Политиката на Microsoft за дублиране на дискове за инсталации на Windows

Поддръжката за Windows XP завърши

Microsoft завърши поддръжката за Windows XP на 8 април 2014 г. Тази промянa се отрази на актуализациите на софтуера ви и на опциите за защита. Научете какво означава това за вас и как да останете защитени.

Поддръжката за Windows Server 2003 приключи на 14 юли 2015 г.

Microsoft прекрати поддръжката за Windows Server 2003 на 14 юли 2015 г. Тази промянa се отрази на актуализациите на софтуера ви и на опциите за защита. Научете какво означава това за вас и как да останете защитени.

Обобщение
Когато внедрявате инсталация на Windows, която е дублирана или направена от системен образ е необходимо да се изплолзва System Preparation (Sysprep) tool, преди този системен образ да бъде записан. Sysprep подготвя инсталация на Microsoft Windows за дублиране, проверка и клиентска доставка. За Microsoft Windows 2000, Windows XP и Windows Server 2003 Sysprep е включен в Deploy.cab на последния сервизен пакет. За по-късни версии на Windows, Sysprep е включен в операционната система и се намира в следната папка:  
%windir%\system32\sysprep
Повече информация
Sysprep отговаря за премахването от Windows на данни специфични за системата, като например SID на компютъра. По време на инсталация на Windows, SID на компютъра е изчислен да включва статистически уникален 96-битен номер. Компютърният SID е префикс за SID на потребителския акаунт и SID на груповия акаунт, които се създават на компютъра. Компютърният SID е свързан заедно с Relative ID (RID) на акаунта, за да създаде уникалния идентификатор на акаунта.

Следните примери показват SID за четири локални потребителски акаунти. Забележете, че само последните четири цифри се свързват, когато се добавят нови акаунти. 
HKEY_USERS on Local Machine

S-1-5-21-191058668-193157475-1542849698-500 Administrator
S-1-5-21-191058668-193157475-1542849698-1000 User 1
S-1-5-21-191058668-193157475-1542849698-1001 User 2
S-1-5-21-191058668-193157475-1542849698-1002 User 3
Клониране или дублиране на инсталация без да бъдат взети препоръчаните стъпки, може да доведе до дублирани SID. За сменяеми носители дублиран SID може да даде на акаунт достъп до файлове, въпреки че NTFS разрешенията за акаунта специално отказват достъп до тези файлове. Тъй като SID идентифицира както компютъра или домейна, така и потребителя, уникални SID са необходими, за да продължат поддръжката на настоящи и бъдещи програми.

В допълнение на компютърния SID, много други компоненти и елементи трябва да бъдат изчистени, обобщени или специализирани, за да бъдат записани в системен образ. Някои примери включват следното:
 • Регистри на събитията
 • Настройки на мрежата
 • Настрйки на Windows Media player
 • Shell настройки
 • Лицензиране

Бележка Това не е изчерпателен списък.

Ние поддържаме следните операционни системи, които са подготвени чрез използването на помощната програма Sysprep и след това са записани в системен образ:
 • Windows NT Workstation 4.0
 • Windows NT Server 4.0 (самостоятелен сървър, да не са първични домейнови контролери или архивни домейнови контролери)
 • Windows 2000 Professional
 • Windows 2000 Server (трябва да бъде записан в системен образ преди да изпълните DCPromo)
 • Windows 2000 Advanced Server
 • Windows XP Home Edition
 • Windows XP Professional
 • Windows Server 2003, Standard Edition
 • Windows Server 2003, Datacenter Edition
 • Windows Server 2003, Enterprise Edition
 • Windows Server 2003, Web Edition
 • All versions of Windows Vista
 • All versions of Windows Server 2008
 • All Versions of Windows 7
 • All versions of Windows Server 2008 R2
Не предоставяме поддръжка за компютри, които са инсталирани с помощта на SID-дублиращи инструменти, различни от System Preparation tool. Например, това включва следните:
Microsoft предоставя информация за контакт от други компании, за да ви помогне да намерите техническа поддръжка.  Тази информация за контакти може да се променя без предизвестие.  Microsoft не гарантира точността на тази информация за контакти.

Бележка Ако системен образ е създаден без да се използва Sysprep, ние не поддържаме изпълнението на Sysprep след като системният образ е внедрен като начин компютърът да се върне в съответствие. Sysprep трябва да се изпълни преди записването на системния образ. 
Справка
За повече информация относно Windows System Preparation Tool, посетете следните уеб сайтове на Microsoft:

Windows XPWindows Server 2003
What Is Sysprep? (Англ.)
Windows 7
Някои от продуктите, които се обсъждат в тази статия, са разработени от независими от Майкрософт компании. Майкрософт не предоставя никакви гаранции, подразбиращи се или явни, за функционалността и надеждността на тези продукти.


clone cloning ghost ghosted support boundary boundaries partition magic
Свойства

ИД на статията: 314828 – Последен преглед: 03/23/2012 16:01:00 – Редакция: 1.0

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Workstation 3.1

 • kbinfo kbnetwork kbsetup kbstepbystep KB314828
Обратна връзка