Ако Windows не е актуализирана или в основната папка има прекалено много файлове, то е възможно Windows да не се стартира и да се появи съобщение за грешка "NTLDR is missing" ("NTLDR липсва")

Поддръжката за Windows XP завърши

Microsoft завърши поддръжката за Windows XP на 8 април 2014 г. Тази промянa се отрази на актуализациите на софтуера ви и на опциите за защита. Научете какво означава това за вас и как да останете защитени.

Тази статия е архивирана. Тя се предлага "както е" и вече няма да се актуализира.
Симптоми
Ако копирате прекалено много файлове в основната папка на зареждащия том, използващ файловата система NTFS, при следващото рестартиране на компютъра може да се появи следното съобщение за грешка:
NTLDR is missing ("NTLDR липсва.
Press CTRL+ALT+DEL to restart. (Натиснете CTRL+ALT+DEL, за да рестартирате компютъра".)
Ако отстраните файлове от основната папка, индексът на разпределение на главната таблица на файловете (MFT) не се съкращава до първоначалния си размер.

Забележка Ако използвате Windows XP със Service Pack 2 (SP2) или Microsoft Windows 2000 със Service Pack 4 (SP4), този проблем не възниква. Вижте раздела "Допълнителна информация" за подобни проблеми.
Причина
Този проблем може да възникне, ако главната папка на MFT е силно фрагментирана. Ако тя съдържа голям брой файлове, MFT може да се фрагментира до такава степен, че се създава допълнителен индекс на разпределението. Тъй като в индексите на разпределението файловете са подредени по азбучен ред, NTLDR файлът може да бъде преместен във втория индекс на разпределението. Когато се случва подобно нещо, се появява съобщение за грешка, описано в раздела "Симптоми".

Обикновено файловете не се записват в главната папка. Подобна ситуация може да възникне, ако някоя програма редовно създава временни файлове в главната папка и ги премахва или ако много файлове се копират в главната папка по погрешка.
Разрешение
За да решите този проблем, изпълнете следните стъпки:
 1. Свържете се с отдела на Microsoft за поддръжка на клиенти, за да получите помощната програма Bcupdate2.exe. За повече информация относно начините за контакт с отдела за обслужване на клиенти на Microsoft (Microsoft Customer Support Services) посетете следния сайт на компанията:
 2. Създайте зареждаща дискета за стартиране на операционната система на компютъра. За допълнителна информация относно създаването на дискета за зареждане на операционната система на компютър, работещ под Windows XP, щракнете върху следния номер на статия в базата знания на Microsoft:
  305595 Създаване на дискета за зареждане на операционната система за NTFS или FAT дял в Windows XP
 3. Стартирайте следната команда в командния ред, за да извлечете помощната програма Bcupdate2.exe от софтуерната актуализация:

  Разгънете буква_на_устройството:\bcupdate2.ex_ буква_на_устройството:\bcupdate2.exe
 4. Стартирайте следната команда в командния ред, за да актуализирате кода на сектора за първоначално зареждане на NTFS дял:

  Bcupdate2.exe C: /F

  Бележка Поддържат се и други параметри в командния ред:
  /q - "Тих режим" (трябва да включва /y)
  /y - Без потвърждение
  /f - Принудително актуализиране на тома, който се използва в момента
  /t - Само тест за стария код за първоначално зареждане
 5. Натиснете Y, ако се появи подкана да актуализирате тома. След успешното използване на тази помощна програма се появява следното съобщение:
  The boot code was updated successfully. ("Кодът за първоначално зареждане беше актуализиран успешно.")
Статус
Microsoft потвърждава, че това е един от изброените в началото на статията проблеми в продуктите на Microsoft.
Първата корекция на този проблем е реализирана в Windows XP Service Pack 2.
Първата корекция на този проблем е реализирана в Windows 2000 Service Pack 4. За допълнителна информация относно получаването на най-новите сервизни пакети щракнете върху следните номера на статии от базата знания на Microsoft:
322389 Как да получите най-новия сервизен пакет за Windows XP
260910 Как да получите най-новия сервизен пакет за Windows 2000
Забележка Ако инсталирате сервизния пакет на Windows XP или на Windows 2000, няма да разрешите проблемите с наличен дял. За да актуализирате отделно кода за първоначално зареждане, трябва да стартирате и използвате помощната програма. Сервизният пакет само ще запише правилния код на първоначално зареждане за новите томове.
Допълнителна информация
За допълнителна информация относно подобна тема щракнете върху следните номера на статии от базата знания на Microsoft:
318728 Разрешаване на проблеми, предизвикващи поява на съобщението за грешка "NTLDR is missing" ("NTLDR липсва") в Windows 2000
886215 При надграждане на компютър с Windows 98 до Windows 2000 Professional може да се появи съобщение за грешка "NTLDR is missing press any key to restart" ("NTLDR липсва. Натиснете произволен клавиш, за да рестартирате компютъра")
816793 Разрешаване на проблеми, предизвикващи поява на съобщението за грешка "NTLDR is missing" ("NTLDR липсва") в Windows Server 2003
842009 При използване на Automated System Recovery (Автоматично възстановяване на системата) в Windows Server 2003 се появява съобщение за грешка: "NTLDR is missing" ("NTLDR липсва")
883275 Компютърът не се стартира след промяна на разрешенията в Windows Server 2003, Windows XP или Windows 2000
315261 Компютърът не се стартира след модификация на активния дял чрез инструмента Disk Management (Управление на дискове)
812492 При стартиране на компютъра с несистемен диск се появява съобщение за грешка
228004 Системата може да престане да се стартира след промяна на активния дял
bcupdate
Забележка Това е статия "БЪРЗА ПУБЛИКАЦИЯ", създадена директно в рамките на организацията за поддръжка на Microsoft. Информацията, съдържаща се тук, се ограничава до съдържащото се в нея и е дадена в отговор на появили се проблеми. В резултат на краткия срок до тяхното предлагане, материалите може да съдържат печатни грешки и могат да бъдат преработвани във всеки момент без предизвестие. Вижте Условия на ползване за други съображения.
Свойства

ИД на статията: 320397 – Последен преглед: 12/07/2015 10:22:55 – Редакция: 1.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server

 • kbnosurvey kbarchive kbresolve kbwinxpsp2fix kbwin2ksp4fix kbbug kbfix KB320397
Обратна връзка