Отстраняване на неизправности при безжична мишка, която не функционира правилно

Предупреждение Стъпките в раздела "Решения" могат да дезактивират вграденото посочващо устройство на преносим компютър.
СИМПТОМИ
Когато използвате USB посочващо устройство на Microsoft на компютър с Microsoft Windows, са налице един или повече от следните симптоми:
 • Показалецът се движи хаотично.
 • Показалецът не реагира, когато местите посочващото устройство.
 • Не се случва нищо, когато натиснете бутон върху посочващото устройство.
 • Посочващото устройство спира да работи, след като го използвате няколко минути.
 • Някои опции или раздели не са налични в елемента "Мишка" в контролния панел.
 • Ако свържете мишка или посочващо устройство към компютъра, Microsoft Windows не открива устройството. Когато стартирате съветника "Добавяне на нов хардуер", проблемът не се решава.
РАЗРЕШЕНИЕ
Стъпките на отстраняване на неизправности в този раздел са предназначени за безжични USB устройства, а не за Bluetooth устройства. За повече информация за проблеми с Bluetooth устройства щракнете върху следния номер на статия, за да прегледате статията в базата знания на Microsoft:
811798 Решаване на проблем с нефункционираща Bluetooth мишка или клавиатура
Всички безжични USB мишки Microsoft имат USB конектор, наречен приемник. Ако безжичната ви мишка няма приемник, най-вероятната причина е, че мишката е Bluetooth устройство. В такъв случай някои от стъпките в тази статия може да не са необходими.

Метод 1: Пробвайте друг порт или среда

Пробвайте да свържете приемника към друг порт. След това проверете поведението на устройството. Като изпробвате приемника на друг порт, можете да отстраните проблеми, засягащи самия порт.

Също така, пробвайте да свържете приемника към USB порт на гърба на компютъра. Портовете на гърба на компютъра обикновено имат по-голяма пропускателната способност (мощност).
Забележка Не използвайте репликатори на портове, USB концентратори, KVM комутатори и други. Свържете приемника директно към порта. Репликатор на портове е устройство, което съдържа общи портове, напр. серийни и паралелни портове. Репликаторът се включва в преносими компютри. KVM комутатор е хардуерно устройство, което разрешава на една клавиатура, видео монитор и посочващо устройство да управляват повече от един компютър едновременно. Ако това е източника на проблема, а вие искате да продължите да използвате някое от тези устройства, свържете се с производителя на устройството, за да разберете дали има решение или по-нов продукт, който може да работи с безжичната ви мишка.
Имайте предвид, че устройства като настолни вентилатори, метални мебели или луминесцентни светлини могат да пречат на сигнала на посочващото устройство. Изпробвайте устройството на друго място. Ако проблемът продължи да възниква, преминете към Метод 2.

Метод 2: Сменете батериите

Проблемът може да възниква при ниско ниво на батериите. Препоръчително е да използвате батерии, предназначени за електронни устройства. Сменете батериите и преценете дали това е решило проблема. Уверете се, че сте поставили и двете батерии в безжичното посочващо устройство и че са насочени правилно.
Забележка Препоръчително е да използвате нови батерии за безжичното посочващо устройство.
След като смените батериите, непременно синхронизирайте отново посочващото устройство. За да научите как да синхронизирате устройството отново, гледайте следния клип: Забележка Ако имате по-нов модел мишка (напр. устройство Bluetrack), което няма бутон за повторно синхронизиране, преминете към метод 3.

Метод 3: Изпробвайте устройството на друг компютър

Ако проблемът продължи да възниква, изпробвайте мишката на друг компютър и в друга среда. Ако можете да повторите проблема в различна среда, устройството ви може да е дефектно. В такъв случай вижте в раздела "Допълнителна информация" как да се свържете с екипа на Microsoft, за да получите нови компоненти.

Ако устройството работи без проблем на друг компютър, преминете към метод 4.

Метод 4: Изпробвайте мишката с диагностичния инструмент Mousinfo

Диагностичният инструмент Mousinfo се инсталира заедно със софтуера IntelliPoint. Ако нямате този софтуер, не можете да използвате инструмента.

За инсталиране на софтуера IntelliPoint посетете следния уеб сайт на Microsoft:
Забележка Този инструмент може да не функционира с Bluetooth устройства.
За да отворите инструмента Mousinfo, изпълнете следните стъпки.
 • Windows Vista или Windows 7
  1. Щракнете върху Стартбутон .
  2. Щракнете върху Всички програми.
  3. Щракнете върху Принадлежности.
  4. Щракнете върху Изпълнение.
  5. В полето Отвори въведете mousinfo и натиснете OK.
 • Windows XP
  1. Щракнете върху Старт.
  2. Щракнете върху Изпълнение.
  3. В полето Отвори напишете mousinfo.
  4. Щракнете върху OK.
Натиснете бутоните на мишката, за да проверите дали щракването на бутоните се разпознава като команди НАГОРЕ и НАДОЛУ в инструмента. Ако бутоните на мишката не се разпознават, устройството ви може да е дефектно. В такъв случай вижте в раздела "Допълнителна информация" как да се свържете с екипа на Microsoft, за да получите нови компоненти. Най-добрият начин да определите дали устройството е дефектно обаче е да го изпробвате с друг компютър.

За допълнителна информация за инструмента Mousinfo щракнете върху следния номер на статия, за да видите съответната статия в базата знания на Microsoft:
178350 Как се използва инструментът MousInfo, предоставен със софтуера IntelliPoint

Метод 5: Деинсталирайте всеки софтуер за мишка, който може да създава конфликт

Ако имате инсталиран друг софтуер за мишка, напр. софтуер за Logitech или за тъчпад, този софтуер може да бъде в конфликт със софтуера IntelliMouse. За да деинсталирате другия софтуер, следвайте нужните стъпки за вашата версия на Windows.
  • Windows Vista или Windows 7

   Отворете Програми и функции в Контролен панел. За да направите това, изпълнете следните стъпки:
   1. Щракнете върху Стартбутон .
   2. В полето Начало на търсене въведете appwiz.cpl.
   3. Натиснете ENTER.
   Разрешение за управление на потребителските акаунти Ако се появи подкана за въвеждане на администраторска парола или потвърждение, въведете паролата или съответно натиснете Продължи.
  • Windows XP или по-ранни версии на Windows

   Отворете Добавяне или премахване на програми в Контролен панел. За да направите това, изпълнете следните стъпки:
   1. Щракнете върху Старт.
   2. Щракнете върху Изпълнение.
   3. Въведете appwiz.cpl.
   4. Щракнете върху OK.
 1. Открийте друг софтуер за мишка в списъка и следвайте инструкциите за премахване на софтуера.
 2. Рестартирайте компютъра.
Ако проблемът продължи да възниква, преминете към Метод 6.

Метод 6: Премахнете и инсталирайте отново софтуера IntelliPoint

 1. Разгледайте списъка с програми, инсталирани на компютъра ви. За тази цел използвайте подходящия за вашата версия на Windows метод.
  • Windows Vista или Windows 7

   Отворете Програми и функции в Контролен панел. За да направите това, изпълнете следните стъпки:
   1. Щракнете върху Стартбутон .
   2. В полето Начало на търсене въведете appwiz.cpl.
   3. Натиснете ENTER.

   Разрешение за управление на потребителските акаунти Ако се появи подкана за въвеждане на администраторска парола или потвърждение, въведете паролата или съответно натиснете Продължи.
  • Windows XP или по-ранни версии на Windows

   Отворете Добавяне или премахване на програми в Контролен панел. За да направите това, изпълнете следните стъпки:
   1. Щракнете върху Старт.
   2. Щракнете върху Изпълнение.
   3. Въведете appwiz.cpl.
   4. Щракнете върху OK.
 2. Премахнете Microsoft IntelliPoint. За тази цел използвайте подходящия за вашата версия на Windows метод.
  • Windows Vista или Windows 7
   1. Щракнете върху Microsoft IntelliPoint.
   2. Щракнете върху Деинсталиране/промяна.

    Разрешение за управление на потребителските акаунти Ако се появи подкана за въвеждане на администраторска парола или потвърждение, въведете паролата или съответно натиснете Продължи.
   3. Щракнете върху Да за потвърждение, че желаете да премахнете програмата.
  • Windows XP
   1. Щракнете върху Microsoft IntelliPoint.
   2. Щракнете върху Добавяне/премахване.
   3. Щракнете върху Готово.
   4. Щракнете върху OK.
 3. Рестартирайте компютъра.
 4. Изтеглете и инсталирайте най-новата версия на софтуера IntelliPoint. За целта посетете следния сайт на Microsoft:
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Свързване с екипа на Microsoft, предоставящ допълнителни компоненти

В САЩ и Канада можете да се свържете с екипа на Microsoft, предоставящ допълнителни компоненти, на следните телефонни номера:
 • САЩ: тел. (800) 360-7561 от понеделник до петък, от 5:00 до 19:00 тихоокеанско време.
 • Канада: тел. (800) 933-4750 от понеделник до петък, от 5:00 до 19:00 тихоокеанско време.
 • Клиенти с TTY устройства: тел. (800) 718-1599 от понеделник до петък, от 5:00 до 19:00 тихоокеанско време.
За допълнителна информация относно смяна или надстройване на софтуер, хардуер и ръководства на Microsoft щракнете върху следния номер на статия, за да покажете статията в базата знания на Microsoft:
326246 Как да замените софтуер или хардуер на Microsoft, да поръчате сервизни пакети и надстройване на продукти или да замените ръководства за продукти
Продуктите на други разработчици, обсъждани в тази статия, са произведени от независими от Microsoft фирми. Microsoft не дава никакви гаранции, подразбиращи се или от друго естество, за работните характеристики или надеждността на тези продукти.
1.00 1.10 2.00 2.10 2.20 лесен трекбол хаотично
Свойства

ИД на статията: 321122 – Последен преглед: 09/29/2011 02:53:00 – Редакция: 3.0

 • dftsdahomeportal kbenv kbhardware kbprb KB321122
Обратна връзка