Списък на коригираните проблеми в сервизните пакети на Internet Explorer 6

КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ
Тази статия изброява номерата на статии в базата знания на Microsoft, отнасящи се за коригирани от Microsoft Internet Explorer 6 Service Pack 1 (SP1) проблеми.

За да получите допълнителна информация за начините за получаване на най-новия сервизен пакет за Internet Explorer 6 щракнете върху следния номер на статия, за я прочетете в базата знания на Microsoft:
328548 Kак да получите най-новия сервизен пакет за Internet Explorer 6 (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
194242КОРЕКЦИЯ: window.open причинява закъснение на събитието NewWindow (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
218933Съветникът IEAK не изпраща низа на персоналния потребителски агент за автоматично синхронизиране на версията (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
271562След инсталиране на Internet Explorer 5.5 SP1 или 6.0 HTML съобщенията със снимки не се отпечатват правилно (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
281679Не можете да отворите нов прозорец в Internet Explorer или нищо не се случва, когато щракнете върху връзка
286043MS01-051: Поправка за уязвимост при влизане в Telnet (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
294291Ограничението за отваряне в нов прозорец не действа в прозореца "Хронология" в режим "Кабина" (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
300829Невъзможност за редактиране на съдържание с DHTML в кадри и Iframes (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
303750Неправилно име на файл в диалоговите прозорци "Отваряне на файл" и "Запис на файл" (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
307978КОРЕКЦИЯ: Контролите MFC в припокрити IFRAME получават ненужно съобщение WM_PAINT (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
308005Командата (Find ("Намери")) на тази страница не работи с кодова таблица ISO 8859 (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
308414MS01-051: Поправка за уязвимост при шифроване на HTTP заявка (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
309170Възникване на загуба на памет при динамично премахване на поведения (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
309178Спиране на процедурата AutoDial при излизане от Internet Explorer (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
309456Възникване на нарушение на достъпа в HTML страница с таблица при прелистване в малък прозорец (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
310388Данните за заявка "POST" не се изтеглят напълно в потребителската програма за преглед на MIME (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
310676Internet Explorer не установява бисквитка за домейни с две букви (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
311730Данните не се публикуват правилно при използване на XMLHTTP за изпращане на многократни асинхронни публикации (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
312124Проблеми при навигация с контрола WebBrowser в Internet Explorer 6 (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
312176Възникване на интензивен трафик за NTLM удостоверяване между Internet Explorer и прокси сървъра (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
312223Кодът на клас DHTML на Internet Explorer 6 може да причини нарушаване на достъпа в mshtml!CTreeNode::GetFancyFormat (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
312461MS01-055: Данните в бисквитките на Internet Explorer могат да бъдат показани или променени чрез скриптова инжекция (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
312496Internet Explorer може да загуби първите 2,048 байта данни, изпратени обратно от използващ HTTP компресия уеб сървър (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
312536Изтриване на файлове, различаващи се от .url файлове от папката "Любими" (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
312542Подадените чрез Outlook HTML формуляри не показват резултати (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
312590OLEXP: При натискане на Cancel ("Отказ") по време на избор на област за съхранение на съобщенията възниква нарушаване на достъпа в Outlook Express (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
313463При преглед на вградено HTML съобщение в прозореца за преглед на Outlook възниква нарушаване на достъпа (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
313675MS01-058: Поправка за уязвимост на файлове за Internet Explorer 5.5 и Internet Explorer 6 (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
314209Достъпът до обекта за местонахождение на родителския формуляр е невъзможен от дъщерния прозорец (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
314312Възможно бавно въвеждане на текст при използване на редактор за въвеждане на японски (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
315466Нарушаване на достъпа в Wininet.dll при обръщение към InternetSetOption от програма (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
315699Неправилно представяне на знака за евро като &#8364 вместо 0x80 от Internet Explorer (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
315712Съобщение за грешка за нарушаване на достъпа при навигация през документи HTA или XML (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
315713Загуба на бисквитки при използване на метод FILE:// URL в Window.Open (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
316059MS02-005: 11 февруари 2002 г, кумулативна поправка за Internet Explorer (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
316116Невъзможност за управление на настройките за групови правила на Internet Explorer 6 на компютър с Windows 2000 (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
316593Събитието DocumentComplete може да не се включи при отваряне в нов прозорец на браузъра (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
317244MS02-008: Контролът XMLHTTP в MSXML 4.0 може да разреши достъп до локални файлове (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
317726MS02-005: Поправка на уязвимост във функцията за шифроване GetObject() (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
317727MS02-005: Поправка за извикване на приложение поради уязвимост в поле от тип съдържание (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
317729MS02-005: Поправка за новия вариант на уязвимостта "Проверка на домейн за кадри" (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
317731MS02-005: Поправка за препълване на буфер при уязвимост в HTML директива (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
317742MS02-005: Поправка на уязвимост при изпълнение на скрипт (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
317745MS02-005: Поправка за уязвимостта, свързана с некоректност на диалоговия прозорец за изтегляне на файлове (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
318089MS02-009: Неправилната обработка на VBScript в Internet Explorer може да разреши на уеб страниците да четат локални файлове (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
318203MS02-008: Контролът XMLHTTP в MSXML 3,0 може да разреши достъп до локални файлове (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
318382Методът document.open със замяна не работи в набор рамки (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
318426КОРЕКЦИЯ: Поправката на защитата (Q316059) прекъсва работата на Internet Explorer при извикване на execScript (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
318666Правилата за поддръжка на Internet Explorer могат да причинят нарушаване на достъпа в Winlogon (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
319032Съобщение за грешка при натискане на "Запиши целта като" за връзка (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
319182MS02-015: 28 март 2002 г, кумулативна поправка за Internet Explorer (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
319235MS02-015: Налична актуализация за уязвимост при изпълнение на локални файлове в Internet Explorer (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
319236MS02-015: Налична актуализация за уязвимост при изпълнение на скриптове в Internet Explorer (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
319303Актуализация на звука при навигация в Internet Explorer (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
319554Центърът за помощ и поддръжка не показва информация за отдалечени компютри (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
319792Обратната навигация при POST води до Re-POST в Internet Explorer 6 (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
320882Internet Explorer може да показва само част от EMF изображение (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
321156FtpPutFile връща съобщение за завършване с успех, въпреки неизпълнението на операцията в Internet Explorer (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
321232MS02-023: 15 май 2002 г, кумулативна поправка за Internet Explorer (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
321268Internet Explorer изчислява неправилно размера на прозореца на уеб страницата (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
321276Server.CreateObject() за компонента WSC в ASP страниците не работи в Windows XP (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
321530Outlook Express прекъсва неочаквано при получаване на съобщение със специален МIME горен колонтитул (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
321532КОРЕКЦИЯ: При използване на метод POST за създаване на поток от PDF файл през HTTPS се получава объркано предупредително съобщение на защитата (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
321598Настройките за защита на зоната не се прилагат в Internet Explorer 6 (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
321722Съдържание с "Шифроване на съдържанието: gzip" се кешира винаги, въпреки използването на "Cache-Control: no-cache" (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
322822Удостоверяването NTLM не работи, ако Internet Explorer е конфигуриран да използва HTTP 1.1 през прокси връзки (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
322918Невъзможност за отваряне на .pdf файл с File:// Protocol при наличие на знака "#" в адреса (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
322921MS02-023: Поправка за шифроване между сайтове при уязвимост в ресурсите на локален HTML (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
322923MS02-023: Поправка за неправилно зониране поради уязвимост с неправилно формиране на уеб страница (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
322924MS02-023: Поправка за уязвимост при разпространение на локална информация през HTML елемент (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
322926MS02-023: Поправка за скрипт в бисквитки при уязвимост в четенето на бисквитки (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
322927MS02-023: Поправка за вариантите на уязвимостта с изместване на съдържанието (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
322928MS02-023: Поправка за изключване на кадри в зоната на ограничени сайтове (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
323308Изтегленият през SSL файл на Internet Explorer не работи с контролните колонтитули на кеша (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
323395Правилата на Internet Explorer NoHelpMenu и NoViewSource не работят в Internet Explorer 6 (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
323686100 процента използване на CPU при прилагане на DHTML за добавяне на клетки към таблица (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
323759MS02-047: 22 август 2002 г, кумулативна поправка за Internet Explorer (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
324029Получаване на многократни предупредителни съобщения за защита относно пренасочване към незащитен сайт (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
324404Менюто за препратки остава видимо в "Помощ" на Internet Explorer след изключване на менютата на препратките (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
325662NTLM удостоверяването през SSL връзка не работи в Internet Explorer 6 (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
326853Файлове, различни от URL файлове, се изтриват от папката "Любими" (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
327258КОРЕКЦИЯ: Текстът на иврит в диалоговия прозорец за потвърждение или в прозореца на съобщението се появява неправилно в Internet Explorer 6 (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
327315Върнатата от ShowModalDialog стойност е винаги UNDEFINED по отношение на "За": Протокол в Internet Explorer 6.0 (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
327496Windows XP RSoP показва неправилен източник GPO за настройките на правила за Internet Explorer (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
327543Internet Explorer преустановява работа при изпълнение на AccEvent32.exe (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
327708Задаването на брой копия в шаблона за отпечатване не работи (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
327716Проблеми при кеширане с компресирани страници в набор кадри (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
327980Съветникът за нова връзка не задава настройката "Винаги избирай моята връзка по подразбиране" (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
328676MS02-058: OLEXP: Препълването на буфера при обработка на S/MIME в Outlook Express може да доведе до нарушения в защитата на системата (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
329130Съобщение за грешка за липса на програмен код при трасиране на файла .inc във Visual InterDev 6.0 (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
330338Допълнителни подсказвания за предоставяне на сертификат на клиент в Internet Explorer 6 Service Pack 1 (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
kbie600sp1fixlist
Свойства

ИД на статията: 326489 – Последен преглед: 06/12/2007 08:59:00 – Редакция: 6.3

Microsoft Internet Explorer 6.0 Service Pack 1

  • kbinfo kbupgrade atdownload KB326489
Обратна връзка