В момента сте офлайн в очакване на повторно свързване с интернет

Използване на системните файлове за създаване на диск за зареждане за защита срещу невъзможност за стартиране на Windows XP

Поддръжката за Windows XP завърши

Microsoft завърши поддръжката за Windows XP на 8 април 2014 г. Тази промянa се отрази на актуализациите на софтуера ви и на опциите за защита. Научете какво означава това за вас и как да останете защитени.

За версията на тази статия, предназначена за Microsoft Windows 2000, вижте 101668 (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски).
ВЪВЕДЕНИЕ
Ако компютърът използва процесор основан на Intel x86 и стартовият запис на активния дял или необходимите за стартиране на Windows файлове са повредени, е възможно компютърът да не стартира. Тази статия описва начините за създаване на стартов диск. Стартовият диск служи за стартиране на компютъра в случай на повреда на стартовия запис.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Създайте стартов диск на Windows при първото му инсталиране на компютъра. Този диск се различава от стартовия диск на MS-DOS. За разлика от MS-DOS цялата операционна система Windows не може да се побере само на една дискета. Стартовият диск на Windows съдържа само файловете, които трябва да имате, за да стартирате операционната система с останалите инсталирани на твърдия диск системни файлове на Windows. За да създадете стартов диск, изпълнете следните стъпки:
 1. Поставете празна дискета в устройство А и я форматирайте с Windows XP.
 2. От главната папка на системния дял на твърдия диск (например, C:\-) копирайте следните файлове на дискетата:
  Boot.ini
  NTLDR
  Ntdetect.com
  Може да се наложи да премахнете атрибути като скрити, системни или само за четене от файловете.
 3. Възстановете атрибутите от вид скрити, системни и само за четене на файловете на твърдия диск, ако сте ги премахнали.
 4. Ако файловете Bootsect.dos или Ntbootdd.sys се намират на системния дял, повторете стъпки 2-4 за копирането им на стартовия диск.
Ако форматирате дискетата в Windows XP, стартовият запис сочи към файла NTLDR. При изпълнение на NTLDR се зареждат наличните за избор операционни системи от файла Boot.ini. Ако изберете Windows, NTLDR изпълнява Ntdetect.com, след което предава управлението на Osloader.exe. Ако изберете MS-DOS или OS/2, NTLDR зарежда Bootsect.dos.
bootdisk boot
Свойства

ИД на статията: 314079 – Последен преглед: 10/06/2006 14:27:42 – Редакция: 2.2

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

 • kbacwsurvey kbhowto kbenv kbinfo kbsetup kbusage KB314079
Обратна връзка
&t=">>