При отваряне на диалоговия прозорец на свойствата на системата се появява съобщение за грешка "Application has failed to start because framedyn.dll was not found" ("Приложението не успя да стартира, защото не е открит framedyn.dll")

Поддръжката за Windows XP завърши

Microsoft завърши поддръжката за Windows XP на 8 април 2014 г. Тази промянa се отрази на актуализациите на софтуера ви и на опциите за защита. Научете какво означава това за вас и как да останете защитени.

Тази статия е архивирана. Тя се предлага "както е" и вече няма да се актуализира.
СИМПТОМИ
При двукратно щракване върху Система в контролния панел или при щракване с десния бутон върху Моят компютър, последвано от избор на Свойства, може да се появи следното съобщение за грешка:
rundll32.exe - Unable To Locate Component (rundll32.exe - Неуспешен опит за намиране на компонента)

This application has failed to start because framedyn.dll was not found. (Приложението не успя да стартира, защото не е открит framedyn.dll.) Re-installing the application may fix this problem. (Този проблем може да бъде решен с преинсталиране на приложението.)
ПРИЧИНА
Проблемът възниква поради някоя от следните причини:
 • Файлът %SYSTEMROOT%\System32\Wbem\Framedyn.dll липсва или е повреден.
 • Променливата на средата Path (Път) в Windows не сочи към папката %SYSTEMROOT%\System32\Wbem.
РАЗРЕШЕНИЕ
За да решим проблема вместо вас, отидете на раздела "Решете моя проблем". Ако предпочитате да решите проблема сами, отидете на раздела "Нека реша проблема сам".

Решете моя проблемЗа да решите автоматично този проблем, щракнете върху бутона или връзката Fix it. Щракнете върху Изпълнение в диалоговия прозорец Изтегляне на файлове и следвайте стъпките в съветника "Fix it".

Забележки
 • Възможно е този съветник да е само на английски език. Автоматичната корекция обаче работи и за други езикови версии на Windows.
 • Ако не сте на проблемния компютър, можете да запишете решението на проблема на флаш устройство или компактдиск и след това да го изпълните на проблемния компютър.

След това отидете на раздела "Това реши ли проблема?".Нека реша проблема сам

За да отстраните този проблем, използвайте следните два метода.

Заместете файла Framedyn.dll

 1. Щракнете върху Старт, а след това изберете Изпълнение.
 2. В полето Отвори въведете %systemroot%\system32\dllcache и натиснете OK.
 3. Щракнете с десния бутон върху framedyn.dll и изберете Копирай.
 4. Щракнете върху Старт, а след това изберете Изпълнение.
 5. В полето Отвори въведете %systemroot%\system32\wbem и натиснете OK.
 6. В менюто Редактиране щракнете върху Постави. Ако се появи подкана да заместите наличния файл, натиснете Да.

Проверете системните променливи

 1. Щракнете върху Старт, щракнете с десния бутон върху Моят компютър и след това щракнете върху Свойства. Ако се появи следното съобщение за грешка, натиснете ОК:
  rundll32.exe - Unable To Locate Component (rundll32.exe - Неуспешен опит за намиране на компонента)

  This application has failed to start because framedyn.dll was not found. (Приложението не успя да стартира, защото не е открит framedyn.dll.) Re-installing the application may fix this problem. (Този проблем може да бъде решен с преинсталиране на приложението.)
 2. В диалоговия прозорец Свойства на системата щракнете върху раздела Разширени.
 3. Щракнете върху Environment Variables (Променливи на средата).
 4. Под System variables (Променливи на системата) щракнете върху Path (Път) и след това върху Edit (Редактиране).

  ЗАБЕЛЕЖКА: Ако в списъка отсъства променливата Path (Път), щракнете върху New (Нова). В полето Variable name (Име на променливата) въведете Path (Път).
 5. В полето Variable value (Стойност на променливата) въведете следното:
  %SystemRoot%\system32;%SystemRoot%;%SystemRoot%\System32\wbem
 6. Натиснете OK три пъти (при всяко появяване на запитване).

Това реши ли проблема?

 • Проверете дали е проблемът е решен. Ако е решен, не е необходимо да четете по-нататък в този раздел. Ако проблемът не е решен, може да се обърнете към поддръжката.
 • Ще ви бъдем признателни за предоставената от вас обратна информация. За да предоставите обратна информация или да съобщите за проблеми с това решение, добавете коментар в блога "Решете моя проблем" или ни изпратете имейл съобщение.
Свойства

ИД на статията: 319114 – Последен преглед: 12/07/2015 09:11:30 – Редакция: 3.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

 • kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbprb kbmsifixme kbfixme KB319114
Обратна връзка