В момента сте офлайн в очакване на повторно свързване с интернет

При инсталиране на Windows XP се появява съобщение за грешка: "Windows has detected that one or more protected core system files (kernel) on your computer have been modified" ("Windows е открил промени в поне един защитен системен файл на ядрото")

Поддръжката за Windows XP завърши

Microsoft завърши поддръжката за Windows XP на 8 април 2014 г. Тази промянa се отрази на актуализациите на софтуера ви и на опциите за защита. Научете какво означава това за вас и как да останете защитени.

Тази статия е архивирана. Тя се предлага "както е" и вече няма да се актуализира.
СИМПТОМИ
При опит за инсталиране на сервизен пакет на Windows XP е възможно да се появи съобщение за грешка, подобно на следното:
Windows has detected that one or more protected core system files (kernel) on your computer have been modified" ("Windows е открил промени в поне един защитен системен файл на ядрото") The Service Pack contains updated versions of those files, which work to provide a stable environment for your programs. ("Сервизният пакет съдържа актуализирани версии на тези файлове, които осигуряват стабилна среда за работата на вашите програми.") Due to this modification, the Service Pack will not be installed. ("Поради тази промяна сервизният пакет няма да се инсталира.") For more information, see Knowledge Base article Q327101 at http://support.microsoft.com ("За допълнителна информация вижте статията Q327101 от базата знания на адрес http://support.microsoft.com.")
ПРИЧИНА
Тази ситуация може да възникне, ако компютърът използва модифицирана версия на файла Ntoskrnl.exe, изпозлваща параметъра /KERNEL във файла Boot.ini. Това може да се дължи на инсталирана на компютъра програма на друг производител, която персонализира графичните изображения, показвани при стартиране на компютъра. Програмите на други производители, които могат да причиняват този проблем, включват следните:
 • BootXP
 • LogonUI Boot Randomizer
РАЗРЕШЕНИЕ
За да отстраните този проблем, е необходимо да премахнете програмата на друг производител, която причинява проблема.

Предупреждение Описаната по-долу процедура включва стъпки, които ще променят файла Boot.ini. При неправилна конфигурация на файла Boot.ini компютърът може да попадне в състояние, при което операционната система не може да се стартира. Преди да извършите тези промени, е препоръчително да направите резервно копие на файла Boot.ini. За допълнителна информация как да направите резервно копие или редактирате файла boot.ini щракнете върху следния номер на статия в базата знания на Microsoft:
289022 Редактиране на файла Boot.ini в Windows XP
 1. Щракнете върху OK, за да затворите съобщението за грешка.
 2. Щракнете върху Start ("Старт"), след това върху Run ("Изпълни"), въведете appwiz.cpl и натиснете OK.
 3. Щракнете върху програмата, която персонализира графиката при стартиране на операционната система, и изберете Remove ("Премахни").
 4. Рестартирайте компютъра и се опитайте да инсталирате сервизния пакет отново. Ако проблемът не е отстранен, преминете към стъпка 5.
 5. На работния плот щракнете с десния бутон на мишката върху My Computer ("Моят компютър") и изберете опцията Properties ("Свойства").
 6. Щракнете върху раздела Advanced ("Разширени"), след което върху Settings ("Настройки") под полето Startup and Recovery ("Стартиране и възстановяване").
 7. Под System Startup ("Стартиране на системата") щракнете върху Edit ("Редактиране").

  Файлът Boot.ini се отваря в Notepad (Бележник).
 8. Намерете и изтрийте параметъра /KERNEL=име_на_файла.

  Бележка Използването на параметъра /KERNEL=име_на_файла не е задължително. Обикновено той се използва само от програми на други производители, променящи ядрото. Можете да изтриете целия параметър, приличащ на /kernel=kernel.exe, без това да предизвика проблеми. Под-долу се описва примерен Boot.ini файл от компютър, работещ под Windows XP Professional, който файл съдържа параметър /KERNEL=име_на_файла:
  [boot loader] timeout=30 default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS [operating systems] multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect /kernel=ntkrnlmp.exe
  След като изтриете параметъра /KERNEL=име_на_файл, примерният boot.ini файл изглежда по начин, сходен със следния:
  [boot loader] timeout=30 default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS [operating systems] multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect 
  За допълнителна информация относно опциите за параметри щракнете върху следния номер на статия от базата знания на Microsoft:
  833721 Опции за параметри за Boot.ini файлове на Windows XP и Windows Server 2003 (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
 9. Запаметете и затворете файла Boot.ini.
 10. Рестартирайте компютъра.
 11. Опитайте се да инсталирате сервизния пакет на Windows XP.
Бележка Когато извършите стъпките за разрешаване на проблема, сервизният пакет ще е инсталиран по правилен начин. Обаче, ако компютърът е с модифициран файл Ntoskrnl.exe, е възможно да се появи съобщение при опит за инсталиране на сервизния пакет. В съобщението се уведомява за това, че инсталационната програма на сервизния пакет ще замени променения файл Ntoskrnl.exe чрез използване на актуализирана версия. За повече информация вижте раздела "Допълнителна информация".
СТАТУС
Това поведение се дължи на дизайна.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
За допълнителна информация какво се случва при използване на променен файл Ntoskrnl.exe щракнете върху следния номер на статия от базата знания на Microsoft:
327120 Съобщение за грешка: Windows Service Pack 1 has detected that one or more protected files on your computer have been modified" ("Windows е открил промени в поне един защитен файл на компютъра") (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)

Тази грешка е описана в раздела "Симптоми" на статия 327120 от базата знания на Microsoft и може да възникне също при опит за инсталиране на Windows XP Service Pack 2 (SP2) или Windows XP Service Pack 3 (SP3).

Продуктите на други разработчици, които се обсъждаха в тази статия, са произведени от компании, които не зависят от Microsoft. Microsoft не дава никакви гаранции, подразбиращи се или от друго естество, за работните характеристики или надеждността на тези продукти.
freeware shareware logon boot screens manager hack
Свойства

ИД на статията: 327101 – Последен преглед: 12/07/2015 12:05:53 – Редакция: 6.0

Microsoft Windows XP Service Pack 3, Microsoft Windows XP Home Edition SP1, Microsoft Windows XP Professional SP1, Microsoft Windows XP Home Edition SP2, Microsoft Windows XP Professional SP2

 • kbnosurvey kbarchive kbenv kberrmsg kbbug kbnofix KB327101
Обратна връзка