В момента сте офлайн в очакване на повторно свързване с интернет

Възможни проблеми и решения за ниски скорости на връзка в Windows XP

Поддръжката за Windows XP завърши

Microsoft завърши поддръжката за Windows XP на 8 април 2014 г. Тази промянa се отрази на актуализациите на софтуера ви и на опциите за защита. Научете какво означава това за вас и как да останете защитени.

Тази статия е архивирана. Тя се предлага "както е" и вече няма да се актуализира.
Ако тази статия не съдържа описание на вашия хардуерен проблем, посетете следния сайт на Microsoft, за да видите повече статии за хардуерни устройства:
КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ
В тази статия се описват много проблеми, свързани с ниска скорост, които може да изпитате, когато използвате компютър с Windows, и се дават предложения за отстраняване на тези проблеми.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
В следващия раздел се описват възможните причини за бавна връзка:

Лошо качество на телефонната линия

Този проблем може да се характеризира със смущения по линията, случаи на пълно прекъсване, докато използвате телефонната линия, или предаване на части от чужди разговори. За да отстраните това поведение, обадетесе на вашата местна телефонна компания, за да проверят телефонните линии.

ЗАБЕЛЕЖКА: Повечето телефонни компании таксуват за услугите, които извършват вътре в дома, но не и за работа по връзките извън дома. Поискайте от телефонната компания информация за таксите за услуги.

Промени в интернет доставчика

Можете да разследвате възможните промени при интернет, като разберете дали вашият интернет доставчик не е вече част от друга фирма и дали не съобщава за бавни връзки вследствие на проблеми по мрежата. За да отстраните подобни проблеми, може да се наложи да преминете към по-надежден интернет доставчик.

Повече от един аналого-цифров преобразувател между компютъра и интернет доставчика

За тази причина може сочи невъзможността за свързване чрез телефонната при скорост над 28,8 килобита в секунда (Kbps) may suggest this cause. За да отстраните този проблем, обадете се на телефонната компания, за да разберете какви са скоростите на връзка във вашата област и как можете да ги подобрите.

Неправилни, повредени, или повече от един драйвери за модем

Този проблем се характеризира с чести прекъсвания. За да коригирате подобно поведение, стартирайте компютъра си в безопасен режим и проверете дали няма повече от един драйвер за модем, звук, видео и контролери за игри. Проверете дали драйверът за модем е подходящ. Ако не е, премахнете текущия драйвер за модема и инсталирайте подходящ.

Смущения от околната среда

Звуци от модема, които излизат през други устройства в моменти, когато има забавяне на връзката, може да сочат към смущения от околната среда. Например звук от модема може да излиза от високоговорителите на компютъра, а смущението да идва от друго електронно устройство в помещението. За да коригирате подобно поведение, разделете телефонните линии от другите кабели. Също така опитайте да тествате дали компютърът може да се свързва в друга стая, като използвате друга телефонна розетка.

Фонови програми

Компютърът може да се забави, докато изпълнявате програми във фонов режим. За да коригирате подобно поведение, използвайте помощната програма Msconfig, за да забраните програмите от папката "Стартиране". Рестартирайте компютъра и след това тествайте връзката.

Обичайна работа на интернет доставчика

Ниски скорости на връзка може да възникнат по време на пиковите часове на използване на интернет. Ако интернет доставчикът е включил много връзки в една обща връзка, обичайното свързване на клиенти може да претовари пропускателната способност на общата връзка. За да отстраните подобно поведение, може да се наложи да преминете към по-надежден интернет доставчик.
HWMODCON slow, speed, connection, modem
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.
Свойства

ИД на статията: 310590 – Последен преглед: 12/07/2015 08:02:08 – Редакция: 1.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbenv KB310590
Обратна връзка