В момента сте офлайн в очакване на повторно свързване с интернет

Как да получите достъп до папката System Volume Information

Поддръжката за Windows XP завърши

Microsoft завърши поддръжката за Windows XP на 8 април 2014 г. Тази промянa се отрази на актуализациите на софтуера ви и на опциите за защита. Научете какво означава това за вас и как да останете защитени.

КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ
В тази статия се описва процесът на получаване на достъп до папката System Volume Information. Папката System Volume Information е скрита системна папка, която се използва от инструмента за възстановяване на системата за съхранение на собствена информация и точки за възстановяване. Всеки дял на компютъра съдържа папка System Volume Information. Може да ви потрябва достъп до тази папка за отстраняване на неизправности.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
За да получите достъп до папката System Volume Information, използвайте описаните в съответния раздел стъпки.

Microsoft Windows XP Professional или Windows XP Home Edition при файлова система FAT32

 1. Натиснете Start ("Старт") и изберете My Computer ("Моят компютър").
 2. В менюто Tools ("Инструменти") щракнете върху Folder Options ("Опции за папките").
 3. В менюто View ("Изглед") щракнете върху Show hidden files and folders ("Показвай скритите файлове и папки").
 4. Премахнете отметката от квадратчето Hide protected operating system files (Recommended) ("Скрий защитените файлове на операционната система (препоръчва се)"). Когато се появи подкана да потвърдите премахването, натиснете Yes ("Да").
 5. Натиснете OK.
 6. С двукратно щракване на мишката отворете папката System Volume Information, намираща се в главната папка.

Windows XP Professional при файлова система NTFS на домейн

 1. Натиснете Start ("Старт") и изберете My Computer ("Моят компютър").
 2. В менюто Tools ("Инструменти") щракнете върху Folder Options ("Опции за папките").
 3. В менюто View ("Изглед") щракнете върху Show hidden files and folders ("Показвай скритите файлове и папки").
 4. Премахнете отметката от квадратчето Hide protected operating system files (Recommended) ("Скрий защитените файлове на операционната система (препоръчва се)"). Когато се появи подкана да потвърдите премахването, натиснете Yes ("Да").
 5. Натиснете OK.
 6. Щракнете с десния бутон на мишката върху папката System Volume Information, намираща се в главната папка, и изберете Sharing and Security ("Споделяне и защита").
 7. Щракнете върху раздела Security ("Защита").
 8. Натиснете Add ("Добави") и въведете името на потребителя, на който искате да дадете достъп до папката. Изберете местонахождението на акаунта, ако е необходимо (локално или от домейн). Обикновено това е акаунтът, с който сте влезли в системата. Натиснете OK и после отново OK.
 9. С двукратно щракване на мишката отворете папката System Volume Information, намираща се в главната папка.

Windows XP Professional при файлова система NTFS в работна група или на автономен компютър

 1. Натиснете Start ("Старт") и изберете My Computer ("Моят компютър").
 2. В менюто Tools ("Инструменти") щракнете върху Folder Options ("Опции за папките").
 3. В менюто View ("Изглед") щракнете върху Show hidden files and folders ("Показвай скритите файлове и папки").
 4. Премахнете отметката от квадратчето Hide protected operating system files (Recommended) ("Скрий защитените файлове на операционната система (препоръчва се)"). Когато се появи подкана да потвърдите премахването, натиснете Yes ("Да").
 5. Премахнете отметката от квадратчето Use simple file sharing (Recommended) ("Използвай просто споделяне на файлове (препоръчва се)").
 6. Натиснете OK.
 7. Щракнете с десния бутон на мишката върху папката System Volume Information, намираща се в главната папка, и изберете Properties ("Свойства").
 8. Щракнете върху раздела Security ("Защита").
 9. Натиснете Add ("Добави") и въведете името на потребителя, на който искате да дадете достъп до папката. Обикновено това е акаунтът, с който сте влезли в системата. Натиснете OK и после отново OK.
 10. С двукратно щракване на мишката отворете папката System Volume Information, намираща се в главната папка.

  ЗАБЕЛЕЖКА: Папката System Volume Information е вече достъпна в нормален режим за потребителите на Windows XP Home Edition.

Използване на CACLS с Windows XP Home Edition на файлова система NTFS

В Windows XP Home Edition с файлова система NTFS можете също да използвате стартиращия се от командния ред инструмент Cacls, чрез който можете да преглеждате или нанасяте промени в списъците за контрол на достъпа до папки или файлове. За допълнителна информация относно Cacls, включително за използването на инструмента и поддържаните параметри, потърсете "cacls" в Центъра за помощ и поддръжка (Help and Support Center).
 1. Щракнете върху Start ("Старт"), изберете Run ("Изпълни"), въведете cmd и натиснете OK.
 2. Преминете в основната папка на дяла, в който искате да получите достъп до папката System Volume Information. Например за да получите достъп до папката C:\System Volume Information, преминете в основната папка на устройство C (в командния ред "C:\").
 3. Въведете следния ред и натиснете ENTER:
  cacls "букванаустройството:\System Volume Information" /E /G потребителскоиме:F
  Не забравяйте да включите кавичките, както е посочено по-горе. Тази команда предоставя пълни права за достъп до папката на посочения потребител.
 4. С двукратно щракване на мишката отворете папката System Volume Information, намираща се в главната папка.
 5. Ако възникне необходимост да премахнете правата за достъп след отстраняване на неизправност, въведете следното в командния ред:
  cacls "букванаустройството:\System Volume Information" /E /R потребителскоиме
  Тази команда премахва всички разрешения за достъп за посочения потребител.

Описаните по-долу стъпки също могат да бъдат използвани, ако рестартирате компютъра в безопасен режим, защото обикновеното споделяне на файлове се изключва при стартирането на операционната система в безопасен режим.
 1. Отворете My Computer ("Моят компютър") и с десния бутон на мишката щракнете върху папката System Volume Information, след което изберете Properties ("Свойства").
 2. Щракнете върху раздела Security ("Защита").
 3. Натиснете Add ("Добави") и въведете името на потребителя, на който искате да дадете достъп до папката. Обикновено това е акаунтът, с който сте влезли в системата.
 4. Натиснете OK и после отново OK.
 5. Щракнете двукратно върху папката System Volume Information, за да я отворите.
Свойства

ИД на статията: 309531 – Последен преглед: 10/12/2007 14:43:00 – Редакция: 2.3

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

 • kbhowto kbinfo kbenv kbui KB309531
Обратна връзка
>mp;t=">>