В момента сте офлайн в очакване на повторно свързване с интернет

Описание на кодовете на състоянието на Microsoft Internet Information Services (IIS) 5.0 и 6.0

Защо получавам тези съобщения за грешки на уеб сайт?

Когато сърфирате в интернет, може да получите съобщения за грешки, ако има проблем с посетен от вас уеб сайт. Проблемът може да е временен. Затова може да искате да опитате да използвате уеб сайта по-късно. Ако проблемът продължава, може да опитате да се свържете с администраторите на уеб сайта, за да ги помолите да отстранят проблема.

Предназначението на тази статия е да помогне на администраторите на уеб сайтове да разберат какво означават тези съобщения за грешки и да получат информация за отстраняването на проблеми.

Домашни потребители: Тази статия е предназначена за използване от служители по поддръжката и ИТ специалисти. Ако търсите за повече информация относно съобщения за грешки на уеб сайтове, посетете следния уеб сайт на Windows:

Кратко изложение
Когато посетителите на уеб сайтове се опитат да получат достъп до съдържание на сървър, който работи с Microsoft Internet Information Services (IIS) 5.0 и 6.0 през HTTP или протокол за предаване на файлове (FTP), IIS връща цифров код, който показва дали опитът е бил успешен. Този код на състоянието се записва в регистрационния файл на IIS и може също да се показва в уеб браузър или FTP клиент. Кодът на състоянието може също да показва точната причина, поради която искането е неуспешно.

IIS администраторите могат да персонализират съобщението за грешка, което се показва на потребителите в техния уеб браузър, когато искането е неуспешно. За допълнителна информация относно създаването на персонализирани HTTP съобщения за грешка в IIS щракнете върху следните номера на статии в Базата знания на Microsoft, за да ги прегледате:
814869 Персонализирани съобщения за грешка в IIS 6.0
302570 Как се конфигурират персонализирани съобщения за грешка за вашия уеб сайт в IIS
Допълнителна информация

Местоположение на регистрационните файлове

По подразбиране IIS съхранява регистрационните си файлове в следното местоположение:
%WINDIR%\System32\Logfiles
Тази директория съдържа отделни директории за всеки уеб (WWW) и FTP сайт. По подразбиране регистрационни файлове се създават в директориите ежедневно и се наименуват, като се използва съответната дата (например exГГММДД.log). За допълнителна информация относно настройването на регистриране на събития щракнете върху следния номер на статия от Базата знания на Microsoft, за да я прегледате:
313437 Как се разрешава регистриране в Internet Information Services (IIS)

HTTP

1ХХ – Информативно

Тези кодове за състояние показват временен отговор. Клиентът трябва да бъде подготвен да получи един или повече 1xx отговори преди получаването на редовен отговор.
 • 100 - Продължи.
 • 101 - Превключване на протоколи.
2ХХ – Успех

Този клас на кодове за състояние показва, че сървърът успешно е приел искането на клиента.
 • 200 - ОК. Искането на клиента е успешно.
 • 201 - Създадено.
 • 202 - Прието.
 • 203 - Неудостоверена информация.
 • 204 - Няма съдържание.
 • 205 - Нулиране на съдържание.
 • 206 - Частично съдържание.
 • 207 - С много състояния (WebDav).
3ХХ – Пренасочване

Браузърът на клиента трябва да предприеме повече действия, за да изпълни искането. Например браузърът може да се наложи да поиска друга страница на сървъра или да повтори искането, като използва прокси сървър.
 • 301 - Преместен за постоянно
 • 302 - Обектът е преместен.
 • 304 - Не е променен.
 • 307 - Временно пренасочване.
4ХХ – Грешка на клиента

Възниква грешка и изглежда, че има неизправност на клиента. Например клиентът може да поиска страница, която не съществува, или клиентът може да не предостави валидна информация за удостоверяване.
 • 400 - Неправилно искане.
 • 401 - Достъпът е отказан. IIS определя няколко различни грешки 401, които показват по-конкретна причина за грешката. Тези кодове за конкретни грешки се показват в браузъра, но не се показват в регистрационния файл на IIS:
  • 401.1 - Неуспешно влизане.
  • 401.2 - Влизането е неуспешно поради конфигурацията на сървъра.
  • 401.3 - Неразрешено поради ACL за ресурса.
  • 401.4 - Неуспешно удостоверяване от филтъра.
  • 401.5 - Удостоверяването е неуспешно при ISAPI/CGI приложение.
  • 401.7 - Достъпът е отказан от правилата за удостоверяване на URL адрес на уеб сървъра. Този код на грешка е специфичен за IIS 6.0.
 • 403 - Забранено. IIS определя няколко различни грешки 403, които показват по-конкретна причина за грешката:
  • 403.1 - Достъпът за изпълнение е забранен.
  • 403.2 - Достъпът за четене е забранен.
  • 403.3 - Достъпът за писане е забранен.
  • 403.4 - Изисква се SSL.
  • 403.5 - Изисква се SSL 128.
  • 403.6 - IP адресът е отхвърлен.
  • 403.7 - Изисква се сертификат на клиент.
  • 403.8 - Достъпът до сайта е отказан.
  • 403.9 - Твърде много потребители.
  • 403.10 - Невалидна конфигурация.
  • 403.11 - Смяна на паролата.
  • 403.12 - Mapper отказа достъп.
  • 403.13 - Анулиран сертификат на клиент.
  • 403.14 - Списъкът с директории е отказан.
  • 403.15 - Превишен брой лицензи за достъп на клиент.
  • 403.16 – Сертификатът на клиент е недостоверен или невалиден.
  • 403.17 – Сертификатът на клиент е с изтекъл срок или не е валиден.
  • 403.18 - Не може да се изпълни исканият URL адрес в текущия набор приложения. Този код на грешка е специфичен за IIS 6.0.
  • 403.19 - Не може да се превишават CGI за клиента в този набор приложения. Този код на грешка е специфичен за IIS 6.0.
  • 403.20 - Неуспешно влизане в Passport. Този код на грешка е специфичен за IIS 6.0.
 • 404 - Не е намерен.
  • 404.0 - (Няма) - Файлът или директорията не са намерени.
  • 404.1 - Уеб сайтът не е достъпен в искания порт.
  • 404.2 - Правилата за блокиране на разширения на уеб услуга не позволяват това искане.
  • 404.3 - Правилата за нанасяне на MIME не позволяват това искане.
 • 405 - HTTP глагол, използван за достъп до тази страница, не е позволен (методът не е позволен).
 • 406 - Браузърът на клиент не приема този MIME тип на исканата страница.
 • 407 - Изисква се удостоверяване на прокси сървъра.
 • 412 - Предварителното условие е неуспешно.
 • 413 - Обектът на искането е твърде голям.
 • 414 - URI на искане е твърде дълъг.
 • 415 – Неподдържан тип носител.
 • 416 - Исканият обхват не е удовлетворителен.
 • 417 - Неуспешно изпълнение.
 • 423 - Грешка поради заключване.
5ХХ – Грешка на сървъра

Сървърът не може да изпълни искането, защото се натъква на грешка.
 • 500 - Вътрешна грешка на сървъра.
  • 500.12 - Приложението е заето с рестартиране на уеб сървъра.
  • 500.13 - Уеб сървърът е твърде зает.
  • 500.15 - Директни искания за Global.asa не са позволени.
  • 500.16 - Идентификационните данни на UNC удостоверяване са неправилни. Този код на грешка е специфичен за IIS 6.0.
  • 500.18 - Хранилището за удостоверяване на URL не може да бъде отворено. Този код на грешка е специфичен за IIS 6.0.
  • 500.19 - Данните за този файл са конфигурирани неправилно в метабазата.
  • 500.100 - Вътрешна ASP грешка.
 • 501 - Стойностите на заглавка задават конфигурация, която не е реализирана.
 • 502 - Уеб сървърът е получил невалиден отговор, като е действал като шлюз или прокси сървър.
  • 502.1 - Изтекло време на изчакване на CGI приложение.
  • 502.2 - Грешка в CGI приложение.
 • 503 - Услугата не е налична. Този код на грешка е специфичен за IIS 6.0.
 • 504 - Изтекло време на изчакване на шлюз.
 • 505 - Версията на HTTP не се поддържа.

Кодове за състояние на HTTP на IIS и техните причини

 • 200 - Успех. Този код на състояние показва, че искането е обработено успешно от IIS.
 • 206 - Частично съдържание. Това показва, че даден файл е изтеглен частично. Той може да разрешава възобновяване на прекъснато изтегляне или да разделя изтеглянето в няколко едновременни потоци.
 • 207 - С много състояния (WebDav). Това предшества XML съобщение, което съдържа няколко отделни кодове на отговор, в зависимост от броя на направените подискания.
 • 301 - Преместен за постоянно. Това и всички бъдещи искания трябва да се насочват към даден URI.
 • 302 - Намерен. Това често е представено като "Обектът е преместен" за удостоверяване, базирано на формуляри. Поисканият ресурс се намира временно под друг URI. Тъй като пренасочването понякога може да се промени, клиентът трябва да продължи да използва URI на искане за бъдещи искания. Този отговор може да се постави в кеша само ако е посочено от полето "Изтича на" или "Управление на кеш" на заглавката.
 • 304 - Не е променен. Клиентът иска документ, който вече е в неговия кеш, а документът не променен, откакто е поставен в кеша. Клиентът използва кешираното копие на документа, вместо да го изтегли от сървъра.
 • 401.1 и 401.2 - Неуспешно влизане. Опитът за влизане е неуспешен поради невалидно потребителско име или парола или защото има проблем в системната конфигурация.
 • 401.3 - Неразрешено поради ACL за ресурса. Това показва проблем с NTFS разрешенията. Тази грешка може да възникне дори ако разрешенията са правилни за файла, до който се опитвате да получите достъп. Например ще видите тази грешка, ако IUSR акаунтът няма достъп до директорията C:\Winnt\System32\Inetsrv. За допълнителна информация как да отстраните този проблем щракнете върху следните номера на статии, за да прегледате статиите в Базата знания на Microsoft:
  271071 Как да зададете изискваните разрешения за NTFS и потребителските права за уеб сървър на IIS 5.0
  812614 Разрешения по подразбиране и потребителски права за IIS 6.0
 • 403 - Забранено. Можете да получите този общ код на състояние този общ код на състояние can 403, ако уеб сайтът няма набор документи по подразбиране и не е настроен да позволява преглед на директории. За допълнителна информация как да отстраните този проблем щракнете върху следния номер на статия, за да прегледате статията в Базата знания на Microsoft:
  320051 Как да конфигурирате документа по подразбиране в Internet Information Services
 • 403.1 - Достъпът за изпълнение е забранен. По-долу са описани две обичайни причини за появяване на това съобщение за грешка.
  • Нямате достатъчно разрешения за изпълнение. Например може да получите това съобщение за грешка, ако се опитвате да получите достъп до ASP страница в директория, където разрешенията са зададени на "няма", или опитате да изпълните CGI скрипт в директория с разрешения "Само скрипт". За да промените разрешенията за изпълнение, щракнете с десния бутон върху директорията в Microsoft Management Console (MMC), щракнете върху Свойства, щракнете върху раздела Директория и се уверете, че настройката Разрешения за изпълнение е подходяща за съдържанието, до което опитвате да получите достъп.
  • Нанасянето на скрипт за типа на файла, който опитвате да изпълните, не е зададено да разпознава глагола, който използвате ( например GET или POST). За да проверите това, щракнете с десния бутон върху директорията в Microsoft Management Console, щракнете върху Свойства, щракнете върху раздела Директория, щракнете върху Конфигуриране и се уверете, че нанасянето на скрипт за подходящия тип файл е настроено да позволява глагола, който използвате.
 • 403.2 - Достъпът за четене е забранен. Уверете се, че сте задали IIS да позволява достъп за четене до директорията. Освен това, ако използвате документ по подразбиране, се уверете, че документът съществува. За допълнителна информация как да отстраните този проблем щракнете върху следния номер на статия, за да прегледате статията в Базата знания на Microsoft:
  247677 Съобщение за грешка: 403.2 Забранено: Достъпът за четене е забранен
 • 403.3 - Достъпът за писане е забранен. Уверете се, че разрешеният за IIS и за NTFS са настроени да предоставят "Достъп за писане" до директорията.За допълнителна информация как да отстраните този проблем щракнете върху следния номер на статия, за да прегледате статията в Базата знания на Microsoft:
  248072 Съобщение за грешка: 403.3 Забранено: Достъпът за писане е забранен
 • 403.4 - Изисква се SSL. Забранете опцията Изисквай сигурен канал или използвайте HTTPS вместо HTTP за достъп до страницата.
 • 403.5 - Изисква се SSL 128. Забранете опцията Изисквай 128-битово шифроване или използвайте браузър, който поддържа 128-битово шифроване, за да отидете страницата.
 • 403.6 - IP адресът е отхвърлен. Конфигурирали сте сървъра да отказва достъп до вашия текущ IP адрес. За допълнителна информация как да отстраните този проблем щракнете върху следния номер на статия, за да прегледате статията в Базата знания на Microsoft:
  248043 Съобщение за грешка: 403.6 - Забранено: Отхвърлен IP адрес
 • 403.7 - Изисква се сертификат на клиент. Конфигурирали сте сървъра да изисква сертификат за удостоверяване на клиент, но нямате инсталиран валиден сертификат на клиент .
  186812 PRB: Съобщение за грешка: 403.7 Забранено: Изисква се сертификат на клиент
 • 403.8 - Достъпът до сайта е отказан. Задали сте ограничение за име на домейн за домейна, който използвате за достъп до сървъра.За допълнителна информация как да отстраните този проблем щракнете върху следния номер на статия, за да прегледате статията в Базата знания на Microsoft:
  248032 Съобщение за грешка: Забранено: Достъпът до сайт е отказан 403.8
 • 403.9 - Твърде много потребители. Броят потребители, които са свързани към сървъра, превишава ограничението, което сте задали. За допълнителна информация как да промените това ограничение щракнете върху следния номер на статия, за да прегледате статията в Базата знания на Microsoft:
  248074 Съобщение за грешка: Достъпът е забранен: Твърде много потребители са свързани 403.9
  ЗАБЕЛЕЖКА: Microsoft Windows 2000 Professional и Windows XP Professional автоматично налагат ограничение от 10 връзки за IIS. Не можете да промените това ограничение.
 • 403.12 - Mapper отказа достъп. На страницата, която искате да отворите, изисква сертификат на клиент. Въпреки това, на ИД на потребителя, който е нанесен на сертификата на клиент, е отказан достъп до файла. За допълнителна информация щракнете върху следния номер на статия в базата знания на Microsoft, за да я отворите:
  248075 Грешка: HTTP 403.12 - Достъпът е забранен: Mapper отказа достъп
 • 404 - Не е намерен. Тази грешка може да възникне, ако файлът, до който опитвате достъп, е преместен или изтрит. Това може да се случи и ако опитвате достъп до файл, който има ограничено разширение на файловото име, след като инсталирате инструмента URLScan. След като инсталирате инструмента URLScan, ще видите "Отхвърлено от URLScan" в регистрационните файлове w3svc. В този случай виждате "Отхвърлено от URLScan" в регистрационния файл запис за това искане. За повече информация щракнете върху следния номер на статия в базата знания на Microsoft, за да я отворите:

  248033 Как системните администратори могат да отстраняват неизправности в съобщение за грешка "HTTP 404 - Файлът не е намерен" на сървър, който изпълнява IIS
  • 404.1 - Уеб сайтът не е достъпен в искания порт. Тази грешка показва, че уеб сайтът, до който опитвате достъп, има IP адрес, който не приема искания за порта, в който е постъпило това искане.За повече информация щракнете върху следния номер на статия в базата знания на Microsoft, за да я отворите:
   248034 IIS грешка: 404.1 Уеб сайтът не е намерен
  • 404.2 - Правилата на заключване не позволяват това искане. В IIS 6.0 това означава, че искането е било забранено в списъка на разширенията на уеб услугата.За повече информация щракнете върху следните номера на статии в базата знания на Microsoft, за да ги отворите:
   328419 Как да добавяте и премахвате файлове на разширение за уеб услуга в IIS 6
   328505 Как да изброявате разширения на уеб сървър и файлове на разширение в IIS 6.0
   328360 Как да разрешавате и забранявате разширения на ISAPI и CGI приложения в IIS 6.0
  • 404.3 - Правилата за нанасяне на MIME не позволяват това искане. Проблемът възниква, ако са налице следните условия:
   1. Нанасянето на манипулатор за исканото разширение на име на файл не е конфигурирано.
   2. Подходящ MIME тип не е конфигуриран за уеб сайта или приложението.
 • 405 - Непозволен метод. Тази грешка може да възникне, когато клиент изпрати HTTP искане до сървъра, на който се изпълнява IIS, а искането съдържа HTTP глагол, който сървърът не разпознава. За да отстраните проблема, уверете се, че искането на клиента използва HTTP глагол, който съответства на HTTP rfc. Вижте в раздела "Препратки" за информация за HTTP rfc.
 • 500 - Вътрешна грешка на сървъра. Виждате това съобщение за грешка при много от грешки на сървъра. Вашите регистрационни файлове за визуализатора на събития може да съдържат повече информация защо тази грешка се появява. Освен това можете да забраните приятелските HTTP съобщения за грешки, за да получавате подробно описание на грешката. За повече информация как да забраните приятелските HTTP съобщения за грешки, щракнете върху следния номер на статия, за да отворите статията в Базата знания на Microsoft:
  294807 КАК ДА: Забраните функцията на Internet Explorer 5 "Показвай приятелски HTTP съобщения за грешки" на страната на сървъра
 • 500.12 - Приложението се рестартира. Това показва, че сте се опитали да заредите ASP страница, докато IIS рестартира приложението. Това съобщение трябва да изчезне, когато обновите страницата Ако когато обновите страницата, а съобщението се появи отново, това може да е предизвикано от антивирусен софтуер, който сканира вашия файл Global.asa. За допълнителна информация щракнете върху следния номер на статия в базата знания на Microsoft, за да я отворите:
  248013 Съобщение за грешка: HTTP грешка 500-12 Приложението се рестартира
 • 500-100.ASP - ASP грешка. Получавате това съобщение за грешка, когато се опитате да заредите ASP страница, която има грешки в кода. За да получите по-конкретна информация за грешката, забранете приятелските съобщения за HTTP грешки. По подразбиране тази грешка е разрешена само на уеб сайта по подразбиране.За допълнителна информация как да видите тази грешка на уеб сайтове, които не са по подразбиране, щракнете върху следния номер на статия в Базата знания на Microsoft, за да я отворите:
  261200 Показва се съобщение за грешка HTTP 500 вместо ASP съобщение за грешка от 500-100.asp
 • 502 - Неправилен шлюз. Получавате това съобщение за грешка, когато опитвате да изпълните CGI скрипт, който не връща валиден набор от HTTP заглавки. За да отстраните проблема, трябва да отстраните грешките в CGI приложението, за да определите защо то е предало невалидна HTTP информация на IIS.
 • 503 - Услугата не е налична. Като се започне от IIS 6, Http.sys компонентът в режим на ядрото произвежда състояние HTTP 503. За допълнителна информация относно начина на намиране и отстраняване грешки HTTP 503 щракнете върху следния номер на статия от Базата знания на Microsoft, за да я отворите:
  820729 Регистриране на грешки в HTTP API
 • 500.19. Получавате тази грешка, когато XML метабазата съдържа невалидна информация за конфигурация за типа съдържание, до който опитвате достъп. За да отстраните този проблем, премахнете или коригирате невалидната конфигурация. Този проблем обикновено посочва появяването на проблем в ключа ScriptMap на метабазата.

FTP

1xx – Положителен предварителен отговор

Тези кодове на състояние показват, че успешно е започнало действие, но клиентът очаква друг отговор, преди да продължи с нова команда.
 • 110 Рестартиране на отговор на маркер.
 • 120 Услугата е готова след nnn минути.
 • 125 Връзката към данни вече е отворена; стартира прехвърляне.
 • 150 Състоянието на файла е добро; ще отворите връзката към данни.
2xx – Положителен отговор за завършване

Действие е завършило успешно. Клиентът може да изпълнява нова команда.
 • 200 Командата е наред.
 • 202 Командата не е реализирана, излишна е в този сайт.
 • 211 Състояние на системата или отговор на помощ за системата.
 • 212 Състояние на директория.
 • 213 Състояние на файл.
 • 214 Помощно съобщение.
 • 215 Тип система NAME, където NAME е официалното име на системата от списъка в документа Assigned Numbers (Присвоени номера).
 • 220 Услугата е готова за нов потребител.
 • 221 Услугата затваря връзката за управление. Излизане, ако е подходящо.
 • 225 Връзката към данни е отворена; няма прехвърляне в момента.
 • 226 Затваряне на връзката към данни. Исканото действие за файла е успешно (например прехвърляне или прекратяване на файл).
 • 227 Влизане в пасивен режим (h1,h2,h3,h4,p1,p2).
 • 230 Потребителят е влязъл, продължете.
 • 250 Исканото действие е наред, завършено.
 • 257 Създаден е "ИМЕ_НА_ПЪТ".
3xx – Положителен междинен отговор

Командата е успешна, но сървърът има нужда от допълнителна информация от страна на клиента, за да завърши обработката на искането.
 • 331 Потребителското име е наред, нужна е парола.
 • 332 Трябва акаунт за влизане.
 • 350 Исканото действие за файл е в очакване на допълнителна информация.
4xx – Преходен отрицателен отговор за завършване

Командата е неуспешна, но грешката е временна. Ако клиентът повтори командата, тя може да успее.
 • 421 Услугата не е налична, затваряне на връзката за управление. Това може да е отговор на всяка команда, ако услугата знае, че тя трябва да се изключи.
 • 425 Не може да се отвори връзката към данни.
 • 426 Връзката е затворена; прехвърлянето е прекратено.
 • 450 Исканото действие за файла не е предприето. Файл не е наличен ( например файлът е зает).
 • 451 Исканото действие е прекратено: Локална грешка при обработка.
 • 452 Исканото действие не е предприето. Недостатъчно място за съхранение в системата.
5xx – Постоянен отрицателен отговор за завършване

Командата е неуспешна и грешката е постоянна. Ако клиентът повтори командата, се получава същата грешка.
 • 500 Синтактична грешка, командата е неразпозната. Това може да включва грешки като твърде дълъг команден ред.
 • 501 Синтактична грешка в параметри или аргументи.
 • 502 Командата не е реализирана.
 • 503 Неправилна последователност от команди.
 • 504 Командата не е реализирана за този параметър.
 • 530 Не сте влезли.
 • 532 Трябва акаунт за съхраняване на файлове.
 • 550 Исканото действие не е предприето. Файл не е наличен ( например, файлът не е намерен, няма достъп).
 • 551 Исканото действие е прекратено: Неизвестен тип страница
 • 552 Исканото действие за файл е прекратено. Надхвърлено заделяне на място (за текущата директория или набор данни).
 • 553 Исканото действие не е предприето. Името на файл не е позволено.

Общи кодове за състояние на FTP и техните причини

 • 150 - FTP използва два порта: 21 за изпращане на команди и 20 за изпращане на данни. Код на състояние 150 показва, че сървърът ше отвори нова връзка на порт 20, за да изпрати данни.
 • 226 – Командата отваря връзка към данни на порт 20, за да изпълни действие, като например прехвърляне на файл. Това действие е завършено успешно и връзката към данни е затворена.
 • 230 – Този код на състояние се появява, след като клиентът изпрати правилната парола. Това показва, че потребителят е влязъл успешно.
 • 331 - Виждате този код на състояние, след като клиентът изпрати потребителско име. Появява се един и същ код на състояние, независимо дали предоставеното потребителско име е валиден акаунт в системата.
 • 426 – Командата отваря връзка към данни, за да изпълни действие, но това действие се прекратява и връзката към данни се затваря.
 • 530 – Този код на състояние показва, че потребителят не може да влезе, защото съчетанието от потребителско име и парола не е валидно. Ако използвате потребителски акаунт за влизане, може да сте сбъркали потребителското име или парола, а може да сте избрали да позволявате само анонимен достъп. Ако влезете с анонимен акаунт, може да сте конфигурирали IIS да отказва анонимен достъп.
 • 550 – Командата не се изпълнява, защото зададеният файл не е наличен. Например този код на състояние възниква, когато опитвате команда GET за файл, който не съществува, или опитвате команда PUT за файл в директория, за която нямате достъп за писане.
Забележка Настоятелно препоръчваме на всички администратори на уеб сайтове да надстроят системите си до Internet Information Services (IIS) версия 7.0 при изпълнение на Windows Server 2008. IIS 7.0 значително увеличава защитата на уеб инфраструктурата. За повече информация относно свързаните със защитата на IIS теми, посетете следния уебсайт на Microsoft:За допълнителна информация относно IIS 7.0, посетете следния уеб сайт на Microsoft:
Библиография
За повече информация за дефинициите за кодове на състояние в HTTP посетете следния уеб сайт на World Wide Web Consortium (W3C):

За повече информация за дефинициите за кодове на състояние в FTP вижте раздел 4.2 ("Отговори за FTP") на следния уеб сайт на W3C:

Функции за прехвърляне на файловеhttp://www.w3.org/Protocols/rfc959/4_FileTransfer.html
За допълнителна информация относно създаването на персонализирани HTTP съобщения за грешка в IIS6 щракнете върху следния номер на статия в Базата знания на Microsoft, за да я отворите:
814869 Персонализирани съобщения за грешка в IIS 6.0
За допълнителна информация относно създаването на персонализирани HTTP съобщения за грешка в IIS5 щракнете върху следния номер на статия в Базата знания на Microsoft, за да я отворите:

302570 Как се конфигурират персонализирани съобщения за грешка за вашия уеб сайт в IIS
За допълнителна информация относно изключването на функцията "Приятелски HTTP съобщения за грешки" в Internet Explorer щракнете върху следния номер на статия в Базата знания на Microsoft, за да я отворите:

294807 Как да изключите функцията "Показвай приятелски HTTP съобщения за грешки" в Internet Explorer 5.x и 6.x на страната на сървъра
За допълнителна информация относно кодовете за състояние на HTTP в IIS 7.0 щракнете върху следния номер на статия от Базата знания на Microsoft, за да я отворите:
943891 Кодовете за състояние на HTTP в IIS 7.0
Ако споменатите по-долу статии не помогнат за разрешаването на проблема или ако наблюдавате симптоми, които се различават от описаните в тази статия, потърсете допълнителна информация в Базата знания на Microsoft. За търсене в Базата знания на Microsoft посетете следния уеб сайт на Microsoft: След това въведете текста на появилото се съобщение за грешка или описание на проблема в полето Търсене в статиите за поддръжка (БЗ).
iis 5 iis5 iis 6 iis 6.0 iis6
Свойства

ИД на статията: 318380 – Последен преглед: 02/05/2016 14:01:00 – Редакция: 10.0

Microsoft Internet Information Services 6.0

 • kbresolve kbproductlink kbinfo KB318380
Обратна връзка