В момента сте офлайн в очакване на повторно свързване с интернет

Как да отстранявате неизправности при стартиране в Windows Server 2003

Поддръжката за Windows Server 2003 приключи на 14 юли 2015 г.

Microsoft прекрати поддръжката за Windows Server 2003 на 14 юли 2015 г. Тази промянa се отрази на актуализациите на софтуера ви и на опциите за защита. Научете какво означава това за вас и как да останете защитени.

Ако сте клиент от малкия бизнес, можете да откриете допълнителни ресурси за отстраняване на неизправности и обучение на сайта за Поддръжка за малкия бизнес.
За версия на тази статия, предназначена за Microsoft Windows 2000, вижте 315396. (Това може да е на английски)
За версия на тази статия, предназначена за Windows XP, вижте 308041. (Това може да е на английски)
Кратко изложение
Тази статия описва процедури, които можете да използвате за отстраняване на проблеми при стартирането на Windows Server 2003.

Успешното стартиране на Windows включва следните фази:
 • Начална фаза
 • Фаза на зареждане
 • Фаза на ядрото
 • Фаза Влизане в системата
Ако даден проблем се появи по време на тези фази, Windows може да не се стартира правилно и може да изпитате следните проблеми:
 • Компютърът престава да реагира (увисва).
 • Получавате съобщение за грешка.
Ако се появи проблем със стартирането, след като щракнете върху Microsoft Windows Server 2003 на което и да е от менютата за зареждане, или когато получите съобщението "Моля, изберете операционната система, за да започнете", необходими за операционната система файлове може да липсват или да са повредени. Windows предоставя няколко опции, които можете да използвате за отстраняване на този проблем, вкл. безопасен режим, Конзолата за възстановяване и Автоматично възстановяване на системата.

Как да стартирате компютъра, като използвате последната известна добра конфигурация

Ако проблемът със стартирането се появи веднага след въвеждане на промяна в компютъра (напр. след инсталиране на нов драйвер), се опитайте да стартирате компютъра, като използвате функцията Последната известна добра конфигурация.

Когато използвате функцията Последната известна добра конфигурация, стартирате компютъра, използвайки последните настройки, които са работили добре. Тази функция възстановява данните в системния регистър и настройките на драйверите, които са били в сила при последното успешно стартиране на компютъра. Използвайте тази функция, когато не можете да стартирате Windows след въвеждане на промяна в компютъра (напр. след инсталиране или надстройване на драйвер на устройство).

За да стартирате компютъра, използвайки Последната известна добра конфигурация, изпълнете следните стъпки:
 1. Щракнете върху бутона Старт и след това върху Изключване.
 2. Щракнете върху Рестартиране и след това върху OK.
 3. Когато се появи съобщението Please select the operating system to start ("Изберете операционната система за стартиране"), натиснете клавиша F8.
 4. Използвайте клавишите със стрелки, за да изберете Последната известна добра конфигурация, и след това натиснете Enter.

  Забележка NUM LOCK трябва да бъде изключен, за да функционират клавишите със стрелките на цифровата клавиатура.
 5. Ако използвате различна операционна система на компютъра, щракнете върху Microsoft Windows Server 2003 в списъка, след което натиснете Enter.
Забележки
 • Избирайки Последната известна добра конфигурация, можете да се справите с проблеми, като напр. новодобавен драйвер, който може да е неправилен за вашия хардуер. Тази функция не решава проблеми, причинени от повредени или липсващи драйвери или файлове.
 • Когато изберете Последната известна добра конфигурация, се възстановява само информацията в следния ключ от системния регистър:
  HKLM\System\CurrentControlSet
  Всички промени, които сте направили в други ключове от системния регистър, се запазват.
Ако можете да стартирате компютъра си, използвайки функцията Последната известна добра конфигурация, последната промяна, въведена в компютъра (напр. инсталиране на драйвер), може да е причината за неправилно поведение при стартиране. Препоръчваме или да премахнете, или да актуализирате драйвера/програмата, след което да тествате Windows, за да видите дали се стартира правилно.

Как да стартирате компютъра в безопасен режим

Когато стартирате компютъра в безопасен режим, Windows зарежда само драйверите и компютърните услуги, от които се нуждаете. Можете да използвате безопасния режим, когато трябва да идентифицирате и разрешите проблеми, причинени от повредени драйвери, програми или услуги, които се стартират автоматично.

Ако компютърът се стартира успешно в безопасен режим, но не се стартира в нормален режим, компютърът може да има конфликт с хардуерните настройки или ресурсите. Може да съществува несъвместимост с програми, услуги или драйвери, както и е възможно да има увреждане на системния регистър. В безопасен режим можете да забраните или премахнете програма, услуга или драйвер на устройство, което може да пречи на компютъра да се стартира правилно.

За да отстраните проблеми със стартирането в безопасен режим, следвайте тези стъпки:
 1. Щракнете върху бутона Старт и след това върху Изключване.
 2. Щракнете върху Рестартиране и след това върху OK.
 3. Когато се появи съобщението Please select the operating system to start ("Изберете операционната система за стартиране"), натиснете клавиша F8.
 4. В менюто Windows Advanced Options ("Разширени опции на Windows") с помощта на клавишите със стрелки изберете Safe Mode ("Безопасен режим"), след което натиснете Enter.

  Забележка Num Lock трябва да бъде изключен, за да работят клавишите със стрелките на цифровата клавиатура.
 5. Ако използвате различна операционна система на компютъра, щракнете върху Microsoft Windows Server 2003 в списъка, след което натиснете Enter.
 6. Направете едно от следните неща:
  • Ако компютърът не се стартира в безопасен режим, опитайте да стартирате компютъра с помощта на Конзолата за възстановяване. Ако все още не можете да стартирате компютъра, потърсете възможни хардуерни проблеми, като напр. дефектни устройства, инсталационни проблеми, проблеми с кабелите или конекторите. Премахнете хардуера, който е добавен наскоро, след което рестартирайте компютъра, за да видите дали ще се разреши проблемът.
  • Ако компютърът се стартира в безопасен режим, отидете на следващия раздел, за да продължите да отстранявате проблема със стартирането.

Използвайте Визуализатора на събития за определяне на причината за проблема със стартирането

Прегледайте регистрите на събитията във Визуализатора на събитията за информация, която може да ви помогне да определите и диагностицирате причината за проблема със стартирането. За да видите събитията, които са записани в регистрите на събитията, следвайте тези стъпки.
 1. Направете едно от следните неща:
  • Щракнете върху Старт, посочете Административни инструменти и изберете Визуализатор на събитията.
  • Стартирайте конзолната добавка за Визуализатор на събитията в Конзола на Microsoft за управление (MMC).
 2. В конзолното дърво разгънете Event Viewer ("Визуализатор на събитията"), след което щракнете върху регистъра, който искате да разгледате. Напр. щракнете върху Системен регистър или Регистрационен файл.
 3. В екрана с подробни данни щракнете двукратно върху събитието, която искате да видите.

  За да копирате подробностите за събитието, щракнете върху Copy ("Копирай"), отворете нов документ в програмата, в която искате да поставите събитието (например Microsoft Word), и щракнете върху Paste ("Постави") в менюто Edit ("Редактиране").
 4. За да видите описанието на предишното или следващото събитие, натиснете клавиша СТРЕЛКА НАГОРЕ или СТРЕЛКА НАДОЛУ.

Използване на системната информация за определяне на причината за проблема със стартирането

Инструментът за системна информация показва цялостен преглед на хардуера на компютъра, системните компоненти и софтуерната среда. Използвайте този инструмент за определяне на възможните проблемни устройства или конфликти с устройства. За целта изпълнете стъпките по-долу.
 1. Щракнете върху Старт, а след това изберете Изпълнение.
 2. В полето Отвори въведете msinfo32 и след това щракнете върху OK.
 3. Потърсете проблемни устройства или конфликти с устройства. За да направите това, изпълнете следните стъпки:
  1. В конзолното дърво разширете Компоненти и щракнете върху Проблемни устройства.

   Обърнете внимание на всички устройства, изброени в десния екран.
  2. В конзолното дърво разгънете Хардуерни ресурси и щракнете върху Конфликти/споделяне.

   Обърнете внимание на всички конфликти в ресурсите, изброени в десния екран.
  3. Ако идентифицирате проблемно устройство, изпълнете съответното действие (напр. премахване, забраняване или повторно конфигуриране на устройството, актуализация на драйвера), след което рестартирайте компютъра в нормален режим.

   Можете да използвате Диспечера на устройствата, за да премахнете или дезактивирате устройства и драйвери за устройства. За повече информация относно Диспечера на устройствата вж. раздела Използване на Диспечера на устройствата за определяне на причината за проблема със стартирането.

   Ако компютърът се стартира правилно, това конкретно устройство може да бъде причина за проблема със стартирането.

   Ако забраните дадено устройство, за да разрешите проблема, се уверете, че устройството е изброено в Списъка за хардуерна съвместимост на Windows Server 2003 (HCL) и е инсталирано коректно. Също така се свържете с производителя, за да съобщите за поведението и да получите информация за възможни актуализации, които да разрешат проблема със стартирането. За информация как да се свържете с производителите на компютърните устройства щракнете върху съответния номер на статия от базата знания на Microsoft в списъка по-долу:
   65416 Информация за контакти с производители на хардуер и софтуер, A-K (Това може да е на английски)

   60781 Информация за контакти с производители на хардуер и софтуер, L-P (Това може да е на английски)

   60782 Информация за контакти с производители на хардуер и софтуер, Q-Z (Това може да е на английски)
   Microsoft предоставя информация за контакти с други производители, за да ви помогне да намерите техническа поддръжка. Тази информация за контакти може да се променя без уведомяване. Microsoft не гарантира точността на информацията за контакти с други производители.
 4. Ако не са съобщени проблемни устройства или конфликти с устройства от Инструмента за системна информация, потърсете програмите, които се стартират автоматично при стартирането на Windows. За да направите това, изпълнете следните стъпки:
  1. В конзолното дърво разширете Софтуерна среда и щракнете върху Програми за стартиране.

   Програмите, които стартират автоматично при стартирането на Windows, са изброени в десния екран.
  2. Забранете програмите и рестартирайте компютъра.

   За информация как да забраните програмата проверете документацията към програмата или се обърнете към производителя.
  3. Ако забраните програмите при стартиране и проблемът със стартирането се разреши, разрешете отново програмите, но една по една.

   Изключвайте и рестартирайте компютъра при всяко разрешаване на програма и обърнете внимание кога се появява неправилното поведение. Когато се появи поведението, последната програма, която сте разрешили, може да е причина за неправилното поведение при стартиране.

Преглед на зареждащия регистрационен файл в безопасен режим

За да отстраните проблеми при стартиране, прегледайте зареждащия регистрационен файл Ntbtlog.txt, след което обърнете внимание на драйверите и услугите, които не са се заредили при стартиране на компютъра в безопасен режим.

Този файл се намира в папката %SystemRoot% (по подразбиране това е папката Windows). Регистр. файл изрежда устройства и услуги, които се зареждат (или не) при стартиране на компютъра в безопасен режим. Можете да използвате всеки текстов редактор, например Notepad, за да отворите и да прегледате регистрационния файл.


Използвайте списъка с драйвери и услуги, които не се зареждат при стартиране, за да идентифицирате евентуалната причина за проблема със стартирането.

Забележка Някои проблеми със стартирането могат да се появят в началото на процеса на стартиране. В този сценарий Windows не може да се запише зареждащия регистрационния файл на твърдия диск.

Използване на Диспечера на устройствата за определяне на причината за проблема със стартирането

Диспечерът на устройствата визуализира графичен изглед на хардуера, който е инсталиран на компютъра. Използвайте този инструмент за разрешаване на евентуални конфликти с устройства или за определяне на несъвместими устройства, които може да са причината за проблема със стартирането.

За да стартирате Диспечера на устройствата, изпълнете следните стъпки.
 1. Щракнете върху Старт, щракнете с десния бутон върху Моят компютър, след което щракнете върху Управление.
 2. Разширете System Tools ("Системни инструменти") и щракнете върху Device Manager ("Диспечер на устройствата").

  Устройствата, които са инсталирани на вашия компютър, са изброени в десния екран. Ако е наличен символ до някое устройство, може да има проблем с това устройство. Например черен удивителен знак (!) в жълто поле указва, че устройството е в проблемно състояние.

  Забележка За да забраните устройство в Диспечера на устройствата, с десния бутон щракнете върху устройството и изберете Забрани.
 3. Разследвайте възможни конфликти с устройства. За да направите това, щракнете двукратно върху устройството в десния екран и след това изберете раздела Ресурси.

  Ако съществува конфликт с устройство, то е в списъка под Списък с конфликтните устройства.

  Обърнете внимание на квадратчето за отметка Използване на автоматични настройки. Ако Windows успее да открие устройство, това квадратче е маркирано и устройството функционира правилно. Обаче, ако настройките на ресурсите се базират на Основна конфигурация n (където n е произволна цифра от 0 до 9), може да се наложи да промените конфигурацията. За да направите това, или щракнете върху друга основна конфигурация от списъка, или ръчно променете настройките на ресурсите. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Тази процедура може да изисква да промените настройките на CMOS на компютъра (Complementary-symmetry Metal-Oxide Semiconductor – комплементарна логика на MOS транзистори), както и настройките на BIOS (основна вход/изход система). Неправилните промени в BIOS на компютъра могат да доведат до сериозни проблеми. Промяната на CMOS настройките на компютъра е на ваш риск.

  Ако Windows не може да разреши конфликт с ресурс, се уверете, че компютърът е конфигуриран да позволява на Windows да номерира устройствата в компютъра. За да направите това, разрешете настройката Plug and Play OS в инструмента за стартиране на BIOS на компютъра. За да промените настройките на BIOS на компютъра, вижте документацията на компютъра или се свържете с производителя му.
 4. Ако откриете проблемно устройство, го изключете и след това рестартирайте компютъра в нормален режим.

  Ако компютърът се стартира правилно, устройството, което сте забранили, може да бъде причината за проблема със стартирането.

  Уверете се, че устройството е в Списъка за хардуерна съвместимост на Windows Server 2003 (HCL) и че е инсталирано правилно. Също така се свържете с производителя, за да съобщите за поведението и да получите информация за възможни актуализации, които да разрешат проблема със стартирането.
За допълнителна информация относно начина на конфигуриране на устройства в Диспечера на устройствата щракнете върху следния номер на статия в Базата знания на Microsoft:
323423 Как да използвате Диспечера на устройствата за конфигуриране на устройства в Windows Server 2003 (Това може да е на английски)

Начин на използване на Помощната програма за конфигуриране на системата

Помощната програма за конфигуриране на системата (Msconfig.exe) автоматично извършва рутинните стъпки по отстраняване на неизправности, които техниците от Поддръжката на Microsoft използват при диагностициране на проблеми с конфигурацията на Windows. Можете да използвате този инструмент за промяна на конфигурацията на системата и за отстраняване на проблема чрез използване на процес на елиминация.

За да използвате Помощната програма за конфигуриране на системата, е необходимо е да сте влезли в системата като Администратор или като член на групата "Администратори". Ако вашият компютър е свързан към мрежа, настройките на мрежовите правила може да ви възпрепятстват да използвате помощната програма. Като най-добра защитна практика можете да използвате командата Изпълни като за изпълнение на тези процедури.

Забележка Препоръчваме ви да не използвате Помощната програма за конфигуриране на системата за промяна на Boot.ini файла на компютъра без помощта на професионалист от Поддръжката на Microsoft, тъй като това може да направи компютъра ви нестабилен.

Създаване на чиста среда за отстраняване на неизправности

За да създадете чиста среда за отстраняване на неизправности, следвайте тези стъпки.
 1. Щракнете върху Start ("Старт"), изберете Run ("Изпълни"), въведете msconfig в полето Open ("Отвори") и след това щракнете върху OK. (За да използвате командата Run as (Изпълни като), въведете runas /user:administrator Path\msconfig.exe в полето Open (Отвори), след което щракнете върху OK.)
 2. Щракнете върху раздела Общи, изберете Диагностично стартиране - зареждане само на основни устройства и услуги, натиснете OK, след което щракнете върху Рестартиране, за да рестартирате компютъра.
 3. След стартиране на Windows проверете дали проблемът продължава да е налице.

Изолиране на проблема чрез използване на опциите за стартиране на системата

За да изолирате проблема, използвайки опциите за стартиране на системата, следвайте тези стъпки.
 1. Щракнете върху Start ("Старт"), изберете Run ("Изпълни"), въведете msconfig в полето Open ("Отвори") и след това щракнете върху OK.
 2. Щракнете върху раздела General ("Общи") и след това върху Selective Startup ("Селективно стартиране").
 3. Изчистете отметките от следните квадратчета:
  Обработка на файла SYSTEM.INI
  Обработка на файла WIN.INI
  Зареждане на системни услуги
  Няма да можете да изчистите отметката от квадратчето Използване на оригиналния BOOT.INI файл.
 4. За да тествате процеса на зареждане на софтуера, се уверете, че е поставена отметка в квадратчето Зареждане на елементите на стартиране, след което щракнете върху OK.
 5. Рестартирайте компютъра, когато се появи съобщение с подкана за това.

Изолиране на проблема чрез използване на опциите за селективно стартиране

За да изолирате проблема, използвайки опциите за селективно стартиране, следвайте тези стъпки.
 1. Щракнете върху Старт, изберете Изпълни, въведете msconfig в полето Отвори и след това щракнете върху OK.
 2. Щракнете върху раздела Общи и след това върху Селективно стартиране.
 3. Изчистете всички отметки от квадратчета под Селективно стартиране. Премахването на отметката в квадратчето Use Original BOOT.INI ("Използване на оригиналния BOOT.INI файл") е невъзможно.
 4. Изберете квадратчето за отметка Обработка на файла SYSTEM.INI, щракнете върху OK, след което рестартирайте компютъра, когато бъдете подканени за това.

  Повтаряйте този процес и избирайте по едно квадратче за отметка. Рестартирайте компютъра всеки път. Повтаряйте процеса, докато не възникне проблемът.
 5. Когато възникне проблемът, щракнете върху раздела, съответстващ на избрания файл. Напр., ако проблемът се появява след избирането на Win.ini файла, щракнете върху раздела WIN.INI в Помощната програма за конфигуриране на системата.

Изолиране на проблема с помощта на раздела за стартиране

Разделът Стартиране изрежда елементите, които се зареждат при стартиране от групата за стартиране, зареждане на Win.ini = и изпълнение =, както и от регистъра. За изолиране на проблеми с помощта на раздела за стартиране следвайте тези стъпки.
 1. Щракнете върху Start ("Старт"), изберете Run ("Изпълни"), въведете msconfig в полето Open ("Отвори") и след това щракнете върху OK.
 2. Щракнете върху раздела Startup ("Стартиране").
 3. Изчистете всички квадратчета за отметка.
 4. За да започнете отстраняването на неизправности, изберете първото квадратче за отметка, щракнете върху OK, след което рестартирайте компютъра, когато бъдете подканени за това.

  Повтаряйте този процес и избирайте по едно квадратче за отметка. Рестартирайте компютъра всеки път. Повтаряйте процеса, докато не възникне проблемът.

Отстраняване на неизправности, свързани със системни услуги

За да отстраните неизправности, свързани със системни услуги, следвайте тези стъпки.
 1. Щракнете върху Start ("Старт"), изберете Run ("Изпълни"), въведете msconfig в полето Open ("Отвори") и след това щракнете върху OK.
 2. Щракнете върху раздела Услуги.
 3. Обърнете внимание на всички услуги, които не са избрани.

  ВАЖНО Не пропускайте тази стъпка. Тази информация ще ви е нужна по-късно.
 4. Щракнете върху Забрани всички, изберете OK и след това рестартирайте компютъра.
 5. Щракнете върху Start ("Старт"), изберете Run ("Изпълни"), въведете msconfig в полето Open ("Отвори") и след това щракнете върху OK.
 6. Щракнете върху раздела Услуги.
 7. Изберете квадратчето за отметка на дадена услуга, за да я включите, след което щракнете върху OK.
 8. Рестартирайте компютъра, за да видите дали проблемът продължава да е налице.
 9. Повторете стъпки от 5 до 8 за всяка услуга, докато възникне проблемът. Когато се появи проблемът, ще знаете, че последната услуга, която се включили, е тази, която причинява проблема. Обърнете внимание на тази услуга и след това преминете към стъпка 10.
 10. Щракнете върху Разреши всички, изчистете квадратчето за отметка до повредената услуга, изчистете отметките от квадратчетата на другите услуги, на които сте обърнали внимание в стъпка 3, щракнете върху OK и рестартирайте компютъра.

  Като решение можете да оставите дефектната услуга изключена (да не е избрана). Обърнете се към производителя на дефектната услуга за повече съдействие.

  Забележка Възможно е да можете да определите по-бързо коя услуга причинява проблема чрез тестване на услугите в групи. Разделете услугите в две групи чрез маркиране на квадратчетата за отметка на първата група, последвано от премахване на отметката в квадратчетата на втората група. Рестартирайте компютъра и след това направете проверка за проблема. Ако проблемът се появи, дефектната услуга е в първата група. Ако проблемът не възникне, дефектната услуга е във втората група. Повторете този процес за дефектната група, докато изолирате дефектната услуга.

Отстраняване на неизправности във файла System.ini

За да отстраните неизправности във файла System.ini, следвайте тези стъпки.
 1. Щракнете върху Start ("Старт"), изберете Run ("Изпълни"), въведете msconfig в полето Open ("Отвори") и след това щракнете върху OK.
 2. Щракнете върху раздела SYSTEM.INI.
 3. Обърнете внимание на всички елементи, които не са избрани. Може да се наложи да разширите някои елементи (като напр. [драйвери]), за да определите дали не са избрани някой поделементи.

  ВАЖНО Не пропускайте тази стъпка. Тази информация ще ви е нужна по-късно.
 4. Щракнете върху Забрани всички, щракнете върху OK и след това рестартирайте компютъра.
 5. Щракнете върху Start ("Старт"), изберете Run ("Изпълни"), въведете msconfig в полето Open ("Отвори") и след това щракнете върху OK.
 6. Щракнете върху раздела SYSTEM.INI.
 7. Разширете всички елементи в списъка, изберете квадратчето за отметка на елемент, за да го включите, след което щракнете върху OK.
 8. Рестартирайте компютъра, за да видите дали проблемът продължава да е налице.
 9. Повторете стъпки от 5 до 8 за всеки елемент, докато възникне проблемът.

  Когато се появи проблемът, ще знаете, че последният елемент, който се включили, е този, който причинява проблема. Обърнете внимание на този елемент и след това преминете към стъпка 10.
 10. Щракнете върху Разреши всички, изчистете квадратчето за отметка до повредения елемент, изчистете отметките от квадратчетата на другите елементи, на които сте обърнали внимание в стъпка 3, щракнете върху OK и рестартирайте компютъра.

  Като решение можете да оставите дефектния елемент изключен (да не е избран). Ако е възможно, се обърнете към производителя на дефектния елемент за повече съдействие.

  Забележка Възможно е да можете да определите по-бързо кой елемент на System.ini причинява проблема чрез тестване на елементите в групи. Разделете елементите в две групи чрез маркиране на квадратчетата за отметка на първата група, последвано от премахване на отметката в квадратчетата на втората група. Рестартирайте компютъра и след това направете проверка за проблема. Ако проблемът се появи, дефектната услуга е в първата група. Ако проблемът не възникне, дефектната услуга е във втората група. Повторете този процес при дефектната група, докато изолирате дефектния елемент на System.ini.

Отстраняване на неизправности във файла Win.ini

За да отстраните неизправности във файла Win.ini, следвайте тези стъпки.
 1. Щракнете върху Start ("Старт"), изберете Run ("Изпълни"), въведете msconfig в полето Open ("Отвори") и след това щракнете върху OK.
 2. Щракнете върху раздела WIN.INI.
 3. Обърнете внимание на всички елементи, които не са избрани. Може да се наложи да разширите някои елементи (като напр. [OLFax портове]), за да определите дали не са избрани някой поделементи.

  ВАЖНО Не пропускайте тази стъпка. Тази информация ще ви е нужна по-късно.
 4. Щракнете върху Забрани всички, изберете OK и след това рестартирайте компютъра.
 5. Щракнете върху Start ("Старт"), изберете Run ("Изпълни"), въведете msconfig в полето Open ("Отвори") и след това щракнете върху OK.
 6. Щракнете върху раздела WIN.INI.
 7. Разширете всички елементи в списъка, изберете квадратчето за отметка на елемент, за да го включите, след което щракнете върху OK.
 8. Рестартирайте компютъра, за да видите дали проблемът продължава да е налице.
 9. Повторете стъпки от 5 до 8 за всеки елемент, докато възникне проблемът.

  Когато се появи проблемът, ще знаете, че последният елемент, който се включили, е този, който причинява проблема. Обърнете внимание на този елемент и след това преминете към стъпка 10.
 10. Щракнете върху Разреши всички, изчистете квадратчето за отметка на повредения елемент, изчистете отметките от квадратчетата на другите елементи, на които сте обърнали внимание в стъпка 3, щракнете върху OK и рестартирайте компютъра.

  Като решение можете да оставите дефектния елемент изключен (да не е избран). Ако е възможно, се обърнете към производителя на дефектния елемент за повече съдействие.

  Забележка Възможно е да можете да определите по-бързо кой елемент на Win.ini причинява проблема чрез тестване на елементите в групи. Разделете елементите в две групи чрез маркиране на квадратчетата за отметка на първата група, последвано от премахване на отметката в квадратчетата на втората група. Рестартирайте компютъра и след това направете проверка за проблема. Ако проблемът се появи, дефектната услуга е в първата група. Ако проблемът не възникне, дефектната услуга е във втората група. Повтаряйте този процес при дефектната група, докато изолирате дефектния елемент на Win.ini.

Отстраняване на неизправности във файла Boot.ini

Само системни администратори и напреднали потребители трябва да се опитват да променят файла Boot.ini. Стъпките за отстраняване на неизправности във файла Boot.ini са извън обхвата на тази статия.

Повече информация потърсете в Базата знания на Microsoft. За да направите това, отидете на уеб сайта за Поддръжка на Microsoft.

Връщане на Помощната програма за конфигуриране на системата към нормално стартиране

 За да върнете Помощната програма за конфигуриране на системата към нормално стартиране, следвайте тези стъпки.
 1. Щракнете върху Start ("Старт"), изберете Run ("Изпълни"), въведете msconfig в полето Open ("Отвори") и след това щракнете върху OK.
 2. В раздела Общи щракнете върху Нормално стартиране – зареждане на всички драйвери и услуги и след това върху OK.
 3. Рестартирайте компютъра.

Използване на Конзолата за възстановяване на Windows

Конзолата за възстановяване е инструмент на командния ред, който можете да използвате за поправка на Windows, ако компютърът не се стартира правилно. Можете да стартирате Конзолата за възстановяване от компактдиска на Windows Server 2003 или при стартиране, ако Конзолата е инсталирана преди на компютъра. Използвайте Конзолата за възстановяване, ако Последната известна добра конфигурация не е успешна и не можете да стартирате компютъра в безопасен режим. Препоръчваме да използвате метода на Конзолата за възстановяване само ако сте напреднал потребител, който може да използва основните команди за идентифициране и намиране на проблемни драйвери и файлове.
За да използвате Конзолата за възстановяване, следвайте тези стъпки.
 1. Поставете инсталационния диск на Windows Server 2003 в CD или DVD устройството, след което рестартирайте компютъра.
 2. Когато получите подкана по време на настройката за текстови режим, натиснете R, за да стартирате Конзолата за възстановяване.
Можете да използвате Конзолата за възстановяване, за да направите следното:
 • Достъп до дискове на вашия компютър.
 • Разрешаване или забраняване на драйвери за устройства или услуги.
 • Копиране на файлове от инсталационния диск на Windows Server 2003 или копиране на файлове от други сменяеми носители. Например можете да копирате нужен файл, който е бил изтрит.
 • Създаване на нов сектор за първоначално самозареждане и нов Първи зареждащ сектор (MBR). Може да се наложи да направите това, ако изпитвате проблеми, започващи от съществуващия сектор за първоначално самозареждане.

Потвърждаване, че твърдият диск или файловата система не са повредени

За да потвърдите, че твърдият диск или файловата система не са повредени, стартирайте компютъра от компактдиска на Windows Server 2003, стартирайте Конзолата за възстановяване, след което използвайте помощната програма на командния ред Chkdsk. Това може да разреши вашия проблем.

ВАЖНО Препоръчваме само напреднали потребители и администратори да използват Конзолата за възстановяване. Вие трябва да знаете паролата за Администраторския акаунт, за да използвате Конзолата за възстановяване.

За повече информация относно начина на тестване и поправка на увреден твърд диск чрез Chkdsk вж. разделите "Начин на използване на Конзолата за възстановяване" или "Начин на използване на Командния ред на конзолата за възстановяване" в следната статия:
307654 Инсталиране и използване на конзолата за възстановяване в Windows XP
Забележка Ако Chkdsk докладва, че не може да осъществи достъп до твърдия диск, е възможно да съществува хардуерна грешка. Проучете всички кабелни връзки и всички настройки на джъмпъри на вашия диск. За допълнително съдействие се свържете с професионалист, занимаващ се с ремонт на компютри, или с производителя на компютъра.

Ако Chkdsk докладва, че не може да поправи всички проблеми на твърдия диск, вашата файлова система или MBR може да е увредена или да не е достъпна повече. Опитайте да използвате съответните команди на Конзолата за възстановяване, като напр. Fixmbr и Fixboot, свържете се с услуга за възстановяване на данни или разделете дяловете и преформатирайте твърдия диск.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ако извършите разделяне на дялове и преформатиране на твърдия диск, губите цялата информация на него.

ВАЖНО За повече помощ се свържете с производителя на компютъра или със специалист по поддръжката на Microsoft. Само квалифициран персонал трябва да се опитва да поправи компютъра. Ако неквалифициран персонал извършва ремонт на компютъра, това може да доведе до анулиране на гаранцията му. За да получите допълнителна информация как да използвате Конзолата за възстановяване, щракнете върху следните номера на статии в Базата знания на Microsoft:
326215 Как да използвате Конзолата за възстановяване на компютър с Windows Server 2003, който не се стартира (Това може да е на английски)

Начин на използване на Автоматично възстановяване на системата

 За да възстановите компютъра от системна грешка чрез Автоматично възстановяване на системата (ASR), следвайте тези стъпки.
 1. Уверете се, че са налични следните неща, преди да започнете процедурата по възстановяване:
  • ASR диск, който сте създали преди.
  • Архивен носител, който сте създали преди.
  • Оригинален инсталационен диск на операционната система.
  • Ако разполагате с контролер за съхраняване на данни с голям обем, за който производителят е предоставил отделен файл на драйвер (различен от файловете на драйверите, налични на инсталационния диск), получете файла (на диск), преди да започнете тази процедура. 
 2. Поставете оригиналния инсталационен диск на операционната система в CD или DVD устройството.
 3. Рестартирайте компютъра. Ако получите подкана да натиснете клавиш за стартиране на компютъра от компактдиск, натиснете съответния клавиш.
 4. Ако разполагате с отделен файл на драйвер, както е описано в стъпка 1, натиснете клавиша F6, за да използвате драйвера като част от настройката, когато сте подканени за това.
 5. Натиснете клавиша F2, когато се появи подкана при стартирането на раздела за въвеждане само на текст при настройката.

  Ще бъдете подканени да поставите ASR диска, който сте създали.
 6. Следвайте инструкциите.
 7. Ако разполагате с отделен файл на драйвер, както е описано в стъпка 1, натиснете F6 (отново), когато сте подканени за това след рестартирането на системата.
 8. Следвайте инструкциите.
Забележки
 • ASR не възстановява вашите файлове с данни. Вижте Помощната информация на Windows за повече данни относно начина на архивиране и възстановяване на файловете с данни.
 • Ако възстановявате сървърен клъстер, в който всички възли са неуспешни, и кворумният диск не може да се възстанови от архив, използвайте ASR на всеки възел в оригиналния клъстер, за да възстановите сигнатурите на диска и оформлението на дяловете на клъстерните дискове (кворумен и некворумен). За повече информация за това как да архивирате и възстановявате сървърни клъстери вж. Помощна информация на Windows.

Създаване на набор от ASR дискове чрез използване на архив

 За да използвате ASR, трябва да разполагате с набор от ASR дискове. За да създадете набор от ASR дискове, следвайте тези стъпки.
 1. Щракнете върху Start ("Старт"), насочете мишката към All Programs ("Всички програми"), Accessories ("Принадлежности"), System Tools ("Системни инструменти") и изберете Backup ("Архивиране").

  Съветникът за архивиране и възстановяване стартира по подразбиране, ако не е забранен. Можете да използвате Съветника за архивиране и възстановяване за създаване на набор от ASR дискове чрез отговаряне на Цялата информация на този компютър в раздела Какво искате да архивирате. В противен случай можете да отидете на следващата стъпка, за да създадете набор от ASR дискове в Разширен режим.
 2. Щракнете върху връзката Разширен режим в Съветника на архивиране и възстановяване.
 3. В менюто Инструменти щракнете върху Съветник за ASR.
 4. Следвайте инструкциите, които се появяват на екрана.
Забележки
 • Трябва да разполагате със свободни 1,44 мегабайта (МБ) на диска, за да запишете системните настройки и за да може носителят да съдържа архивните файлове. Ако компютърът не разполага с дисково устройство, извършете ASR архивиране на компютъра без дисковото устройство. Копирайте файловете Asr.sif и Asrpnp.sif, които се намират в папката %SystemRoot%\Repair, на др. компютър, който разполага с дисково устройство, след което копирайте тези файлове на диск.
 • За да извършите тази процедура, трябва да сте члена на групата на администраторите/операторите с право на архивиране на локалния компютър или трябва да са ви делегирани подходящите права. Ако компютърът се е присъединил към домейн, членовете на Домейновата администраторска група трябва да могат да изпълняват тази процедура. Като "най-добра защитна практика" помислете за използването на командата Изпълни като, за да изпълните тази процедура.
 • Тази процедура архивира само тези системни файлове, с които трябва да разполагате, за да стартирате системата си. Вие трябва да архивирате вашите файлове с данни отделно.
 • След като създадете ASR набора, обозначете този диск и архивния носител внимателно и ги пазете заедно. За да използвате архивния носител, трябва да разполагате с диска, който сте създали чрез този набор на носителя. Не можете да използвате диск, който сте създали по различно време или с различен набор на носителя. Също така трябва да разполагате със своя инсталационен диск в момента, когато извършвате ASR.
 • Запазете ASR набора на сигурно място. ASR наборът съдържа информация за системната ви конфигурация, която може да се използва за увреждане на вашата система.
 • Ако архивирате сървърен клъстер, стартирайте Съветника за автоматично възстановяване на системата на всички възли на клъстера и се уверете, че Клъстерната услуга се стартира при стартиране на всеки ASR архив. Уверете се, че един от възлите, на който изпълнявате Съветника за автоматично възстановяване на системата, е изброен като собственика на кворумния ресурс по време на изпълнение на съветника.

Начин на поправка на инсталацията на Windows

Възможно е да можете да поправите повредена инсталация на Windows Server 2003 чрез стартиране на Инсталиращата програма на Windows от компактдиска на Windows.

За да поправите инсталацията на Windows, следвайте тези стъпки.
 1. Поставете компактдиска на Microsoft Office 2003 в CD или DVD устройството.
 2. Ако компактдискът на Windows показва менюто Какво искате да направите, щракнете върху Изход.
 3. Изключете компютъра, изчакайте десет секунди и след това включете компютъра отново.
 4. Ако получите подкана да стартирате компютъра от компактдиска, направете го.

  Забележка Трябва да можете да стартирате компютъра от компактдиска на Windows Server 2003, за да изпълните Инсталиращата програма на Windows. Вашето CD или DVD устройство трябва да е конфигурирано да направи това. За информация как да конфигурирате компютъра за стартиране от CD или DVD устройство вижте документацията към компютъра или се обърнете към производителя му.
 5. След стартиране на Инсталиращата програма натиснете Enter, за да продължи процесът на инсталиране.
 6. Натиснете ENTER, за да изберете опцията За да настроите Windows сега, натиснете ENTER. Не избирайте опцията Конзола за възстановяване.
 7. Натиснете F8, за да приемете лицензионното споразумение.

  Търсене на настройки за предишни инсталации на Windows.
  • Ако Инсталиращата програма не намери предишна инсталация на Windows Server 2003, може да съществува хардуерна грешка.

   Хардуерните грешки са извън обхвата на тази статия. Консултирайте се с компютърен хардуерен специалист за допълнителна помощ или опитайте с програмата за отстраняване на хардуерни неизправности. За повече информация относно програмата за отстраняване на хардуерни неизправности вижте помощната тема "Използване на програми за отстраняване на неизправности" на Windows Server 2003.
  • Ако Инсталиращата програма намери предишна инсталация на Windows Server 2003, е възможно да получите следното съобщение:
   Ако една от следните инсталации на Windows Server 2003 е повредена, настройката може да пробва да я поправи. Използвайте стрелките нагоре и надолу, за да изберете инсталация. За да поправите избраната инсталация, натиснете R. За да продължите без поправка, натиснете ESC.
   Изберете подходящата инсталация на операционната система на Windows Server 2003 и след това натиснете R, за да опитате да я поправите.
  • Следвайте инструкциите, за да поправите инсталацията.

   Забележки
   • Може да се наложи да промените последователността на устройствата за стартиране в настройките на BIOS, за да се стартира успешно компютърът от компактдиска на Windows Server 2003. Обърнете се към производителя на компютъра или вижте документацията му за повече информация.
   • Не можете да стартирате компютъра от компактдиска на Windows Server 2003, възможно е да има грешка в CD/DVD устройството или др. хардуерен проблем.

    Хардуерните грешки са извън обхвата на тази статия. Консултирайте се с компютърен хардуерен специалист за допълнителна помощ или опитайте с програмата за отстраняване на хардуерни неизправности. За повече информация относно програмата за отстраняване на хардуерни неизправности вижте помощната тема "Използване на програми за отстраняване на неизправности" на Windows Server 2003.
   • След като поправите Windows Server 2003, може да получите подкана да активирате повторно копието на Windows Server 2003.

Как да използвате уеб сайта за поддръжка на Microsoft, за да намерите решение

Ако не можете да разрешите проблема, следвайки стъпките в настоящата статия, можете да използвате уеб сайта за поддръжка на Microsoft, за да намерите решение на проблема. Следващият списък описва някои от услугите, които предоставя уеб сайтът за поддръжка на Microsoft:
Допълнителни ресурси
ERD Emergency Recovery Disk ASR
Забележка Това е статия "БЪРЗА ПУБЛИКАЦИЯ", създадена директно в рамките на организацията за поддръжка на Microsoft. Информацията, съдържаща се тук, се ограничава до съдържащото се в нея и е дадена в отговор на появили се проблеми. В резултат на краткия срок до тяхното предлагане, материалите може да съдържат печатни грешки и могат да бъдат преработвани във всеки момент без предизвестие. Вижте Условия на ползване за други съображения.
Свойства

ИД на статията: 325375 – Последен преглед: 06/27/2013 14:59:00 – Редакция: 2.0

Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition

 • kbmgmtservices kbenv kbhowtomaster KB325375
Обратна връзка