Създаване на конфигурация от няколко операционни системи в Windows XP

Поддръжката за Windows XP завърши

Microsoft завърши поддръжката за Windows XP на 8 април 2014 г. Тази промянa се отрази на актуализациите на софтуера ви и на опциите за защита. Научете какво означава това за вас и как да останете защитени.

Тази статия е архивирана. Тя се предлага "както е" и вече няма да се актуализира.
Кратко изложение
В тази статия се описва как да настроите Windows XP на компютър със следните операционни системи:
 • Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows NT 4.0 и Microsoft Windows NT 3.51
 • Microsoft Windows 95 Operating System Release 2 (OSR2), Microsoft Windows 98 и Microsoft Windows Millennium Edition (Me)
 • MS-DOS или Microsoft Windows 3.x
Компютърът позволява да инсталирате няколко операционни системи и при всяко негово стартиране да избирате коя операционна система да се зареди. Това често се нарича система с конфигурация от две или повече операционни системи (вижте речника в края на тази статия за дефиниции на непознати термини).

Дискови томове и форматиране на диск

Имайте предвид, че Windows XP Home Edition не предлага възможности за файлова система с шифроване (Encrypting File System, EFS).

Преформатиране и възстановяване на твърдия диск

Може да се наложи да преформатирате твърдия диск и да извършите ново разбиване на дялове, ако:
 • Имате само един том.

  Всяка операционна система трябва да бъде инсталирана на отделен том на компютъра, за да може всяка инсталация да съхрани своите файлове и конфигурационна информация.
 • Зареждащият дял не използва правилната файлова система:
  • Ако искате да създадете система с конфигурация от няколко операционни системи с помощта на MS-DOS, Windows 95, Windows 98 или Windows Me, е необходимо да форматирате системния дял, като използвате FAT16 или FAT32, защото операционната система не може да стартира, ако системният дял е NTFS.
  • Ако искате да създадете система с няколко операционни системи, като използвате Windows 95, Windows 98 или Windows Me, е необходимо да форматирате зареждащия дял за FAT16, защото Windows 95, Windows 98 и Windows Me не поддържат файловата система NTFS.
  • Ако искате да инсталирате Windows 95, Windows 98 или Windows Me с Windows NT 4.0, Windows 2000 или Windows XP, можете да форматирате зареждащия дял за FAT16, защото Windows NT 4.0 не поддържа файловата система FAT32.
  • Ако искате да създадете конфигурация от няколко операционни системи, като използвате Windows 98 или Windows Me с Windows 2000, или Windows XP, можете да форматирате зареждащия дял за FAT32.

   Забележка Ако форматирате том с Windows NT 4.0, Windows 2000 или Windows XP с произволна файлова система, различна от NTFS, ще загубите всички функции, специфични за NTFS. Това включва някои функции на Windows XP, като сигурност на файловата система, настройки на EFS, дискови квоти и отдалечено хранилище. Подобно на това Windows 95, Windows 98 и Windows Me не разпознават NTFS дял и го маркират като непознат. Затова ако форматирате дял с Windows 98 или Windows Me като FAT и дял с Windows XP като NTFS, всички файлове на NTFS дела ще бъдат недостъпни и невидими, ако се опитате да осъществите достъп до тях, докато работите под Windows 98 или Windows Me.

Поддържани файлови системи

В следната таблица са посочени поддържаните файлови системи за операционните системи на Microsoft:
  Операционна система  Поддържани файлови системи  -----------------------------------------  MS-DOS       FAT  Windows 3.1    FAT  Windows NT     FAT, NTFS  Windows 95    FAT  Windows 95 OSR2  FAT, FAT32  Windows 98     FAT, FAT32  Windows Me     FAT, FAT32  Windows 2000    FAT, FAT32, NTFS  Windows XP     FAT, FAT32, NTFS				

Предпазни мерки

Преди да създадете конфигурация от две операционни системи, едната от които е Windows XP, запознайте се със следните предпазни мерки:
 • Преди да се опитате да създадете конфигурация от няколко операционни системи, направете резервно копие на текущата система и всички дялове с данни.
 • Всяка операционна система трябва да бъде инсталирана на отделен том. Microsoft не поддържа инсталирането на няколко операционни системи на един и същи том.
 • Ако компютърът ви е само с един том, преди да започнете да създавате конфигурация от няколко операционни системи, трябва да преформатирате и извършите повторно разбиване на твърдия диск, така че да съдържа няколко тома (освен ако просто не инсталирате друго копие на Windows XP).
 • Не инсталирайте Windows XP на диск, компресиран с програма, различна от помощната програма за компресиране на NTFS.
 • Ако компютърът е включен в защитен домейн на Windows 2000 или Windows XP, за всяка операционна система трябва да използвате различно име на компютър.
 • Инсталирайте операционните системи в следния ред:
  1. MS-DOS
  2. Windows 95, Windows 98 или Windows Me
  3. Windows NT
  4. Windows 2000
  5. Windows XP

Създаване на конфигурация от две операционни системи с Windows XP и MS-DOS, Windows 95, Windows 98 или Windows Me

Забележка В конфигурация от няколко операционни системи е възможно да инсталирате само един екземпляр на Windows 95, Windows 98 или Windows Me. Създаването на конфигурация от няколко операционни системи от Windows 95, Windows 98 или Windows Me е невъзможно, защото всяка от тези платформи използва един и същи файл за начално зареждане. Например можете да използвате Windows 95, Windows 2000 и Windows XP, но не и Windows 95, Windows 98 и Windows XP.

Трябва да инсталирате Windows XP след инсталирането на MS-DOS, Windows 95, Windows 98 или Windows Me, за да предотвратите презаписването на сектора и файловете за начално стартиране на Windows XP от страна на тези операционни системи.

За да създадете конфигурация от Windows XP и MS-DOS, Windows 95, Windows 98 или Windows Me:
 1. Уверете се, че твърдият диск е форматиран с правилната файлова система.
 2. Инсталирайте няколко операционни системи на отделни томове в следния ред: MS-DOS; Windows 95, Windows 98 или Windows Me и след това Windows XP.
 3. Направете едно от следните неща:
  • Ако искате да разполагате със система от MS-DOS, Windows 95, Windows 98 или Windows Me заедно с Windows XP, инсталирайте MS-DOS, Windows 95, Windows 98 или Windows Me, след което инсталирайте Windows XP.
  • Ако искате да комбинирате две операционни системи на един компютър и по-точно Windows 95, Windows 98 или Windows Me заедно с Windows XP, първо е необходимо да инсталирате Windows 95, Windows 98 или Windows Me, след което инсталирайте Windows XP.
  Инсталирайте всяка операционна система в съответствие със стандартната процедура за инсталиране.

Създаване на конфигурация от две операционни системи: Windows NT 4.0 и Windows XP

Използването на система, комбинираща Windows NT 4.0 и Windows XP на един компютър, не се препоръчва в дългосрочен план. Актуализацията на NTFS в Service Pack 5 (SP5) за Windows NT 4.0 е предоставена само за оценка и надграждане до Windows XP.

Създаване на конфигурация от две операционни системи: Windows NT 4.0 и Windows XP:
 1. Уверете се, че твърдият диск е форматиран с правилната файлова система.
 2. Инсталирайте Windows NT 4.0, приложете SP5, след което инсталирайте Windows XP на отделен том. Инсталирайте всяка операционна система в съответствие със стандартната процедура за инсталиране.
Забележка Ако планирате да инсталирате две операционни системи във вид на комбинация от Windows NT 4.0 и Windows 2000 или Windows XP, трябва се уверите, че сте инсталирали SP5 за Windows NT 4.0. Windows XP автоматично надгражда всички намерени на вашия компютър NTFS дялове до версията на NTFS, която се използва в Windows 2000 и Windows XP. Windows NT 4.0 изисква SP5 за четене и запис на файлове на том, форматиран с версията на NTFS, използвана в Windows 2000 и Windows XP.

Инсталиране на програми на повече от една операционна система

Ако възнамерявате да инсталирате определени програми на повече от една операционна система, трябва да третирате всяка операционна система като отделна. Всички програми и драйвери, които искате да използвате на различни операционни системи, трябва да бъдат инсталирани на всяка една от съответните операционни системи. Например ако искате да използвате Microsoft Word на един и същи компютър както под Windows 98, така и под Windows XP, трябва да стартирате Windows 98, да инсталирате Microsoft Word, след което да рестартирате компютъра под Windows XP и да инсталирате Microsoft Word под тази операционна система.

Забележка Windows 95 или Windows 98 могат да преконфигурират хардуерните настройки при първото си стартиране, което може да причини конфигурационни проблеми при стартиране на Windows XP.

Задаване на стартиращата се по подразбиране операционна система

Ако вашият компютър е с няколко операционни системи, можете да зададете коя от тях да се използва като подразбираща се при стартиране на компютъра.
 • Щракнете върху Start ("Старт"), Control Panel ("Контролен панел"), след което двукратно върху System ("Система").
 • В раздела Advanced ("Разширени") щракнете върху Settings ("Настройки") под Startup and Recovery ("Стартиране и възстановяване").
 • Под System startup ("Стартиране на системата") в списъка Default operating system ("Операционна система по подразбиране") щракнете върху операционната система, която искате да се зарежда при включване или рестартиране на компютъра.
 • Поставете отметка в квадратчето Display list of operating systems for ("Показвай списъка с операционни системи в течение на") и въведете желания брой секунди на изчакване, преди операционната система по подразбиране да се стартира автоматично.

  За да редактирате файла на опциите на стартиране ръчно, щракнете върху Edit ("Редактиране"). Microsoft настоятелно препоръчва да не модифицирате файла с опции за стартиране (Boot.ini), защото в резултат на редактиране на този файл е възможно да превърнете компютъра в неизползваем.

Отстраняване на неизправности

 • При опит за стартиране на Microsoft Internet Explorer е възможно браузърът изведнъж да се затвори и да се появи съобщение за грешка, подобно на следното:
  iexplore caused an Invalid Page Fault in module kernel32.dll ("iexplore е причинил грешка при обръщение към страницата на паметта в модула kernel32.dll")
  Тази грешка може да се появи, ако инсталирате няколко операционни системи на един и същи том.

  За да отстраните този проблем, инсталирайте всяка операционна система на отделен том.
 • Невъзможно е компютърът да бъде конфигуриран да стартира както Windows 95, така и Windows 98 (или Windows Me).

  Причината за това е, че всички тези платформи използват един и същи файл за начално зареждане. Поради това не се поддържа система със зареждане на Windows 95, Windows 98 и Windows Me.
 • При стартирането на компютъра не се появява менюто за зареждане и не можете да стартирате Windows XP.

  Този проблем може да се появи, ако инсталирате Windows 95, Windows 98 или Windows Me след инсталиране на Windows XP.

  За да отстраните този проблем, възстановете или преинсталирайте Windows XP.Терминологичен речникЗареждащ дял
Зареждащият дял съдържа операционната система Windows и нейните файлове за поддръжка. Зареждащият дял може да съвпада със системния дял, въпреки че това не е задължително. Всеки компютър съдържа един единствен системен дял, но на компютър с няколко операционни системи за всяка от тях има по един зареждащ дял.

Забележка На динамични дискове това се нарича зареждащ том.

За допълнителна информация относно дисковото пространство в Windows XP щракнете върху следния номер на статия в базата знания на Microsoft:
314343 Сравнение на базови и динамични дискове в Windows XP
Вижте още: Системен дял, ТомКомпютър с две операционни системи
Компютърна конфигурация, на която могат да се стартират две различни операционни системи.
Вижте още: Компютър с множество операционни системиРазширен дял
Разширените дялове бяха разработени в отговор на необходимостта от наличие на повече от четири дяла на всяко дисково устройство. Разширен дял може да съдържа множество дялове. По този начин се постига увеличение на броя на дяловете, които могат да се намират на едно дисково устройство. Разширеният дял е контейнер за форматирани логически устройства с присвоена буква на устройство. Въведението на разширените дялове беше продиктувано от увеличаващите се капацитети на новите дискови устройства.FAT (Таблица за разпределение на файлове)
Файлова система, която се използва от MS-DOS и други базирани на Windows операционни системи за организиране и управление на файлове. Таблицата за разпределение на файлове (FAT) е структура от данни, създавана от Windows при форматиране на том с файловата система FAT или FAT32. Windows съхранява информацията за всеки файл във FAT, за да може впоследствие да извлече съответния файл.
Вижте още: FAT32, Файлова система, Файлова система NTFSFAT32
Производна на файловата система FAT. FAT32 поддържа по-малки размери на клъстери и по-големи томове в сравнение с FAT, което води до по-ефективно разпределение на пространството на томове във FAT32.
Вижте още: Таблица за разпределение на файлове (FAT), Файлова система NTFS, ТомФайлова система
В една операционна система файловата система е общата структура на именуване, съхраняване и организиране на файлове. NTFS, FAT и FAT32 са видове файлови системи.
Вижте още: Файлова система NTFS, FAT, FAT32Логически дял
Логическите дялове са дялове, които се съдържат в разширените дялове. По отношение на използването те не се различават от неразширен основен дял.Броят на логическите устройства, които могат да бъдат създадени на разширен дял, е ограничен до броя на наличните букви на устройства и количеството пространство на твърдия диск, свободно за създаване на дялове.Компютър с множество операционни системи
Компютърна конфигурация, на която могат да се стартират две различни операционни системи.
Вижте още: Компютър с две операционни системиФайлова система NTFS
Многофункционална файлова система, осигуряваща производителност, сигурност (разрешения за файлове и папки), надеждност и новаторски функции, които липсват в която и да е версия на FAT. Например NTFS гарантира целостта на тома чрез използване на стандартни техники за регистриране на транзакции и възстановяване. При срив в системата NTFS използва файла с регистрираните събития и информацията от контролните точки, за да възстанови целостта на файловата система. В Windows 2000 и Windows XP NTFS също предоставя разширени функции, като шифроване, точки за повторна обработка, разредени файлове, USN журнал и дискови квоти.
Вижте още: FAT32, Таблица за разпределение на файлове (FAT), Файлова системаОсновен дял
Дял, който се използва за стартиране на операционна система. Основните дялове са дялове, които заемат един от четирите слотове за основни дялове в таблицата с дялове на дисковото устройство.Можете също да използвате основни дялове, които не съдържат операционната система.Системен дял
Системният дял е дисковият том, съдържащ специфични за хардуера файлове, необходими за стартиране на Windows, като например Ntldr, Boot.ini и Ntdetect.com. Системният дял може да бъде същият том като делът за начално зареждане.

Забележка На динамични дискове това се нарича системният том.

Вижте още: Дял за начално зареждане, ТомСила на звука
Том е област за съхраняване на твърдия диск, която представлява основен дял или логическо устройство на разширен дял. Томът се форматира с файлова система, като FAT или NTFS, и на него се присвоява буква на устройство. Можете да видите съдържанието на том, като щракнете върху неговата икона в Windows Explorer или My Computer ("Моят компютър"). Един твърд диск може да има множество томове и томовете могат да заемат няколко дискове.
Вижте още: Таблица за разпределение на файлове (FAT), Файлова система NTFS
multi-boot
Свойства

ИД на статията: 306559 – Последен преглед: 12/06/2015 05:02:46 – Редакция: 3.0

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbenv kbhowtomaster KB306559
Обратна връзка