Начини за отстраняване на неизправности в неразпознати устройства, изброени в диспечера на устройствата на Windows XP

Поддръжката за Windows XP завърши

Microsoft завърши поддръжката за Windows XP на 8 април 2014 г. Тази промянa се отрази на актуализациите на софтуера ви и на опциите за защита. Научете какво означава това за вас и как да останете защитени.

За версията на тази статия, предназначена за Microsoft Windows 2000, вижте 244601. (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
ВЪВЕДЕНИЕ
Диспечерът на устройствата показва списък на всички устройства, инсталирани на компютър с Windows XP. При преглед на информацията за устройствата в диспечера на устройствата можете да видите устройство, обозначено като Неизвестно устройство до жълт въпросителен знак. Причината за неизвестността на устройството може да се окаже трудна за определяне, тъй като има твърде малко насоки за онова, което може да я причинява. В тази статия се разглеждат възможните причини за обозначаване на устройството като неизвестно в диспечера на устройствата.
Допълнителна информация
Основната причина за показването на Неизвестно устройство в диспечера на устройствата е, че имате устройство, което не работи правилно. За да решите проблема, получете актуализиран драйвер за устройството.

Използвайте следните методи, за да дадете възможност на Windows да разпознае устройството.

Метод 1: Windows Update

Посетете следния уеб сайт на Microsoft, за да разберете дали уеб сайтът открива автоматично актуализиран драйвер за устройството. Инсталирайте всички препоръчани драйвери.

Метод 2: Изтегляне и инсталиране на най-новия драйвер от интернет

Когато изтегляте драйвер от интернет, изтеглете версията му за Windows XP, ако са изредени няколко версии на Windows. Използвайте една от следните възможности:
 • Посетете уеб сайта на производителя на компютъра, ако устройството е предоставено с компютъра.
 • Посетете уеб сайта на производителя на устройството, ако то е инсталирано след закупуването на компютъра.
 • Посетете уеб сайта на производителя на устройството, ако то е инсталирано предварително на компютъра и производителят на компютъра не предлага актуализиран драйвер.
Намерете раздела Drivers (Драйвери) или Download (Изтегляне) на уеб сайта на производителя и потърсете името на устройството. Изтеглете и инсталирайте версията на драйвера за Windows XP.

Раздел за напреднали потребители

Този раздел е предназначен за напреднали компютърни потребители. Ако не сте сигурни, че ще се справите с тези стъпки, препоръчително е да помолите някого за съдействие или да се свържете с техническата поддръжка. За информация как да го направите посетете следния сайт на Microsoft:

Причини за неразпознати устройства в диспечера на устройствата

 • Устройството няма драйвер:Когато липсва драйвер за устройството, диспечерът на устройствата го показва като Неизвестно устройство и го поставя в разклонението Други устройства. Това се случва често при съставните устройства, използващи USB (универсална серийна шина) и IEEE (Институт по електро- и електронен инженеринг) 1394. Освен това е възможно да бъде показано състояние Код за грешка 1 или Код за грешка 10 при прегледа на свойствата на устройството в диспечера на устройствата.

  Забележка Повечето USB и IEEE 1394 устройства функционират правилно без допълнителни драйвери, тъй като се конфигурират чрез включените в Windows драйвери на устройства за тези типове шини. Но ако устройството не съвпада с дефинираните и поддържани от Windows класове драйвери, е необходим допълнителен драйвер. Ако шината не може да разпознае устройството, тя го интерпретира като съставно устройство и го докладва като такова в диспечера на устройствата.
 • Използвате драйвер на устройството за Microsoft Windows 98 или Microsoft Windows 95:В Windows XP не можете да използвате типичните за Windows 98 или Windows 95 файлове с виртуален драйвер на устройство (.vxd). Ако опитате да ги инсталирате на компютър с Windows XP, устройството може да бъде обозначено като неизвестно в диспечера на устройствата. Това обикновено се случва, когато производителят на драйвера на устройството не направи прецизно разграничение между два драйвера или приеме, че Windows XP може да използва .vxd файлове на Windows 98 или Windows 95.
 • Неразпознат ИД на устройството:Всяко хардуерно устройство има специален идентификатор, използван от "Plug and Play". Идентификаторът може да включва няколко различни типа идентификатори, например ИД на доставчика, ИД на устройството, ИД на подсистемата, ИД на доставчика на подсистемата или ИД на редакциите. Ако не е наличен ИД на устройството или компютърът с Windows XP не разпознава ИД на устройството, диспечерът на устройствата може да показва устройството като неизвестно.

  Забележка Устройствата могат да бъдат създадени от софтуерни програми, изискващи виртуално проследяване в хардуера. Освен това свързващите типовете шини устройства, като драйвери, разрешаващи на устройства с паралелен порт да емулират шина SCSI или ATAPI (интерфейс на пакет за прикачване), също са известни като причина за поява на неизвестно устройство в диспечера на устройствата.
 • Неизправен хардуер или фърмуер:Неизправният хардуер или фърмуер може да доведе до показване на устройството като Неизвестно устройство в диспечера на устройствата. Само софтуерните драйвери на устройства не показват ИД на устройство и няма стандартен метод за инсталирането на тези устройства. Някои производители инсталират устройството, като използват инсталиращата програма InstallShield или друг подобен метод. Имайте предвид, че има възможност инсталираният с други методи софтуер да не може да бъде напълно премахнат при премахване на устройството в диспечера на устройствата. Затова може да се наложи да проверите в системния регистър, за да се уверите, че са премахнати всички записи за устройството.

Отстраняване на неизправности за напреднали потребители

Отстраняване на проблеми със софтуера
Използвайте някой от следните методи, за да определите дали неизвестното устройство се създава от софтуер:
 • Стартирайте компютъра в безопасен режим

  Въпреки че няма 100 процента гаранция, стартирането на компютъра в безопасен режим може да се окаже един от най-лесните начини да определите дали неизвестното устройство се създава от софтуер.

  За да стартирате компютъра в безопасен режим, натиснете F8 след рестартиране на компютъра. В появилото се меню Меню за разширени опции на Windows използвайте клавишите със СТРЕЛКИ, за да изберете Безопасен режим, и натиснете ENTER. Ако в диспечера на устройствата вече не се показва неизвестно устройство, е вероятно неизвестното устройство да не е хардуерно.
 • Проверете папката Startup (Стартиране)

  Ако подозирате, че причината за неизвестното устройство е определена програма, проверете стартовата папка на компютъра Startup, за да видите кои програми са конфигурирани да стартират при включване на компютъра. Стартовата папка Startup се намира в следното местоположение на твърдия диск, където C е устройството, на което е инсталиран Windows, и профил на потребителя е вашият потребителски профил:
  C:\Документи и настройки\профил на потребителя\Start Menu\Programs
 • Използване на инструмента за системна информация

  Инструментът за системна информация може да се окаже полезен, ако е необходимо да установите причината за неизвестно устройство.

  За да използвате инструмента за системна информация, за да видите списък на стартиращите при стартиране на компютъра програми, изпълнете следните стъпки:
  1. Щракнете върху Старт, щракнете върху Изпълнение, въведете msinfo32 и след това щракнете върху OK.
  2. Разгънете Софтуерната среда и след това щракнете двукратно върху Програми за стартиране.

   Показва се списък на конфигурираните за стартиране с компютъра програми.

   Проверете регистъра на събитията за причинени от някоя от тези програми грешки. Ако намерите свързано с дадена програма събитие в списъка, премахнете програмата. Обърнете внимание, че създаването на неизвестно устройство от дадена програма не е показател за неправилна работа на програмата, освен ако стартирането й не зависи от устройството.

  Изпълнете следните стъпки, за да използвате инструмента за системна информация за преглед на проблемните устройства:
  1. Щракнете върху Старт, щракнете върху Изпълнение, въведете msinfo32 и след това щракнете върху OK.
  2. Разгънете Компоненти и след това щракнете двукратно върху Проблемни устройства.

   В екрана с подробна информация се показва списък на инсталираните на компютъра устройства, които биха могли да причинят проблем, като:
   • Колоната Устройство съдържа общото име за устройството или името на свързания с него драйвер.
   • Колоната ИД на PNP устройство съдържа ИД на устройството, като PCI ИД, ISA ИД, ИД за някои други типове шини или неизвестен тип.
   • Колоната Код на грешката съдържа свързвания с конкретния проблем код на грешка. В много случаи кодът на грешка в диспечера на устройствата помага да определите каква е причината за създаването на неизвестното устройство. Ако например компютърът генерира съобщение за грешка "Лош или липсващ драйвер на устройство", могат да бъдат показвани три типа записи в колоната Проблемни устройства в зависимост от типа на устройството:
    • ИД на устройство PCI PnP:

     Име на устройството | PCI\VEN_00000&DEV_0000&SUBSYS_00000000&REV_00\0&0000 | Код на грешка
    • ИД ISA PnP:

     Име на устройството | ?\PNP0000\0
    • Лош или несъвместим драйвер на устройство:

     Име на устройство | ROOT\UNKNOWN\0000
 • Преглед на файла Setupapi.log

  Ако устройството има значещо име, използвайте информацията от файла Setupapi.log, за да установите причината за неизвестно устройство. Файлът Setupapi.log по подразбиране се намира в папката %SystemRoot%.

  Понякога даденото име на устройство може да бъде подвеждащо. Например дадено устройство може да бъде дадено като серийно в диспечера на устройствата, а всъщност да не бъде свързано към сериен порт. Това обикновено се случва при наличие на частичен ИД за "Plug and Play", интерпретиран от диспечера на устройствата като серийно устройство. Такава интерпретация може да възникне поради наличие на съвместим ИД, указан от устройството. Това отново може да бъде поправено чрез намиране на стартовата програма с вероятно неправилно поведение.

  Обърнете внимание, че простото премахване на неизвестното устройство в диспечера на устройствата не дава резултат, ако причината за показването му е софтуерна програма. Трябва да премахнете програмата и да рестартирате компютъра. Ако неизвестното устройство продължава да се показва в диспечера на устройствата след рестартиране на компютъра в безопасен режим, се обърнете към услугите за поддръжка на клиентите на Microsoft за помощ при премахване на устройството.
Отстраняване на проблеми с хардуера
За да откриете причината за показване на неизвестно устройство, използвайте един от следните методи:
 • Премахване на хардуерни устройства от компютъра

  Премахвайте хардуерните устройства едно по едно, докато неизвестното устройство престане да бъде показвано в диспечера на устройствата. Обърнете внимание, че този метод може да отнеме доста време и не винаги е надежден.
 • Определете дали устройството е подписано с цифров подпис

  Когато инсталирате драйвер на устройство и Windows открие, че той не е подписан с цифров подпис, можете да получите предупредително съобщение и възможност да прекъснете или продължите инсталацията. Съобщението се показва само ако компютърът е конфигуриран да показва предупредителни съобщения, когато инсталиращата програма опитва да инсталира драйвер на устройство без цифров подпис.

  Забележка Подписаният с цифров подпис драйвер на устройство също може да бъде показван като неизвестно устройство в диспечера на устройствата.

  За още информация относно подписването на драйверите за Windows вижте следния уеб сайт на Microsoft:
Можете да блокирате инсталирането на драйвер на устройство, който няма цифров подпис. Използвайте този подход, когато желаете да предотвратите опити за дестабилизиране на компютъра. За да направите това, изпълнете следните стъпки:
 1. Щракнете върху Старт, Изпълнение, въведете control sysdm.cpl в полето Отвори и след това щракнете върху OK.
 2. Щракнете върху раздела Хардуер.
 3. Под Драйвери щракнете върху Подписване на драйверите и след това щракнете върху Блокирай - никога не инсталирай неподписан софтуер на драйвери.
 4. Щракнете два пъти върху OK.
За да видите списъка на инсталираните на компютъра драйвери на устройства, които не са подписани с цифров подпис, използвайте някой от следните методи:
 • Преглед на файла Setupapi.log

  Търсете записи, приличащи на следния:
  The file (C:\Windows\inf\ntapm.inf) is not digitally signed, ignoring driver date. (Файлът (C:\Windows\inf\ntapm.inf) не е подписан с цифров подпис – пренебрегване на датата на драйвера.
  Installing section epatapi_inst from C:\documents and settings\user name\my documents\parallel port test drivers\epatapnt.inf (Инсталиране на раздел epatapi_inst от C:\documents and settings\потребителско име\my documents\parallel port test drivers\epatapnt.inf)
  An unsigned or incorrectly signed driver (C:\documents and settings\user name\my documents\parallel port test drivers\epatapnt.inf) was installed for Parallel ATAPI Adapter. (За паралелния ATAPI адаптер е инсталиран неподписан или неправилно подписан драйвер (C:\documents and settings\потребителско име\my documents\parallel port test drivers\epatapnt.inf)). Error 0xe000022f (Грешка 0xe000022f): The third-party INF does not contain digital signature information. (INF на производителя не съдържа подписана с цифров подпис информация.)
  Copying file C:\documents and settings\user name\my documents\parallel port test drivers\epatapnt.mpd to C:\Windows\System32\DRIVERS\epatapnt.mpd. (Копиране на файл C:\documents and settings\потребителско име\my documents\parallel port test drivers\epatapnt.mpd в C:\Windows\System32\DRIVERS\epatapnt.mpd.)
  An unsigned or incorrectly signed driver (C:\documents and settings\user name\my documents\parallel port test drivers\epatapnt.mpd) was installed for Parallel ATAPI Adapter. (За паралелния ATAPI адаптер е инсталиран неподписан или неправилно подписан драйвер (C:\documents and settings\потребителско име\my documents\parallel port test drivers\epatapnt.mpd)). Error 0xe000022f (Грешка 0xe000022f): The third-party INF does not contain digital signature information. (NF на производителя не съдържа подписана с цифров подпис информация.)
 • Използвайте инструмента за проверка на подписа на файла

  Инструментът за проверка на подписа на файла изброява всички инсталирани на компютъра неподписани драйвери. Създава регистрационния файл Sigverif.txt, който се намира в папката %SystemRoot%. Използвайте произволен текстов редактор (например Notepad), за да прегледате файла. За да използвате инструмента за проверка на подписа на файла за показване на списък на неподписаните с цифров подпис драйвери, изпълнете следните стъпки:
  1. Щракнете върху Старт, щракнете върху Изпълнение, въведете sigverif и щракнете върху OK.
  2. Щракнете върху Разширени, щракнете върху раздела Търсене и след това върху Потърси други файлове, които не са подписани с цифров подпис.
  3. Щракнете, за да изберете полето за отметка Включи подпапките, и след това щракнете върху Преглед.
  4. Намерете и изберете папката %SystemRoot%\System32\Drivers, щракнете двукратно върху OK и след това щракнете върху Начало.
  Прегледайте списъка и се обърнете към производителя на драйвера за информация как да получите актуализиран драйвер, който е подписан с цифров подпис.
USB устройствата, основаващи се на предишни версии на спецификацията USB, могат да създават устройства фантоми, които се появяват при включване на устройството и изчезват при изключването му. Освен това устройството може да функционира добре, но може да създава несвързани неизвестни устройства. Обикновено причината за това е остарял или неправилно конфигуриран фърмуер. В този случай се обърнете към производителя на устройството за получаване на актуализиран фърмуер.

При ръчно инсталиране на драйвер за вече разпознато и инсталирано на компютъра "Plug and Play" устройство може да се появи устройство фантом. Можете да разрешите проблема, като изтриете устройството фантом.

Подобни проблеми и решения за напреднали потребители

За допълнителна информация относно начините за използване на диспечера на устройствата за управление на устройствата в Windows XP щракнете върху следните номера на статии, за да прегледате тези статии в базата знания на Microsoft:
283658 Начини на управление на устройствата в Windows XP (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
307970 Начини за конфигуриране на устройствата при използване на диспечера на устройствата в Windows XP (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
304514 Начини на конфигуриране на диспечера на устройствата за показване на подробна информация (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
310126 Отстраняване на неизправности при конфликти на устройствата с помощта на диспечера на устройствата (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
283361 Диспечерът на устройствата продължава да показва устройство след премахването му (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
310123 Обяснения на генерираните от диспечера на устройствата кодове на грешки в Microsoft Windows XP Professional (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
За допълнителна информация относно инструмента за системна информация щракнете върху следните номера на статии, за да ги прегледате в базата знания на Microsoft:
308549 Описание на инструмента "Системна информация на Windows XP" (Msinfo32.exe) (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
300887 Начини на използване на ключовете за системна информация (MSINFO32) (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
За допълнителна информация относно начините на отстраняване на неизправности с инструмента Msconfig щракнете върху следните номера на статии, за да ги прегледате в базата знания на Microsoft:
310560 Отстраняване на неизправности чрез помощната програма за конфигуриране на системата (System Configuration) в Windows XP
Ако споменатите по-долу статии не помогнат за разрешаването на проблема или ако наблюдавате симптоми, които се различават от описаните в тази статия, потърсете допълнителна информация в базата знания на Microsoft. За търсене в базата знания на Microsoft посетете следния уеб сайт на компанията: След това въведете текста на появилото се съобщение за грешка или описание на проблема в полето Търсене в статиите за поддръжка (БЗ).

Продуктите на други разработчици, обсъждани в тази статия, са произведени от независими от Microsoft фирми. Microsoft не дава никакви гаранции – нито подразбиращи се, нито явни, за работата или надеждността на тези продукти.
devmgr firewire
Свойства

ИД на статията: 314464 – Последен преглед: 06/07/2013 07:58:00 – Редакция: 2.1

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition

 • kbresolve kb3rdparty kberrmsg kbhardware kbhw kbinfo kbtool kbtshoot KB314464
Обратна връзка