В момента сте офлайн в очакване на повторно свързване с интернет

Създаване на резервно копие, редактиране и възстановяване на системния регистър в Windows 2000

Тази статия е архивирана. Тя се предлага "както е" и вече няма да се актуализира.
За версия на тази статия, предназначена за Microsoft Windows XP и Windows Server 2003, вижте 322756 (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски).
За версия на тази статия, предназначена за Microsoft Windows 4.0, вижте 323170 (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски).
За версия на тази статия, предназначена за Microsoft Windows 95, Windows 98 и Windows Me, вижте 322754(Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски).

В ТОВА ЗАДАНИЕ

КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ
Тази статия с поетапни инструкции описва създаването на резервно копие, редактирането и възстановяването на системния регистър в Windows 2000. Microsoft препоръчва преди редактирането на системния регистър да направите негово резервно копие и да сте наясно с това, как да го възстановите при евентуално възникване на проблем.

обратно в началото

Създаване на резервно копие на системния регистър

Преди да редактирате системния регистър, експортирайте ключовете, които планирате да редактирате, или направете резервно копие на целия регистър. В случай на възникване на проблем, ще можете да изпълните стъпките, описани в раздела "Възстановяване на системния регистър" на тази статия, за да възстановите предишно състояние на системния регистър.

обратно в началото

Експортиране на ключове на системния регистър

Можете да изпълните следните стъпки, за да експортирате ключ на регистъра, преди да го редактирате:

ЗАБЕЛЕЖКА: Не използвайте тези стъпки за експортиране на целия раздел на системния регистър (например HKEY_CURRENT_USER). Ако трябва да направите резервно копие на цели раздели на регистъра, направете резервно копие на целия системен регистър.
 1. Щракнете върху "Старт" (Start) и изберете "Изпълни" (Run).
 2. В полето "Отвори" (Open) въведете regedt32 и натиснете OK.
 3. Намерете ключа, съдържащ стойностите, които искате да редактирате, и щракнете върху него.
 4. В менюто "Регистър" (Registry) щракнете върху "Запиши ключа" (Save Key).
 5. В полето "Запиши като" (Save in) изберете мястото, където искате да запишете .reg файла, въведете името му в полето "Име на файла" (File name), след което щракнете върху "Запиши" (Save).
обратно в началото

Създаване на резервно копие на целия системен регистър

За да направите резервно копие на целия системен регистър, с помощта на помощната програма за резервно копиране създайте дискета за аварийна поправка (ERD) или направете копие на Състоянието на системата (което включва системния регистър, базата данни с регистрациите на COM+ класове и вашите файлове за зареждане на ОС). За допълнителна информация относно използването на помощната програма за резервно копиране за създаване на ERD щракнете върху следния номер на статия в базата знания на Microsoft:
231777 Създаване на дискета за аварийна поправка в Windows 2000 (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
За допълнителна информация относно използването на помощната програма за резервно копиране с цел създаване на копие на състоянието на системата щракнете върху следния номер на статия в базата знания на Microsoft:
240363 Използване на програмата за създаване на резервни копия за резервно копиране и възстановяване на състоянието на системата в Windows 2000 (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
обратно в началото

Редактиране на системния регистър

Microsoft препоръчва при редактирането на системния регистър да спазвате само стъпките, които са описани в документацията на Microsoft. При възможност използвайте потребителския интерфейс на Windows, вместо да редактирате директно регистъра.

Неправилното използване на редактора на системния регистър може да предизвика сериозни проблеми, които да наложат преинсталиране на операционната система. Microsoft не може да гарантира, че проблемите, възникнали вследствие на неправилното използване на редактора на системния регистър, ще могат да бъдат разрешени. Използвайте редактора на системния регистър на свой собствен риск.

За повече информация относно редактирането на системния регистър изпълнете следните стъпки в редактора на системния регистър (RegistryEditor):
 1. В менюто "Помощ" (Help) щракнете върху "Съдържание" (Contents).
 2. В раздела "Съдържание" (Contents) щракнете двукратно върху Registry Editor (Regedt32.exe).
 3. Щракнете двукратно върху темата, която искате да прочетете.
обратно в началото

Възстановяване на системния регистър

Възстановяване на ключове на системния регистър

За възстановяване на експортирани ключове на системния регистър изпълнете следните стъпки:
 1. Щракнете върху "Старт" (Start) и изберете "Изпълни" (Run).
 2. Въведете regedt32 и натиснете OK.
 3. В менюто "Регистър" (Registry) щракнете върху "Възстанови" (Restore).
 4. Изберете съхранения файл, след което натиснете "Отвори" (Open).
 5. Щракнете върху "Да" (Yes), за да продължите по-нататък.
обратно в началото

Възстановяване на целия системния регистър

За възстановяване на целия системен регистър възстановете Състоянието на системата, използвайки резервното му копие. За допълнителна информация относно използването на помощната програма за резервно копиране с цел възстановяване на състоянието на системата щракнете върху следния номер на статия в базата знания на Microsoft:
240363 Използване на програмата за създаване на резервни копия за резервно копиране и възстановяване на състоянието на системата в Windows 2000 (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
Имайте предвид, че ако използвате опцията за резервно копиране на системния регистър при създаването на ERD, програмата за резервно копиране (Backup) създава също и актуализирани копия на файловете на регистъра в папката %SystemRoot%\Repair\Regback. Ако не можете да стартирате Windows 2000 след редактиране на системния регистър, можете ръчно да замените файловете на регистъра в папката %SystemRoot%\System32\Config с копията, намиращи се в папката %SystemRoot%\Repair\Regback с помощта на конзолата за възстановяване (Recovery Console).

обратно в началото
БИБЛИОГРАФИЯ
За допълнителна информация щракнете върху следните номера на статии в базата знания на Microsoft:
240363 Използване на програмата за създаване на резервни копия за резервно копиране и възстановяване на състоянието на системата в Windows 2000 (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
231777 Създаване на дискета за аварийна поправка в Windows 2000 (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
обратно в началото
Свойства

ИД на статията: 322755 – Последен преглед: 12/07/2015 11:01:54 – Редакция: 4.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server

 • kbnosurvey kbarchive kbhowtomaster KB322755
Обратна връзка