стъпка 3: Стартирайте Regsvr32 /U за файловете Msimtf.dll и Msctf.dll

 1. Щракнете върху бутона Start (Старт) и изберете Run (Изпълнение).
 2. В диалоговия прозорец Run (Изпълнение) въведете следното:
  Regsvr32.exe /u msimtf.dll
 3. Щракнете върху OK.
 4. Повторете стъпките от 1 до 3 за файла Msctf.dll.
За допълнителна информация относно отстраняването на CTFMon.exe щракнете върху следния номер на статия от базата знания на Microsoft:
313176 Програмите могат произволно да се стартират, затварят, губят или получават фокус

Защо Ctfmon.exe не изчезва, когато го премахвам от MSConfig?

Премахването на Ctfmon.exe от MSConfig не деактивира Ctfmon.exe. За допълнителна информация относно деактивирането на Ctfmon.exe вижте раздела "Може ли да бъде премахнат файлът Ctfmon.exe?" по-горе в тази статия.

След отстраняване на елементите за алтернативно въвеждане от Office XP Ctfmon.exe продължава да се зарежда. Какво друго трябва да предприема, за да не му позволя да се изпълнява?

За разлика от компонентите за Alternative User Input (Алтернативно въвеждане от потребителя) Ctfmon.exe е системен компонент, който не може да бъде деинсталиран. За допълнителна информация относно деактивирането на Ctfmon.exe вижте раздела "Може ли да бъде премахнат файлът Ctfmon.exe?" по-горе в тази статия.

Какво количество системни ресурси се използва при изпълнението на Ctfmon.exe?

Ако Advanced Text Services (Разширени текстови услуги) не са стартирани, Ctfmon.exe използва незначително количество системни ресурси. Разширените текстови услуги са технологии за въвеждане на данни (разпознаване на реч и ръкопис, както и редактори на методите за въвеждане), които се контролират от Ctfmon.exe посредством TIP.

Може ли да зареждам Ctfmon.exe при поискване, вместо той да се стартира винаги?

Системата за алтернативно въвеждане от потребителя не е проектирана за зареждане и извеждане от паметта при поискване.

Може ли да натисна "End Task" ("Прекратяване на задачата") в диалоговия прозорец на Task Manager (Диспечера на задачите) или в диалоговия прозорец за затваряне на програма за процеса Ctfmon.exe?

Не. Не се препоръчва ръчното прекратяване на процеса Ctfmon.exe. Ако искате да спрете изпълнението на процеса Ctfmon.exe, препоръчваме да използвате стъпките, описани в раздела "Може ли да бъде премахнат файлът Ctfmon.exe?".

Дали Ctfmon.exe функционира по същия начин на всички операционни системи?

Общо казано, да. Ctfmon.exe изпълнява едни и същи задачи на различните операционни системи от семейството на Microsoft Windows.

Допълнителна информация

Ctfmon.exe е файлът, отговарящ за контрола над технологиите за алтернативно въвеждане от потребителя. Той стартира компонента Езикова лента (в системния панел) и остава да работи във фонов режим, даже след като затворите съответната програма от Office XP. Освен това той се стартира при всяко зареждане на операционната система Windows и остава да работи във фонов режим, независимо от това дали е стартирана програма от пакета Office XP.

Ctfmon.exe е проектиран така, че да продължава да функционира във фонов режим по време на сесии на Windows след инсталиране на компонентите Alternative User Input (Алтернативно въвеждане от потребителя) на Office XP.
WD2002 prb COrg2002 PPT2002 PPT OFFXP inf kbspeech kbhandwritting
Забележка Това е статия "БЪРЗА ПУБЛИКАЦИЯ", създадена директно в рамките на организацията за поддръжка на Microsoft. Информацията, съдържаща се тук, се ограничава до съдържащото се в нея и е дадена в отговор на появили се проблеми. В резултат на краткия срок до тяхното предлагане, материалите може да съдържат печатни грешки и могат да бъдат преработвани във всеки момент без предизвестие. Вижте Условия на ползване за други съображения.
Свойства

ИД на статията: 282599 – Последен преглед: 12/05/2015 23:21:46 – Редакция: 1.0

Microsoft Access 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbFAQ kbhowto KB282599
Обратна връзка