Използване на функциите за антивирусната защита на Outlook Express 6

Тази статия е архивирана. Тя се предлага "както е" и вече няма да се актуализира.
За информация относно разликите между клиентите за електронна поща Microsoft Outlook и Microsoft Outlook Express щракнете върху следния номер на статия от базата знания на Microsoft:
257824 Разлики между Outlook и Outlook Express
КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ
В тази статия се описват няколко нови функции в Microsoft Outlook Express 6, служещи за защита на компютъра от вируси, които могат да се предават чрез електронната поща.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Функциите за защита от вируси в Outlook Express 6 могат да бъдат открити в раздела Security ("Защита"), намиращ се в диалоговия прозорец Tools, Options ("Инструменти" - "Опции").

Използване на зона за сигурност на Internet Explorer за деактивиране на активно съдържание в електронни писма, създадени с помощта на Hypertext Markup Language (HTML)

Зоните за сигурност позволяват да изберете дали активно съдържание, например ActiveX контроли и скриптове, може да бъде стартирано от кода на HTML-базирани електронни съобщения в Outlook Express. По подразбиране Outlook Express 6 използва настройките на Restricted Zone ("Ограничена зона"), а не Internet Zone ("Зона Интернет"). Microsoft Outlook Express 5.0 и Microsoft Outlook Express 5.5 използват настройките на Internet zone ("Зона Интернет"), която позволява стартирането на повечето видове активно съдържание.. За да персонализирате настройките на зоната за сигурност на Internet Explorer за Outlook Express:

ВНИМАНИЕ! Промяната на настройки на зона за сигурност може да изложи компютъра на опасност от потенциално въздействие на вредоносен код. Бъдете внимателни при промяната на тези настройки.
 1. Стартирайте Outlook Express и в менюто Tools ("Инструменти") щракнете върху Options ("Опции").
 2. Щракнете върху раздела Security ("Защита"), след което върху Restricted Sites Zone ("Зона на ограничени сайтове") или Internet Zone ("Зона Интернет") (с по слаба защита, но по-функционална) в раздела Virus Protection ("Защита от вируси") под Select the Internet Explorer security zone to use ("Изберете зоната за защита на Internet Explorer, която ще използвате").
 3. Натиснете OK, за да затворите диалоговия прозорец Options ("Опции"), след което затворете Outlook Express.
 4. Стартирайте Internet Explorer, изберете Internet Options ("Опции за Интернет") в менюто Tools ("Инструменти") и щракнете върху раздела Security ("Защита").
 5. Щракнете върху Custom Level ("Ниво по избор") за зоната за сигурност, която сте избрали в Outlook Express. Избраните от вас настройки ще важат както за Outlook Express, така и за Internet Explorer.

Четене на всички съобщения във вид на обикновен текст (само в Service Pack 1)

Във всички версии след Service Pack 1 можете да конфигурирате Outlook Express, така че да можете да четете всички електронни писма във вид на обикновен текст. Възможно е някои HTML-базирани електронни писма да се показват във формат на обикновен текст по неправилен начин, но за сметка на това след активиране на тази настройка вече никакво активно съдържание в електронното писмо няма да може да се стартира. За четене на всички съобщение във вид на обикновен текст в Outlook Express Service Pack 1:
 1. Стартирайте Outlook Express и в менюто Tools ("Инструменти") щракнете върху Options ("Опции").
 2. Щракнете върху раздела Read ("Четене") и поставете отметка в квадратчето Read all messages in plain text ("Чети всички съобщения като обикновен текст") под Reading Messages ("Четене на съобщения").
 3. Натиснете OK.

Предотвратяване на изпращането на електронни писма от програми без ваше одобрение

Ако конфигурирате Outlook Express като пощенски клиент по подразбиране (или simple MAPI клиент) в раздела General ("Общи"), Outlook Express ще обработва заявките чрез извикване на Simple MAPI. Някои вируси могат да използват тази функция, за да се разпространяват чрез изпращане на копия на електронни съобщения с вируси до вашите контакти. По подразбиране Outlook Express 6 предотвратява изпращането на електронни писма от код в Outlook Express без вашето знание, като показва диалог, който предоставя възможност да изпратите електронното съобщение или да спрете изпращането.

Използване на Unsafe File List ("Списък с небезопасни файлове") на Internet Explorer за филтриране на прикачени към електронни писма файлове

За да използвате списъка на Internet Explorer с небезопасни файлове за филтриране на прикачени към електронни писма файлове, направете следното:
 1. Стартирайте Outlook Express и в менюто Tools ("Инструменти") щракнете върху Options ("Опции").
 2. Щракнете върху раздела Security ("Защита"), след което поставете отметка до Do not allow attachments to be saved or opened that could potentially be a virus ("Не позволявай да бъдат записвани или отваряни прикачени файлове, които биха могли да бъдат вируси") под Virus Protection ("Защита от вируси").
Тази опция по подразбиране е активирана в Outlook Express Service Pack 1 (SP1). Ако активирате тази опция, Outlook Express ще използва списъка на Internet Explorer 6 с небезопасни файлове и настройката Confirm open after download ("Потвърждаване на отварянето след изтегляне") във Folder Options ("Опции на папка"), за да определи дали даден файл е безопасен. Изтеглянето на всички прикачени към електронни писма файлове, чийто тип е определен като "unsafe" ("небезопасен"), се блокира.

ЗАБЕЛЕЖКА: Списъкът на Internet Explorer 6 с небезопасни файлове включва всички видове файлове, които могат да са асоциирани със скрипт или код. За добавяне на допълнителни видове файлове към списъка с блокираните видове или за изваждане на видове, които не трябва да се блокират, направете следното:
 1. Щракнете върху Start ("Старт"), насочете мишката към Settings ("Настройки") (или щракнете върху Control Panel ("Контролен панел")), след което щракнете върху Control Panel ("Контролен панел") (или преминете в Classic View ("Класически изглед") или View All Control Panel Options ("Показване на всички опции на контролния панел").
 2. Щракнете двукратно върху Folder Options ("Опции на папка").
 3. В раздела File Types ("Типове файлове") чрез щракване изберете типа на файла, който искате да блокирате или позволите, след което натиснете Advanced ("Разширени"). Ако липсва типът на файлове, който искате да добавите, изпълнете следното:
  1. Щракнете върху New ("Нов").
  2. В диалоговия прозорец Create New Extension ("Създаване на ново разширение") въведете файловото разширение, което искате да добавите към списъка с небезопасни файлове.
  3. Натиснете OK и след това щракнете върху Advanced ("Разширени").
 4. Чрез щракване поставете (блокиране) отметка или я премахнете (позволяване) от квадратчето до Confirm open after download ("Потвърждаване на отварянето след изтегляне").
ЗАБЕЛЕЖКА: Някои видове файлове не могат да бъдат позволени чрез премахване на отметката от Confirm open after download ("Потвърждаване на отварянето след изтегляне"). Например файловете с разширение .exe са в списъка на Internet Explorer с небезопасни по подразбиране файлове и не могат да бъдат позволени.

Как да определите дали Outlook Express е блокирал прикачен файл

При блокиране на прикачен файл от Outlook Express в полето за уведомления най-горе в електронното писмо се появява следното уведомление:
Outlook Express removed access to the following unsafe attachments in your mail: ("Outlook Express премахна достъпа до следните незащитени прикачени файлове във вашата поща:") file_име1, file_име2 и т.н.
Свойства

ИД на статията: 291387 – Последен преглед: 12/06/2015 01:10:16 – Редакция: 4.0

Microsoft Outlook Express 6.0, Microsoft Outlook Express 6.0, Microsoft Outlook Express 6.0, Microsoft Outlook Express 6.0

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo KB291387
Обратна връзка
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)ERROR: Error after PhantomJS process exit