В момента сте офлайн в очакване на повторно свързване с интернет

Бележки към инсталационната програма на Windows XP, съдържащи се във файла Home.txt

Поддръжката за Windows XP завърши

Microsoft завърши поддръжката за Windows XP на 8 април 2014 г. Тази промянa се отрази на актуализациите на софтуера ви и на опциите за защита. Научете какво означава това за вас и как да останете защитени.

КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ
**********************************************************************

Бележки към версията на инсталационната програма
Microsoft Windows XP Home Edition

**********************************************************************
(c) 2001 Microsoft Corporation. Всички права запазени.

При инсталиране на нова операционна система е необходимо да направите няколко избора. Съветникът на инсталационната програма на Windows XP и настоящите бележки към версията осигуряват напътствия при избора.

Важно: Преди да започнете, е необходимо да прочетете файла Read1st.txt, който се намира на компактдиска на Windows XP Home Edition. Файлът съдържа информация, която не е била налична при написване на настоящите бележки към версията и документацията на продукта и включва особено важни за инсталирането бележки за преинсталиране.

Бележките към версията описват начините на изпълнение на съветника на инсталационната програма на Windows XP и инсталиране на Windows XP Home Edition на един компютър.

======================================================================
СЪДЪРЖАНИЕ
======================================================================

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

======================================================================
1.0 Преди да започнете
======================================================================

Ако инсталирате Windows XP Home Edition, е необходимо да подадете информация за начина, по който желаете да се инсталира операционната система. Процедурата в настоящите бележки към версията спомагат да осигурите необходимата информация. За да осигурите успешно инсталиране, е необходимо преди да инсталирате Windows XP да изпълните описаните в следващия раздел задачи:

* Уверете се, че хардуерните компоненти на системата удовлетворяват минималните изисквания.

* Осигурете подходящ хардуер и софтуер, като пакети за надграждане и нови драйвери.

* Направете резервно копие на текущите файлове за случаите, в които ще бъдат необходими за възстановяване на настоящото състояние на операционната система.

* Определете дали желаете надграждане или предпочитате да инсталирате ново копие на Windows XP Home Edition.


Обратно в началото

1.1 Хардуерни изисквания
======================================================================

Преди да инсталирате Windows XP Home Edition, се уверете, че компютърът изпълнява следните минимални изисквания за хардуер:

* 233 мегахерца (MHz) - Pentium или по-съвременен микропроцесор (или аналогичен)
* 128 мегабайта (MB) - препоръчително (минимум 64 MB RAM; максимум 4 гигабайта (GB) RAM)
* 1.5 GB свободно пространство на твърдия диск
* VGA монитор
* Клавиатура
* Мишка или съвместимо посочващо устройство
* CD-ROM или DVD устройство


Обратно в началото

1.2 Проверка на хардуерната и софтуерна съвместимост
======================================================================

Съветникът на инсталационната програма на Windows XP проверява автоматично хардуера и софтуера и отчита възможните конфликти. За да осигурите успешно инсталиране, обаче, е необходимо да определите дали хардуерът на компютъра е съвместим с Windows XP Home Edition преди да стартирате съветника.

Можете да прегледате HCL (Списък на хардуерната съвместимост) на уеб сайта на Microsoft:

http://www.microsoft.com/whdc/hcl/default.mspx/

Важно: Windows XP Home Edition поддържа само изброените в HCL устройства. Ако хардуерът не присъства в списъка, обърнете се към производителя и изискайте драйвер за Windows XP за компонента. За да се убедите, че програмите, използващи 16-битови драйвери, ще функционират след това, изискайте 32-битови драйвери от доставчика на софтуер.

По време на инсталационния процес можете да използвате пакети за надграждане, за да направите наличния софтуер съвместим с Windows XP Home Edition. Пакетите за надграждане се предоставят от съответните производители на софтуер.


Обратно в началото

1.3 Резервно копиране на файловете
======================================================================

Ако извършвате надграждане от по-ранна версия на Windows, можете да направите резервно копие на файловете на дисково или лентово устройство.

Ако компютърът изпълнява Microsoft Windows 95 или Windows 98, може да се наложи инсталиране на програмата Windows Backup. За повече информация относно инсталирането или използването на Windows Backup вижте "Помощ" на Windows 95 или Windows 98.

Обратно в началото

1.4 Надграждане вместо инсталиране на ново копие
======================================================================

След като стартирате съветника на инсталационната програма на Windows XP, едно от първите решения, които трябва да вземете, е дали да надградите настоящата операционна система или да направите изцяло нова инсталация ("чиста инсталация").

По време на надграждане съветникът сменя съществуващите файлове на Windows, но запазва наличните настройки и приложения. Възможно е някои приложения да не са съвместими с Windows XP Home Edition, следователно да не могат да работят правилно след надграждането. Можете да надграждате до Windows XP Home Edition следните операционни системи:

* Windows 98 (всички версии)
* Windows Millennium Edition

Ако понастоящем компютърът изпълнява неподдържана операционна система, трябва да инсталирате ново копие на Windows XP Home Edition. Съветникът инсталира Windows XP Home Edition в нова папка. След завършване на инсталацията е необходимо да преинсталирате приложенията и да възстановите предпочитаните настройки.

Трябва да НАДГРАДИТЕ, ако   Трябва да ИНСТАЛИРАТЕ ново копие всички следващи условия са верни:     ако някое от следващите условия е вярно:===========================     ==============================Вече използвате по-ранна     Твърдият диск е празен.версия на Windows, която поддържа надграждане.   -и-                 - или - Ако желаете да смените      Настоящата операционна система предишна операционна система не поддържа надграждане до Windows с Windows XP.       Windows XP. -и-                 - или - Ако желаете да запазите съществуващи   Вече използвате операционна файлове и предпочитани настройки.   система, но не желаете да                   запазите съществуващите файлове и                   предпочитани настройки, а да инсталирате                  чисто копие.				

Ако желаете да промените начина, по който съветникът инсталира Windows XP Home Edition, можете да щракнете върху Advanced Options ("Допълнителни опции") и да изпълните някое от следните задания:

* Смяна на подразбиращото се място на инсталационните файлове.
* Запишете системните файлове в различна от подразбиращата се папка (\Windows).
* Копирайте инсталационните файлове от компактдиска на твърдия диск.
* Изберете дяла, на който да инсталирате Windows XP Home Edition.

Препоръчваме да използвате подразбиращите се настройки, освен ако не сте опитен потребител.


Обратно в началото


======================================================================
2.0 Изпълнение на инсталационната програма на Windows XP
======================================================================

Съветникът на инсталационната програма на Windows XP събира информация, включително за регионалните настройки, имената и паролите. След това съветникът копира подходящите файлове на твърдия ви диск, проверява хардуера и конфигурира инсталацията. Когато инсталацията завърши, можете да влезете в Windows XP Home Edition. Обърнете внимание, че компютърът рестартира няколко пъти по време на процеса.

Начинът на стартиране на съветника на инсталационната програма на Windows XP зависи от това дали надграждате или инсталирате ново копие на Windows XP Home Edition. Определете метода на инсталиране, намерете подходящия раздел в настоящите бележки към версията и следвайте процедурата за избрания сценарий.


Обратно в началото


2.1 Ако инсталирате ново копие (Инсталиране на чисто)

======================================================================

Ако компютърът има празен твърд диск или настоящата операционна система не се поддържа, можете да стартирате при използване на компактдиска на Windows XP Home Edition. Някои по-нови компактдискови устройства могат да стартират инсталацията от компактдиск и да изпълнят съветника на инсталационната програма на Windows XP автоматично.

>>> За да инсталирате ново копие при използване на компактдиск:

1. Стартирайте компютъра от използваната в момента операционна система и поставете в компактдисковото устройство диска на Windows XP Home Edition.

2. Ако Windows автоматично разпознае компактдиска, щракнете върху "Инсталирай Windows". Показва се съветникът на инсталационната програма на Windows XP.

Ако Windows не разпознава автоматично компактдиска, натиснете "Старт" и след това натиснете "Изпълни". Въведете пътя до инсталационния файл, като смените 'd' с буквата на компактдисковото устройство, ако е необходимо:

d:\setup.exe

3. Натиснете ENTER.

4. При подсказване въведете типа на инсталацията, изберете New Installation ("Нова инсталация") и натиснете Next ("Напред").

5. Следвайте появилите се на екрана инструкции.


Обратно в началото

2.2 Ако надграждате
======================================================================
Процесът на надграждането е прост. Съветникът на инсталационната програма на Windows XP открива и инсталира подходящите драйвери или създава отчет, показващ устройствата, които не могат да бъдат надградени, така че да сте сигурни, че хардуерът и софтуерът са съвместими с Windows XP Home Edition.

>>> За да извършите надграждане от компактдиск:

1. Стартирайте компютъра от използваната в момента операционна система и поставете в компактдисковото устройство диска на Windows XP Home Edition.

2. Ако Windows разпознае компактдиска автоматично, ще се покаже диалоговият прозорец на Windows XP Home Edition. За да стартирате надграждането, щракнете върху Install Windows ("Инсталирай Windows").

Ако Windows не разпознава автоматично компактдиска, натиснете "Старт" и след това натиснете "Изпълни". Въведете пътя до инсталационния файл, като смените 'd' с буквата на компактдисковото устройство:

d:\setup.exe

3. Натиснете ENTER.

4. При подсказване въведете типа на инсталацията, изберете Upgrade ("Надграждане") и натиснете Next ("Напред").

5. Следвайте появилите се на екрана инструкции.


Обратно в началото


2.3 Събиране на информация за потребителя и компютъра
======================================================================

Съветникът на инсталационната програма на Windows XP помага да съберете информация за вас и компютъра. Въпреки че голяма част от инсталационния процес е автоматичен, е възможно да се наложи да подадете информация или да изберете настройки в следните екрани, в зависимост от текущата конфигурация на компютъра.

* Лицензионно споразумение. Ако сте съгласни с условията и желаете да продължите инсталационния процес, укажете, че приемате лицензионното споразумение.

* Изберете File System ("Файлова система"). Windows XP Home Edition може автоматично да преобразува дяловете на твърдия диск в NTFS - препоръчителната файлова система за Windows XP Home Edition. Или можете да изберете да запазите съществуващите файлови системи. Ако надграждате, съветникът използва текущата файлова система.

* Regional Settings ("Регионални настройки"). Позволява да смените системата и локалните потребителски настройки за различни региони и езици.

* Personalize Your Software ("Персонализиране на софтуера"). Въведете цялото име на лицето, опционално на организацията, получили лиценз за Windows XP Home Edition.

* Computer Name ("Наименование на компютъра"). Въведете уникално наименование на компютъра. Съветникът предлага наименование на компютъра, което по-късно можете да промените.

* Date and Time Settings ("Настройки за дата и време"). Проверете датата и времето за вашия регион, изберете подходяща времева зона и укажете дали желаете Windows XP Home Edition автоматично да регулира лятното часово време.Обратно в началото

======================================================================
3.0 Стартиране на Windows XP Home Edition
======================================================================

След като събере информацията, съветникът на Windows XP завършва инсталацията. Компютърът рестартира няколко пъти, след което Windows XP Home Edition подсказва да влезете. След като влезете, можете да активирате и регистрирате копието на Windows XP Home Edition, да създавате потребителски акаунти и да реконфигурирате зададените по време на инсталационния процес настройки.

Важно: Необходимо е да имате потребителски акаунт "computer administrator" ("администратор на компютъра"), за да активирате и регистрирате Windows XP Home Edition, както и да създавате потребителски акаунти и да променяте настройките на компютъра.

За да проверите типа на акаунта, щракнете върху Start ("Старт"), Control Panel ("Контролен панел") и User Accounts ("Потребителски акаунти").


Обратно в началото


3.1 Влизане в Windows XP Home Edition
======================================================================

Когато компютърът рестартира след инсталацията, влезте за първи път в Windows XP Home Edition. Ако надграждате от по-ранна версия на Windows и вече имате съществуващ потребителски акаунт, можете да влезете при използване на същия акаунт и парола.


Обратно в началото

3.2 Създаване на потребителски акаунт
======================================================================

Потребителският акаунт указва потребителското ви име и парола и личните файлове и настройки. Всяко лице, използващо редовно компютъра, трябва да има потребителски акаунт. Потребителският акаунт се разпознава по потребителското име и парола, които се въвеждат от потребителя при влизане в компютъра. Можете да създавате индивидуални потребителски акаунти, ако влизате с акаунт, имащ административни права.

>>> За да създадете потребителски акаунт:

1. Щракнете върху Start ("Старт") и след това върху Control Panel ("Контролен панел").

2. Щракнете двукратно върху User Accounts ("Потребителски акаунти").

3. Щракнете върху Create a new account ("Създаване на нов акаунт").

4. Следвайте появилите се на екрана инструкции.

Обратно в началото
Свойства

ИД на статията: 306824 – Последен преглед: 10/12/2007 14:43:00 – Редакция: 1.1

 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • kbinfo KB306824
Обратна връзка