Управление на опциите за надстройка и известяване на Windows 10

Кратко изложение
Определени компютри и устройства, които са разположени във вашата организация и изпълняват Windows 7 Pro или Windows 8.1 Pro, отговарят на условията на офертата за безплатна надстройка до Windows 10 и ще могат да извършат надстройката чрез Windows Update. (Тази оферта не е налична за клиенти, които използват изданията Enterprise или Embedded на Windows 7 и Windows 8.1.) Тази статия описва опциите за известяване и надстройка и обяснява как можете да ги управлявате.

Независимо от настоящите критерий за отхвърляне, администраторите, които желаят да отменят настройката за клиенти с Windows 7, Windows 7 for Embedded Systems, Windows 8.1 и Windows Embedded 8.1 Pro, трябва да използват настройките за правила, които се обсъждат в тази статия.

За повече информация относно изискванията за надстройка за Windows 10 вижте началната страница на Windows.
Допълнителна информация

Управление на надстройката на Windows 10

Автоматични сценарии

Надстройката на Windows 10 е блокирана автоматично (т.е. не се изискват допълнителни действия) на компютри или други устройства в следните сценарии:

 • Компютърът или устройството се обслужва през WSUS и не е приложена актуализация 3035583 .
 • Компютърът изпълнява някоя от следните системи, изключени от тази резервираща оферта:

  • Windows 8.1 Enterprise или Windows 8 Enterprise
  • Windows RT 8.1 или Windows RT
  • Windows Embedded 8.1 Pro
  • Windows Embedded 8 Standard
  • Windows Embedded 8.1 Industry или Windows Embedded 8 Industry
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 Professional for Embedded Systems
  • Windows Embedded Standard 7
  • Windows Embedded POSReady 7

Неавтоматични сценарии

Можете да управлявате надстройката до Windows 10 чрез един от следните методи. 
Групови правила
Microsoft пусна нови актуализации, за да ви даде възможност да блокирате надстройките до Windows 10 през Windows Update. Тези актуализации инсталират нова настройка на груповите правила. Компютри, на които тази настройка на груповите правила е активирана, никога няма да засекат, изтеглят или инсталират актуализация до най-новата версия на Windows.

За да получите и инсталирате тези актуализации, отидете на следните статии в базата знания на Microsoft: 

За да конфигурирате тази настройка на груповите правила от самите групови правила, трябва да са изпълнени следните условия:

 • Трябва да бъде инсталирана подходящата актуализация.
 • Трябва да използвате актуализирания файл WindowsUpdate.admx, като го копирате от мястото за редактиране на правила.
Компютърна конфигурация
За да блокирате надстройката с помощта на компютърна конфигурация, следвайте тези стъпки:

 1. Щракнете върху Компютърна конфигурация.
 2. Разгънете Правила.
 3. Разгънете Административни шаблони.
 4. Щракнете върху Компоненти на Windows.
 5. Щракнете върху Актуализация на Windows.
 6. Щракнете два пъти върху Изключете надстройката до последната версия на Windows с помощта на Windows Update.
 7. Щракнете върху Активирай.
Път на правилата: Компютърна конфигурация / Административни шаблони / Компоненти на Windows / Актуализация на WindowsПравила
Настройка: Изключете надстройката до последната версия на Windows с помощта на Windows Update
системен регистър на Windows
Важно Следвайте внимателно стъпките в този раздел. При неправилна промяна на регистъра е възможно да възникнат сериозни проблеми. Преди да го модифицирате, създайте резервно копие на системния регистър за възстановяване при възникване на проблеми.

За да блокирате надстройката до Windows 10 през Windows Update, задайте следната стойност в системния регистър:

Подключ: HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate
DWORD value: DisableOSUpgrade = 1

Скрий приложението Get Windows 10 (икона в областта за уведомяване)

Автоматични сценарии

Приложението за уведомяване за Windows 10 е блокирано автоматично (т.е. не са необходими допълнителни действия) на компютри или устройства в следните сценарии:

 • Компютърът изпълнява някоя от следните системи, изключени от тази резервираща оферта:

  • Windows 8.1 Enterprise или Windows 8 Enterprise
  • Windows RT 8.1 или Windows RT
  • Windows Embedded 8.1 Pro
  • Windows Embedded 8 Standard
  • Windows Embedded 8.1 Industry или Windows Embedded 8 Industry
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 Professional for Embedded Systems
  • Windows Embedded Standard 7
  • Windows Embedded POSReady 7

Неавтоматични сценарии

системен регистър на Windows
Важно Следвайте внимателно стъпките в този раздел. При неправилна промяна на регистъра е възможно да възникнат сериозни проблеми. Преди да го модифицирате, създайте резервно копие на системния регистър за възстановяване при възникване на проблеми.

За версии на Windows, различни от Enterprise, иконата за уведомяване може да бъде потисната чрез системния регистър на Windows. За целта задайте следната стойност на регистър:

Подключ: HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\Gwx
DWORD value: DisableGwx = 1

Активиране на приложението Get Windows 10 (икона в областта на уведомяване)

Ако не виждате приложението Get Windows 10 (малката икона в областта на уведомяване), това може да се дължи на някоя от следните причини:
 • Компютърът или друго устройство не е актуализирано, защото на него няма инсталиран поне Windows 7 Service pack 1 (SP1) или Windows 8.1 Update.
 • Функцията Windows Update е изключена или не е настроена за получаване на автоматични актуализации.
 • Вие сте блокирали или деинсталирали необходимата функционалност на Windows Update. За повече информация по темата вижте статия в базата знания3035583.
 • Инсталацията на Windows не е активирана.
 • Устройството изпълнява някоя от следните системи, изключени от тази резервираща оферта:

  • Windows 8.1 Enterprise или Windows 8 Enterprise
  • Windows RT 8.1 или Windows RT
  • Windows Embedded 8.1 Pro
  • Windows Embedded 8 Standard
  • Windows Embedded 8.1 Industry или Windows Embedded 8 Industry
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 Professional for Embedded Systems
  • Windows Embedded Standard 7
  • Windows Embedded POSReady 7
 • Устройството се управлява от ИТ администратор, който е потиснал показването на иконата на вашия работен плот. (За да потвърдите тази ситуация, се консултирайте със своя ИТ администратор).
Можете да решите първите три проблема, като стартирате Windows Update и инсталирате всички възможни актуализации. Ако мислите, че нито едно от тези условия не се отнася за вас, и все още не виждате иконата, следвайте тези стъпки.

Забележка Тази корекция ще определи дали вашето устройство отговаря на всички условия и след това ще включи приложението Get Windows 10.
 1. Стартирайте Notepad.
 2. Поставете следния текст в Notepad:

  schtasks /run /TN "\Microsoft\Windows\Setup\gwx\refreshgwxconfigandcontent" “reg delete HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\Gwx /value DisableGwx”
 3. Щракнете върху Файл и след това върху Запиши като.
 4. В кутийката Име на файл променете името на файла на ReserveWin10.cmd.
 5. В списъка Запиши като тип изберете Всички файлове (*.*) и след това изберете папката, в която искате да запишете файла. Например запишете файла на C:/Temp
 6. Щракнете върху Запиши.
 7. Отворете команден прозорец с с повишени потребителски права. За целта щракнете върху екран Старт или меню Старт, въведете Command Prompt в полето за търсене, щракнете с десния бутон върху Command Prompt в списъка с резултати и след това щракнете върхуИзпълни като администратор.
 8. Стартирайте файла от мястото, което избрахте в стъпка 5. Например въведете следната команда в командния прозорец:

  C:/Temp/ReserveWin10.cmd
Може да са необходими 10-30 минути за стартиране на Microsoft Compatibility Appraiser. Междувременно скриптът ще продължава да дава отчети за състоянието в момента. Моля, бъдете търпеливи! Ако скриптът не успява в безкраен цикъл, това означава, че нямате инсталирани нужните актуализации на Windows. Освен че трябва да имате инсталиран или Windows 7 SP1, или Windows 8.1 Update, трябва също така да имате инсталирани и следните актуализации:
За Windows 7 SP1
За Windows 8.1 Update
За да потвърдите ръчно, че имате инсталирани тези актуализации, въведете следната команда в команден прозорец с администраторски права:
dism /online /get-packages | findstr <KBID>
Забележка В тази команда, <KBID> представлява актуалния номер на статия за актуализация в KB, който търсите.

Ако актуализацията е инсталирана, тази команда ще покаже идентичността на пакета. Например потребителите на Windows 8.1 трябва да виждат следното
C:\>dism /online /get-packages | findstr 3035583
Идентичност на пакета: Package_for_KB3035583~31bf3856ad364e35~amd64~~6.3.1.29
Скрипт за версии на Windows, които не са на английски език
За версии на Windows, които не са на английски език, използвайте следния скрипт (който вече е същият скрипт, който е показан в стъпка 2 на предишната процедура):

schtasks /run /TN "\Microsoft\Windows\Setup\gwx\refreshgwxconfigandcontent"

Прескачане на екрана Без наблюдение в Windows 8.1 Update

В Windows 8.1 с инсталирана KB3065988 системата подканва потребителя да резервира копие на Windows 10 като част от процеса OOBE, който се проявява при първото стартиране на цикъла. За организации, които имат инсталиран Windows 8.1 Pro, чрез файл Unattend.xml, който автоматизира процеса OOBE, това резервиране все още е активно. За да потиснете това съобщение, използвайте някой от следните методи:

 • Използвай групови правила
  Задайте настройка на групови правила на Изключено:

  Компютърна конфигурация > Административни шаблони > Система > Влизане > Покажи първия знак анимиран
 • Промяна на файла Unattend.xml
  За Windows 8.1 добавете следния запис във файла Unattend.xml.
  За Windows 8.1 Pro x64
    <settings pass="specialize">    <component name="Microsoft-Windows-Deployment" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">      <RunSynchronous>        <RunSynchronousCommand wcm:action="add">          <Description>DisableAnimation</Description>          <Order>1</Order>          <Path>reg.exe add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon" /v EnableFirstLogonAnimation /d 0 /t REG_DWORD /f </Path>        </RunSynchronousCommand>      </RunSynchronous>    </component>  </settings>
  За Windows 8.1 Pro x86
    <settings pass="specialize">    <component name="Microsoft-Windows-Deployment" processorArchitecture="x86" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">      <RunSynchronous>        <RunSynchronousCommand wcm:action="add">          <Description>DisableAnimation</Description>          <Order>1</Order>          <Path>reg.exe add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon" /v EnableFirstLogonAnimation /d 0 /t REG_DWORD /f </Path>        </RunSynchronousCommand>      </RunSynchronous>    </component>  </settings>
Свойства

ИД на статията: 3080351 – Последен преглед: 04/28/2016 13:15:00 – Редакция: 3.0

Windows 10

 • kbprb kbsurveynew KB3080351
Обратна връзка