В момента сте офлайн в очакване на повторно свързване с интернет

Как да разрешавате и забранявате ISAPI разширения и CGI приложения в IIS 6.0

Поддръжката за Windows Server 2003 приключи на 14 юли 2015 г.

Microsoft прекрати поддръжката за Windows Server 2003 на 14 юли 2015 г. Тази промянa се отрази на актуализациите на софтуера ви и на опциите за защита. Научете какво означава това за вас и как да останете защитени.

КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ
Тази статия стъпка по стъпка описва начина на разрешаване и забраняване на разширения на приложния програмен интерфейс за интернет сървър (ISAPI) и приложения за интерфейс на стандартен шлюз (CGI) applications в Internet Information Services (IIS) 6.0.

С помощта на скрипта от команден ред Iisext.vbs, който се намира в директорията Sysvol\System32 (по подразбиране е Windows\System32), сървърните администратори могат да разрешават и забраняват файловете, които са указани в списъка за ограничаване на разширения за уеб услуги (WebSvcExtRestrictionList). Тези файлове могат да са ISAPI разширения или CGI приложения.

Забележка Преди да разрешите или забраните дадено разширение за уеб услуги, трябва да го добавите към списъка за ограничаване на разширенията за уеб услуги. За допълнителна информация щракнете върху следния номер на статия в базата знания на Microsoft:
328419 Как да добавяте и премахвате файлове с разширения на уеб услуги в IIS 6.0 (Това може да е на английски)
Синтаксисът за разрешаване на файлове с разширения на уеб услуги е следният:
IisExt /EnFile Drive:\Path\FileName [/s Computer [/u [Domain\]User/p Password]]
Синтаксисът за забраняване на файлове с разширения на уеб услуги е следният:
IisExt /RmFile Drive:\Path\FileName [/s Computer [/u [Domain\]User [/p Password]]]

Разрешаване на файлове с разширения на уеб услуги

В този раздел е описано как се разрешават разширения за уеб услуги. За подробна информация относно ключовете, използвани в примерите, вж. раздела Параметри на тази статия.

Разрешаване на файлове с разширения на уеб услуги на локален сървър

Забележка За този пример файлът за разширение на уеб услуги е Test.exe.

За да разрешите файловете с разширения на уеб услуги в локален сървър, променете папката Sysvol\System32 (по подразбиране е Windows\System32) в команден прозорец, след което въведете следното:
iisext /EnFile c:\Source\Test.exe
Получавате следния отговор:
Свързване със сървъра ...Готово.
Разрешаването на файла с разширение е завършено.

Разрешаване на файлове с разширения на уеб услуги на отдалечен сървър

Забележка За този пример файлът с разширение на уеб услуги е Test.dll.

За да разрешите файловете с разширения на уеб услуги в отдалечен сървър, променете папката Sysvol\System32 (по подразбиране е Windows\System32) в команден прозорец, след което въведете следното:
iisext /EnFile c:\Source\Test.dll /s ComputerName /u Domain\User /p Password
Получавате следния отговор:
Свързване със сървъра... Готово.
Разрешаването на файла с разширение е завършено.

Забраняване на файлове с разширения на уеб услуги

В този раздел е описано как се забраняват разширения на уеб услуги. За подробна информация относно ключовете, използвани в примерите, вж. раздела Параметри на тази статия.

Забраняване на файлове с разширения на уеб услуги на локален сървър

Забележка За този пример файлът за разширение на уеб услуги е Test.exe.

За да забраните файловете с разширения на уеб услуги в локален сървър, променете папката Sysvol\System32 (по подразбиране е Windows\System32) в команден прозорец, след което въведете следното:
iisext /DisFile c:\Source\Test.exe
Получавате следния отговор:
Свързване със сървъра... Готово.
Забраняването на файла с разширение е завършено.

Забраняване на файлове с разширения на уеб услуги на отдалечен сървър

Забележка За този пример файлът с разширение на уеб услуги е Test.dll.

За да забраните файловете с разширения на уеб услуги в отдалечен сървър, променете папката Sysvol\System32 (по подразбиране е Windows\System32) в команден прозорец, след което въведете следното:
iisext /DisFile c:\Source\Test.dll /s ComputerName /u Domain\User /p Password
Получавате следния отговор:
Свързване със сървъра... Готово.
Забраняването на файла с разширение е завършено.

Параметри

  • Drive:\Path\FileName: Този параметър указва името на файла и пътя на файла с разширение на уеб услуга, който ще добавяте.
  • /s Computer: Този параметър указва мрежовото име или IP адреса на отдалечения компютър. По подразбиране, ако този параметър не се използва, скриптът се изпълнява на локалния компютър.
  • /u Domain\User: Този параметър указва потребителския акаунт с административни привилегии на отдалечения компютър, който ще изпълнява скрипта. Скриптът използва локално регистрираните идентификационни данни, ако тази опция не е указана.
  • /p Password: Този параметър указва паролата за акаунта, който се използва с параметъра /u. Ако параметърът /s не се използва и се изисква парола, потребителят получава подкана за въвеждане на парола и паролата се скрива.
  • /?: Този параметър показва помощ в командния ред.
БИБЛИОГРАФИЯ
За допълнителна информация щракнете върху следния номер на статия в базата знания на Microsoft:
328505 Как се изброяват разширения на уеб сървъри и файлове с разширения в IIS 6.0 (Това може да е на английски)
kbiis600 kbappsvc
Забележка Това е статия "БЪРЗА ПУБЛИКАЦИЯ", създадена директно в рамките на организацията за поддръжка на Microsoft. Информацията, съдържаща се тук, се ограничава до съдържащото се в нея и е дадена в отговор на появили се проблеми. В резултат на краткия срок до тяхното предлагане, материалите може да съдържат печатни грешки и могат да бъдат преработвани във всеки момент без предизвестие. Вижте Условия на ползване за други съображения.
Свойства

ИД на статията: 328360 – Последен преглед: 05/31/2012 12:25:00 – Редакция: 1.0

Microsoft Internet Information Services 6.0, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition

  • kbwebservices kbappservices kbhowtomaster KB328360
Обратна връзка