"0xc1800118" грешка, когато натиснете Windows 10 версия 1607 чрез WSUS

ВАЖНО: Тази статия е преведена с използване на софтуер за машинен превод на Microsoft и може да бъде коригирана чрез технологията Рамка за превод от общността (CTF). Microsoft предлага статии, преведени машинно, допълнително редактирани от общността, и статии, преведени от хора, за да може да предостави достъп на много езици до всички статии в нашата База знания. Статиите, преведени машинно и редактирани допълнително, може да съдържат грешки в лексиката, синтаксиса и/или граматиката. Microsoft не носи отговорност за каквито и да било неточности, грешки или вреди, предизвикани от неправилен превод на съдържанието или използването му от нашите клиенти. Повече за CTF – на http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/bg.

Щракнете тук, за да видите версия на тази статия на английски: 3194588
Симптоми
Да разгледаме следния сценарий:

 • Имате Windows Server Update Services (WSUS) конфигуриран във вашата среда.
 • Инсталиране на WSUS сървъра, актуализация 3159706 за да разрешите дешифриране на новата функция за актуализация за Windows 10.
 • Функцията за актуализация за Windows 10 версия 1607 одобрите.
 • Забелязвате, че WSUS клиенти открива и изтеглете актуализацията на функции на C:\Windows\ccmcache и правилно попълване на файловете в C:\Windows\SoftwareDistribution\DataStore.
В този случай инсталирането се стартира и файлове са след декомпресират до C:\$Windows.~BT. обаче, процеса и ще върне следния код на грешка:

0xC1800118

Освен това може да се регистрира следния запис в регистрационните файлове на Setup.err и Setup.cct:

From Setup.err
<Date> <Time>, Error SP CSetupPlatform::ResurrectNewSystem: Cannot resurrect new system.: Win32Exception: \\?\C:\$Windows.~BT\Sources\NewSystem.dat: The system cannot find the file specified. [0x00000002] __cdecl UnBCL::FileStream::FileStream(const class UnBCL::String *,enum UnBCL::FileMode,enum UnBCL::FileAccess,enum UnBCL::FileShare,unsigned long)[gle=0x00000002]<Date> <Time>, Error CONX Windows::Compat::Appraiser::SetupAppraiser::StopEtlLogger (2884): Waiting on generaltel process failed: [258].[gle=0x00000102]<Date> <Time>, Error MOUPG RecoverCrypto: File is encrypted, but no key was provided.<Date> <Time>, Error MOUPG CDlpActionRecoverCrypto::DoCrypto(1713): Result = 0xC1800118<Date> <Time>, Error MOUPG CDlpActionRecoverCrypto::ExecuteRoutine(2465): Result = 0xC1800118<Date> <Time>, Error MOUPG CDlpActionImpl<class CDlpErrorImpl<class CDlpObjectInternalImpl<class CUnknownImpl<class IDlpAction> > > >::Execute(441): Result = 0xC1800118
From Setup.act
<Date> <Time>, Error MOUPG RecoverCrypto: File is encrypted, but no key was provided.<Date> <Time>, Error MOUPG CDlpActionRecoverCrypto::DoCrypto(1713): Result = 0xC1800118<Date> <Time>, Error MOUPG CDlpActionRecoverCrypto::ExecuteRoutine(2465): Result = 0xC1800118<Date> <Time>, Warning MOUPG CSetupDiagnostics::ReportData - Not reporting WINDLP data point [0x2101]<Date> <Time>, Warning MOUPG CSetupDiagnostics::ReportData - Not reporting WINDLP data point [0x2100]<Date> <Time>, Error MOUPG CDlpActionImpl<class CDlpErrorImpl<class CDlpObjectInternalImpl<class CUnknownImpl<class IDlpAction> > > >::Execute(441): Result = 0xC1800118<Date> <Time>, Info MOUPG RecoverCrypto: Leaving Execute Method<Date> <Time>, Error MOUPG CDlpTask::ExecuteAction(3243): Result = 0xC1800118
Error Details
Hex code - 0xc1800118Symbolic Name - WINDLP_E_RECOVERCRYPTO_WIM_DECRYPTKEY_MISSINGError Description - No key was provided to decrypt the specified WIM file
Причина
Този проблем възниква, ако Windows 10 версия 1607 актуализация е шифрован, но се показва като нешифрован в базата събиране на данни на WSUS. Проблемът може да възникне, ако актуализациите са синхронизирани, преди да приложите KB3159706.
Заобикаляне
За да заобиколите този проблем, изпълнете следните стъпки:

 1. Определите дали WSUS е в добро състояние. За целта изпълнете следната заявка:

  Изберете TotalResults = Count(*)
  Препоръчано от tbFile
  където (IsEncrypted = 1 DecryptionKey е NULL) или (име на файл като "% 14393%.esd" и IsEncrypted = 0)

  Забележка Добро състояние е посочен като "TotalResults > 0" резултата.

 2. Ако WSUS е в добро състояние, извършете следните действия в посочения ред и в посоченото местоположение:

  1. Забранете класификация "Подобрения" (USS или самостоятелен WSUS)
  2. Изтрийте преди synched надстройки (всички WSUS - Начало в най-горната сървър)
  3. Разрешаване на "Подобрения" класификация (USS или самостоятелен WSUS)
  4. Изтриване на файлове Препоръчано от таблицата tbFile в базата събиране на данни на WSUS (всички WSUS - Начало в най-горната сървър)
  5. Извършва пълно синхронизиране (USS или самостоятелен WSUS)

  Забележка
  Уверете се, че използвате Изтриване стъпка първо на WSUS сървъра, който е най-високо в йерархията на. След това работата си надолу. В противен случай могат да се заменят USS при следващия опит за синхронизиране на изтривания.

  За да предприемат тези действия, използвайте следния скрипт:

  // disable Upgrades classification on local WSUS serverGet-WsusClassification | Where-Object -FilterScript {$_.Classification.Title -Eq “Upgrades”} | Set-WsusClassification -Disable// delete all update content on the current server belonging to the 1607 release$s = Get-WsusServer$1607Updates = $s.SearchUpdates(“version 1607”)$1607Updates | foreach { $_.Decline() }$1607Updates | foreach { $s.DeleteUpdate($_.Id.UpdateId) }// enable Upgrades classificationGet-WsusClassification | Where-Object -FilterScript {$_.Classification.Title -Eq “Upgrades”} | Set-WsusClassification// delete files from tbFile tabledeclare @NotNeededFiles table (FileDigest binary(20) UNIQUE);insert into @NotNeededFiles(FileDigest) (select FileDigest from tbFile where FileName like '%14393%.esd' except select FileDigest from tbFileForRevision);deletefrom tbFileOnServer where FileDigest in (select FileDigest from @NotNeededFiles)delete from tbFile where FileDigest in (select FileDigest from @NotNeededFiles)// perform full sync$sub = $s.GetSubscription()$sub.StartSynchronization()


 3. Ако клиентите сканирането е неуспешен и връщане грешка 0xc1800118, следвайте тези стъпки на всеки клиент:

  1. Спрете услугата Windows Update, след което изтрийте актуализация DataStore. За да направите това, изпълнете следните команди Препоръчано от административен командния прозорец:

   net stop wuauserv
   del %windir%\SoftwareDistribution\DataStore\*


  2. фина настройка за актуализации отново.

Предупреждение: Тази статия е преведена машинно

Свойства

ИД на статията: 3194588 – Последен преглед: 09/23/2016 15:29:00 – Редакция: 1.0

 • kbmt KB3194588 KbMtbg
Обратна връзка