Невъзможност за отваряне на имейл приложения в Outlook Express след инсталиране на SP1

Поддръжката за Windows XP завърши

Microsoft завърши поддръжката за Windows XP на 8 април 2014 г. Тази промянa се отрази на актуализациите на софтуера ви и на опциите за защита. Научете какво означава това за вас и как да останете защитени.

Тази статия е архивирана. Тя се предлага "както е" и вече няма да се актуализира.
СИМПТОМИ
След инсталиране на Internet Explorer 6 Service Pack 1 (SP1) или Windows XP SP1 ( и двата включващи Outlook Express SP1), достъпът до някои от прикачените към имейл файлове в Outlook Express могат да бъдат премахнати. Например можете да наблюдавате следните симптоми:
 • При щракване върху кламера на предишния екран командите Save Attachments ("Запиши прикачените файлове") and file_name ("име_на_файл") са недостъпни.
 • Когато отворите имейл съобщение, командата Save Attachments ("Запиши прикачените файлове") не е достъпна в менюто File ("Файл"), полето Attach ("Прикачи") в имейл съобщението липсва и в лентата за съобщения в горната част на имейл съобщението се показва следното съобщение:
  Outlook Express removed access to the following unsafe attachments in your email:(Outlook Express премахна достъпа до следните опасни прикачени файлове във вашия имейл:) file_name1, file_name2
ПРИЧИНА
Това поведение възниква ако опцията Do not allow attachments to be saved or opened that could potentially be a virus (Не позволявай записването или отварянето на прикачени файлове, които биха могли да бъдат вирус) и прикаченият към имейла файл е определен от Outlook Express като "потенциално опасен".. Опцията Do not allow attachments to be saved or opened that could potentially be a virus (Не позволявай записването или отварянето на прикачени файлове, които биха могли да бъдат вирус) е активирана в Outlook Express 6 SP1 по подразбиране. При активиране на функцията за защита от вируси Outlook Express използва списъка с не безопасни файлове на Internet Explorer и настройката Confirm open after download ("Потвърждаване на отварянето след изтеглянето"), за да определи дали файлът е безопасен. Прикачените файлове, чийто файлов тип се отчита като "опасен", не се изтеглят, а достъпът до прикачения файл се премахва.
ЗАОБИКАЛЯНЕ
Ако сте сигурни, че прикаченият файл е безопасен за изтегляне или отваряне, използвайте следния метод: ЗАБЕЛЕЖКА: Тъй като съществуват няколко версии на Microsoft Windows, следващите стъпки може да са различни за вашия компютър. Ако е така, за изпълнение на следните стъпки, вижте документацията на продукта.

Изключване на опцията за използване на списък на опасните файлове

За да изключите опцията Do not allow attachments to be saved or opened that could potentially be a virus(Не позволявай записването или отварянето на прикачени файлове, които биха могли да бъдат вирус):
 1. Стартирайте Outlook Express
 2. В менюто Tools ("Инструменти") щракнете върху Options ("Опции").
 3. Щракнете върху раздела Security ("Защита"), щракнете за изчистване на отметката от Do not allow attachments to be saved or opened that could potentially be a virus (Не позволявай записването или отварянето на прикачени файлове, които биха могли да бъдат вирус) под Virus Protection("Защита от вируси") и натиснете OK.
СТАТУС
Това поведение е съгласно дизайна.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ВАЖНО: Описаните в тази статия методи дават възможност да получите достъп до прикачени файлове в Outlook Express. Изтеглете прикачените файлове и ги проверете за вируси преди да ги отворите. За да запишете прикачените файлове, така че да можете да ги проверите за вируси преди да ги отворите:
 1. Отворете съобщението в Outlook Express.
 2. В менюто File ("Файл") щракнете върху Save Attachments ("Запиши прикачените файлове").
 3. Задайте папката, в която желаете да запишете прикачените файлове в полето Save To ("Запиши на") и натиснете Save ("Запиши").
За допълнителна информация относно функциите за защита от вируси в Outlook Express 6, щракнете върху номера на статия по-долу, за да я видите в базата знания на Microsoft.
291387 Използване на функциите за антивирусната защита на Outlook Express 6
За допълнителна информация относно списъка с опасни файлове на Internet Exporer щракнете върху номера на статия по-долу, за да я видите в базата знания на Microsoft.
291369 Информация относно списъка за опасни файлове в Internet Explorer 6 (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
За да получите допълнителна информация относно начините на получаване на най-новия сервизен пакет за Internet Explorer 6, щракнете върху номера на статия по-долу, за да я видите в базата знания на Microsoft.
328548 Относно начините на получаване на най-новия сервизен пакет за Internet Explorer 6 (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
За повече информация относно начините на получаване на най-новия сервизен пакет за IWndows XP, щракнете върху номера на статия по-долу, за да я видите в базата знания на Microsoft.
322389 Получаване на най-новия сервизен пакет за Windows XP
blocked
Свойства

ИД на статията: 329570 – Последен преглед: 12/07/2015 12:45:20 – Редакция: 4.3

Microsoft Outlook Express 6.0, Microsoft Outlook Express 6.0, Microsoft Outlook Express 6.0, Microsoft Outlook Express 6.0, Microsoft Outlook Express 6.0, Microsoft Outlook Express 6.0, Microsoft Windows XP 64-Bit Edition SP1, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Internet Explorer 6.0

 • kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbui kbprb kbpubtypekc kbmsccsearch KB329570
Обратна връзка