В момента сте офлайн в очакване на повторно свързване с интернет

Създаване и използване на дискета за нулиране на паролата на компютър, който не е член на домейн в Windows XP

Поддръжката за Windows XP завърши

Microsoft завърши поддръжката за Windows XP на 8 април 2014 г. Тази промянa се отрази на актуализациите на софтуера ви и на опциите за защита. Научете какво означава това за вас и как да останете защитени.

Тази статия е архивирана. Тя се предлага "както е" и вече няма да се актуализира.
КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ
В тази статия се описва създаването и използването на дискета за нулиране на паролата на Windows XP компютър, който не е член на домейн. В случай, че изпитате някакви затруднения, в края на статията са поместени стъпки за отстраняване на неизправности.
ВЪВЕДЕНИЕ
В тази статия се описва създаването и използването на дискета за нулиране на паролата за компютър, който е част от работна група, или на компютър, нямащ връзка с мрежа. Дискетата за нулиране на паролата може да се използва за достъп до работещ под Windows XP компютър, ако сте забравили паролата.

За допълнителна информация относно създаването на дискета за нулиране на паролата за компютър, който е член на домейн, щракнете върху следния номер на статия в базата знания на Microsoft:
306214 Създаване и използване на дискета за нулиране на паролата на компютър, включен в домейн в Windows XP (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
обратно в началото на страницата

Създаване на дискета за нулиране на паролата

Използвайте един от посочените по-долу методи, за да създадете дискета за нулиране на паролата на вашия локален потребителски акаунт.

обратно в началото на страницата

Изисквания

Посочените по-долу методи изискват използването на една форматирана празна дискета.

обратно в началото на страницата

Чрез използване на акаунт на администратор на компютъра

Ако сте влезли в системата чрез акаунт на администратор, можете да използвате следните стъпки, за да създадете дискета за нулиране на паролата за потребителски акаунт:
 1. Щракнете върху Start ("Старт") и след това върху Control Panel ("Контролен панел").
 2. В контролния панел щракнете върху User Controls ("Потребителски контроли").
 3. В панела User Accounts ("Потребителски акаунти") щракнете върху акаунта, с който искате да работите.
 4. Под Related Tasks ("Сродни задачи") щракнете върху Prevent a forgotten password ("Предотвратяване на забравена парола"), за да се отвори Forgotten Password Wizard (Съветникът за забравена парола), след което натиснете бутона Next ("Напред").
 5. Поставете празна форматирана дискета в устройство А и натиснете Next ("Напред").
 6. В полето Current user account password ("Текуща парола за потребителския акаунт") въведете паролата за потребителския акаунт, избран в стъпка 3, след което натиснете Next ("Напред").

  Забележка Ако потребителският акаунт няма парола, не въвеждайте парола в полето Current user account password ("Текуща парола за потребителския акаунт").

  Forgotten Password Wizard (Съветникът за забравена парола) създава дискетата.
 7. Когато лентата, отбелязваща напредъка, достигне 100% complete ("100% готов"), натиснете Next ("Напред"), последвано от Finish ("Готово").
 8. Извадете дискетата за нулиране на паролата и я маркирайте. Съхранявайте я на безопасно място.
обратно в началото на страницата

Чрез използване на ограничен акаунт

Ако сте влезли в системата чрез ограничен акаунт, можете да използвате следните стъпки, за да създадете дискета за нулиране на паролата за вашия потребителски акаунт:
 1. Щракнете върху Start ("Старт") и след това върху Control Panel ("Контролен панел").
 2. Под Pick a category ("Изберете категория") щракнете върху User Accounts ("Потребителски акаунти").
 3. Под Related Tasks ("Сродни задачи") щракнете върху Prevent a forgotten password ("Предотвратяване на забравена парола"), за да се стартира Forgotten Password Wizard (Съветникът за забравена парола).
 4. Щракнете върху Next ("Напред").
 5. Поставете празна форматирана дискета в устройство А и натиснете Next ("Напред").
 6. В полето Current user account password ("Текуща парола за потребителския акаунт") въведете вашата парола и натиснете Next ("Напред").

  Забележка Ако вашият потребителски акаунт няма парола, не въвеждайте парола в полето Current user account password ("Текуща парола за потребителския акаунт").

  Forgotten Password Wizard (Съветникът за забравена парола) създава дискетата.
 7. Когато лентата, отбелязваща напредъка, достигне 100% complete ("100% готов"), натиснете Next ("Напред"), последвано от Finish ("Готово").
 8. Извадете дискетата за нулиране на паролата и я маркирайте. Съхранявайте я на безопасно място.
обратно в началото на страницата

Влизане в системата с помощта на дискета за нулиране на паролата

Ако забравите паролата си, ще можете да влезете в системата с помощта на нова парола, създадена от вас чрез Password Reset Wizard (Съветника за нулиране на паролата) и вашата дискета за нулиране на паролата. За целта изпълнете следните стъпки:
 1. На екрана за влизане в Windows XP щракнете върху потребителското име, което искате да използвате. На екрана се появява полето Type your password ("Въведете вашата парола"). Натиснете ENTER или щракнете върху бутона с дясна стрелка. Получавате следното съобщение за грешка:
  Did you forget your password? ("Забравили ли сте паролата си?")
  You can click the "?" button to see your password hint. ("Може да щракнете върху бутона "?", за да видите подсещане за паролата си.")
  Or you can use your password reset disk. ("Или може да използвате диска за нулиране на паролата.")

  Please type your password again. ("Въведете паролата си отново.")
  Be sure to use the correct uppercase and lowercase letters. ("Използвайте правилните главни и малки букви".)
 2. Щракнете върху use your password reset disk ("използвай дискетата за нулиране на паролата"). Зарежда се Password Reset Wizard (Съветник за нулиране на пароли). Password Reset Wizard (Съветникът за нулиране на паролата) позволява да създадете нова парола за вашия потребителски акаунт.
 3. Щракнете върху Next ("Напред").
 4. Поставете дискетата за нулиране на паролата в устройство А и натиснете Next ("Напред").
 5. В полето Type a new password ("Въведете нова парола") въведете нова парола.
 6. Въведете същата парола в полето Type the password again to confirm ("Въведете паролата отново, за да потвърдите").
 7. В полето Type a new password hint ("Въведете ново подсказване за паролата") въведете текст, който може да ви подсети за новата парола в случай, че я забравите.

  Забележка Това подсещане може да бъде видяно от всеки, който се опита да влезе в системата, използвайки вашия потребителски акаунт.
 8. Щракнете върху Next ("Напред"), след това върху Finish ("Готово"). Password Reset Wizard (Съветникът за нулиране на пароли) се затваря и се връщате към екрана за влизане в Windows XP.

  Забележка Дискетата за нулиране на паролата автоматично се актуализира с данните за новата парола. Няма нужда да създавате нова дискета за нулиране на паролата.
 9. Въведете новата ви парола в полето Type your password ("Въведете вашата парола"), след което щракнете върху бутонът с дясна стрелка, за да влезете в системата.
back to the top

Отстраняване на неизправности

 • Дискетата за нулиране на паролата не може да се използва за нулиране на паролата на друг компютър.

  Вашата дискета за нулиране на паролата може да се използва само на компютъра, на който е създадена. Например, ако имате два работещи под Windows XP компютри с еднакви потребителски имена и пароли, създадената на първия компютър дискета за нулиране на паролата не може да се използва за нулиране на паролата на втория компютър.
 • Дискетата за нулиране на паролата съдържа поверителна информация.

  Възможно е други потребители да получат достъп до вашия компютър с помощта на дискетата за нулиране на паролата. Затова съхранявайте дискетата на безопасно място.
обратно в началото на страницата
Свойства

ИД на статията: 305478 – Последен преглед: 12/06/2015 04:40:53 – Редакция: 2.0

Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbhowtomaster KB305478
Обратна връзка