В момента сте офлайн в очакване на повторно свързване с интернет

Съобщение за грешка при записване на файл в сървър от компютър, работещ под Windows XP или Windows 2000: "Delayed Write Failed" ("Неуспешно отложено записване")

Поддръжката за Windows XP завърши

Microsoft завърши поддръжката за Windows XP на 8 април 2014 г. Тази промянa се отрази на актуализациите на софтуера ви и на опциите за защита. Научете какво означава това за вас и как да останете защитени.

Уведомление
Проблемът, описан в раздела "Симптоми", може да се прояви на по-стари версии на Windows и е документиран в други статии от Базата знания на Microsoft. За да откриете и отстраните причината за подобни проблеми, вижте раздела "Сходни проблеми и решения".
Тази статия е архивирана. Тя се предлага "както е" и вече няма да се актуализира.
СИМПТОМИ
Докато клиент записва файл на сървър по мрежата, е възможно да се появи следното съобщение за грешка:
{Delayed Write Failed} ("{Неуспешно отложено записване}")
Windows was unable to save all the data for the file x. ("Windows не можа да запише всички данни за файла х.")
The data has been lost. ("Данните са загубени.")
This error may be caused by a failure of your computer hardware or network connection. ("Тази грешка може да се дължи на отказ на хардуера на вашия компютър или на мрежовата връзка.") Please try to save this file elsewhere. ("Опитайте да запишете този файл на друго място.")
За да определите дали описаният в тази статия проблем е възникнал при клиента (компютъра-клиент), вижте регистрационния файл за събития. Този файл трябва да съдържа събитие с идентификатор 50 с източник MrxSMB. Събитието съдържа същия текст като съобщението за грешка, както и статуса на грешката в раздела с данни. Щракнете двукратно върху събитието и за вида на данните изберете опцията Words ("Думи"). Последната дума съдържа статуса на грешката. Ако кодът на статуса е c0000022 (което означава STATUS_ACCESS_DENIED), приложете спешната корекция, описана в тази статия.
ПРИЧИНА
Този проблем възниква, защото пренасочвателят на клиентския компютър неправилно пресмята значението на SMB подписа.

Забележка Приложете софтуерната корекция към компютъра, на който се появява съобщението за отложено записване, тоест на клиентския компютър.
РАЗРЕШЕНИЕ

Windows 2000

Информация за сервизния пакет

За да разрешите този проблем, е необходимо да се сдобиете с най-новия сервизен пакет за Microsoft Windows 2000. За допълнителна информация щракнете върху следния номер на статия от базата знания на Microsoft:
260910 Как да получите най-новия сервизен пакет за Windows 2000

Информация за спешната корекция

Има налична поддържана актуална корекция от Microsoft. Тази актуална корекция обаче е предназначена да коригира само проблема, който е описан в тази статия. Приложете тази актуална корекция само за системи, които изпитват този конкретен проблем.

Ако тази актуална корекция е налична за изтегляне, отгоре на статията от базата знания има секция "Налично изтегляне на актуална корекция". Ако тази секция не се появи, изпратете запитване към "Обслужване на клиенти и поддръжка" на Microsoft, за да получите актуалната корекция.

Забележка Ако възникнат допълнителни въпроси или е необходимо отстраняване на неизправности, може да се наложи да създадете отделно искане за обслужване. Допълнителни въпроси за поддръжка и проблеми, които не се отнасят за тази конкретна актуална корекция, се таксуват по обичайните тарифи за поддръжка. За пълен списък на телефонните номера на "Обслужване на клиенти и поддръжка" на Microsoft или за създаване на отделно искане за обслужване посетете следния уеб сайт на Microsoft: Забележка Във формуляра "Налично изтегляне на актуална корекция" са показани езиците, за които е налична актуалната корекция. Ако не виждате вашия език, това е защото актуалната корекция не е налична за този език.

Предварителни условия

Трябва да имате инсталиран Windows 2000 Server Service Pack 1, за да приложите тази актуална корекция.

Изискване за рестартиране

Не е необходимо да рестартирате компютъра си след прилагането на тази актуална корекция.

Информация за замяна на корекцията

Тази корекция не заменя други актуални корекции.

Информация за файла

Англоезичната версия на тази спешна корекция притежава посочените в следната таблица файлови атрибути (или по-нови такива). Датите и часовете за тези файлове са дадени в координирано универсално време (UTC). При разглеждане на информация за файла тя се преобразува в местно време. За да намерите разликата между UTC и местното време, използвайте раздела Time Zone ("Часова зона") в инструмента Date and Time ("Дата и час") на контролния панел.
  Дата     Час  Версия    Размер Име на файл  ------------------------------------------------------  08-May-2002 11:10 5.0.2195.5754 371,344 Mrxsmb.sys  04-Apr-2002 16:47 5.0.2195.5535 131,984 Rdbss.sys				

Windows XP

Информация за сервизния пакет

За да разрешите този проблем, е необходимо да инсталирате най-новия сервизен пакет за Windows XP. За допълнителна информация щракнете върху следния номер на статия от базата знания на Microsoft:
322389 Как да получа на най-новия сервизен пакет за Windows XP

Предварителни условия

Трябва да имате инсталиран Windows XP Service Pack 1, за да приложите тази актуална корекция.

Изискване за рестартиране

Не е необходимо да рестартирате компютъра си след прилагането на тази актуална корекция.

Информация за замяна на корекцията

Тази корекция не заменя други актуални корекции.

Информация за файла

Англоезичната версия на тази спешна корекция притежава посочените в следната таблица файлови атрибути (или по-нови такива). Датите и часовете за тези файлове са дадени в координирано универсално време (UTC). При разглеждане на информация за файла тя се преобразува в местно време. За да намерите разликата между UTC и местното време, използвайте раздела Time Zone ("Часова зона") в инструмента Date and Time ("Дата и час") на контролния панел.
Дата     Час  Версия      Размер  Име на файла ------------------------------------------------------ 06-Mar-2003 14:33 5.1.2600.1181 154,880 Rdbss.sys 06-Mar-2003 14:33 5.1.2600.1181 401,792 Mrxsmb.sys
ЗАОБИКАЛЯНЕ
Важно Този раздел, метод или задание съдържа стъпки, които ви показват как да промените системния регистър. Имайте предвид, че при неправилна промяна на системния регистър е възможно да възникнат сериозни проблеми. Затова спазвайте внимателно тези стъпки. За допълнителна сигурност направете резервно копие на регистъра, преди да го промените. В случай на възникване на проблем чрез това копие ще можете да възстановите регистъра. За допълнителна информация как да направите резервно копие, възстановите или промените системния регистър щракнете върху следния номер на статия в базата знания на Microsoft:
322756 Създаване на резервно копие и възстановяване на системния регистър в Windows (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)

За да заобиколите този проблем, деактивирайте режима на подписване на SMB на сървъра:
 1. Стартирайте редактора на системния регистър.
 2. Намерете стойността enablesecuritysignature под следния ключ на системния регистър:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Lanmanserver\Parameters
  и щракнете върху нея.
 3. В менюто Edit ("Редактиране") щракнете върху Modify ("Модифицирай").
 4. В полето Value data: ("Данни за стойността") въведете 0 и натиснете OK.
 5. Затворете редактора на системния регистър.
 6. Спрете и рестартирайте сървърната услуга или рестартирайте компютъра.
СТАТУС

Windows 2000

Microsoft потвърждава, че това е проблем, съществуващ в продуктите на Microsoft, изброени в раздела "Важи за". Първата корекция на този проблем е реализирана в Microsoft Windows 2000 Service Pack 4.

Windows XP

Първата корекция на този проблем е реализирана в Windows XP Service Pack 2.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
За допълнителна информация относно получаването на спешна корекция за Windows 2000 Datacenter Server щракнете върху следния номер на статия в базата знания на Microsoft:
265173 Програмата Datacenter Program и продукта Windows 2000 Datacenter Server (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
За допълнителна информация относно инсталирането на няколко спешни корекции само с едно рестартиране на системата щракнете върху следния номер на статия от базата знания на Microsoft:
296861 Инсталиране на няколко актуализации на Windows или спешни корекции само с едно рестартиране на системата (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)

Сходни проблеми и решения

За допълнителна информация относно подобни проблеми и решенията им щракнете върху следния номер на статия, за да видите статията в базата знания на Microsoft:
330174 По време на манипулации с файлове в Windows XP се появява съобщение за грешка "Delayed Write Failed" ("Неуспешно отложено записване")
818788 Съобщение за грешка "{Delayed Write Failed}" ("{Неуспешно отложено записване}") при изваждане на USB 2.0 устройство за съхранение (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
831594 Съобщение за грешка "Delayed Write Failed" ("Неуспешно отложено записване"), когато се опитате да запишете файл или да излезете от OneNote 2007 или OneNote 2003 (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
843515 Възможно инициализиране на мрежовата връзка, когато се опитате да изпълните файлова операция на отдалечен компютър с Windows Server 2003 (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
870894 Получавате съобщение за грешка "Delayed Write Failed" ("Неуспешно отложено записване") в Windows XP Service Pack 2 или Windows XP Tablet PC Edition 2005 (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
885464 Устройството SBP-2 престава да реагира, когато се опитате да запишете данни в Windows XP (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
885688 Може да бъде регистрирано събитие с код 57, събитие с код 55 и събитие с код 50, когато използвате Windows Cluster в Windows Server 2003 (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
890352 Възможно спиране на реагирането на програма и регистриране на събитие 50 и събитие 26, когато програма се опита да запише данни в точка на монтиране на том в компютър с Windows Server 2003 (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
891194 Събитие с код: 26 се проявява, когато се опитате да излезете от сървър с активиран терминален сървър в Windows Server 2003 S891194 (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
912593 Регистрира се събитие с код 50, 26 или 57, когато използвате HP SecurePath на компютър, работещ с Windows Server 2003 Service Pack 1 или издание x64 на Windows (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
925269 Съобщение за грешка, когато изключите преносимо устройство за съхранение, напр. SD-карта, от компютър с Windows XP. "Windows Delayed Write Failed" ("Неуспешно отложено записване в Windows") (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
927912 В дневника на системата се регистрират съобщение за грешка и събития, когато се опитате да компресирате голям файл на NTFS том в Windows XP, Windows 2000 или в Windows Server 2003: "Delayed Write Failed" ("Неуспешно отложено записване") (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
Ако тези статии от базата знания на Microsoft не ви помогнат за разрешаването на проблема или ако наблюдавате симптоми, които се различават от описаните в раздела "Симптоми", потърсете допълнителна информация в базата знания на Microsoft. За да търсите в базата знания на Microsoft, следвайте тази последователност:
 1. Посетете следния уеб сайт на Microsoft:
 2. Напишете текста на полученото съобщение за грешка или описанието на проблема в текстовото поле Търсене в статиите за поддръжка (KB), след което натиснете ENTER.
Свойства

ИД на статията: 321733 – Последен преглед: 12/07/2015 10:48:11 – Редакция: 10.3

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Advanced Server

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbresolve kbhotfixserver kbqfe kbwin2ksp4fix kboswin2000fix kbbug kbfix kbwin2000presp4fix KB321733
Обратна връзка