В момента сте офлайн в очакване на повторно свързване с интернет

Активиране на поддръжката за 48-битово логическо адресиране на блокове за дискови устройства ATAPI в Windows XP

Поддръжката за Windows XP завърши

Microsoft завърши поддръжката за Windows XP на 8 април 2014 г. Тази промянa се отрази на актуализациите на софтуера ви и на опциите за защита. Научете какво означава това за вас и как да останете защитени.

ВЪВЕДЕНИЕ
В тази статия се описва поддръжката на 48-битовото логическо адресиране на блокове (LBA) за дискови устройства ATAPI в Microsoft Windows XP Service Pack 1 (SP1), благодарение на което е възможно да увеличите капацитета на вашия твърд диск над текущия лимит от 137 гигабайта (GB).

Забележка Windows XP не поддръжка 48-битовото LBA, освен ако не сте с Windows XP SP1. Ако искате да използвате поддръжката за 48-битово LBA, е необходимо да надградите операционната система до Windows XP SP1 или по-късни версии. Windows XP Media Center Edition и Windows XP Tablet PC Edition включват SP1.

За допълнителна информация относно най-новия сервизен пакет на Windows XP щракнете върху следния номер на статия в базата знания на Microsoft:
322389 Получаване на най-новия сервизен пакет за Windows XP (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Windows XP SP1 включва поддръжка за 48-битово LBA за дискови устройства ATAPI. С тази поддръжка можете да използвате твърди дискове, размерът на които превишава текущия лимит от 137 GB. По подразбиране поддръжката е активирана в SP1. За да разберете, дали работите под SP1, щракнете с десния бутон на мишката върху "Моят компютър" (My Computer) и изберете опцията "Свойства" (Properties). В раздела "Общи" (General) под графата "Система" (System) трябва да присъства Service Pack 1.

За да определите, дали разполагате с най-новия драйвер на ATAPI, уверете се, че притежавате версия 5.1.2600.1135 или по-късна на файла Atapi.sys в папката %systemroot%\system32\drivers. (Или версия 5.1.2600.1152 за Windows XP 64-Bit Edition.) За целта изпълнете следните стъпки:
 1. Натиснете "Старт" (Start), изберете "Търсене" (Search) и щракнете върху "Всички файлове и папки" (All Files and Folders).
 2. Въведете Atapi.sys, след това натиснете "Търси" (Search).
 3. Ако не намерите файла Atapi.sys в папката %systemroot%\system32\Drivers, щракнете върху "Още по-разширени опции" (More advanced options) в Придружителя за търсене, след което щракнете върху "Търси в скритите файлове и папки" (Search hidden files and folders) и повторете стъпка 2.

  За допълнителна информация относно търсенето и системни папки щракнете върху следния номер на статия в базата знания на Microsoft:
  302347 Търсене на скрити и системни файлове в Windows XP (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
 4. С десния бутон на мишката щракнете върху Atapi.sys в папката %systemroot%\System32\Drivers и от контекстното меню изберете опцията "Свойства" (Properties).
 5. Забележете версията на файла в раздела "Версия" (Version).
Ако версията на Atapi.sys не е 5.1.2600.1135 (или версия 5.1.2600.1152 за Windows XP 64-Bit Edition), намерете и инсталирайте спешната корекция (хотфикс), описана в статията 331958 от базата знания на Microsoft.

За допълнителна информация относно тази спешна корекция (хотфикс) щракнете върху следния номер на статия в базата знания на Microsoft:
331958 Твърдия диск може да се увреди при влизане в режим на изчакване или "заспиване", или при запис на разтоварване на паметта (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
По подразбиране първоначалните версии на Windows XP Home Edition и Windows XP Professional не притежават поддръжка на 48-битово LBA. Вашият компютър трябва да отговаря на следните изисквания, за да използва поддръжката за 48-битово LBA за ATAPI:
 • 48-битова LBA-съвместима BIOS.
 • Минимум 137 GB твърд диск.
 • Трябва да е инсталирана Windows XP SP1.
В първоначалната версия на Windows XP Home Edition и Windows XP Professional можете да активирате 48-битово LBA за тестване. За целта присвоете на EnableBigLba от системния регистър стойност 1 в следния подключ на регистъра:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Atapi\Parameters\
Предупреждение Възможно е увреждане на данни в случай, че едно от следните условия е налице:
 • Вие сте използвали тази стойност на системния регистър, за да активирате поддръжката на 48-битово LBA в първоначално издадената версия на Windows XP Home Edition или на Windows XP Professional.
 • Инсталирали сте по-ранна версия на Windows на дисков дял, създаден преди това от поддържаща 48-битово LBA операционна система, например от Windows XP SP1. При това този дисков дял е равен или по-голям от текущия лимит за адресиране от 137 GB.
Забележка Предишната настройка на регистъра се игнорира в Windows XP SP1 и по-късните версии. Ако се опитате да активирате поддръжката за 48-битово LBA за ATAPI в първоначално издадената версия на Windows XP Home Edition или Windows XP Professional чрез редактиране на предишната настройка на системния регистър и не сте удовлетворили минималните изисквания, възможно е да възникнат следните усложнения:
 • Стойността на регистъра EnableBigLba е деактивирана. Ако имате съвместима с 48-битово LBA BIOS, която е в състояние на поддържа твърд диск с капацитет, по-голям от 137 GB, само първите 137 GB на диска ще са адресируеми. Останалата част на твърдия диск няма да се използва.
 • Стойността на регистъра EnableBigLba е активирана, но не притежавате съвместима с 48-битово LBA BIOS и капацитетът на твърдия диск не превишава 137 GB.

  Ако активирате поддръжката за 48-битово LBA за ATAPI чрез редактиране на настройката на регистъра, но отсъства BIOS с поддръжка на 48-битово LBA и твърд диск с размер, превишаващ 137 GB, действието ви няма да промени системата. Твърдия диск ще продължи да функционира като стандартен твърд диск.
 • Стойността на регистъра EnableBigLba е активирана без съвместима с 48-битово LBA BIOS, но имате твърд диск с капацитет, превишаващ 137 GB.

  Ако активирате поддръжката на 48-битова BIOS в системния регистър и притежавате твърд диск с капацитет, по-голям от 137 GB, но нямате BIOS, поддържаща 48-битово LBA, само първите 137 GB на твърдия диск ще са адресируеми. Останалата част на твърдия диск няма да се използва.
За да активирате поддръжката на 48-битово LBA чрез използване на автоматично инсталиране с помощта на инструмент на Microsoft за подготвяне на системата (Sysprep), изпълнете следните стъпки:
 1. Копирайте следния текст в Бележника (Notepad) и го запаметете като 48bitLba.inf файл:
  [version]signature="$CHICAGO$"SetupClass=BASE[DefaultInstall]AddReg=48bitlba.Add.Reg[48bitlba.Add.Reg]HKLM,"System\CurrentControlSet\Services\Atapi\Parameters","EnableBigLba",0x10001,1
 2. Създайте файл с име Cmdlines.txt, съдържащ следните редове:

  [Commands]
  "rundll32 setupapi,InstallHinfSection DefaultInstall 128 .\48BITLBA.INF"
 3. Намерете папката Sysprep\I386 в образа Sysprep и след това създайте подпапка $OEM$ вътре в тази папка.
 4. Копирайте файловете 48bitlba.inf и Cmdlines.txt в папката Sysprep\I386\$OEM$.
 5. Във вашия Sysprep.inf файл добавете ключ с име
  InstallFilesPath
  в раздела [Unattended]. Този ключ трябва да има следната стойност: InstallFilesPath = "C:\sysprep\i386"
За да добавите предишните настройки към папката Images (Изображения), създадена чрез програмата Riprep.exe, изпълнете следните стъпки:
 1. На отдалечения инсталационен сървър, където се намира образът Riprep, създайте папка Sysprep\I386\$OEM$ вътре в следната папка:
  RemoteInstall\Setup\Език\Images\Riprep_dir_име\I386\Mirror1\UserData
  Забележка За английски стойността на "Език" е "English". Riprep_dir_име е уникалното име, присвоено от вас на образа Riprep.
 2. Копирайте файловете 48bitlba.inf и Cmdlines.txt в папката $OEM$.
 3. Модифицирайте файла Riprep.sif (и всички други създадени от вас шаблонни файлове за този образ Riprep) в следната папка:
  RemoteInstall\Setup\Език\Images\Riprep_dir_име\I386\Templates\Riprep.sif
  За целта добавете стойностите OemPreinstall и InstallFilesPath:

  [Unattended]
  OemPreinstall = "Yes"
  InstallFilesPath = "C:\sysprep\i386"
 4. Close and then save the file.
Производителите на оборудване (OEM) могат да активират тази поддръжка с помощта на комплекта Microsoft Windows OEM Preinstallation Kit.

За повече информация вижте OEM Preinstallation Kit или посетете следния уеб сайт на Microsoft:
Свойства

ИД на статията: 303013 – Последен преглед: 08/17/2006 13:30:00 – Редакция: 6.1

 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2002 SP1
 • kbhowto kbregistry kbappcompatibility kbenv kbwinxpsp1fix KB303013
Обратна връзка