Разширено отстраняване на неизправности за "Стоп грешка с код 0x0000007B (INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE)" грешки в Windows XP

Поддръжката за Windows XP завърши

Microsoft завърши поддръжката за Windows XP на 8 април 2014 г. Тази промянa се отрази на актуализациите на софтуера ви и на опциите за защита. Научете какво означава това за вас и как да останете защитени.

Поддръжката за Windows Server 2003 приключи на 14 юли 2015 г.

Microsoft прекрати поддръжката за Windows Server 2003 на 14 юли 2015 г. Тази промянa се отрази на актуализациите на софтуера ви и на опциите за защита. Научете какво означава това за вас и как да останете защитени.

Кратко изложение
Тази статия описва стъпка по стъпка отстраняването на съобщенията за грешки "Стоп 0x0000007B" в Windows XP. Тази статия описва проблеми, които може да причинят тази стоп грешка, както и вируси на сектора за начално стартиране и проблеми с хардуера и с драйвери за устройството. Ако не можете да разрешите проблема, след като прегледате тези решения, използвайте общите стъпки за отстраняване на неизправности на края на статията.

Тази статия е предназначена за напреднали компютърни потребители. Ако не сте сигурни, че ще се справите с тези стъпки, препоръчително е да помолите някого за съдействие или да се свържете с техническата поддръжка. За информация как да го направите посетете следния сайт на Microsoft:

Забележка
Ако получавате тази грешка на компютър с Windows 7, вижте следната статия на уеб сайта на Microsoft:
ВЪВЕДЕНИЕ
При стартиране на компютъра е възможно да получите едно от следните съобщения за грешка:
 • СТОП: 0x0000007B (параметър1, параметър2, параметър3, параметър4)
  INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE
 • Инсталационната програма откри фатална грешка, която й пречи да продължи.

  Обърнете се за помощ към представител на отдела за поддръжка за вашия продукт. Следното състояние ще им помогне да диагностицират проблема.

  (0x4, 0x1, 0, 0)

  Инсталирането не може да продължи. Изключете или рестартирайте компютъра.
Също така може да получите съобщение за грешка „ Стоп 0x0000007B“ по време на инсталиращата програма на Windows XP, когато инсталиращата програма се рестартира при процеса на инсталиране. Когато получите стоп грешка по време на изпълняването на инсталиращата програма, ще получите и второто съобщение за грешка. За да отстраните този проблем и да определите дали имате някой от проблемите, прочетете следните четири раздела. Ако никой от проблемите не ви касае, използвайте следните общи стъпки за отстраняване на неизправности на края на статията.

Вируси в зареждащия сектор

Може да получите съобщение за грешка „Стоп 0x0000007B“, ако компютърът е заразен с вирус в зареждащия сектор. Ако проблемът е периодичен и можете да стартирате Windows, проверете компютъра за вируси. Ако откриете вирус, също така проверете всички флопидискове, преди да ги използвате пак.

За списък с производителите на антивирусен софтуер щракнете върху номера на следната статия, за да я видите в базата знания на Microsoft:
49500 Списък на доставчиците на антивирусен софтуер
Забележка Може да трябва да използвате повече от една марка на софтуер за откриване на вируси, за да откриете и премахнете различни вируси.

Важно Ако вашият компютър е заразен, може да уязвим към допълнителни видове атаки. Препоръчваме ви да възстановите заразените сървъри, които се свързват с интернет, като следвате публикуваните указания на уеб сайта на CERT. Сървърите, които се свързват с интернет, функционират без защитна стена или друга защита. Също така е добра идея да възстановите други рискови компютри, преди да ги използвате отново, тъй като са били в близост до заразени компютри.

Ако компютърът ви с Windows XP е заразен с вирус и програма за откриване на вируси не може да отстрани вируса и да поправи системата, трябва да разделите на дялове и да форматирате твърдия диск, след което да преинсталирате Windows XP. За допълнителна информация относно разделянето на дялове и форматирането на твърд диск в Windows XP щракнете върху следния номер на статия, за да видите тази статия в базата знания на Microsoft:
313348 Създаване на дялове и форматиране на твърд диск в Windows XP
За повече информация относно защитата от вируси на зареждащия сектор в Windows XP щракнете върху следния номер на статия, за да прегледате статията в базата знания на Microsoft:
122221 Защита от вируси на зареждащия сектор в Windows

Проблеми с драйвера за устройството

Може да получите съобщение за грешка „Стоп 0x0000007B“ в следните случаи:
 • Драйвер за устройството, необходим за контролера за зареждане на компютъра, не е конфигуриран да се стартира по време на процеса на стартиране.
 • Драйвера за устройството, необходим за контролера за зареждане на компютъра, е повреден.
 • Повредена е информация в системния регистър на Windows XP (информация, свързана със зареждането на драйверите за устройството при стартиране).
Windows XP изисква драйвер за минипорт, за да комуникира с контролера на твърдия диск, който се използва за стартиране на компютъра. Ако Windows XP не предостави драйвер за устройството за контролера или използва повреден или несъвместим драйвер, трябва да замените драйвера с валидно копие, което е съвместимо с контролера и Windows XP.

По време на първата фаза на инсталация на Windows XP инсталиращата програма ще покаже следното съобщение в долната част на екрана.
Натиснете F6, ако трябва да инсталирате SCSI или RAID драйвер на производителя.
Натиснете F6, след което следвайте инструкциите за инсталиране на драйвер за устройството за съхранение от производителя на оборудването (ОЕМ). За допълнителна информация относно използването на F6 за зареждане на ОЕМ драйвер за устройството за поддръжка щракнете върху следния номер на статия, за да прегледате статията в базата знания на Microsoft:
314859 Ограничена поддръжка на OEM драйвери се предлага с F6 по време на инсталирането на Windows XP
За да определите дали контролерът на твърдия ви диск е съвместим с Windows XP и да получите информация относно драйверите, които са включени в компактдиска с Windows XP или са налични за изтегляне, вижте актуалния списък за хардуерна съвместимост с Windows XP (HCL). За допълнителна информация относно актуалния списък за хардуерна съвместимост с Windows щракнете върху следния номер на статия, за да прегледате статията в базата знания на Microsoft:
314062 Актуалният списък с хардуерни устройства, съвместими с Windows XP
Ако контролерът на твърдия ви диск не е в актуалния списък за хардуерна съвместимост, се свържете с производителя на компютъра, дънната платка или контролера на твърдия диск за информация относно наличността на драйвера. Microsoft не гарантира наличността на решение за оборудване, което не е в актуалния списък за хардуерна съвместимост. За допълнителна информация щракнете върху следния номер на статия в базата знания на Microsoft, за да я отворите:
315239 Политиката за поддръжка на Microsoft на хардуер, който не е в списъка за хардуерна съвместимост на Windows
Ако системният кошерен файл в системния регистър на WIndows XP е повреден, Windows XP може да не успее да зареди драйвера на минипорт устройството, който се изисква от контролера за зареждане на компютъра. Възстановете резервно копие на системния регистър, за да разрешите този проблем. За допълнителна информация относно възстановяването на резервно копие на системния регистър щракнете върху следния номер на статия от базата знания на Microsoft, за да я отворите:
307545 Възстановяване на повреден системен регистър, който предотвратява стартиране на Windows XP

Проблеми с хардуера

Може да получавате съобщение за грешка „Стоп 0x0000007B“, ако има конфликт в ресурсите между контролера за зареждане на компютъра и друг контролер или между SCСI устройствата. Също така може да получите съобщение за стоп грешка, ако преводът на диска не е изпълнен или е променен. За отстраняване на този проблем:
 1. Ако съществува конфликт на адреса на I/O порт или IRQ между контролера за зареждане на компютъра и друг контролер, Windows XP ще спре да отговаря (увисва) или ще покаже съобщение за грешка „Стоп 0x0000007B“. Ако наскоро сте добавили нов хардуер, премахнете новия хардуер или го преконфигурирайте, за да не е в конфликт с ресурсите на някой от другите инсталирани контролери.
 2. Ако използвате SCSI твърд диск, проверете SCSI веригата за правилно прекратяване. Премахнете неизползваните SCSI устройства или се уверете, че всеки идентификатор на SCSI е уникален.
 3. Уверете се, че преводът на диска е включен (ако се изисква) и не е променен. Ако например наскоро сте превключили контролерите, този проблем може да се появи.За допълнителна информация за този проблем щракнете върху следния номер на статия, за да видите статията в Базата знания на Microsoft:
  314082 Получавате стоп грешка 0x0000007b, след като преместите системния диск на Windows XP на друг компютър.

Други проблеми

Други възможни причини за съобщението за грешка „Стоп 0x0000007B“ включват:
 • Томът за зареждане е повреден и не може да се стартира от Windows XP. Ако файловата система е повредена и Windows XP не може да стартира тома за зареждане по време на процеса на стартиране, преместете диска на друг компютър с Windows XP и изпълнете командата chkdsk на този диск или опитайте да създадете паралелна инсталация на Windows XP на диска (в отделна папка). Инсталационната програма на Windows XP проверява целостта на тома, преди да копира файлове и може да коригира някои проблеми по време на този процес.
 • Инсталирате Windows XP на огледален зареждащ дял, създаден от Microsoft Windows NT 4.0. Windows XP не поддържа комплекти от томове на Ftdisk на Windows NT 4.0. Ако изпълнявате Microsoft Windows 2000, трябва да преобразувате всички комплекти от томове на Ftdisk в динамични томове, преди да надстроите до Windows XP. Ако изпълнявате Windows NT 4.0, разделете огледалните томове и направете резервни копия на всички данни на ивиците, RAID5 или разширените комплекти от томове, преди да надстроите до Windows XP. Комплектите на Ftdisk може да не са достъпни след надстройката.

Общи методи за отстраняване на неизправности

Ако нито един от описаните в тази статия проблеми не се отнася за вас, използвайте следните общи стъпки за отстраняване на неизправности:
 1. Ако получите едно от тези съобщения за грешка при инсталиране на Windows XP, актуализирайте BIOS на компютъра, намерете драйвери на Windows XP за контролера на твърдия ви диск (от производителя на компютъра, дънната платка или контролера на твърдия диск) или направете и двете неща. За информация относно актуализирането на BIOS на компютъра или получаването на драйвери на Windows XP, се свържете с производителя на компютъра. За допълнителна информация относно наличността на драйверите вижте раздел Проблеми с драйвера за устройството в тази статия.

  Забележка: Ако Windows NT 4.0 или Windows 2000 е бил инсталиран преди на огледален зареждащ дял, вижте раздела Други проблеми в тази статия.
 2. Използвайте функцията за последната известна добра конфигурация. Това може да реши проблема, ако наскоро сте инсталирали несъвместим драйвер за устройството за контролера за зареждане на компютъра. За допълнителна информация относно използването на функцията за възстановяване на последната известна добра конфигурация щракнете върху следния номер, за да отворите съответната статия в базата знания на Microsoft:
  307852 Стартиране на компютъра чрез използване на функцията за възстановяване на последната известна добра конфигурация в Windows XP
 3. Употреба на опцията „Поправяне“ с инсталационната програма на Windows XP.За допълнителна информация относно поправянето на Windows XP с помощта на инсталационната програма щракнете върху следния номер, за да прегледате съответната статия в базата знания на Microsoft:
  978788 Извършване на надстройка на място (преинсталиране) на Windows XP
 4. Възстановяване на копие на системния регистър.За допълнителна информация относно възстановяването на резервно копие на системния регистър щракнете върху следния номер на статия от базата знания на Microsoft, за да я отворите:
  307545 Възстановяване на повреден системен регистър, който предотвратява стартиране на Windows XP
Библиография
За допълнителна информация относно съобщенията за грешка „Стоп 0x0000007B“ щракнете върху следните номера, за да прегледате съответните статии в базата знания на Microsoft:
316401 Съобщение за грешка „Стоп 0x0000007B“ при рестартиране на компютър с Windows XP
303786 Липсващ раздел [SysprepMassStorage] причинява появата на съобщението за грешка STOP 0x7B на изображенията на sysprep на Windows XP
315031 Не може да се надстрои с версията на MSDN на Windows XP
314082 Получавате стоп грешка 0x0000007B, след като преместите системния диск на Windows XP на друг компютър
314859 Ограничена поддръжка на OEM драйвери се предлага с F6 по време на инсталирането на Windows XP
7B 0x7B trap stealth_c noint no_int mbr inaccessible boot device
Свойства

ИД на статията: 324103 – Последен преглед: 02/26/2014 17:49:00 – Редакция: 7.0

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition

 • kbexpertiseinter kbhardware kbdriver kbhowtomaster kbenv kberrmsg kbtshoot KB324103
Обратна връзка