В момента сте офлайн в очакване на повторно свързване с интернет

Описание на технологията за активиране на продукти на Microsoft

Поддръжката за Windows XP завърши

Microsoft завърши поддръжката за Windows XP на 8 април 2014 г. Тази промянa се отрази на актуализациите на софтуера ви и на опциите за защита. Научете какво означава това за вас и как да останете защитени.

Поддръжката за Office 2003 завърши

Microsoft завърши поддръжката за Office 2003 на 8 април 2014 г. Тази промянa се отрази на актуализациите на софтуера ви и на опциите за защита. Научете какво означава това за вас и как да останете защитени.

Поддръжката за Windows Server 2003 приключи на 14 юли 2015 г.

Microsoft прекрати поддръжката за Windows Server 2003 на 14 юли 2015 г. Тази промянa се отрази на актуализациите на софтуера ви и на опциите за защита. Научете какво означава това за вас и как да останете защитени.

ВЪВЕДЕНИЕ
За да намали софтуерното пиратство и с цел да гарантира на всички клиенти получаването на продукти с очакваното от тях качество, Microsoft вече включва технологията за продуктова активация в част от своите продукти. В тази статия е описано какво представлява продуктовата активация, кога и как можете да активирате закупения от вас продукт на Microsoft и как, в случай на необходимост, да се свържете с Центъра за активация на продукти. Освен това в статията са споменати няколко допълнителни ресурса за продуктовата активация, които могат да ви бъдат от полза.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Чрез използването на продуктовата активация Microsoft се опитва да намали формата на пиратство, известна като "нелегално копиране". Нелегалното копиране е форма на пиратство, характеризираща се със споделяне на софтуер от потребители по начин, който нарушава Условията на Microsoft за лицензиране на софтуера. Например когато потребител купува Windows XP, закупеното копие на Windows XP е лицензирано за използване на един компютър. Без закупуване на допълнителни лицензи това копие на Windows XP не може да се инсталира на други компютри. Ако това копие на Windows XP се предостави на друг човек и бъде инсталирано на неговия или нейния компютър, това ще представлява нелегално копиране. Въпреки това при повечето софтуерни лицензи се разрешава да преинсталирате и активирате софтуера на един и същи компютър неограничен брой пъти. За да сте сигурни, че използвате лиценза по правилен начин, потърсете допълнителна информация за конкретния продукт в Условията на Microsoft за лицензиране на софтуера или в правата за използване на продукта.

Нелегалното копиране образува голяма част от икономическите загуби на софтуерната индустрия вследствие на пиратството. Намаляването на софтуерното пиратство ще позволи на индустрията да инвестира повече средства в разработката на продукти, в повишаване на тяхното качество и в подобряване на продуктовата поддръжка. Това също може да доведе до подобряване на продуктите и до повече иновации.

Принцип на работата на продуктовата активация

Продуктовата активация е изцяло софтуерно-базиран прост и недвусмислен процес. Тя не изисква допълнителни хардуерни устройства, като хардуерни ключове, дискети или други външни инструменти. В повечето случаи единствената информация, необходима за активиране на даден продукт, е инсталационният идентификатор, който се създава от самия софтуер. Събираната по време на активацията информация няма да се използва с цел определяне на личността на потребителя.

При активиране през Интернет продуктовата активация отнема по-малко от минута. Когато активирате продукта по този начин, самият продукт автоматично ще извърши повечето работа по активацията. Ще е необходимо минимално участие от ваша страна. Ако предпочитате да активирате вашия продукт по телефона, можете да се обадите на регионалния Център за активация на продукти на Microsoft.

Важно Продуктовата активация по никакъв начин не се използва за проследяване на потребителите на софтуерните продукти на Microsoft. Единствената й цел е да активира легални лицензирани софтуерни продукти на Microsoft.

Кога да активирате закупения от вас продукт на Microsoft

Софтуерът, закупен в магазини или като част от продадена от OEM производител компютърна конфигурация, трябва да бъде активиран. Както беше отбелязано по-рано, продуктовата активация е лесен процес и повечето потребители ще трябва само веднъж да активират закупения от тях продукт през целия му жизнен цикъл. Въпреки това някои потребители ще трябва да активират продукта повторно, ако го преместят от един компютър на друг или при внасяне на значителни промени в конфигурацията на своя компютър.

Бележка OEM производителите могат да активират софтуера фабрично преди да доставят компютъра на крайния потребител.

За допълнително удобство продуктите не изискват незабавна активация след инсталиране. Можете да стартирате Microsoft Office до 50 пъти преди да се наложи да го активирате. При Windows ще разполагате с 30 дни от първото използване до деня, в който ще се наложи да я активирате.

Как да активирате закупения от вас продукт на Microsoft

За да активирате вашия продукт, производство на Microsoft, изберете опцията Internet ("Интернет") или Telephone ("Телефон") в съветника за активация на продукта.
 • При активация през Интернет сървърите на Microsoft ще обработят заявката за активиране на продукта, без да изискват активна намеса на потребителя.
 • При активиране по телефона трябва да се свържете с Центъра за активация на продукти на Microsoft и да извършите описаните по-долу стъпки в автоматичната телефонна система или посредством разговор с представител на отдела за обслужване на клиенти.

  Важно Преди да говорите с представителя на отдела за обслужване на клиенти, се уверете, че имате под ръка инсталационния идентификатор, който се извежда от съветника за активация на продукта.

  Бележка Телефонните номера на центровете за активация на продукти не са предоставени в тази статия. Съществуват множество регионални центрове за активация на продукти на Microsoft по целия свят. Затова клиентите трябва да използват съветника за активация на продукта за получаване на телефонния номер на съответния регионален център за продуктова активация.

Как да се свържете с Центъра за активация на продукти на Microsoft

Можете да се свържете със съответния регионален център за активация на продукти на Microsoft чрез опцията Activate by Telephone ("Активиране по телефона") в съветника за продуктова активация. Когато изберете вашата държава или регион, ще се появи съответният телефонен номер за връзка.

Бележка Ако сте получили неправилен инсталационен идентификатор, представителят на отдела за обслужване на клиенти ще ви инструктира да изберете опцията Change Product Key ("Промяна на инсталационния ключ") в съветника за активация на продукта.

Как да стартирате съветника за активация на продукта

Ако вече не сте отворили съветника за активация на продукта, стартирайте го с помощта на следните стъпки в Windows или съответно в Office:

Windows XP

 1. Щракнете върху Start ("Старт").
 2. Щракнете върху All Programs ("Всички програми").
 3. Изберете Accessories ("Принадлежности").
 4. Изберете System Tools ("Системни инструменти").
 5. Щракнете върху Activate Windows ("Активиране на Windows").

Windows Vista

 1. Щракнете върху Start ("Старт").
 2. Щракнете с десния бутон върху Computer ("Компютър").
 3. Изберете Properties ("Свойства").
 4. Щракнете върху Activate Windows ("Активиране на Windows").

Office програми, като Word, Excel, PowerPoint и т.н.

 1. Щракнете върху Start ("Старт").
 2. Щракнете върху All Programs ("Всички програми").
 3. Изберете Microsoft Office.
 4. Изберете произволна програма на Office.
 5. След стартиране на програмата ще се появи съветникът за активиране на Office.

2007 Microsoft Office

 1. Щракнете върху Start ("Старт").
 2. Насочете мишката към All Programs ("Всички програми").
 3. След това я насочете към Microsoft Office.
 4. Щракнете върху името на произволна програма на Office.
 5. След като тя се стартира, натиснете бутона Office.
 6. Щракнете върху име на програмата Options ("Опции"). (Например щракнете върху Word Options ("Опции на Word"), Excel Options ("Опции на Excel") и т.н.)
 7. Натиснете Resources ("Ресурси").
 8. На реда за активиране на Microsoft Office щракнете върху Activate ("Активиране").
За допълнителна информация относно активирането на офис продукт щракнете върху следния номер на статия в базата знания на Microsoft:
828958 Помощни ресурси за активиране на лиценз за програми на Microsoft Office
Допълнителна информация

Сайтове

За допълнителна информация вижте помощната информация онлайн или посетете следните сайтове на Microsoft:

Статии от базата знания

За допълнителна информация относно продуктовата активация на Microsoft щракнете върху следните номера на статии в базата знания на Microsoft:
299840 Използване на Sysprep заедно с продуктовата активация на Windows или носител с корпоративен лиценз за инсталиране на Windows XP на множество компютри по мрежата (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
291997 Активиране на Windows XP с помощта на файл Unattend.txt (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
300273 Активирането на OEM версията повече от веднъж в Office XP е невъзможно (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
298088 Получаване на ключ за корпоративно лицензиране за корпоративни версии на Office XP (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
293477 Информация за политиката за поверителност на съветника на Microsoft за активиране на Visio (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
293466 Намалена функционалност, липсващи команди в менютата и недостъпни функции във Visio (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
293151 Описание на съветника за активация на Office (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
291983 Портове, използвани от продуктовата активация на Windows (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
299056 При опит за продуктова регистрация на Windows се появява съобщение за грешка (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
289657 Out of Box Experience (OOBE) не функционира след завършване на работата на инсталационната програма (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
Свойства

ИД на статията: 302806 – Последен преглед: 12/04/2007 05:01:49 – Редакция: 15.9

Customer Service and Support Information, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Office Basic 2007, Microsoft Office Home and Student 2007, Microsoft Office Standard 2007, Microsoft Office Professional 2007, Microsoft Office Professional Plus 2007, Microsoft Office Ultimate 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Visio Standard 2007, Microsoft Office InfoPath 2007, Microsoft Office Publisher 2007, Microsoft Office Project Professional 2007, Microsoft Office Project Standard 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office OneNote 2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office SharePoint Designer 2007, Microsoft Office Students and Teachers Edition 2003, Microsoft Office Professional Edition 2003, Microsoft Office Access 2003, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Office FrontPage 2003, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Office PowerPoint 2003, Microsoft Office Publisher 2003, Microsoft Office Small Business Edition 2003, Microsoft Office Standard Edition 2003, Microsoft Office Basic Edition 2003, Microsoft Office XP, Microsoft Office XP Service Pack 1, Microsoft Office XP (Setup) Service Pack 2 (SP-2), Microsoft Office XP Application Error Report, Microsoft Office XP Developer Edition, Microsoft Office XP Document Imaging, Microsoft Office XP Document Scanning, Microsoft Office XP Multilingual User Interface Pack, Microsoft Office XP Pack for Tablet PC, Microsoft Office XP Professional Edition, Microsoft Office XP Service Pack 1, Microsoft Office XP Professional Service Pack 2 (SP-2), Microsoft Office XP Proofing Tools Standard Edition, Microsoft Office XP Small Business Edition, Microsoft Office XP Service Pack 1, Microsoft Office XP Small Business Service Pack 2 (SP-2), Microsoft Office XP Standard Edition, Microsoft Office XP Service Pack 1, Microsoft Office XP Standard Service Pack 2 (SP-2), Microsoft Office XP Web Components, Microsoft Office XP Service Pack 1, Microsoft Office XP Students and Teachers, Microsoft Access 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2002 Standard Edition

 • kmcustomerservice kbresolve kbguidelines kbenv kbinfo KB302806
Обратна връзка
html>t=">/html>