В момента сте офлайн в очакване на повторно свързване с интернет

Възстановяване на повреден системен регистър, който предотвратява стартиране на Windows XP

Поддръжката за Windows XP завърши

Microsoft завърши поддръжката за Windows XP на 8 април 2014 г. Тази промянa се отрази на актуализациите на софтуера ви и на опциите за защита. Научете какво означава това за вас и как да останете защитени.

Кратко изложение
Тази статия описва начините за възстановяване на система Windows XP, която не стартира поради повреда в системния регистър. Описаната процедура не гарантира пълно възстановяване на системата към предишно състояние, но използването й би трябвало да позволи възстановяване на данните.

Предупреждение Не използвайте описаната в тази статия процедура, ако компютърът използва операционна система, инсталирана от OEM. При ОЕМ инсталациите наборът раздели на системния регистър създава пароли и потребителски акаунти, които преди това не са съществували. Ако използвате описаната в тази статия процедура, е възможно да не можете да влезете отново в конзолата за възстановяване, за да възстановите оригиналните раздели на регистъра.

Можете да поправите повреден системен регистър на Windows XP. Повредените файлове на системния регистър могат да причинят появата на редица съобщения за грешки. Потърсете статии за съобщения за грешки, свързани с проблеми в системния регистър, в базата знания на Microsoft.

В настоящата статия се приема, че типичните методи за възстановяване не са дали резултат и до системата няма достъп, освен при използване на конзолата за възстановяване. Ако съществува резервно копие ASR (Автоматично възстановяване на системата), това е предпочитаният метод за възстановяване.. Microsoft препоръчва да използвате резервното ASR копие преди да изпробвате описаната в тази статия процедура.

Забележка Необходимо е да замените всички пет раздела на системния регистър. Ако замените само един или два раздела, е възможно да възникват проблеми, тъй като софтуерът и хардуерът могат да имат настройки на повече места в системния регистър.
Допълнителна информация
Когато опитате да стартирате или рестартирате компютър с Windows XP, можете да получите следните съобщения за грешки:
Windows XP не може да стартира, тъй като следният файл липсва или е повреден: \WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM
Windows XP не може да стартира, тъй като следният файл липсва или е повреден: \WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SOFTWARE
Стоп: c0000218 {Неизправност на файл в системния регистър} Системният регистър не може да зареди раздела (файл): \SystemRoot\System32\Config\SOFTWARE или регистрационният му файл, или негова алтернатива
Системна грешка: Lsass.exe
При опит за актуализиране на парола върнатото състояние указва, че подаваната като текуща парола стойност е неправилна.

Възстановете повреден регистър, който предотвратява стартирането на Windows XP

Описаната в тази статия процедура използва конзола за възстановяване и системно възстановяване. Настоящата статия изброява още всички необходими стъпки в специфичен ред, осигуряващ пълното й завършване. След като завършите процедурата, системата се връща в състояние, много близо до състоянието преди възникване на проблема. Ако някога сте изпълнявали NTBackup и е налично завършено резервно копиране на системното състояние, не е необходимо да следвате части две и три на процедурата. Можете да преминете към част четири.

Част едно

В тази част се описва начинът на стартиране на конзолата за възстановяване, създаването на временна папка, резервното копиране на съществуващите файлове на системния регистър, изтриването на файловете на системния регистър от съществуващо местонахождение и копиране на файловете от папката за поправка на системния регистър в папката System32\Config. След като завършите процедурата, ще има създаден системен регистър и ще можете да стартирате Windows XP. Този системен регистър е създаден и записан по време на първоначалното инсталиране на Windows XP. Следователно всички промени и настройки след завършването на инсталационната програма се губят.

За да завършите част едно, изпълнете следните стъпки:
 1. Поставете стартиращата дискета на Windows XP във флопидисковото устройство или поставете компактдиск с Windows XP в CD устройството и след това рестартирайте компютъра.
  Щракнете, за да изберете необходимите за стартиране на компютъра опции от CD устройството, ако бъде подсказано.
 2. Когато се покаже екранът "Добре дошли в програмата за инсталиране", натиснете R, за да стартирате конзолата за възстановяване.
 3. Ако използвате компютър с две или повече операционни системи, изберете от конзолата за възстановяване инсталацията, до която желаете достъп.
 4. Въведете парола на администратор, когато ви бъде подсказано. Ако нямате парола на администратор, просто натиснете ENTER.
 5. В командния ред на конзолата за възстановяване въведете следните редове и натискайте ENTER след всеки от тях:
  md tmp
  copy c:\windows\system32\config\system c:\windows\tmp\system.bak
  copy c:\windows\system32\config\software c:\windows\tmp\software.bak
  copy c:\windows\system32\config\sam c:\windows\tmp\sam.bak
  copy c:\windows\system32\config\security c:\windows\tmp\security.bak
  copy c:\windows\system32\config\default c:\windows\tmp\default.bak

  delete c:\windows\system32\config\system
  delete c:\windows\system32\config\software
  delete c:\windows\system32\config\sam
  delete c:\windows\system32\config\security
  delete c:\windows\system32\config\default

  copy c:\windows\repair\system c:\windows\system32\config\system
  copy c:\windows\repair\software c:\windows\system32\config\software
  copy c:\windows\repair\sam c:\windows\system32\config\sam
  copy c:\windows\repair\security c:\windows\system32\config\security
  copy c:\windows\repair\default c:\windows\system32\config\default
 6. Въведете exit, за да затворите конзолата за възстановяване. Компютърът ще рестартира.
Забележка При процедурата се приема, че Windows XP е инсталиран в папката C:\Windows. Променете C:\Windows на съответната папка windows_folder, ако тя се намира на различно място.

Ако имате достъп до друг компютър, можете да копирате текста в стъпка пет, за да спестите време, и след това да създадете текстов файл с име "Regcopy1.txt" (например). За да използвате този файл при стартиране от конзолата за възстановяване, изпълнете следната команда:
batch regcopy1.txt
С командата batch в конзолата за възстановяване можете да обработите последователно всички команди от текстовия файл. При използване на командата batch не е необходимо да въвеждате командите ръчно.

Част две

За да завършите описаната в този раздел процедура, е необходимо да сте влезли в системата като администратор или административен потребител (потребител, който има акаунт в групата на администраторите). Ако използвате Windows XP Home Edition, можете да влезете като административен потребител. Ако влезете в системата като администратор, първо трябва да стартирате Windows XP Home Edition в безопасен режим. За да стартирате компютър с Windows XP Home Edition в безопасен режим, изпълнете следните стъпки.

Забележка Отпечатайте тези инструкции преди да продължите. Не можете да прегледате инструкциите, след като рестартирате компютъра в безопасен режим. Ако използвате файлова система NTFS, отпечатайте и инструкциите от статия KB309531 в базата знания. Стъпка 7 съдържа препратка към статията.
 1. Щракнете върху Старт, щракнете върху Изключване на компютъра (или щракнете върху Изключи компютъра), щракнете върху Рестартирай, след което щракнете върху OK (или щракнете върху Рестартирай).
 2. Натиснете клавиша F8.

  На конфигуриран за стартиране на няколко операционни системи компютър можете да натиснете F8, когато видите менюто "Стартиране".
 3. Използвайте клавишите-стрелки, за да изберете подходяща от менюто за стартиране, и натиснете ENTER.
 4. Ако използвате компютър с няколко операционни системи, използвайте клавишите-стрелки, за да изберете инсталацията, до която искате да получите достъп, и натиснете клавиша ENTER.
В част две трябва да копирате файловете на системния регистър от мястото, на което е разположено резервното им копие при използване на възстановяване на системата. Тази папка не е налична в конзолата за възстановяване и в повечето случаи не се вижда по време на обикновено използване на компютъра. Преди да стартирате процедурата, трябва да промените няколко настройки, за да направите папката видима:
 1. Стартирайте Windows Explorer.
 2. В менюто Инструменти щракнете върху Опции за папките.
 3. Щракнете върху раздела Изглед.
 4. Под Скрити файлове и папки изберете Показвай скрити файлове и папки и щракнете, за да отстраните отметката от полето Скривай защитените файлове на операционната система (Препоръчително).
 5. Натиснете Да при поява на диалоговия прозорец за потвърждение, че желаете да показвате тези файлове.
 6. Щракнете двукратно върху устройството, на което сте инсталирали Windows XP, за да покажете списък на папките. Важно е да щракнете върху правилното устройство.
 7. Отворете папката за информация относно системния том. Тази папка не е налична и изглежда изсветлена, тъй като е настроена като съвсем скрита.

  Забележка Тази папка съдържа една или повече папки _restore {GUID}, като "_restore{87BD3667-3246-476B-923F-F86E30B3E7F8}".

  Забележка Възможно е да получите следното съобщение за грешка:
  Не е налична C:\System Volume Information. Достъпът е отказан.
  Ако получите това съобщение, вижте следната статия в базата знания на Microsoft, за да получите достъп до папката и да продължите с процедурата.
  309531 Как да получите достъп до папката System Volume Information
 8. Отворете създадена преди папка. Възможно е да се наложи да щракнете върху Подробностив менютоПреглед, за да видите дали тези папки са били създадени. Възможно е да има една или повече папки, започващи с "RPx в тази папка. Това са точки на възстановяване.
 9. Отворете една от папките, за да намерите подпапката Snapshot. Следният път представлява пример на път до папка към папката Snapshot:
  C:\System Volume Information\_restore{D86480E3-73EF-47BC-A0EB-A81BE6EE3ED8}\RP1\Snapshot
 10. От папката Snapshot копирайте дадения по-долу път в папката C:\Windows\Tmp:
  • _REGISTRY_USER_.DEFAULT
  • _REGISTRY_MACHINE_SECURITY
  • _REGISTRY_MACHINE_SOFTWARE
  • _REGISTRY_MACHINE_SYSTEM
  • _REGISTRY_MACHINE_SAM
 11. Преименувайте файловете в папката C:\Windows\Tmp, както следва:
  • Преименувайте_REGISTRY_USER_.DEFAULT на DEFAULT
  • Преименувайте _REGISTRY_MACHINE_SECURITY на SECURITY
  • Преименувайте_REGISTRY_MACHINE_SOFTWARE на SOFTWARE
  • Преименувайте_REGISTRY_MACHINE_SYSTEM на SYSTEM
  • Преименувайте_REGISTRY_MACHINE_SAM на SAM
Тези файлове представляват резервни файлове на системния регистър от възстановяването на системата. Тъй като използвате създаден от инсталационната програма файл на системния регистър, той няма да знае за наличието и съществуването на всички тези точки на възстановяване. Новата папка се създава с нов GUID под информацията за системния том и се създава точка на възстановяване, която включва копие на копираните в част едно файлове на системния регистър. Следователно е важно да не използвате най-новата папка, особено ако времевата щампа на папката съвпада с текущото време.

Текущата системна конфигурация не знае за предишните точки на възстановяване. Трябва да вземете предишно копие на системния регистър от предишна точка на възстановяване, за да направите предишните точки на възстановяване отново достъпни.

Файловете на системния регистър, които са копирани в папката Tmp на папката C:\Windows, се преместват, за да се осигури наличността им в конзолата за възстановяване. Трябва да използвате тези файлове, за да смените файловете на системния регистър, намиращи се в момента в папката C:\Windows\System32\Config. Конзолата за възстановяване по подразбиране ограничава достъпа до папката и не може да копира файлове от папката на системния том.

Забележка Описаната в този раздел процедура приема, че компютърът работи с файлова система FAT32.За да получите допълнителна информация относно начина за достъп до папката с информация за системния том при използване на файлова система NTFS, щракнете върху следния номер на статия в базата знания на Microsoft:
309531 Как да получите достъп до папката System Volume Information

Част три

В част три се изтриват съществуващите файлове на системния регистър и се копират файловете от регистрационния файл за системно възстановяване в папката C:\Windows\System32\Config:
 1. Стартирайте конзолата за възстановяване.
 2. В командния ред въведете следните редове, като натискате ENTER след всеки от тях:
  del c:\windows\system32\config\sam

  del c:\windows\system32\config\security

  del c:\windows\system32\config\software

  del c:\windows\system32\config\default

  del c:\windows\system32\config\system

  copy c:\windows\tmp\software c:\windows\system32\config\software

  copy c:\windows\tmp\system c:\windows\system32\config\system

  copy c:\windows\tmp\sam c:\windows\system32\config\sam

  copy c:\windows\tmp\security c:\windows\system32\config\security

  copy c:\windows\tmp\default c:\windows\system32\config\default
  Забележка Някои от командните линии може да са опаковани, за да се осигури четливост.
 3. Въведете exit, за да затворите конзолата за възстановяване. Компютърът се рестартира.
Забележка При процедурата се приема, че Windows XP е инсталиран в папката C:\Windows. Променете C:\Windows на съответната папка windows_folder, ако тя се намира на различно място.

Ако имате достъп до друг компютър, можете да копирате текста в стъпка две, за да спестите време, и след това да създадете текстов файл с име "Regcopy2.txt" (пример). За да използвате този файл при стартиране от конзолата за възстановяване, изпълнете следната команда:
batch regcopy2.txt

Част четири

 1. Щракнете върху Старт и след това щракнете върху Всички програми.
 2. Щракнете върху Аксесоарии след това щракнете върху Системни инструменти.
 3. Щракнете върху Възстановяване на системата, след което щракнете върху Възстанови до предишна точка на възстановяване.
Библиография
За допълнителна информация относно използването на конзолата за възстановяване щракнете върху следните номера на статии в базата знания на Microsoft:
307654 Как да инсталирате и използвате конзолата за възстановяване в Windows XP
216417 Как да инсталирате конзолата за възстановяване на Windows
240831 Как да копирате файлове от конзолата за възстановяване на преносими носители
314058 Описание на конзолата за възстановяване (Recovery Console) на Windows XP
За допълнителна информация относно възстановяването на системата щракнете върху следните номера на статии в базата знания на Microsoft:
306084 Как да възстановите предишно състояние на операционната система в Windows XP
261716 Възстановяването на системата премахва файлове по време на процедурата по възстановяване.
За допълнителна информация относно трите вероятни причини за повреда на системния регистър и как да се отстранят щракнете върху следния номер на статия от базата знания на Microsoft, за да я прегледате:
822705 Стъпки за отстраняване на проблеми със системния регистър (за напреднали потребители)
WinXP
Свойства

ИД на статията: 307545 – Последен преглед: 04/02/2014 11:58:00 – Редакция: 5.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2

 • kbenv kbinfo KB307545
Обратна връзка
html>t=">