В момента сте офлайн в очакване на повторно свързване с интернет

Появява се съобщение за грешка с текст: "The product key used to install Windows is invalid" ("Продуктовият ключ, използван при инсталирането на Windows, е невалиден")

Поддръжката за Windows XP завърши

Microsoft завърши поддръжката за Windows XP на 8 април 2014 г. Тази промянa се отрази на актуализациите на софтуера ви и на опциите за защита. Научете какво означава това за вас и как да останете защитени.

СИМПТОМИ
При опит за инсталиране на Microsoft Windows XP Service Pack 1 (SP1) може да се появи следното съобщение за грешка:
The Product Key used to install Windows is invalid. ("Продуктовият ключ, използван при инсталирането на Windows, е невалиден.") Please contact your system administrator or retailer immediately to obtain a valid Product Key. (Свържете се незабавно със системния ви администратор или с търговеца, за да получите валиден продуктов ключ.") You may also contact Microsoft Corporation's Anti-Piracy Team by emailing piracy@microsoft.com if you think you have purchased pirated Microsoft software. ("Ако смятате, че сте закупили пиратско копие на софтуер на Microsoft, можете да се свържете и с Екипа на Microsoft за борба с пиратството по електронната поща на адрес: piracy@microsoft.com".) Please be assured that any personal information you send to the Microsoft Anti-Piracy Team will be kept in strict confidence. ("Гарантираме ви, че всички лични данни, които изпратите до Екипа на Microsoft за борба с пиратството, ще се съхраняват като строго поверителни.")
ПРИЧИНА
Този проблем може да се появи, ако продуктовият ключ, който използвате за инсталиране на Windows XP, съвпада с продуктов ключ, определен от Microsoft за невалиден. Тези два продуктови ключа създават продуктов идентификатор, съвпадащ с един от следните продуктови идентификатори, в които X представлява някаква цифрова стойност:
XXXXX-640-0000356-23XXX
XXXXX-640-2001765-23XXX
XXXXX-640-643718x-23XXX
XXXXX-641-309376x-23XXX
XXXXX-642-064580x-23XXX
XXXXX-642-464364x-23XXX
XXXXX-643-334701x-23XXX
XXXXX-644-081772x-23XXX
XXXXX-644-451265x-23XXX
XXXXX-644-874896x-23XXX
XXXXX-644-933704x-23XXX
XXXXX-644-962396x-23XXX
XXXXX-645-833254x-23XXX
XXXXX-645-994962x-23XXX
XXXXX-646-031843x-23XXX
XXXXX-646-104081x-23XXX
XXXXX-646-105103x-23XXX
XXXXX-647-318838x-23XXX
XXXXX-647-592029x-23XXX
XXXXX-647-677834x-23XXX
XXXXX-648-301691x-23XXX
XXXXX-648-819992x-23XXX
XXXXX-649-106765x-23XXX
XXXXX-649-941392x-23XXX
XXXXX-650-292312x-23XXX
РАЗРЕШЕНИЕ
За да разрешите този проблем, първо е необходимо да определите продуктовия идентификатор на Windows, съдържащ се на компютъра. За тази цел изпълнете следните стъпки:
  1. Натиснете бутона Start ("Старт"), щракнете с десния бутон върху My Computer ("Моят компютър") и изберете Properties ("Свойства").
  2. В раздела General ("Общи") под Registered to ("Регистрирано на името на:") намерете номера и си го отбележете.
Ако вашият продуктов идентификатор на Windows съвпада с някой от двата продуктови идентификатора, съдържащи се в раздела "Cause" ("Причина"), възможно е да сте станали жертва на софтуерно пиратство. За да съобщите за софтуерно пиратство, посетете следния сайт на Microsoft:Ако сте клиент, притежаващ корпоративен лиценз за Windows XP Professional, направете "чисто" инсталиране на Windows XP на компютъра, на който се е появило съобщението за грешка, като за целта използвайте носителя с Windows XP Professional и предоставения в договора Volume License Product Key (Продуктовия ключ към груповия лиценз). Ако не можете да извършите "чисто" инсталиране, трябва да смените продуктовия идентификатор.

Ако имате валиден ключ към корпоративен лиценз, но сте инсталирали операционната система с невалиден ключ, щракнете върху следния номер на статия в базата знания на Microsoft:
328874 Как да промените продуктовия ключ за корпоративно лицензиране на компютър, работещ под Windows XP SP1 или по-късна версия на Windows XP
За да закупите валидна версия на Windows XP, предназначена за продажби на дребно в търговската мрежа, посетете местния търговец или следния сайт на Microsoft: Ако сте извън САЩ, свържете се с дъщерната компания на Microsoft, отговаряща за вашия регион. За да намерите дъщерната компания, посетете следния уебсайт на Microsoft:
Свойства

ИД на статията: 326904 – Последен преглед: 02/06/2007 03:28:00 – Редакция: 5.4

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition

  • kberrmsg kbenv kbprb kbpubtypekc kbmsccsearch KB326904
Обратна връзка
/html>&t=">