Съобщение за грешка: Входната точка за процедурата не е открита във файла Msvcrt.dll

Поддръжката за Windows XP завърши

Microsoft завърши поддръжката за Windows XP на 8 април 2014 г. Тази промянa се отрази на актуализациите на софтуера ви и на опциите за защита. Научете какво означава това за вас и как да останете защитени.

Тази статия е архивирана. Тя се предлага "както е" и вече няма да се актуализира.
Симптоми
Когато стартирате Windows XP, може да получите съобщение за грешка, подобно на едно от следните:
Lsass.exe: Входната точка не е намерена

Входната точка на процедурата point _resetstkoflw не можа да се открие в Msvcrt.dll файла с библиотеката за динамично свързване.
–или–
Services.exe: Входната точка не е намерена

Входната точка на процедурата point _resetstkoflw не можа да се открие в Msvcrt.dll файла с библиотеката за динамично свързване.
След като натиснете OK, на екрана на компютъра се показва празен работен плот. Показалецът може да присъства и да работи. Няма обаче върху какво да щракнете и клавиатурата не работи.
Причина
Този проблем може да възникне, ако сте заместили файла Msvcrt.dll с версия на друго лице, която не съдържа функцията _resetstkoflw (възстановяване от препълване на стека).
Разрешение
За да решите този проблем, използвайте конзолата за възстановяване на Windows XP, за да заместите файла Msvcrt.dll с оригиналната версия. За целта изпълнете следните стъпки:
 1. Поставете компактдиска с Windows XP в CD-ROM или DVD-ROM устройството, след което рестартирайте компютъра от CD-ROM устройството.

  ЗАБЕЛЕЖКА: Някои компютри може да изискват модифициране на настройките на базовата входно/изходна система (BIOS), преди да позволят стартиране на компютъра от CD-ROM устройството. Вижте документацията към компютъра за информация относно начина на модифициране на BIOS.
 2. На екрана Добре дошли в инсталиращата програма натиснете R, за да стартирате конзолата за възстановяване.
 3. Натиснете цифровия клавиш, съответстващ на инсталацията, която искате да поправите, след което натиснете ENTER.
 4. Въведете администраторската паролата и натиснете клавиша ENTER.
 5. Докато компактдискът с Windows XP е все още в CD-ROM или DVD-ROM устройството, въведете следните команди, като натискате ENTER след всяка команда:
  • cd system32
  • ren msvcrt.dll msvcrt.old
  • CD-ROM_or_DVD-ROM_Drive_Letter:
  • cd \i386
  • expand msvcrt.dl_ BootDriveLetter:\windows\system32
  • exit
  ЗАБЕЛЕЖКА: BootDriveLetter се отнася за буквата на устройството за начално зареждане. С други думи, това указва устройството, в което се намира папката с Windows, което най-вероятно е C. CD-ROM_or_DVD-ROM_Drive_Letter се отнася за буквата на CD-ROM или DVD-ROM устройството. CD-ROM или DVD-ROM устройството обикновено се намира в устройство D.
ЗАБЕЛЕЖКА: Версията на файла Msvcrt.dll за продажба на дребно е от дата 23 август 2001 г. Тя е включена в Windows XP и има следните свойства:

Дата на промяна 8.23.01
Размер – 315 КБ (322,560 байта)
Версия – 7.0.2600.0

Допълнителна информация
Тази версия съдържа функцията _resetstkoflw.

За да прегледате функциите в даден .dll файл, използвайте помощната програма Dependency Walker (Depends.exe), който можете да намерите в инструментите за поддръжка на Windows XP. За да инсталирате инструментите за поддръжка на Windows XP, поставете компактдиска на Windows XP в CD-ROM или DVD-ROM устройството, щракнете върху Старт, изберете Изпълнение, въведете CD-ROM_or_DVD-ROM_Drive_Letter:\Support\Tools\Setup.exe в полето Отваряне, след което натиснете ENTER.
Забележка Това е статия "БЪРЗА ПУБЛИКАЦИЯ", създадена директно в рамките на организацията за поддръжка на Microsoft. Информацията, съдържаща се тук, се ограничава до съдържащото се в нея и е дадена в отговор на появили се проблеми. В резултат на краткия срок до тяхното предлагане, материалите може да съдържат печатни грешки и могат да бъдат преработвани във всеки момент без предизвестие. Вижте Условия на ползване за други съображения.
Свойства

ИД на статията: 324762 – Последен преглед: 12/07/2015 11:33:55 – Редакция: 2.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

 • kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbprb KB324762
Обратна връзка