В момента сте офлайн в очакване на повторно свързване с интернет

При използване на Easy CD Creator в Windows XP се появяват съобщения за грешки

Поддръжката за Windows XP завърши

Microsoft завърши поддръжката за Windows XP на 8 април 2014 г. Тази промянa се отрази на актуализациите на софтуера ви и на опциите за защита. Научете какво означава това за вас и как да останете защитени.

Тази статия е архивирана. Тя се предлага "както е" и вече няма да се актуализира.
СИМПТОМИ
След като извършите надграждане до Microsoft Windows XP от Microsoft Windows NT 4.0, Microsoft Windows 98, Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows Millennium Edition (Me) или Microsoft Windows 2000 и се опитате да стартирате Easy CD Creator или Direct CD, е възможно да се появи следното съобщение за грешка:
Direct CD 3

Инсталиран е драйвер, който нарушава стабилността на системата.
Този драйвер ще бъде деактивиран. Свържете се с неговия производител за актуализирана версия, съвместима с тази версия на Windows.

За да стартирате програмата, щракнете върху Continue ("Продължи"). За повече информация щракнете върху Details ("Подробни данни").
При натискане на Continue ("Продължи") е възможно да се появи следното съобщение за грешка:
directcd.exe - Application Error ("directcd.exe - Грешка в приложението")

The application failed to initialize properly (0xc0000142). ("Приложението не успя да се инициализира правилно (0xc0000142).") Click on Ok to terminate the application. ("Щракнете върху "OK", за да излезете от приложението.")
При опит за стартиране на Easy CD Creator 4 е възможно да се появи следното съобщение за грешка:
Easy CD Creator 4

Easy CD Creator 4 has a known compatibility issue with this version of Windows. ("Съществува известен проблем в съвместимостта на Easy CD Creator 4 с тази версия на Windows.") For an update that is compatible with this version of Windows, contact Roxio, Inc. ("За актуализация, съвместима с тази версия на Windows, се обърнете към Roxio, Inc.")

To run the program, click Continue. ("За да стартирате програмата, щракнете върху Continue ("Продължи").") For more information, click Details. ("За повече информация щракнете върху Details ("Подробни данни").")
При натискане на Continue ("Продължи") е възможно да се появи следното съобщение за грешка:
Adaptec CD Copier

CD Copier cannot find Easy CD Creator. ("CD Copier не може да открие Easy CD Creator.") Please reinstall Easy CD Creator. ("Преинсталирайте Easy CD Creator.")

Ok
При натискане на OK е възможно да се появи следното съобщение за грешка:
Adaptec CD Copier

CD Copier could not locate a supported CD-ROM reader. ("CD Copier не успя да открие поддържан четец на компактдискове.") You will not be able to make disc-to-disc copies. ("Няма да можете да направите копие на съдържанието на един диск върху друг.")

Ok
ПРИЧИНА
Този проблем възниква, защото определени версии на продукти на Roxio са несъвместими с Windows XP.
РАЗРЕШЕНИЕ
За да елиминирате проблема, трябва да се свържете с Roxio и да поискате напълно съвместима версия на Easy CD Creator. Надградете своята версия до Easy CD Creator 5.1, за да заобиколите проблема.

Бележка Тези стъпки не бива да се използват за инсталиране на Direct CD.
 1. Изтеглете актуализацията 5.1 за Easy CD Creator 5.0x. За целта посетете следния сайт на Roxio:Забележка Задължително трябва да надградите Easy CD Creator 4.0x до Easy CD Creator 5.0 или по-късна версия, ако искате да получите услуги по поддръжка от страна на Roxio.
 2. Щракнете двукратно върху Setup.exe или поставете инсталационния компактдиск и щракнете върху Install Easy CD Creator ("Инсталирай Easy CD Creator.")
 3. Щракнете върху Next ("Следваща").
 4. Щракнете върху I Accept the terms in the license agreement ("Приемам условията на лицензионното споразумение") и натиснете Next ("Следваща").
 5. Натиснете Custom ("По избор") и след това Next ("Следваща").
 6. Натиснете Direct CD и отново Next ("Следваща").
 7. Изберете This feature will not be available ("Функцията няма да е налична") и за пореден път натиснете Next ("Следваща").
 8. Щракнете върху Install ("Инсталирай"), след това върху Finish ("Готово").
 9. Когато се появи подкана да рестартирате компютъра, натиснете No ("Не"), т.е. не рестартирайте компютъра.
 10. Щракнете двукратно върху актуализацията 5.1.
 11. Щракнете върху Yes ("Да"), последвано от Update ("Актуализирай").
 12. Щракнете върху Yes ("Да"), за да рестартирате компютъра.
СТАТУС
Това поведение се дължи на дизайна.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
За повече информация посетете следния сайт на Roxio: Microsoft предоставя информация за контакти с други производители, за да ви помогне да намерите техническа поддръжка. Тази информация за контакти може да се променя без уведомяване. Microsoft не гарантира точността на информацията за контакти с други производители.
Продуктите на други производители, които се обсъждат в тази статия, са произведени от фирми, независими от Microsoft. Microsoft не дава никакви гаранции, подразбиращи се или от друго естество, за работните характеристики или надеждността на тези продукти.
adaptec ezcd directcd burning burn copy ez
Свойства

ИД на статията: 285910 – Последен преглед: 12/06/2015 00:00:09 – Редакция: 4.1

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

 • kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbhowto kbenv kbprb kb3rdparty KB285910
Обратна връзка