В момента сте офлайн в очакване на повторно свързване с интернет

Как да зададете час за автоматично актуализиране във Windows Server 2003, Windows XP и Windows 2000

Поддръжката за Windows XP завърши

Microsoft завърши поддръжката за Windows XP на 8 април 2014 г. Тази промянa се отрази на актуализациите на софтуера ви и на опциите за защита. Научете какво означава това за вас и как да останете защитени.

Поддръжката за Windows Server 2003 приключи на 14 юли 2015 г.

Microsoft прекрати поддръжката за Windows Server 2003 на 14 юли 2015 г. Тази промянa се отрази на актуализациите на софтуера ви и на опциите за защита. Научете какво означава това за вас и как да останете защитени.

КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ
Ако сте влезли в системата като администратор, функцията Автоматични актуализации (Automatic Updates) на Windows ще ви уведоми, когато се появят критични актуализации за вашия компютър. Има нова функция за автоматични актуализации, която може да използвате, за да посочите разписанието за инсталиране на актуализации за вашия компютър. Това разписание ще се спазва от Windows. В тази статия се описва как да инсталирате тази нова функция за автоматични актуализации в Microsoft Windows XP и Microsoft Windows 2000, и как да я използвате, за да зададете час, в който да се извършват автоматичните актуализации.

Забележка Тази нова функция за автоматични актуализации е включена към Microsoft Windows Server 2003.

За допълнителна информация как да конфигурирате други настройки за автоматични актуализации в Windows XP щракнете върху следния номер на статия, за да я прочетете в Базата знания на Microsoft:
306525 Конфигуриране и използване на автоматичните актуализации в Windows XP
За допълнителна информация как да конфигурирате други настройки за автоматични актуализации в Windows 2000 щракнете върху следния номер на статия, за да я прочетете в Базата знания на Microsoft:
327850 Как да конфигурирате и използвате автоматичните актуализации в Windows 2000 (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
обратно в началото на страницата

Актуализиране на функцията за автоматични актуализации (Automatic Updates) (само за Windows XP и Windows 2000)

Забележка Ако вече използвате автоматични актуализации, вероятно тази функция е била автоматично актуализирана на вашия компютър. За да се уверите, че новата функция е инсталирана, използвайте процедурата, описана в раздела Задаване на автоматични актуализации на тази статия, с цел да проверите, дали е налична на вашия компютър опцията Автоматично изтегляй актуализациите и ги инсталирай с указания от мен график (Automatically download the updates, and install them on the schedule that I specify)..

За да използвате новата функция за автоматични актуализации, инсталирайте която и да е от следните актуализации:
 • Актуализацията "Автоматични актуализации на Windows, юни 2002" ("Windows Automatic Updates June 2002").

  За да инсталирате тази актуализация, посетете следния сайт на Microsoft:Забележка Тази актуализация представлява инсталационен пакет за Windows, който се използва за корпоративни инсталации. Задължително трябва да използвате новата функция за автоматични актуализации, ако сте мрежови администратор, използващ "Услуги за актуализиране на софтуер на Microsoft" (Microsoft Software Update Services). За да използвате автоматичните актуализации на сървър със Software Update Services, вижте официалния документ на следния сайт на Microsoft:
 • Windows XP Service Pack 1 (SP1).За допълнителна информация как да получите SP1 щракнете върху следния номер на статия, за да я отворите в Базата знания на Microsoft:
  322389 Получаване на най-новия сервизен пакет за Windows XP
 • Windows 2000 Service Pack 3 (SP3). За допълнителна информация как да получите SP3 щракнете върху следния номер на статия, за да я отворите в Базата знания на Microsoft:
  260910 Как да получите най-новия сервизен пакет за Windows 2000
Забележка Необходимо е да рестартирате компютъра си след инсталирането на тази актуализация. Функцията за автоматични актуализации няма да изтегля никакви актуализации, докато не я конфигурирате да прави това. Ако функцията за автоматични актуализации не е конфигурирана 24 часа след инсталирането й, мрежовият администратор или потребителят, влезнал локално като администратор, ще получи съобщение с подкана да я конфигурира.

обратно в началото на страницата

Задаване на автоматични актуализации

Забележка За да промените настройките за автоматични актуализации, е необходимо да сте влезнали в системата като администратор или член на групата "Администратори". Ако вашият компютър е свързан към мрежа, настройките й могат да ви възпрепятстват да завършите тази процедура.

Във Windows Server 2003 и Windows XP

За да конфигурирате деня и часа за извършване на автоматичните актуализации:
 1. Щракнете върху Старт (Start), Контролен панел (Control Panel), след което двукратно щракнете върху Система (System).
 2. В раздела Автоматични актуализации (Automatic Updates) натиснете Автоматично изтегляй актуализациите и ги инсталирай с указания от мен график (Automatically download the updates, and install them on the schedule that I specify).
 3. Щракнете, за да изберете деня и часа, когато желаете да се изтеглят и инсталират актуализациите.
При откриване на критични актуализации функцията "Автоматични актуализации" автоматично изтегля тези актуализации във фонов режим, докато сте свързани с Интернет. След приключване на изтеглянията функцията "Автоматични актуализации" изчаква зададения в разписанието ден и час, за да инсталира актуализациите. В посочения в разписанието ден и час всички локални потребители ще получат следното съобщение, съдържащо петминутен таймер с обратно броене:
Windows е готов да започне инсталирането на актуализациите за компютъра (Windows is ready to begin installing the updates available for your computer).

Искате Windows да инсталира актуализациите сега? (Do you want Windows to install the updates now?)

(Windows ще рестартира компютъра при липса на действие в рамките на 5:00 минути)
Ако сте влезли в системата като администратор, при получаването на това съобщение можете да натиснете Да (Yes), за да инсталирате актуализациите, или No (Не), с което ще инструктирате функцията "Автоматични актуализации" да инсталира актуализациите в следващия по разписанието ден и час. Ако не предприемете никакво действие в рамките на пет минути, Windows автоматично инсталира актуализациите.

Забележка Може да се наложи да рестартирате компютъра си, за да завършите инсталирането на актуализациите.

обратно в началото на страницата

Във Windows 2000

 1. Щракнете върху Старт (Start), Контролен панел (Control Panel), след което двукратно щракнете върху Автоматични актуализации (Automatic Updates).
 2. Щракнете върху Автоматично изтегляй актуализациите и ги инсталирай с указания от мен график (Automatically download the updates, and install them on the schedule that I specify).
 3. Щракнете, за да изберете деня и часа, когато желаете да се изтеглят и инсталират актуализациите.
При откриване на критични актуализации функцията "Автоматични актуализации" автоматично изтегля тези актуализации във фонов режим, докато сте свързани с Интернет. След приключване на изтеглянията функцията "Автоматични актуализации" изчаква зададения в разписанието ден и час, за да инсталира актуализациите. В посочения в разписанието ден и час всички локални потребители ще получат следното съобщение, съдържащо петминутен таймер с обратно броене:
Windows е готов да започне инсталирането на актуализациите за компютъра (Windows is ready to begin installing the updates available for your computer).

Искате Windows да инсталира актуализациите сега? (Do you want Windows to install the updates now?)

(Windows ще рестартира компютъра при липса на действие в рамките на 5:00 минути)
Ако сте влезли в системата като администратор, при получаването на това съобщение можете да натиснете Да (Yes), за да инсталирате актуализациите, или No (Не), с което ще инструктирате функцията "Автоматични актуализации" да инсталира актуализациите в следващия по разписанието ден и час. Ако не предприемете никакво действие в рамките на пет минути, Windows автоматично инсталира актуализациите.

Забележка Може да се наложи да рестартирате компютъра си, за да завършите инсталирането на актуализациите.

обратно в началото на страницата
БИБЛИОГРАФИЯ
За допълнителна информация относно използването на функцията "Автоматични актуализации" щракнете върху следния номер на статия, за да я отворите в Базата знания на Microsoft:
283629 Как да конфигурирате функцията "Автоматични актуализации" да извежда запитване, преди да изтеглите актуализации в Windows XP (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
283151 Деактивирането на услугата AutoUpdate (Автом. актуализиране) в контролния панел не я изключва (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
294871 Описание на функцията "Автоматични актуализации" във Windows (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
306525 Конфигуриране и използване на автоматичните актуализации в Windows XP
323184 Клиентската програма за автоматични актуализации Automatic Updates 2.2 не открива одобрени актуализации в Software Update Services ("Услуги за актуализиране на софтуер") (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
326693 Как да накарате Automatic Updates 2.2 да извърши цикъл за откриване на актуализации (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
328010 Как да конфигурирате функцията "Автоматични актуализации" чрез използване на настройките на Group Policy (Групова политика) или системния регистър (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
327850 Как да конфигурирате и използвате автоматичните актуализации в Windows 2000 (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
За повече информация относно Software Update Services ("Услуги за актуализиране на софтуер") посетете следния уеб сайт на Microsoft:

обратно в началото на страницата
Свойства

ИД на статията: 327838 – Последен преглед: 12/03/2007 05:44:00 – Редакция: 13.5

Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows XP Professional 64-Bit Edition (Itanium), Microsoft Windows XP Media Center Edition, Microsoft Windows XP for Itanium-based Systems Version 2003, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

 • kbhowtomaster kbhowto kbenv KB327838
Обратна връзка
>