OLEXP: След надграждане до Microsoft Windows XP изчезват папки за електронни писма, самите електронни писма и адресната книга

Поддръжката за Windows XP завърши

Microsoft завърши поддръжката за Windows XP на 8 април 2014 г. Тази промянa се отрази на актуализациите на софтуера ви и на опциите за защита. Научете какво означава това за вас и как да останете защитени.

СИМПТОМИ
След надграждане до Microsoft Windows XP изчезват папки на Outlook Express за електронни писма, самите електронни писма и адресната книга.
ПРИЧИНА
Това се случва, защото файловата структура на Windows XP е различна и файловете на Outlook Express вече не се намират на същото място като в предишната версия на операционната система.
РАЗРЕШЕНИЕ
Тази статия от базата знания предоставя подробни инструкции, чрез които ще можете да намерите предишната си поща, папки и адресната книга, след което да ги импортирате обратно в Outlook Express.

Предишни писма и папки

Намиране на предишните електронни писма

 1. Създайте папка с име XPMail на работния плот. За целта щракнете с десния бутон върху работния плот, изберете New ("Нова") и след това Folder ("Папка"). Ако използвате самоличности, създайте нова папка за всяка една от тях.
 2. Натиснете бутона Start ("Старт") и щракнете върху Search ("Търсене").
 3. В полето What do you want to search for ("Какво искате да потърсите?") изберете All files and folders ("Всички файлове и папки").
 4. В полето All or part of the file name ("Цялото име или част от името на файла") въведете *.dbx.
 5. Щракнете върху More Advanced options ("По-разширени опции"), Search hidden files and folders ("Търси в скритите файлове и папки") и натиснете Search ("Търси").

  ЗАБЕЛЕЖКА: Ако преди това сте използвали самоличности, всеки потребител ще има собствена папка за самоличност. Всяка папка за самоличност ще има уникален буквено-цифрен номер (например {9EFEBDEA-CE00-4DD7-A4D6-CDB85C3EEDBF}), следван от "\Microsoft\Outlook Express".

  Предишната и новата самоличност се различават, въпреки че могат да съдържат същия буквено-цифрен номер. Новата самоличност ще е с добавено "\Microsoft\Outlook Ex".

Копиране на папките с писма

Преди да копирате папките с електронни писма от папката с предишната самоличност в новата папка на работния плот, на която сте присвоили името XPMail, прочетете забележката относно разликите между старата и новата самоличност в стъпка 5 на раздела "Намиране на предишните електронни писма".
 1. В прозореца за търсене можете да изберете всяка .dbx папка поотделно или няколко папки заедно чрез натискане на клавиша CTRL и щракване върху всяка от папките.
 2. След като изберете папките, щракнете върху Copy ("Копиране") в менюто Edit ("Редактиране").
 3. Отворете папката XPMail и щракнете върху Paste ("Постави") в менюто Edit ("Редактиране").

  ЗАБЕЛЕЖКА: Не забравяйте да включите файла Folders.dbx при копиране на папките. Този файл е необходим за функциите за импортиране на Outlook Express.
При тази процедура всички файлове в избраната папка се копират в папката XPMail. Изпълнете тази процедура за всяка папка за самоличност, но предварително създайте отделна папка, като например XPMail1, за всяка открита папка за самоличност.

Импортиране на писмата и папките

 1. Отворете Outlook Express.
 2. В менюто File ("Файл") щракнете върху Import ("Импортиране").
 3. Натиснете Messages ("Съобщения").
 4. Щракнете върху Microsoft Outlook Express 5, след това върху Next ("Напред").

  ЗАБЕЛЕЖКА: В някои случаи може само да се виждат опции за импортиране за Outlook Express 4 и Outlook Express 6. Ако предишната използвана от вас версия на Outlook Express беше 4, използвайте опцията за Outlook Express 4. Ако импортирате от Outlook Express 5 или 5.5, можете да използвате опцията Outlook Express 6.
 5. Щракнете върху Import mail from an OE6 store directory ("Импортиране на имейл съобщения от директория за съхранение на Outlook Express 6") и натиснете OK.
 6. Щракнете върху Browse ("Преглед"), изберете създадената от вас папка XPMail, натиснете OK и след това Next ("Напред").
 7. Натиснете All folders ("Всички папки"), след това Next ("Напред").
При тази процедура старата ви поща се импортира в новата самоличност. След приключване на процедурата натиснете Finish ("Готово"). Повторете я за всяка създадена от вас по-рано папка.

Вашата адресна книга в Windows

Откриване на адресната книга в Windows

 1. Щракнете върху Start ("Старт") и изберете Search ("Търси").
 2. Щракнете върху All files and folders ("Всички файлове и папки").
 3. В полето What do you want to search for ("Какво искате да потърсите?") изберете All files and folders ("Всички файлове и папки").
 4. В полето All or part of the file name ("Цялото име или част от името на файла") въведете *.wab и натиснете бутона Search ("Търси").
 5. След като приключи търсенето, щракнете двукратно върху всеки файл, за да го отворите. Отбележете си местонахождението и името на правилния файл (той ще съдържа вашите данни за контакт).

Импортиране на адресна книга в Windows

 1. В Outlook Express щракнете върху менюто File ("Файл").
 2. Щракнете върху Import ("Импортиране") и изберете Address Book ("Адресна книга").
 3. Насочете полето Look In ("Търси в") към местонахождението, което сте си отбелязали по време на стъпка #5 на раздела "Откриване на адресната книга в Windows".
 4. Щракнете върху .wab файла и след това върху Open ("Отвори").
 5. Натиснете OK, за да импортирате адресната книга.
След като се уверите, че импортирането е преминало успешно, изтрийте всички папки, създадени от вас по време на процеса на възстановяване на пощата.
windows xp upgrade missing mail folders emal messages address book надграждане липсващи папки поща имейл съобщения адресна книга
Egenskaber

Artikel-id: 313055 – Seneste udgave 10/12/2007 14:43:00 – Udgave 2.3

Microsoft Outlook Express 6.0, Microsoft Windows XP Professional, the operating system: Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2)

 • kbprb KB313055
Feedback